Francois Vandamme neemt ontslag als bondsvoorzitter

VandammeDe Koninklijke Belgische Schaakbond heeft geen voorzitter meer. De huidige bondsleider, Francois Vandamme, heeft zijn ontslag ingediend. Vandamme was sinds 24 maart vorig jaar voorzitter en heeft vrijdag zijn ontslag ingediend omwille van uiteenlopende redenen, maar wel met een duidelijke boodschap. Hij legt het zelf uit aan de schaakfabriek…

Francois Vandamme startte in maart vorig jaar aan zijn eerste termijn als bondsvoorzitter. Zijn ambities waren lovenswaardig: het schaken laten erkennen bij Bloso en de subsidies en sponsoring omhoogtrekken naar buitenlands voorbeeld. Nu neemt Vandamme dus vroegtijdig ontslag. Wij vroegen hem waarom en hij was zo vriendelijk ons een antwoord te geven:

Enerzijds is er mijn gezondheidstoestand (hartlijder en diabetes) waardoor ik weinig stress aankan.
Anderzijds zijn er mijn tussenkomsten bij het bestuur van de KBSB die niet gewaardeerd worden door sommige bestuursleden.

Zoals U wel weet zijn er spanningen tussen de VSF en de FFEB ivm met budget en wijzigingen aan de tornooireglementen. Beiden willen een budget in evenwicht, de VSF door te snoeien in de uitgaven voor de uitzendingen naar het buitenland van de “elite” en de kaart jeugd te trekken; de FFEB wil snoeien in de uitzendingen voor de jeugd als er voor de “elite” gesnoeid moet worden, of het lidgeld verhogen.

Als gewezen CEO moet ik net als Karel Vinck ervaren dat het gemakkelijker is een gestructureerd groot bedrijf te leiden, dan een verzameling vrijwilligers allen met goede wil bezield maar zonder gezamelijke visie ivm het budget.

Telkens als ik een voorstel doe om de groepen dichter bij elkaar te brengen wordt dit niet naar waarde geschat door sommige bestuursleden, integendeel beschouwd als een poging om de standpunten verder uit elkaar te drijven.

Door mijn ontslag hoop ik dat iedereen inziet dat het zo niet verder kan en dat een oplossing gevonden wordt.

Wie de nieuwe voorzitter wordt, is nog niet bekend.

 1. Theo
  Theo31-07-2007

  Zo snel al opgeven!?
  Pfff….. flauw!

  Sorry hoor, maar dat is nogal slap, gezien de ambities op voorhand.

  Theo

 2. Gert
  Gert31-07-2007

  Doet me eigenlijk een beetje denken aan de korte ambtstermijnen van de voormalige Sovjetleiders Andropov en Tsjernenko ..

 3. Ruud
  Ruud31-07-2007

  die laatste twee gaven weliswaar definitief de pijp aan maarten…
  Is Bessel misschien nog vrij?

 4. Theo
  Theo31-07-2007

  Als men op bestuursniveau met voorstellen afkomt, en niet iedereen is daar meteen mee akkoord, wel…. dat is wat men ‘politiek’ noemt!
  Elk verdedigt zijn eigen belangen en iedereen probeert het laken zo ver mogelijk naar zichzelf toe te trekken.

  We hebben een sterk iemand nodig in dit soort functies. (mentaal EN fysiek)

  Iemand die nog relatief jong is en ambitieus. Iemand die niet te gauw opgeeft.
  Ik bvb… grapje! 😉

 5. scheven
  scheven31-07-2007

  Ontslag nemen is een persoonlijke beslissing die sowieso gerespecteerd moet worden

 6. Roel
  Roel31-07-2007

  men kan de tijd nu het best besteden aan het vinden
  van een nieuwe degelijke voorzitter die voor
  eensgezindheid kan zorgen, dat waar tenslotte
  naar gestreeft wordt.

 7. JS
  JS31-07-2007

  Ik vind dit een spijtige zaak. Ik vond FC objectief gezien een goede voorzitter aangezien hij tenminste 3 belangrijke kenmerken vertegenwoordigde: tijd, geld en liefde voor het schaken. Een vierde kenmerk is natuurlijk een goede gezondheid, en dat ontbreekt blijkbaar.
  Ik ken FC niet zo goed, heb wel al eens enkele uurtjes geconverseerd, en ik vind FC een man met visie (of men nu akkoord is met die visie is misschien iets anders) en overtuigingskracht. Beide zaken vind ik essentieel voor een voorzitter.
  Het schaken in Belgie is de verliezer, want het zal weeral langer duren voor het schaken als sport erkend wordt en we de subsidies waar we recht op hebben ook effectief zullen krijgen.

 8. Jan van Mechelen
  Jan van Mechelen31-07-2007

  Groot gelijk, het is de reinste zelfkwelling om al te lang tussen de wespennesten die de VSF, respectievelijk de FFBE zijn, te bivakeren. Een goede zet, mijnheer de voorzitter! Er komt al jaren niets van de grond en dat zal in de toekomst ook niet gebeuren.

 9. kamiel
  kamiel01-08-2007

  Het was toch een illusie aanvaard te worden als bruggenbouwer als je tegelijkertijd al enkele jaren de interclubcompetitie in diverse reeksen om zeep helpt door naar willekeur supersterke en superzwakke Bredense ploegen op te stellen en hierdoor de eindstanden in die reeksen scheef trekt.

 10. hasanovic
  hasanovic01-08-2007

  iderdaad kamiel

 11. luc
  luc01-08-2007

  Kunnen de andere bestuursleden dit ontslag dan niet weigeren ? Er pakken zich donkere wolken samen boven de schaaklucht. De kapitein van de Titanic sprong toch ook als allerlaatste in het water ??

 12. woensdag
  woensdag01-08-2007

  Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Zelden ligt de tijd van gaan zo dicht bij de tijd van komen als in dit geval.
  Eerst dit: het door de ex-voorzitter gehanteerde gezondheidsargument is weliswaar een realiteit, maar het wordt hier anderzijds ook manipulerend gebruikt om bij de schaker goodwill en begrip op te wekken voor de genomen beslissing, en om de ware reden van het ontslag te verhullen. De gezondheidstoestand was met name (helaas) bij het aanvaarden van de functie niet beter dan nu.
  Ten tweede: uit de reacties hierboven lees ik enerzijds waardering en anderzijds wrangheid. Tijd, geld en liefde voor het schaken worden als ‘kwaliteiten’ aangehaald. Roofzucht naar andere verenigingen is dan weer een negatief gegeven.
  Meneer Vandamme had zich indien hij zich beperkt had tot deze drie ‘kwaliteiten’ onsterfelijk kunnen maken voor het Belgische schaak. Helaas heeft hij echter ook blijkbaar een megalomaan trekje dat sporadisch durft te lonken naar een eerder privégetinte invulling van het begrip democratie. Dit megalomane trekje wordt hier enerzijds tussen de lijnen door nog eens geïllustreerd door de parallel die de heer Vandamme trekt tussen zichzelf en de heer Vinck en anderzijds is er op schaakvlak uiteraard de juggernautconstructie rond Bredene als illustratie.
  Jammer dat alles zo afloopt: het is een gemiste kans waarbij het kleine duiveltje in de persoon van de voorzitter (en er huist wellicht in elk van ons een duiveltje)het won van zijn goede intenties.

 13. Felix
  Felix01-08-2007

  Neen, die verdronk.

  Vraagje, moet het bestuur niet op één of andere manier worden verkozen door de leden?

 14. Jan
  Jan01-08-2007

  Akkoord met Kamiel. Het was een bijzonder vreemd gezicht om de KBSB-voorzitter tijdens een recente IC-ontmoeting tussen zijn betaalde spelers te zien rondlopen, terwijl hij kwistig briefjes van 50 euro ronddeelde. Dat is vragen om controverse, hoe goed bedoeld ook zijn intenties in de krabbenmand die het schaakbeleid al decennia lang is.

  En wat de Titanic betreft: laat hem rustig zinken, in dit geval is er geen man over boord. En misschien komt er ooit nog een fijne film van 🙂

 15. Patrick
  Patrick02-08-2007

  én voorzitter van de Belgische Schaakbond én ondertussen met Bredene de IC-competities in de verschillende reeksen om zeep helpen kan inderdaad niet. Dit hebben vele ploegen mogen ondervinden de laatste jaren, met complete competitievervalsing tot gevolg, kortom een voorzitter van de Belgische Schaakbond onwaardig !

 16. westvloms
  westvloms02-08-2007

  Een volgende logische stap is nu het ontslag als voorzitter van de West-Vlaamse liga, want ook hier gaat de én én die Patrick (15) aanhaalt niet op en ook hier stuit de handelswijze die Jan (14) citeert tegen de borst.

 17. sqdf
  sqdf02-08-2007

  tsja

  nu is hij voorzitter af, binnen een titel of 4 is hij zijn mecenasrol beu en dan wordt de degradatiestrijd weer vervalst voor een paar jaar.

  Verschiet er wel van dat een gewezen CEO niet begrijpt dat zijn gedrag in de Ic + zijn briljante uitbetalingstechniek weerstand oproept bij andere beleidsmensen en amateurschakertjes. Het getuigt alleszins wel van zeer weinig respect als je amateurschakers en hobbyspelers zondag na zondag duidelijk maakt dat 1000 Euro eigenlijk om mee te lachen is.

  Ik hoop alleen dat hij vanaf nu elke keer de volledige top 8 van bredene opstelt. 11x Leko in belgie zien spelen zou dan wel leuk zijn.

 18. bibi
  bibi02-08-2007

  Een voorzitter van de KBSB moet er zijn voor alle clubs en niet alleen voor één club. Idem als voorzitter van de liga Westvlaanderen. Interclub is een KBSB aangelegenheid. Het kan dus niet dat men als voorzitter van de KBSB mecenas gaat spelen bij één schaakclub en spelers gaat weghalen bij kleinere clubs door ze bij Bredene te betalen. Dergelijke constructies lijden onvermijdellijk tot competitievervalsing. Dergelijke praktijken zijn immers onverenigbaar met het mandaat als voorzitter van de KBSB. Het staat iedereen vrij van mecenas te spelen maar niet als voorzitter van de KBSB voor één schaakvereniging.

 19. Martin
  Martin03-08-2007

  1. In alle sporttakken zitten clubmensen in de nationale bestuursraden, denk maar aan Vandenstock en D’Hooghe in het voetbal. Ook scheidsrechters zijn lid van een club. Het verdedigen van de clubbelangen hindert hen niet in hun nationale functies of in hun objectiviteit. Je kan in de bestuursraden toch ook geen mensen zetten die niets van de betreffende sporttak afweten.
  2. In alle sporttakken worden goede spelers door de grote clubs tegen betaling ingepalmd. Hoe zouden de grote clubs anders zoveel goede spelers hebben? Die spelers gaan daar trouwens graag naar toe, want daar vinden ze topppers op hun niveau, en krijgen ze een (al bij al kleine in vergelijking met andere sporten) betaling. Is dat kompetitievervalsing?
  Gaan we eindelijk eens een vlaamse topclub hebben met een echte sponsor, en daar komt al direct naijverige komentaar van achter de coulissen! In mijn eigen club mag zo’n sponsor zich direct aanmelden!

 20. PJ BAlliterator
  PJ BAlliterator05-08-2007

  Hmm, zou dit de Archivlaamse cocktail van naijver, navelstaarderij en nationalisme zijn die de kop op steekt? Overgoten met een narcistisch sausje?

  Een profetische Jan Hein Donner sprak enkele decennia geleden al van de terreur van het amateurisme -gekenmerkt door de tirannie van de inerte, verstarrende huiskamerknusheid- die het schaaklandschap teistert!

  Betaalde spelers vormen de frontlinie, ruggegraat (geen leerling zonder leraar!) en eerste gelegitimeerde experts om dit debat te voeren.

  Wie vroeg hún mening?

  PJ Bonte

 21. Marc Clevers
  Marc Clevers05-08-2007

  Ik zou willen voor onze exvoorzitter toch wel om een klein beetje begrip willen vragen voor zijn gezondheidsperikelen. Je moeten weten de voorlaatste AV van de KBSB duurde, de vergadering raad van beheer niet meegerekend, van 14.00 uur tot 20 uur 30 en we hebben niets kunnen bereiken tenzij de opslag van 1 euro lidgeld voor de KBSB dat een druppel was op een gloeiende plaat. Wel ik was er en ik kan je zeggen, soms moest ik eens buiten om lucht happen. Laat staan iemand als een hartlijder of met diabetes. Als ik dan bij sommige de commentaren lees dat zijn gezondheidstoestand niet beter was dan nu, is waar maar niet de vergaderingen van de KBSB. Vroeger waren er namelijk Belgische franken teveel, nu zijn er echter heel veel euro’s tekort. Iedereen zal wel liefst het grootste deel van het laken naar zich toetrekken, maar als er van dit laken nog slechts een zakdoek over is gaat dit heel wat moeilijker.
  Wat het aantrekken van jonge spelers betreft, is bij zover ik weet de speler zelf die vraagt om naar Bredene te spelen en gelijk hebben ze. 3 keer per week les van Grootmeesters, welke club kan zich dit permiteren of moeten we voor de eer van een club ze dom houden? Ik stel ook vast dat sedert jaren in veel Duitstalige en Franstalige clubs Vlaamse en Oosteuropese spelers op hun lijsten staan. Was er dan vroeger geen competitievervalsing? Tenslotte ook die spelers werden bij clubs weg gehaald maar klachten of commentaar, nooit gehoord of gezien? Francois met jou visie, gedrevenheid en inzet ben je een zegen voor het Belgisch schaken en hoop ik, dat je nog heel lang Voorzitter van de Liga West-Vlaanderen mag blijven.

  Marc Clevers

 22. Felix
  Felix05-08-2007

  Ik heb niet echt problemen met het aantrekken van spelers om een sterke ploeg te creëeren en dat die spelers betaald worden is ook niet meer dan normaal.

  Wat ik echter competitievervalsing blijf vinden zijn praktijken die Bredene dit jaar toepaste in afdeling 3B. Daar werd de ene helft van de competitie een (te) zwakke ploeg opgesteld. Toen de degradatie dreigde voor deze ploeg werd deze echter buiten proportie versterkt.

 23. Yen Peeren
  Yen Peeren06-08-2007

  Uit het aantal reacties blijkt op zijn minst gezegd dat de meningen verdeeld zijn. Zonder te willen oordelen wil ik toch een aantal zaken aanhalen. Sowieso is het positief voor het schaken (dat internationaal en nationaal organisatorisch toch in een serieuze crisis zit) dat er mensen zijn die zich willen inzetten. Schaken draait al een eeuwigheid rond mecenassen en ook die zijn onmisbaar. Een ‘leider’ met financiële slagkracht zou in staat moeten zijn het schaken weer op het juiste spoor te brengen. Deze ‘leider’ moet zich dan wel opstellen als een verzoeningsfiguur. Hier moet mij als lesgever toch iets van het hart. Dat heel talentvolle jeugdspelers zoals Jason weggelokt worden, kan ik nog begrijpen. Uiteindelijk is het positief dat je als jonge gast lessen van grootmeesters kunt krijgen. Toch is het frustrerend als lesgever geconfronteerd te worden met het feit dat vanaf je iemand opleidt tot verse kracht in spe voor de eerste ploeg, die zonder boe of ba getransfereerd worden.

 24. Jose Vandekerckhove
  Jose Vandekerckhove06-08-2007

  Het is nog altijd niet te laat. Vandamme kan zich nog altijd onsterfelijk maken voor het Belgische schaak.

  Een stappenplan
  Stap 1: Hij neemt ontslag als voorzitter van de KBSB. Deze stap is al gezet.
  Stap 2: Hij neemt ontslag als voorzitter van de West-Vlaamse liga.
  Stap 3: Hij trekt zich terug uit Bredene en investeert niet verder meer in deze club.

  Deze drie stappen garanderen neutraliteit.

  Stap 4: Hij richt met zijn geld een schaakschool op en vormt daar via seminaries en inschakeling van GMs en dies meer jonge spelertjes die hij voor de rest bij hun eigen club laat spelen. Hij onderhoudt contact met de diverse clubs via volgfiches etc.

  Resultaat:
  de clubs zijn content
  de jonge spelers zijn content
  F. Vandamme is ook content.

 25. Jan Lagrain
  Jan Lagrain07-08-2007

  Beste lezers,

  Ik denk dat iedereen intussen zijn voor en tegenargumenten heeft kunnen geven, ik stel voor om de discussie niet eindeloos te maken en ze stilaan te laten doodbloeden.

  Ik dank iedereen uiteraard voor het lezen van de site, de zoektocht naar een nieuwe voorzitter zal worden opgevolgd!

  Alvast bedankt, mvg, Schaakfabriek

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.