Reactie van het Canadese team

De discussie rond het voorval met Nils Nijs blijft nog even bezig. Het verhaal haalde intussen ook Chessvibes en de blog van Susan Polgar. Op die blog kan je nu een reactie lezen van het Canadese team en hun (toch wel deels andere) versie van de feiten. Lees Meer.

 1. Yen
  Yen12-12-2007

  Inderdaad, wel eens goed om de andere kant van het verhaal te horen, zo zie je maar eens hoe vlug een verhaal een eigen leven kan leiden en dat sommige mensen (zelfs al zijn ze schakers) te vlug ‘roepen’ en te weinig denken. Nergens in ‘ons’ verhaal stond vermeld dat de tegenstander van Nils een extra zet had gedaan na 3x dezelfde stelling, wel een belangrijk element dacht ik. Natuurlijk blijft het een enorme blunder van de scheidsrechter en blijft het heel sportief van Nils dat hij de waarheid niet verdoezelde. Misschien geen slecht idee om de topjeugd ook eens één lesje te geven over de (toch wel ingewikkelde) schaakreglementen…

 2. KAra
  KAra12-12-2007

  Er komt hier maar geen einde aan deze discussie, naast de reactie van het Canadese team is er nu ook een reactie van de moeder van Nils tegenstander.

  http://members5.boardhost.com/ChessTalk/msg/1197429217.html

 3. Bart
  Bart12-12-2007

  Bovendien gaat het nu echt de belachelijke kant op. Die mensen van het Canadese team hebben die brief van Decrop volgens mij niet eens tegoei gelezen. Nu zit die moeder te zaniken “do they have the right to put my son’s name on chessvibes”. Natuurlijk hebben die dat recht. De brief én het artikel is immers geen klacht tegen dat Canadeesje en al evenmin tegen het besluit dat de claim ongeldig was. Toch gaan een deel van die Canadese reacties daarover. Als ze het fatsoenlijk zouden lezen, dan zouden ze dat moeten weten en niet beginnen over een “insult” aan hun zoon.

  Trouwens, over die extra zet Yen, dat is nog maar de vraag of dat klopt. Ik denk dat dat perfect met het notatieformlier aangetoond kan worden. Dat kan evengoed een onwaarheid van hun uit zijn.

 4. Roel
  Roel12-12-2007

  Als ik op lees hier druk krijg ik een bericht: server niet gevonden en ‘opnieuw proberen’ heeft geen zin. Wat moet ik doen?

 5. KAra
  KAra12-12-2007

  http://susanpolgar.blogspot.com/

  dit is de juiste link

 6. René
  René12-12-2007

  Nu wordt er op Chessvibes door een erg emotionele vader Nijs wel degelijk de sportiviteit van de Canadese jongen in twijfel gebracht, dus enige reden tot beklag zal de moeder van deze jongen wel hebben.

  Papa Nijs schiet op Chessvibes met scherp op een ieder die durft te twijfelen aan het GROTE ONRECHT dat zijn zoon is aangedaan. De feiten zijn echter klip en klaar :

  – Sven verspeelde zijn recht om remise te claimen door eerst de zet op het bord uit te voeren.

  – het was een grote fout van de arbiter om de remiseclaim toch toe te wijzen.

  – de Canadees stond volledig in zijn recht om hiertegen in beroep te gaan, om het even welke schaker zou hetzelfde hebben gedaan.

  Hoe de zaak verder door de FIDE-officials is afgehandeld is inderdaad te gek voor woorden en eenieder mag zich hierover richting FIDE terecht boos maken. Men kan het echter niet de Canadese jongen aanwrijven, die de partij ongetwijfeld ook liever gelijk dan 5 uur later had voortgezet.

  In plaats van zich boos te blijven maken zou vader Nijs er beter aan doen zijn trots te uiten over zijn zoon die zich uiterst eerlijk en sportief gedragen heeft en en passant wat wijze levenslessen heeft opgedaan.

 7. Stijn D
  Stijn D12-12-2007

  Zal ik ook maar mijn (minimalistische) mening geven over het zaakje, na de vele commentaren te hebben gelezen op chessvibes.

  Stel: ik ben Nils Nijs op het moment dat ze mij wakker komen maken om 23u. Sorry maar ik speel niet verder op dat uur. En dat zouden zijn coaches ook niet mogen hebben toegelaten. Het nut ervan ontgaat mij helemaal. Krijg ik dan een nul? Proficiat, mijn tegenstander zal er ongetwijfeld veel deugd aan hebben. Mag ik nu verder slapen?

  Stel: ik ben de Canadese coach en IM (dus ik ben een goed schaker!).
  “O my god, there was something illegal and chess rules and appealing and technical illegal claim and not right and don’t you see the unfair treatment and arbiter, we appeal and O: you are waking him up to play further? …Fine by me!”
  Dat een coach een jonge tegenstander laat wakker maken om 23u vind ik erover, ook al vind je dat je gelijk hebt. Ik ben er zeker van dat noch Frederic noch Tom als coaches van de Belgen dat in hun geval zouden gedaan hebben. Jamais!
  Troost onze goeie vriend May, laat hem naar bed gaan en de volgende dag tegen een GM winnen. Zal hij meer deugd van hebben dan een halfje te stelen op zo’n (al dan niet legale) manier.
  Maar ja, dan komt dat duivels woord, wat ik versta onder sportiviteit: je tegenstander iets gunnen omdat er twijfel is bij bepaalde omstandigheden, ook al doe je daarmee jezelf tekort.
  We mogen niet zeggen dat de Canadezen onsportief zijn, maar we kunnen evenmin spreken van sportiviteit.

  Maar dat is mijn mening en zo zou ik het doen, er is meer dan alleen maar schaken in het leven! Ik vrees dat er inderdaad veel mensen rondlopen die mijn mening niet delen…

 8. lino
  lino12-12-2007

  réne
  feit: Nils MAG NIET gewekt worden door een vreemde
  feit: een kind dat slaapt hoor je als volwassene NIET voor een schaakbord te zetten om middernacht.
  alle andere “feiten” zijn in feite naast de kwestie.

  Dat Lucas zich boos maakt omdat het gros vd schakers hun prioriteiten in deze verkeerd leggen kan ik perfect begrijpen.

  tot slot: de brieven van de Canadezen rammelen aan alle kanten. je staat recht in je schoenen, de partij is op een normaal uur gedaan maar pas op het allerlaatste moment dien je klacht in? Het lijkt er eerder op dat je eerst een brainstormsessie gehouden hebt om een goede procedurefout te vinden 🙂

 9. René
  René12-12-2007

  Lino,

  Ik vraag me af of je mijn bijdrage wel goed gelezen hebt. Natuurlijk mag vader Nijs boos zijn richting de enige schuldigen in deze affaire, namelijk de FIDE-officials. Helaas beperkt hij zich echter niet tot de FIDE-officials maar vind hij het nodig om ook de Canadezen door het slijk te halen.

  Als je het verhaal vanaf het begin hebt gevolgd, moet het je toch duidelijk zijn dat de tegenstander van Nils het direct niet eens was met de beslissing van de arbiter en daarom zijn notatiebiljet niet tekende voor akkoord. Vervolgens ging hij op zoek naar zijn coach (in tegenstelling tot wat bijv. Lucas Nijs stelt had hij daar intussen alle recht toe aangezien de arbiter de partij als beëindigd had verklaard) om bij terugkomst in de speelzaal te constateren dat bord, klok en arbiter verdwenenen zijn. Vervolgens duurde het enige tijd voordat ze iemand konden vinden die bereid was om hun protest aan te horen.

  Ik adviseer je om ook het verhaal van de moeder van de Canadese jongen eens te lezen (link hierboven in het 2e bericht). Dit is echt geen zanikverhaal zoals ene Bart hierboven beweert, maar het relaas van een verbijsterde moeder die moet toezien hoe haar zoontje eerst het slachtoffer is van een arbitrale dwaling, vervolgens door diverse FIDE-officials van leugens wordt beticht en later via Internet nog een karrevracht stront over zich krijgt uitgestort omdat het niet sportief zou zijn verlopen.

  Nogmaals, ook ik vind dat er door de FIDE in deze verkeerd gehandeld is door iemand uit bed te halen, voor een commissie te laten verschijnen en vervolgens ook nog een schaakpartij te laten verderspelen. Ik ga echter niet mee in Vlaamse complottheorieën die de Canadezen mede verantwoordelijk houden of zelfs betichten van het opzettelijk zo laat mogelijk indienen van een protest om de tegenstander zoveel mogelijk dronken van slaap en emotie terug achter het bord te krijgen.

 10. Goendi
  Goendi12-12-2007

  Uhu inderdaad. Of de claim terecht was of niet, dat doet niets af aan de zaak. Nils wakker maken zonder medeweten van begeleiding, die op zijn beurt verwittigd moet worden door derden, en vervolgens laten verschijnen om 23 uur voor een ‘appeal’ commissie, dat is buiten alle proportie. Om hem dan zelfs nog verder te laten spelen is totaal onaanvaardbaar. Die partij had, als die claim foutief was behandeld, herspeeld moeten worden. Fout van de arbiter of niet, het kan niet dat een partij die stopgezet geweest is achteraf verder afgehandeld wordt, tenzij dit zo duidelijk gedocumenteerd is (bvb afbreken). Nils had geen- kans om er nog iets van te maken, zat met zijn hoofd al bij de volgende dag en is bovendien veel te jong om in zo’n soep terecht te komen. Vanuit pedagogisch en juridisch standpunt is dit totaal onaanvaardbaar, fair play prijs of niet. Zijn vader heeft groot gelijk! Voila, nu ga ek even op Chess Vibes hart onder de riem steken.

 11. Lucas Nijs
  Lucas Nijs12-12-2007

  Dit wordt inderdaad te gek. Ik verwijt het canadese jongetje niets, hij is ook maar 14 net als Nils. Wie dat ergens meent gelezen te hebben moet dit mij maar eens tonen. Ik verwacht van hem wel dezelfde sportiviteit als van eender wie. Wie het verhaal van de Canadese trainer gelooft weet niet waar hij het over heeft. De canadese jongen protesteerde tegen zetherhaling en deed dus het foute protest. Blijkbaar pas 10 minuten later en na discussie met de scheidsrechters vinden ze de juiste fout. De extra zetten die de canadese coach aanhaalt zijn als volgt te verklaren: Nils probeert na zijn zet de klok stil te zetten (het type met een knop in het midden die je langer moet indrukken) terwijl hij dit doet zet de canadese jongen bliksemsnel en duwt zijn klok in. Aangezien Nils zijn klok niet induwde (en zijn zet niet geregistreerd is) wordt de zet van Mai ook niet geregistreerd door de klok. Dit wordt indirect erkend in de brief van de canadese coach die de scheidsrechters verdenkt van geknoei met de klok en de situatie niet begrijpt (omdat hij er ook niet bij was). Om het nog moeilijker te maken: Nils noteert de extra zet van Mai eerst niet (want hij probeert de klok stil te zetten en remise te claimen), waarop de scheidsrechter na het beoordelen van de drie maal dezelfde positie en na het weglopen van Mai zegt dat Nils die wel moet noteren (omdat die op Mai’s blaadje stond). Nils doet dit al zeggende dat die zet gebeurde nadat hij de klok probeerde te stoppen waarop de arbiter hem dan zegt van hem toch maar weer te schrappen… (ik kan er ook niet aan doen dat het allemaal zo gebeurd is). Dus als men de arbiter daarna vraagt of die 2 zetten gebeurd zijn: wat moet hij dan antwoorden?
  Voila, voor al diegenen die denken dat ze weten waar ze over praten, nog wat meer stof ter discussie. Het was dus blijkbaar een heel turbulent einde van deze partij. Wat dit schaaktechnische gedeelte betreft maak ik me overigens absoluut niet druk, integendeel. Ik wilde wel graag weten wat er exact gebeurd was (zoals iedereen) en dankzij de brief van de Canadese coach heb ik het laatste puzzelstukje ingevuld. Op chessvibes heb ik me wel druk gemaakt tegen enkele (anonieme) pipo’s en eenieder die de reacties daar leest begrijpt wel waarom. Ook voor de canadese coach die blijkbaar doet alsof hij de waarheid in pacht heeft terwijl hij pertinente onwaarheden vertelt krijgt van mij ervan langs. Ik blijf herhalen dat de twee jongens het slachtoffer zijn van ALLE betrokken volwassenen. Elkeen die na al deze commentaren nog denkt dat het om schaakregeltjes draait slaat de bal mis. Ik wil met mijn reactie vermijden dat kinderen nog zo behandeld kunnen worden. Blijkbaar zijn er mensen die dit allemaal normaal vinden. Ik vind het dus abnormaal en blijf daar ook bij.
  En uiteraard ben ik fier op Nils. Dit betekent echter niet dat ik de gebeurde feiten moet goedkeuren: dan zou ik medeplichtig zijn.

 12. Roel H
  Roel H12-12-2007

  Dankjewel Kara,

  ik heb het gevonden. Ik heb ook zowat alles gelezen en vooral met deze laatste bovenstaande feiten erbij kan ik niet anders concluderen dat ik volledig akkoord ben met Lucas Nijs. Wel mag gezegd worden(wat hij ook niet ontkent) dat er misschien te snel vooroordelen zijn gevallen ten opzichte van het Canadese team, de fout ligt uiteindelijk enkel en alleen bij de arbiters en de organisatie, al mag het niveau van sportiviteit iets hoger liggen vind ik persoonlijk. Als een stelling 3x op het bord komt heeft dat immers meestal wel een reden, de reglementen zijn te streng en van ethiek is weinig sprake.

 13. fabriekfan
  fabriekfan12-12-2007

  Oké, oké, er zal daar inderdaad wel één en ander gebeurd zijn dat niet door de beugel kan, maar is’t niet stilletjes tijd om alles een beetje te relativeren ? – is Nils voor het leven getraumatiseerd ? Moeten we er slachtofferhulp bijhalen ? Als ik al de reacties lees begrijp ik meer en meer hoe die verzuurde, narcistische einzelgangers in Brussel ook bezig zijn met hun ‘onderhandelingen’. AUB ,kunnen we nu terugkeren naar het schaken en genieten van het spelletje ? Of bestellen we een groepsticket naar Darfoer om eens aan den lijve te ondervinden wat ECHT belangrijk is ?

 14. René
  René12-12-2007

  Beste Lucas,

  Aangezien je zegt dat je de tegenstander niets verwijt zal ik wel ten onrechte hebben aangenomen dat onderstaande bijdrage die onder jouw naam op ChessVibes werd geplaatst zeer ironisch bedoeld was : “And of course Mai Lloyd did not prepare for the replay, he just saw his coach showing him the claim was ok after all (but technically wrong executed) and of course he spend the next three hours in coma so he would not think on how to win afterwards… ”

  Heb je trouwens ook het verhaal van de moeder van Mai gelezen? Ook voor haar zoon moet de gang van zaken zeer bizar zijn geweest! Ik ben het dan ook met je eens dat beide jongens hier slachtoffer zijn.

  Was er een goede arbiter aanwezig geweest, dan was dit alles niet nodig geweest en zou de partij gelijk zijn voortgezet. Immers, Nils deed eerst zijn zet en claimde toen pas remise. Hoe kinderachtig het ook moge lijken, een arbiter moet dan gewoon de claim afwijzen. Noch het feit of Mai de remiseregel zelf wel begreep, noch het feit of er later al dan niet zetten zijn toegevoegd aan de notatiebiljetten is hierop van invloed.

  Was de arbiter alleen maar slecht geweest dan zou de schade ook nog wel te overzien zijn geweest en zou de partij na een babbeltje met de hoofdarbiter waarschijnlijk na enige vertraging ook zijn voortgezet. Helaas was de man niet alleen onkundig maar loog hij ook nog harder dan Pinokkio in een poging zijn fout te verdoezelen.

  Nu ben ik inmiddels op een leeftijd waarvan men van mij wel enig relativiseringsvermogen mag verwachten, maar zou mij bovenstaande overkomen dan zou ik toch ook pisnijdig zijn en zeker protest aantekenen tegen de gang van zaken. Het laat zich raden hoe de 14-jarige Mai zich voelde. Ik vind het terecht dat de Canadese coach Mai steunde in zijn protest en ik vind niet dat hem verweten kan worden dat de FIDE-officials pas rond 23.30 tot een uitspraak konden komen.

  Had de Canadese coach in samenspraak met de Belgen moeten weigeren om de partij op zo een laat tijdstip te moeten laten uitspelen ? Waarschijnlijk wel, maar ik kan mij goed voorstellen dat je zo’n beslissing niet makkelijk neemt als je net 4,5 uur bezig bent geweest om je gelijk en je recht te krijgen, gedurende welke tijd je pupil ook nog eens onder zware druk van dubieuze FIDE-officials werd gezet. Niet menselijks is ook een Canadees vreemd.

  Afijn, ik hoop dat Nils ondanks alles een leuke een leerzame tijd in Turkije heeft gehad en mocht de familie Lloyd nog een keer naar Europa komen nodig ze dan lekker uit voor een etentje en stuur de rekening maar door naar de FIDE.

 15. Lucas Nijs
  Lucas Nijs12-12-2007

  Beste allen,

  ik heb niets meer toe te voegen. Iedereen die het verhaal nu kent denkt er maar het zijne van.

  Groetjes

 16. MD
  MD13-12-2007

  Toen ik gisterenavond de laatste verklaringen van Nijs senior las, begon het me toch even te duizelen.

  Aangezien Nils na het uitvoeren van een zet op het bord, de klok van de tegenstander NIET indrukte (hij probeerde enkel de neutrale knop in te drukken), was de zet in navolging van artikel 6.8.a NIET VOLLEDIG uitgevoerd (“not completed”). Strikt gezien was Nils dus nog steeds “aan zet”, en kon hij nog bepaalde dingen (op reglementaire wijze) doen (zoals remise voorstellen, remise claimen, de arbiter erbij roepen, klok stoppen om de arbiter erbij te roepen, etc.). Hiermee valt het voornaamste bezwaar tegen artikel 9.2.a weg, en was de CLAIM van Nils CORRECT, voor zover men het eens is dat – ondanks de onorthodoxe en onhandige uitvoering van de claim – Nils’ handelingen enkel de uitdrukking van een INTENTIE waren om een bepaalde zet uit te voeren.

  De observatie van de arbiter was dus uitstekend (er ontbraken 2 zetten op de klok), en ook zijn oordeel over de claim was verdedigbaar. Jammer genoeg was zijn optreden nogal stuntelig (bijv. over het al dan niet noteren van de extra zetten), en heeft zijn beperkte talenkennis er wellicht ook voor gezorgd dat hij door de Beroepscommissie (misschien ten onrechte) werd fijngemalen.

  “Correct me If I am wrong”

 17. Yen
  Yen13-12-2007

  @MD: Leuk geprobeerd, maar verkeerd: de zet is wel al gedaan, enkel nog niet VOLTOOID, dus de claim is incorrect. 9.2a zegt trouwens duidelijk dat de procedure is dat je de zet moet noteren en de arbiter vervolgens moet meedelen dat je deze zal spelen. Conclusie: er zijn heel wat fouten gemaakt, iedereen heeft zijn visie op ‘de waarheid’, volledige objectiviteit bestaat niet en alles kan beter…

 18. brabo
  brabo13-12-2007

  Wat is het belangrijkste? De nachtrust of een schaakpartij.

  – Als puursang schaker maakt schaken een belangrijk deel uit van je leven. Een schaakpartij opgeven waar je uren aan gezwoegd heb, is dan ook erg moeilijk.

  – Als kersverse papa vind ik nachtrust voor mijn kind ook erg belangrijk en zou ik zeker niet toelaten dat de nachtrust wordt opgegeven voor een onnozel spelletje.

  – Als papa en schaker wordt het moeilijker kiezen.

  Persoonlijk zou ik de keuze leggen bij de zoon/dochter zoals de begeleiding beslist heeft. 14-jarigen acht ik al in staat om zelf te beslissen wat voor hen het belangrijkste is : nachtrust of een schaakpartij. Ik denk ook niet dat het schaadt om eenmalig wat nachtrust te verliezen. In de 24 uren van Landegem heb ik al spelertjes van 15 jaar de nacht zien doortrekken.

  Als Nils 12 jaar was geweest of jonger dan was mijn keuze anders geweest maar een 14 jarige is geen klein kind meer.

 19. Goendi
  Goendi13-12-2007

  Manman, echt niet te geloven. Hoe dit toch allemaal genuanceerd wordt. Typisch voor dit apenland.

  Nils is minderjarig, niemand heeft een minderjarige te wekken in het midden van de nacht, en mee te nemen naar een officiële beroepsprocedure. Met alle respect, zelfs de politie mag dit niet… 12, 14, 16 doet niet terzake, -minderjarig- is wat telt! Nils zit daar onder de verantwoordelijkheid van de delegatie, en die waren niet op de hoogte (en zij zijn nochtans verantwoordelijk als er Nils iets overkomt). En dat is de bottom line: this way is -not- done. Al de rest is zever in pakskes, geen kat die zich bezighoudt met de eigenlijke klacht, als wel met de vreselijk slechte afhandeling, en de manier waarop de Canadese delegatie dit mee behandelde. Uiteraard zullen die laatsten hun handen in onschuld wassen, maar was het niet even makkelijk geweest om even de delegatieleider vd Belgische delegatie te interpeleren? Dat zou naast sportief, ook al een pak fairder geweest zijn!

 20. scheven
  scheven13-12-2007

  Ik merk een nek aan nek race tussen de kwestie Bredene en de kwestie Nijs wat betreft het eindeloos doorbomen over een onderwerp. Met nog behoorlijk wat interclubronden te gaan ziet het er echter niet goed uit voor Nils, dus ik hoop dat er nog een officiële verklaring komt van de Fide wat betreft zijn voorval, kwestie van de spanning er nog wat in te houden. 🙂

 21. Ruben
  Ruben13-12-2007

  Nog een klein maar voor mij niet onbelangrijk foutje in de Candese versie.
  Ik zat niet op mijn kamer toen de organisatie Nils uit zijn kamer lichtte zoals de Canedese coach beweert. Ik zat waar ik moest zitten, namelijk in de bar ;-).
  Voor de rest wens ik geen commenteer meer te horen of te zien op dit geval Teveel mensen die niet aanwezig waren bij de feiten, lezen mijn brief aan de organisatie of het antwoord van de Candeze coach maar half, kennen het schaakreglement niet maar lullen er desaltniettemin lustig op los. Men moet niet overdrijven.

  Ruben
  Hoofd Belgische delegatie

 22. steven
  steven13-12-2007

  het gebeurt blijkbaar wel vaker:

  There was an incident during this game…

  Yes, it happened when I claimed a draw by threefold repetition, at move 96. I told the arbiter my move, and then to clarify (I wasn’t sure he understood my bad Italian) made the move on the board. Bruno contested the fact that I had made the move on the board and the arbiter (wrongly in my opinion) reversed the decision. Nevertheless, it was a dead draw at that point and we agreed some 24 moves later. I also could have claimed a draw a few times around move 105-120, but at that point the position was so dead I didn’t even bother.

  http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=4321

 23. Goendi
  Goendi13-12-2007

  Wat is de kwestie Bredene? :s

 24. brabo
  brabo13-12-2007

  Inderdaad Ruben, sterk overdreven emotionele reacties.

  Onze spelertjes zijn allemaal gezond en wel terug thuis waarvoor een dikke proficiat.

 25. Volg je neus
  Volg je neus13-12-2007

  Laat me daaraan toevoegen dat al die commotie de gezondheid van onze spelertjes allesbehalve goed doet…

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.