Schaak je rijk (2): Word je eigen Inventi!

Michiels en Timman“Alleen, net zoals er steeds meer stemmen rijzen tegen een al te hoge vergoeding van onze prinsen, zijn er ook grenzen aan het aantal euro’s per jaar dat de gemiddelde schaker wil neertellen voor haar elite. Het geld zal ook nog van andere kanten moeten binnenstromen…”

Zo eindigde Sarah Dierckens’ eerste deel van de column van deze maand over de financiële toekomst van de Belgische Schaakbond. Het geld moet binnenkomen, maar van waar? De oplossing: word je eigen Inventi!…

Hier en daar een mecenas

Sponsors, en hier en daar eens een mecenas, bieden dan natuurlijk de ideale oplossing. Helaas, de economische crisis laat zich voelen, bij sommigen psychosomatisch, bij anderen in de harde werkelijkheid. En ja, hard is ook de realiteit voor alle organisaties die afhankelijk zijn van sponsoring, want als er geen geld is, is er geen sponsoring. Het leven kan simpel zijn. Toch moet het gezegd dat het schaken, ook in crisistijd, haar sponsoring heel dankbaar mag zijn. Denken we maar aan wat Inventi of CVWarehouse de voorbije jaren voor ons gerealiseerd heeft; niet enkel kregen enkele schakers door hen unieke kansen, ook het schaken in het algemeen was ermee gebaat, want hun evenementen – vooral dan de Kasparovsimultaan – halen in hun eentje bijna meer media-aandacht dan de rest van een schaakjaar bij elkaar.

Helaas, sponsors zijn geen milde weldoeners. Zij kiezen heel bewust de organisaties uit waar zijn hun portefeuille voor willen lichten. De kans dat je uit de mand valt, is dus redelijk groot. Daarom staan de meeste schakers zelf in voor hun kosten. Internationale tornooien, verplaatsingskosten voor de interclubs, logement op nationale tornooien (want nationaal is niet noodzakelijk synoniem met dichtbij), eten en drinken tijdens de partijen, trainingen (al dan niet door een persoonlijke coach),… de gezinskas biedt al te vaak een oplossing.

PannenkoekenWanneer de gezinskas niet in de mogelijkheid verkeert om je schaakhonger te stillen, of daar de wil niet toe toont, dan zit er niets anders op dan op eigen houtje initiatieven uit te werken om centjes te rapen. Ooit hoorde ik over een meisje dat in haar buurt kaartjes verkocht om haar EK te kunnen betalen, en als we het dan toch over deur aan deur sponsoring hebben, zijn pannenkoeken natuurlijk een klassieker.

Echter, de zwemclub verkoopt al paaseieren, de basketbalclub en de lagere school gaan al jaren rond met pannenkoeken, eierkoeken kunnen we jaarlijks kopen aan leden van de atletiekclub,… Als je bovendien bedenkt dat steeds meer mensen op heel regelmatige basis nauwkeurig hun weegschaal bestuderen, is het dan geen beter idee om je tornooi te verdienen met iets niet eetbaars? Iets, bijvoorbeeld, waar je goed in bent?

En waar is een schaker goed in? In schaken. Dus waarom zou een schaker zijn geld niet al schakend ophalen? Toen vorig jaar Music for Life weer heel Vlaanderen op z’n kop zette, speelde ik met het idee – tegengehouden door de twee maal per jaar opduikende pest die men examens noemt – om op straat te gaan schaken. Benodigdheden: een bord, stukken en een klok, een klaptafeltje en eventueel twee klapstoelen. Een pamflet of groot blad papier met een aandachtstrekker erop. In mijn hoofd toen: “Chess for Life! Win of verlies 1€!”

Het plan: Je wekker gaat af en na je ochtendritueel pak je de hierboven vernoemde spullen die je de avond voordien plichtsbewust klaargezet hebt. Gewapend met winterjas en muts trotseer je de kou en zoek je een drukbezochte plaats op. Het plan kan ook in de zomer afgewerkt worden, en dan kan je je winterjas eventueel door een zwemtenue vervangen, en je muts door een badmuts: de zee is meestal wel druk bezet tijdens zomerse maanden. Wanneer je op een voor jou aantrekkelijke plaats gesettled bent, is het wachten op gegadigden. Jullie spelen een partijtje, de winnaar krijgt één euro. Aangezien jij schaakt, zou je beduidend meer moeten winnen dan verliezen. Om je inspanningen een beetje rendabel te maken, is het misschien wel wenselijk een extra regel in te voeren in verband met de tijd: je tegenstander mag zelf kiezen hoeveel tijd hij krijgt voor het partijtje, maar elke 5 minuten kosten een euro – enkel te betalen bij verlies. Je zit daar niet (alleen maar) voor zijn amusement hé!

Het is natuurlijk maar een plannetje gevormd in een door examens voor al wat niet met examens te maken heeft enthousiast gemaakt brein. Maar wanneer je eens je kop breekt over hoe je het zoveelste tornooi nu weer zult betalen, kan het bovenstaande plannetje of een variant ervan wellicht een duwtje in de goede richting betekenen. Maak er eventueel een leuke schaaknamiddag met clubgenoten van. Heel mooi meegenomen is natuurlijk ook het grote publiek dat je ermee bereikt: een schaker die op deze manier zijn tornooi probeert te verdienen, zal veel gemakkelijker Jan met de Pet warm maken voor het schaakspel dan de nog te ontdekken Belgische Jan Timman. Word gewoon je eigen Inventi!

 1. achiel
  achiel12-12-2009

  Sarah,

  Enkele jaren geleden wandelde ik op de boulevard in Yalta en daar waren er enkele oud-grootmeesters uit de sovjettijd die een centje bijverdienden met een partijtje te spelen of wat les te geven aan kinderen.

 2. Jean-Cri
  Jean-Cri14-12-2009

  Het zal misschien verrassen maar ik ben 100% mee eens met Sarah Dierckens: inzet en creativiteit zijn veel beter dan lidgeldverhogingen maar ik zie te weinig vrijwilligers die eerlijk, bekwaam en tijdvol zijn om de taken van de KBSB te beheren en een hernieuwde impuls aan het Belgisch schaakleven te geven.
  Voor wat mij betreft (laten we vermeoden dat ik genoeg eervol, bekwaam en tijdvol ben) kan ik niet meer tijd geven zonder overbelast te worden.

  Jean-Christophe Thiry,
  ex secretaris van de KBSB,
  lid van de beroepscommissie van de KBSB, lid van de financielecommissie van de KBSB, lid van de internationale uitzendingen jeugdcommissie van de KBSB, rekeningtoezichter (2009) van de KBSB, secretaris van de FEFB, rekeningtoezichter van de Liga Luik, raadgever secretaris van de club Luik EN toch een beetje NIC-speler voor de club Marche.

 3. Goendi
  Goendi14-12-2009

  Heh, bestaan er commissies binnen de bond? En werken die ook? :s

 4. Gonzo
  Gonzo14-12-2009

  Als ik mag kiezen, betaal ik liever een paar euro meer aan contributie…

 5. Theo
  Theo14-12-2009

  Als ik even rondkijk zie ik veel mensen die zich eindeloos inzetten voor het schaken. Neem nu bijvoorbeeld Luc Oosterlinck of Chris Ghysels, om er maar een paar te noemen.
  Dat een lidgeldverhoging een betere werking zou bekostigen, daar geloof ik eerlijk gezegd niet in.
  Aan de andere kant vind ik het lidgeld helemaal niet hoog en als een paar euro’s werkelijk het schaaklandschap in Belgie zouden verbeteren, ben ik zeker bereid om dit toe te dragen.
  Ik ben echter niet bereid om criminelen zoals dhr AM te sponsoren.

 6. Jean-Cri
  Jean-Cri14-12-2009

  Aan Goendi:
  Er zijn ook de Sportcommissie, de CIS (commissie internationale en FIDE scheidsrechters), de Reglementscommissie. Zonder het aanzielijke werk van juniorchess.be te vergeten.

  De Beroepscommissie heeft haar in 2009 driemaal vergaderd, betreffende vier zaken.
  Elke vergadering eist een voorbereiding (uitnodiging van de partijen, samenstelling en bestuderen van het dossier) en heeft gevolgen (redactie van de beslissing,…).
  Het is geen oppervlakkige job: Appelant heeft vaak een advocaat of dreigt naar de rechtbank te gaan als er iets misgaat.

  De financiele commissie en de Internationale uitzendigen jeugd commissie hebben een vergadering in 2009 gehad.

 7. Carlo
  Carlo14-12-2009

  Ik begrijp niet goed waarom Jean-Cri als lid van de financiele commissie van de KBSB en als rekeningtoezichter (2009) van de KBSB, niet verkiest om vooral nu erg low-profile te blijven. De situatie doet me huiverig denken aan de opnieuw aangekondigde superbonussen bij het topkader in Amerikaanse banken, terwijl de omvang van het aangerichte leed nog niet volledig opgemeten en beseft is.

 8. Goendi
  Goendi14-12-2009

  Gisteren vroeg mij overigens iemand: “Wie zegt dat AM alleen handelde als hij dat geld ontvreemde gedurende meerdere boekjaren?”. Het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk, maar het is wel een terechte vraag als de bond middelen nodig heeft. Ik hoop dan ook, net als Carlo, dat diegenen die betrokken zijn bij de financiële kwesties van de bond, zich zullen onthouden zolang er geen duidelijkheid bestaat over de omvang en draagwijdte van de fraude.

  Het grote probleem in deze is vertrouwen. Er is iets misgelopen, en nu is het in feite heel moeilijk om af te gaan op eender wie zijn woord van de huidige mandatarissen. Dat heeft niets met hun te maken, en des te meer met de impressie die volgt uit een dergelijk voorval…

 9. françois
  françois14-12-2009

  Elk jaar wordt de boekhouding gecontroleerd door 2 vrijwilligers.Dwz het wordt hen dikwijls opgedrongen.Als ze dan nog valse documenten voorgeschoteld krijgen gebeurt het dat ook zij dit niet zien.Als je ziet dat internationaal beursgenoteerde bedrijven hun boekhouding laten nazien door professionele revisoren en toch beet genomen door witte boordcriminelen,wat wil je dan verwachten van alle gratis werkende vrijwilligers bij de KBSB,VSF,of liga’s.
  Zij die het zo goed kunnen zouden beter mee helpen en de KBSB redden.

 10. Carlo
  Carlo15-12-2009

  à François – Dat mag best zijn. Maar als je bent beet genomen,als vrijwilliger of als (semi)-professional, dan dien je m.i. in dit stadium niet op het publieke forum te keer willen gaan, maar moet je zwijgen. En zeker niet belachelijk willen doen met tot eigen eer en glorie te zeggen dat je een of andere raadgever of IC speler van een of andere derderangsclub bent.

 11. Jean-Cri
  Jean-Cri15-12-2009

  Aan Carlo:
  Ik verkies geen low profile omdat de job van rekeningtoezichter bij de KBSB is na het einde van het boejaar de rekeningen te controleren. In mijn geval is de fraude tijdens de boekjaren 2007,2008 en 2009 gebeurd.
  Ludo Martens en ik werden ter hulp geroepen om vroeger dan voorzien de rekeningen te controleren en samen met Chris Ghysels de bekentenis van de vorige penningmeester te horen.

  In de financiele commissie zitten de top van het KBSBbestuur (voorzitter, penningmeeester), de top van de taalfederaties (VSF, FEFB, SVDB) en de KBSB-rekeningtoezichters.
  De interne boekhoudkundige controle van de KBSB is gefaald en ik voel me toch niet fier.

  Ik heb de kans gehad niet rekeningtoezichter te zijn in 2007 en 2008. Ik zou dan echt voor een low profile kiezen. Eerlijk gezegd, ik denk niet dat ik de fraudes zou hebben ontdekt: het ziet er naar uit dat het goed georganiseerd werd.

  Zoals François(9) ben ik voorstander van een betere dagelijkse interne controle van de penningmeester EN van een externe controle door revisoren maar nogmaals kost dat geld…

  Carlo, je kunt mij vervangen in alle mijn KBSBmandaten.
  In dit geval geef ik mijn ontslag zo vlug als je me vervangt.

  En ik hoop dat kleine clubs je eerbied genieten.

 12. Valery
  Valery15-12-2009

  Gratis werkende vrijwilligers presteren vaak beter dan betaalde krachten wou ik even opmerken.
  De uitspraak van François
  “wat wil je dan verwachten van alle gratis werkende vrijwilligers” lijkt dat uit te sluiten.

 13. Jean-Cri
  Jean-Cri15-12-2009

  Van Carlo:
  “En zeker niet belachelijk willen doen met tot eigen eer en glorie te zeggen dat je een of andere raadgever… .”

  Ik heb de lijst van al die vrijwillige mandaten niet geschreven tot eer of glorie maar precies om te wijzen dat het teveel is voor één persoon.
  Normaal moeten meer vrijwilligers zijn die clubs,liga’s, federaties en bondfuncties bekleden.

  Aan Valery: het verschil tussen een pro en een vriwilliger is o.a. dat de verantwoordelijkheid van een pro groter is (artikel 1992,Burgerlijk Wetboek)

 14. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye15-12-2009

  Oeps Carlo, nu ben je er in geslaagd één van de mensen te schofferen die de stront mag opruimen. In vervolg eventjes nadenken aub, zeker als je niet alle feiten kent.

 15. Goendi
  Goendi15-12-2009

  How how, ik vind de bemerkingen van Carlo ergens terecht, zij het dat ze nogal cru gesteld zijn. Aan de andere kant vind ik het heel opmerkelijk dat in de gegeven omstandigheden mensen desondanks hun verantwoordelijkheid nemen. Dat gebiedt toch zeker enig respect.

  Ik neem aan dat diezelfde mensen aanstaande zaterdag ook de nodige verantwoording afleggen en uitleg voorzien. Men mag niet vergeten dat deze goedbedoelende vrijwilligers momenteel in een heel penibele situatie zitten, gezien zij goedkeuring aan de rekeningen hebben gegeven. Het is dus niet evident dat zij zich heden alsnog inzetten.

 16. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye15-12-2009

  Ik heb recent eens een gesprek gehad met een penningmeester van een VZW waar een hoop geld meer in omgaat dan de KBSB. Hij vond wat gebeurde niet zo verbazendwekkend. Die paar sukkelaars die de rekeningen nakijken moeten dat vaak op een drafje doen en kennen vaak de penningmeester en vertrouwen hem vaak.

  Het zal vooral belangrijk zijn om te zien hoe “goed” het systeem in elkaar zat. Je kan van goedbedoelende vrijwilligers ook niet alles verwachten.

 17. Draw
  Draw15-12-2009

  Nu ik toch mijn vennootschapsrecht moet leren, een heel interessant artikel (uit het wetboek van vennootschappen):
  Een commissaris mag advies en hulp vragen aan externe accountants en andere experten.
  Deze kosten zijn voor de vennnootschap en mogen maximum 100 000 euro bedragen. Nu snapt iedereen waarom een vzw dit nooit professioneel kan laten doen.

 18. Theo
  Theo15-12-2009

  “Deze kosten zijn voor de vennnootschap en mogen maximum 100 000 euro bedragen.”

  Ongeveer evenveel als het ons nu gekost heeft, dus?

 19. Goendi
  Goendi15-12-2009

  Wel jaarlijks 😛

 20. françois
  françois17-12-2009

  Een rondvraag bij de modale schaker in de Vlaamse liga’s leert ons (iets wat we al lang wisten)dat deze niet geinteresseerd in internationale tornooien enkel in nationale.Zij zijn bovendien niet bereid een euro meer lidgeld te betalen.
  De Franstaligen en Duitstaligen althans zo stellen de afgevaardigden willen zoveel mogelijk internationale tornooien.
  het zijn deze tornooien die met het meeste geld gaan lopen.Ondanks pogingen om deze bedragen te reduceren is de situatie onveranderd tot op heden.
  Ik denk dat dit de grootste struikelblok is om de KBSB te redden.
  Het werkingsbudget van de KBSB is +- 40000€
  ,het is dus wel aanvaardbaar dat ze een reserve van 2.5 jaar hadden.
  De Vsf voert een campagne in de scholen om meer kinderen te doen schaken,Jan modaal kan dit aanvaarden,maar klaagt toch dat hij zijn tijdschrift kwijt is.de kosten van dit tijdschrift zijn geabsorbeerd door door deze campagne (schaakstukken en borden+2stappen ter beschikking stellen aan alle scholen)

 21. Goendi
  Goendi17-12-2009

  Francois, ik neem aan Van Damme? Na 2 posts begin ik al ongeveer te zien waar de problemen in de huidige schaakwereld vandaan komen.

  1. Een reserve van 100.000 euro is absoluut niét aanvaardbaar. Dat gaat in tegen de doelstellingen van een vzw tout court, punt. Daar kan echt geen twijfel over bestaan.
  2. Het zijn niet de liga’s maar de leden die het beleid moeten bepalen. De modale schaker in de liga is niet de kennissenkring van Dhr Van Damme, dat is namelijk absoluut niét representatief voor de doelgroep. Ik noch mijn club bvb ben helemaal niet geconsulteerd in deze “rondvraag”.
  3. De kosten van het tijdschrift zijn afgetrokken van de lidgelden. Het zijn de liga’s die de bijdrage naar de clubs niet hebben verlaagd. Het is dus maar niet meer dan terecht dat op zijn minst dat deel doorvloeit naar de KBSB.

  Nog een sidenote: je gaat heus niets bereiken met je gal te spuwen op de andere leden van de bond. Zo verzanden we dus net in eindeloos gepalaver, en dat is nu net wat de leden zo hard ergert: veel politiek gekrakeel, en weinig daden tengevolge daarvan. Misschien moet de oudere generatie eens plaats maken voor de nieuwere, zodat initiatieven kunnen ontplooien waar de schaker wél iets aan heeft. Zeker als de oudere generatie vastzit in een vicieuze cirkel zoals in deze laatste post uitvoerig aangetoond is.

 22. steven
  steven17-12-2009

  Kom kom Goendi, een beetje kalmer mag ook he. En durf je eigen gelijk es in vraag te stellen; bijvoorbeeld stellen dat 10000 euro teveel is tout court is echt nonsens. Als je aan goed bestuur doet heb je altijd een reserve nodig die je in verhouding moet stellen tot je jaarlijks budget (en zoals François aangeeft is 2,5 keer het jaarlijks budget niet gek).
  Wat betreft ‘de oudere generatie die plaats moet maken voor de nieuwere generatie’ denk ik dat je je ook een beetje vergist hoor; of denk je dat er 100 competente mensen van de ‘nieuwere generatie’ zit te zeggen ‘ik wil meedoen’ ‘ik wil besturen’ ‘ik wil werken’… neen.
  Verder denk ik niet dat je enig recht, noch enige reden hebt om dhr Vandamme persoonlijk aan te vallen. Hij heeft veel gedaan voor het schaken, dus enig respect is op zijn plaats. Ik zie hem in zijn bovenstaande 2 posts ook nergens ‘zijn gal spuwen’ zoals jij beweert; ik denk eigenlijk dat je zijn posts niet aandachtig gelezen hebt.

 23. Goendi
  Goendi17-12-2009

  Ik baseer mij niet op iemands verleden, en zeker niet als de uitspraken kant noch wal raken. Overigens is 2.5x het budget 100.000 en geen 10.000 euro, wat een groot verschil is. De KBSB is overigens meerdere malen door officiele instanties op de vingers getikt voor dergelijke extreem hoge reserves.

  En persoonlijk aanvallen? Ik val zijn statements aan, dat is niet hetzelfde. Ik heb er een probleem mee ja dat het altijd voorgesteld alsof het Vlamingen vs Walen is binnen de KBSB. Op die manier bereik je niets, en zo gaat het al 10 jaar. Dat mag dus wel eens ophouden, want het is echt absoluut niet zo dat het merendeel van de schakers die mening is toegedaan. Het merendeel van de schakers willen dat hun lidgelden goed besteed worden ipv gestolen. En daar gaat het nu over, dat heeft niets met Vlamingen of Walen te maken.

 24. steven
  steven17-12-2009

  Neen, je valt zijn statements niet aan;je zet zijn naam erbij en doet uitspraken als ‘modale schaker in de liga is niet de kennissenkring van Dhr Van Damme’, dat zijn persoonlijke aanvallen, waarbij je je dan niet eens geneert om je eigen naam verborgen te houden.

 25. Goendi
  Goendi17-12-2009

  Ik breek in die zin zijn onderzoek af, niet zijn naam. Ik betwist dat de modale schaker die mening toegedaan is die hij pretendeert (en met hem overigens een hele hoop anderen). En ja, dan refereer ik naar zijn naam, aangezien die uitspraken voor zijn rekening zijn. Ik zie daar nog steeds geen graten in neen. En ik zou ook niet weten waarom ik mij daar voor zou moeten generen? België is een democratie voor zover ik weet.

 26. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye17-12-2009

  Steven, 2,5 maal is echt wel veel hoor, zeker als er geen specifiek doel voor is (zoals aankoop van iets duur, vastgoed of zo). De KBSB moet als VZW zijn doel nastreven en in hoofdzaak zijn geld daar aan spenderen.

  Een ander punt waar ik Goendi gelijk in moet geven is dat de belanghebbenden blijkbaar deze crisis gaan gebruiken om hun standpunten erdoor te krijgen (zie voorstellen liga O-Vl en FEFB).

 27. louis
  louis18-12-2009

  steven

  de reden dat niemand geïnteresseerd is ligt aan de bondsstructuur en persoonlijke vetes.

  neem nu de beroemde en bijna stokoude discussie jeugd vs profs. Ondanks dat er zelfs nu nog steeds ca 150 000 in de spaarpotten vd kbsbstructuren zit (vsf, kbsb, fefb en svdb) is het blijkbaar onmogelijk om een compromis te vinden of water bij de wijn te doen.

  de juridische contructie kun je ontmantelen, dat is een kwestie van goede wil, maar ik vrees dat heel wat personen hun eigen persoontje belangrijker achten dan een goede bondswerking.

  Dat men hier medebestuurders zwart maakt, en dat verschillende “hulp”voorstellen richting ghysels neerkomen op onvervalste chantage lijkt veel mensen binnen die organen totaal te ontgaan.

  Wie wil in zo’n sfeer nu zijn nek uitsteken of tijd investeren?

 28. Goendi
  Goendi18-12-2009

  Louis, ik wil me best engageren hoor 😉 Ik heb een olifantenhuid voor die zaken. Ben me er van bewust dat je op die manier ook rancune aantrekt, maar dat raakt mijn koude kleren niet. Als je vooruit wil, dan moet je in team werken. En mensen die gene teamspeler zijn, die kunnen dan gewoon aan de zijlijn blijven. Beroepsmatig ben ik voldoende assertief om die assertiviteit ook door te drukken op andere gebieden 😉

 29. Robin
  Robin19-12-2009

  Een olifantenhuid? Is dat niet zoiets als totaal onverschillig staan tegenover elke vorm van kritiek? en ligt dat dan niet dicht tegen compleet ongeïnteresseerd zijn in elk voorstel dat niet direct in de eigen denklijn ligt? En asserviteit doordrukken (in een hobbymilieu)? Heeft dat niet iets van een dictatoriaal kantje? Dostojevsky schreef het ooit: iedereen is verantwoordelijk. Voor àlles. Tengenover iedereen. 🙂

 30. françois
  françois20-12-2009

  aan Goendi.
  Blijkbaar weet je het allemaal beter maar durf je niet eens je naam te zeggen.
  Ik vertolk alleen wat op de algemene vergadering van de liga West_Vlaanderen beslist is.
  Ik ben voorzitter van deze liga omdat men dat gevraagd heeft,en doe het tegen mijn zin en alleen maar uit plichtsbesef.
  Als er iemand voorzitter wil worden in mijn plaats zal ik met alle plezier mijn plaats afstaan.
  Het is inderdaad de jeugd die de ouderen moeten vervangen zo snel mogelijk maar blijkbaar geven ze liever kritiek.Durven ze niet of zijn ze niet bekwaam zoals ik.
  Wat de reserve van de KBSB betreft het is aan de leden om te beslisen als zij deze reserve lager willen.
  Gelukkig heeft de VSf reserve zodat ze nu de KBSB kan bijspringen.
  Mijn liga wil ook dat de KBSB blijft betsaan ,maar niet tegen elke prijs.
  De meeste ligaleden denken er zo over,alleen zijn benaderingen verschillend wat normaal is daar moet over onderhandeld worden.
  het was mijn bedoeling met commentaar te geven de schakers te informeren wat er gebeurt.Blijkbaar wordt dit niet geappreciëerd door iedereen.

 31. Goendi
  Goendi20-12-2009

  @François
  Nochtans zat ik gisteren gewoon vlak achter U Francois, en zoals ik al vreesde trachtten velen hun zin door te zetten op de kap van de huidige problemen. Ik heb zo nog wel enkele andere bedenkingen, dewelke ik hier nu wel niet ga ventileren. Mocht U ze graag horen, dan sta ik steeds open tot een gesprek. Goendi is overigens mijn standaard pseudoniem, dat heeft dus niets te zien met anoniem te willen blijven 🙂

  Overigens ken ik veel jeugdspelers en gewezen jeugdspelers. Ze uiten hun ongenoegen ja, maar dat ze zelden een mandaat opnemen is meer eigen aan de postjespakkerij binnen de vele besturen. Het heeft echt niets met niet willen te maken.

  En wat betreft die reserve en bijspringen, ik denk dat U misschien toch eens even mag uitleggen hier dat het een totaal andere oplossing is geworden dan hier nu circuleert. Het zijn namelijk niet de reserves van de VSF die aangesproken worden, of slechts veel tijdelijker dan op voorhand gesuggereerd.

  @Robin: ik heb niet gesproken van assertiviteit doordrukken. Ik heb gesproken over assertiviteit, wat ook weer niet hetzelfde is als dicteren. Ook is het een misvatting dat ik ongeinteresseerd zou zijn in andere voorstellen. Teken dat ik reageer en mijn impressie geef, geeft net aan dat ik wel geinteresseerd ben. Dat ik ze persoonlijk van tafel veeg of niet haalbaar acht, is een andere zaak.

 32. françois
  françois20-12-2009

  Dag Eddy,
  uw commentaar verwondert me zeker na het voorstel van Oost-Vlaanderen opgemaakt door Remi Limbourg.
  Meer zeg ik er niet over, ik zal via uw prive mail met u verder pratendat heft veel meer zin.

 33. Goendi
  Goendi20-12-2009

  Francois, het is niet Eddy, maar Dimitri. Om verdere misverstanden te vermijden 🙂

 34. Eddy De Gendt
  Eddy De Gendt20-12-2009

  Voor alle duidelijkheid: als secretaris van de Liga Oost-Vlaanderen geef ik geen commentaar op een dergelijk belangrijke lopende zaak op een forum (met alle respect overigens voor dit forum).
  Overigens steunt de Liga Oost-Vlaanderen haar penningmeester Remi Limbourg, en namen de drie Oost-vlaamse bestuurders die gisteren op de vergaderingen aanwezig waren (dat waren Hans T., Luc O. en ikzelf) eensgezind hetzelfde standpunt in. Met vriendelijke groeten.

 35. françois
  françois20-12-2009

  Nog even een kleine rechtzetting.Op de BAV zat achter mij Eddy Deghendt en niet Dimitri Logie.
  Mijn oprechte excuses aan Eddy en aan de liga Oost-Vlaanderen.
  Wat meer nauwkeurigheid van Dimitri had dit kunnen voorkomen.

 36. Goendi
  Goendi21-12-2009

  Of wat minder veronderstellingen van François. Het is maar vanuit welk perspectief je het bekijkt.

Geef een reactie