Blijft de Belgische bond bestaan?

Logo bondVolgende week, op 5 juni, vindt misschien wel een historische buitengewone algemene vergadering van de Belgische schaakbond plaats. Op de agenda valt immers één thema expliciet op: “De ontbinding van de KBSB”.

De ontbinding is echter geen geïsoleerd geval, want alles hangt af van twee andere voorstellen, die tot verhoging van het lidgeld en verandering van de statuten moeten leiden. De VSF is het niet eens met de voorstellen van de FEFB en SVDB, maar er wordt volop gewerkt aan een compromis …

Naar een ontbinding van de bond?

Confederalisme is heden ten dage een hot issue in de Belgische landspolitiek. Het land staat op springen, volgens velen, en enkele partijen streven zelfs openlijk naar een confederale staat.

De communautaire koorts zet zich nu ook door naar het Belgische schaaklandschap. Onenigheden tussen de drie federaties (vooral tussen Waalse en Vlaamse) bestaan natuurlijk al langer, maar de situatie nu lijkt ernstiger dan ooit. Agendapunt 12 van de buitengewone algemene vergadering op 5 juni stelt immers letterlijk: “Ontbinding van de KBSB. FEFB legt dit voorstel ter stemming voor afhankelijk van het resultaat van punten 10 en 11.”

Bondsvoorzitter Chris Ghysels staat voor een cruciale vergadering

Punten 10 en 11 zijn nog steeds een belangrijk gevolg van de financiële crisis waarin de bond verzeild is geraakt na het fraudeschandaal van de penningmeester, nu ongeveer een half jaar geleden (lees het interview met bondsvoorzitter Chris Ghysels hier). Door het voorval kampt de bond met liquiditeitsproblemen (concreet: het geld dat onmiddelijk verbruikt kan worden) en de verschillende bestuurslui moeten daar nu een oplossing voor vinden.

De Waalse federatie en Duitse federatie willen het probleem oplossen met een verhoging van het lidgeld tot 12 euro voor 2011, zoals ook in de agenda van de vergadering van volgende week te lezen staat. Dit willen ze koppelen aan een wijziging van de statuten. Deze wijziging zou algemeen gesteld de stemmingsbevoegdheden in de werking van de Bond willen veranderen en meer de nadruk op de clubs willen leggen. Concreet krijgt iedere club dan 1 stem in de KBSB.

Als aan deze twee punten niet voldaan wordt, en die mogelijkheid bestaat, komt agendapunt 12 aan de orde, met de ontbinding als mogelijkheid. De VSF is momenteel niet happig op een lidgeldverhoging, maar is volop op zoek naar een compromis om het doemscenario van een ontbinding te vermijden. Hun voorkeur gaat daarom uit naar een eenmalige lidgeldverhoging, die zou terugbetaald worden als het verloren geld gerecupereerd is. De FEFB en VSF hebben hierover al rond de tafel gezeten, maar er is geen zekerheid dat het compromisvoorstel op 5 juni aanvaard zal worden. En dat zou wel eens ernstige gevolgen kunnen hebben voor de werking en zelfs het voortbestaan van onze schaakbond.

Meer informatie volgt ongetwijfeld na 5 juni.

 1. MarcvS
  MarcvS08-06-2010

  Zoals de meeste schakers speel ik overal, Vlaanderen, Wallonië,mij maakt het niets uit, ik versta me met iedereen.
  Maar het zou toch leuk zijn dat de BELGISCHE Bond tot een vergelijk komt en dat die idiote Vlaamse, Waalse en Duitse tegenstellingen weggewerkt worden, m.a.w. alle ego’s opzij met maar één doel, om het schaken op een hoger plan te krijgen.
  Dat zou het doel moeten zijn van elk bestuurslid.
  Ik ga alleszins met mijn Waalse/Duitstalige kameraden in Wirtzfeld pinten pakken.

 2. Ruben
  Ruben08-06-2010

  De voornaamste resultaten van de AV zijn:
  – het voorstel van de FEFB tot een lidgeldverhoging van 12 Eur is verworpen
  – het voorstel van de FEFB tot statuutswijziging is verworpen
  – het boekjaar start vanaf 1 sept ipv vanaf 1 januari. Deze regeling gaat in vanaf 1 sept 2010
  – het lidgeld is verhoogd naar 10 Euro
  – er is geen akkoord over de herfinanciering van de KBSB
  – er is geen ontbinding van de KBSB

  De FEFB en de SVDB hebben uit frustratie dat al hun voorstellen verworpen werden de zaal verlaten, na de stemming van dit laatste punt.
  Er wordt een nieuwe buitengewone AV gepland in oktober, waar er waarschijnlijk nieuwe statuutswijzigingen voorgelegd zullen worden. de bedoeling is dat deze wijzigingen in onderling overleg tussen VSF, FEFB en SVDB bepaald worden.

  Wat de gevolgen zijn van de stemmingen is het het een beetje koffiedik kijken. De KBSB blijft in acuut geldnood, maar er zijn enkele evoluties richting een mogelijke oplossing.

 3. Goe bezig manne
  Goe bezig manne08-06-2010

  @Ruben: Toch een paar opmerkingen over je verslag.

  1. Het verhoogde lidgeld is enkel voor het volgende boekjaar goedgekeurd, dus over de volgende jaren is nog niks beslist

  2. Je laat weg dat de vraag van liga Limburg is goedgekeurd: lijkt mij een redelijk fundamenteel ding want het opent de weg voor een andere leden structuur van de KBSB

  3. Het verlaten van de Frans- en Duitstaligen betreft klopt maar gedeeltelijk: ze hebben niet allemaal de zaal verlaten en bovendien hoeft dat helemaal niets te maken te hebben met de reden die jij aanhaalt. Bij het begin van de (verlate) vergadering heeft de voorzitter beloofd om het kort te houden en te proberen tegen 16u af te ronden. Toen de stemming over ontbinding of niet gebeurde was het al na 18u. Dat is trouwens ook de reden dat ik toen zelf ben opgestapt en ik ben Nederlandstalig 🙂

 4. MarcvS
  MarcvS08-06-2010

  Oktober is wel laat, dan is de NIC juist begonnen. In principe staan we dus nog nergens en is er niets veranderd.

 5. Patrick
  Patrick08-06-2010

  idd niks veranderd , geen oplossing … belgische manier van werken dus 🙂

  Ben benieuwd hoe we de olympiadeploeg gaan betalen enzo , nog maar te zwijgen van achterstallige Fide gelden….

 6. Theo
  Theo08-06-2010

  Hebben wij een Olympiade ploeg?

  …:o

  waarom?

 7. Chessmaster
  Chessmaster08-06-2010

  Die Olympiade ploeg moet het maar zonder geld stellen dan. Beter het geld nuttig spenderen.

 8. MarcvS
  MarcvS08-06-2010

  En Chessmaster wat vind jij nuttig besteden ? In jeugd zeker ? Van de jeugd moet je ook alleen maar hopen, dat ze blijven spelen en als ze blijven spelen, worden ze zo goed dat ze je club niet meer interessant vinden of ze gaan in hogere divisies spelen, zodat je als dank voor bewezen diensten terug een divisie lager mag gaan spelen. Tien jaar later mag je blij zijn of ze misschien zin hebben om weer terug te komen. Is dat dan nuttig ?

  Maar ja, zo kun je alles tot in het belachelijke doortrekken natuurlijk, maar echt ongelijk heb ik ook niet.

 9. Patrick
  Patrick08-06-2010

  @chessmaster ik zeg niet dat ze de spelers moeten betalen , maar alleen de vlucht en hotel enzo loopt al serieus op (zeker zoals nu als het in khanty …. is 🙂 )
  of wat stel je voor dat we alleen rijke spelers sturen die alles zelf betalen ? 🙂

  en tsja als we de lijn doortrekken , Fide?? hebben we dat nodig ?? bwaah al dat buitenlands gedoe …. alles lekker op ons belgische eilandje , tenzij het binnenkort vlaamsche eiland is ! 🙂

 10. Chessmaster
  Chessmaster08-06-2010

  Ik probeer enkel maar duidelijk te maken dat we met dit geld beter ‘een groep’ van mensen moeten helpen ipv die 4(?) spelers die voor de Olympiade gaan spelen?

  Want wat hebben we daar aan? In ieder geval volg ik Patrick wel dat we zeker niet enkel de rijke spelers moeten sturen. Dus daarin kan ik hem zeker volgen.

  Maar wat Marc zegt slaat nergens op! Wat voor onzin is dit nu? Natuurlijk moeten we het hebben van de jeugd? Wie anders gaat het ooit maken tot ‘die groep van spelers die naar de Olympiade gaat’ jij of ik zullen het zeker niet zijn! Of wat denk je nu?

  Blijkbaar heb jijzelf negatieve ervaringen met het opleiden van jeugd maar je mag deze lijn NIET veralgemenen. Er zijn altijd risico’s aan verbonden, maar als we daar al moeten over muggenziften dan heeft het weinig zin.

  Hoe denk je dat landen zoals Nederland zo sterk worden?

  Trouwens je frustraties over de jeugd zijn meer gericht op club niveau, dan op Belgisch niveau (waar het nu toch om gaat denk ik).

 11. MarcvS
  MarcvS08-06-2010

  Beste Chessmaster

  Je hebt klaarblijkelijk mijn laatste zinnetje niet gelezen of begrepen, anders zou je wel begrijpen dat ik fel aan het overdrijven was.

  Maar mijn vraag blijft : je hebt het over geld nuttig besteden, wat is dat dan voor jou ?

 12. Chessmaster
  Chessmaster08-06-2010

  Dit terzijde…

  Je sprak over ‘echt ongelijk heb ik ook niet.’ vandaar de reactie..

  Maar je vraagt dus hoe we het geld beter kunnen spenderen?

  Wel kijk naar onze buurlanden en je weet het antwoord direct.

  Nederland heb ik altijd een mooi voorbeeld gevonden, met jeugdspelers die snel voorbije de 2200, 2300, 2400, 2500 ELO grens groeien is werkelijk spectaculair!

  Natuurlijk is dit enkel realiseerbaar dankzij investeringen in getalenteerde jeugdspelers wat ze daar ook doen! Trainingssessies organiseren, voor goede begeleiding zorgen etc…

  En die zelfde jeugdspelers kunnen dan later (eventueel) hun kennis doorgeven aan weer andere jeugdspelers. En zo maak je een kettingreactie die kan blijven door gaan!

  De plaatselijke 2600 speler mss niet, maar in Nederland bijvoorbeeld zijn er genoeg 2400-2500 trainers! En die worden maar al te snel ingeschakeld bij talent volle jeugdspelers.

  Je zei trouwens ook dat ze vaak bij ons de motivatie verliezen? Klopt hoor! Maar juist door een leuk schaakmilieu te creëren gaan spelers blijven spelen.

  België zit vol talentvolle spelers, enkel wordt het maximale er niet uitgehaald!

  En van het één komt het ander, hoe sterker de sport, hoe groter de interesse, hoe meer media aandacht dat je kunt eisen etc…

  De rest kan je hoogstwaarschijnlijk zelf aanvullen..

  Hoe ga je anders een sterk en ontwikkeld schaakland ontwikkelen?

 13. Emanuel Nieto
  Emanuel Nieto08-06-2010

  Op het forum wordt door vele vooral gedacht wat het geld voor hen baat zou hebben. De volgende punten zouden in ieder geval na al deze jaren in orde moeten gebracht worden: 1ste: Een degelijke, eenvoudige bond zonder alle nevenbesturen. 2de: Het eindelijk serieus beginnen nemen met het jeugdschaak. 3de: Er zijn genoeg gemotiveerde mensen met het schaken bezig met héél leuke initiatieven. Ondersteun deze. Als dit allemaal al op poten kan gezet worden staan we al een eind verder. O ja wat betreft de verhoging van lidgeld… ben vorig weekend naar een pretpark geweest… 45€ voor een ticketje. Schaken is géén dure hobby!

 14. Patrick
  Patrick08-06-2010

  volledig eens met Chessmaster en Emanuel

  eenvoudige bond die gewoon werkt inhet belang van de schaaksport en schakers van alle niveaus !
  en een degelijke jeugdbegleiding , dus niet zoals nu waar iedereen warm loopt van een 18 jarige met 2200 elo 🙂

 15. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye09-06-2010

  Ik denk dat de hele lidgeldkwestie vooral een actie is om de bond finaal op droog zaad te zetten.

  De vergelijking met Nederland vind altijd een beetje bij de haren getrokken: Nederland heeft een schaakgeschiedenis en veel meer leden en geld.

  Als er mss een land is waar van kunnen leren is het Frankrijk. Het heeft geloof ik tot in de jaren tachtig geduurd voor dat ze daar hun eerste GM hadden.

 16. MarcvS
  MarcvS09-06-2010

  Dat milieu creëren kan helpen, maar weegt niet op tegen de voordelen van een sterkere ploeg. Dus begrijp ik spelers die naar Wirtzfeld, Eynatten, Luik, of zo gaan om beter te worden. Als speler met 1700 ELO heb ik daar geen last van. Als ik naar tornooien ga, ga ik daar ook alleen maar de prijzenpotten van de 2200 + spekken.

  Maar dat de bond fatsoenlijk moet werken en dat alle ego’s opzij moeten, dat is alleszins wel duidelijk, allemaal aan hetzelfde zeil trekken dus.

  Trouwens media-aandacht in NL voor het schaken, sinds de teloorgang van Timman is dat ook al een heel pak minder, van Wely is goed maar niet goed genoeg, misschien dat die jongen van 15, de aandacht in NL kan trekken. Maar dat de opleiding daar beter is, dat lijdt geen twijfel, ze hebben structuur, iets dat wij hier niet hebben.

 17. Theo
  Theo09-06-2010

  Volledig eens met MarcvS!
  De Hollanders hebben structuur.
  Hier…..tja…….

  Die Anish Giri is inderdaad goed bezig ook!
  Hoeveel eeuwen is het reeds geleden dat wij een jonge GM hadden?
  Nog nooit, vrees ik.

 18. ronny weemaes
  ronny weemaes09-06-2010

  Heb nu pas ontdekt wat er dreigt te gebeuren,maar zie het probleem van een ontbinding niet.Wanneer het land splitst,moeten er toch sowieso nieuwe bonden opgericht worden of VSF en FFE op zelfstandige basis ingeschreven worden bij de FIDE ?

 19. Goendi
  Goendi09-06-2010

  @Ronny, met dit verschil dat het land heden nog niet splitst. Hele sterke nuance 😉

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.