Zaterdag 5 juni: de feiten

KBSBDe Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van zaterdag 5 juni bracht heel wat tegenstrijdige reacties met zich mee. Na het raadplegen van de verschillende betrokkenen, brengen wij van Schaakfabriek een drieledig overzicht van het gebeurde: de simpele feiten (1), gevolgd door de officiële meningen van de betrokken federaties (2 en 3). We denken dat dit de beste en meest objectieve manier is om het onderwerp te bespreken en zo een onderscheid te maken tussen de voorstellen en het gebeurde en de visies die de komende maanden de toekomst van onze bond zullen bepalen.

De feiten zijn intussen gekend: de lidgeldverhoging en de wijziging van de statuten, door de Waalse federatie voorgesteld, werden door de Vlamingen geweigerd. Daardoor verscheen de gevreesde stemming over de ontbinding van de bond op de agenda. Ook die stuitte op een njet. Daarop verlieten de meeste Waalse vertegenwoordigers en alle SVDB-vertegenwoordigers de vergadering. Daarnaast gebeurde er nog iets opmerkelijks: de Liga Limburg stelde zijn kandidatuur om zelf lid te worden van de KBSB. Tot “ieders verbazing” (aldus de vertegenwoordigers van de Liga) werd de mogelijkheid tot een toetreding open gehouden. Het wordt uitkijken naar een nieuwe vergadering in september …

Voorstellen FEFB niet goedgekeurd

De buitengewone, algemene vergadering van zaterdag 5 juni is uitgedraaid op een nee-stem van de Vlamingen. Om de liquiditeitsproblemen van de Belgische bond op te lossen, had de Waalse federatie twee voorstellen ingediend: een wijziging van de statuten om de clubs meer te betrekken dan de liga´s en een lidgeldverhoging naar 12 euro.

De Vlaamse federatie deelde dat standpunt niet. Zij vond niet dat de schaker moest opdraaien voor de financiële fraude van één persoon. Daarom werd er in aanloop van de cruciale vergadering bemiddeld tussen beide partijen. Daaruit kwam een compromis, dat een eenmalige lidgeldverhoging voorstelde. Echter, als aan die voorwaarden niet voldaan werd, dreigde de FEFB (gesteund door de SVDB) met de ontbinding van de bond.

Toen de twee cruciale voorstellen zaterdag door de Vlaamse zijde unaniem en voltallig werden geweigerd, kwam de bewuste stemming aan bod, maar de ontbinding werd niet goedgekeurd.

Daarop verlieten de meeste Waalse vertegenwoordigers de vergadering (3 onder hen bleven zitten, naar eigen zeggen uit respect voor de bestuurslui die nog moesten praten in de vergadering). Welke stappen zij nu zullen ondernemen, is voorlopig nog onduidelijk.

Tom Piceu licht als voorzitter van de VSF de kandidatuur van de Liga Limburg toe

Een ander opmerkelijke stemming gebeurde over de kandidatuur van de Liga Limburg om lid te worden van de KBSB (en dus eenzelfde statuut te krijgen als de federaties). Dit voorstel kwam er nadat de VSF had besloten zelf de stemmen uit te brengen in naam van de liga´s, met de verduidelijking dat de standpunten van de liga´s wél gevolgd werden in die stemming. Het doel hiervan was om duidelijkheid te hebben van de stemmen, nog voor de vergadering begon. Tom Piceu, voorzitter van de VSF, licht toe: “Dit vermijdt vergaderingen die 7 uren duren; dit vermijdt discussies die uit de hand lopen en waarbij soms schofferende uitspraken gedaan worden – de discussies moeten nu vooraf gebeuren; dit laat toe om nog voor een vergadering naar oplossingen te zoeken in plaats van het resultaat van de stemming op de vergadering af te wachten en dan vast te stellen dat er een probleem is. Dit kan maar bijdragen tot een betere sfeer binnen de KBSB. Het was al een tijdje geleden dat een Algemene Vergadering van de KBSB zo gedisciplineerd verliep.”

De Liga Limburg was het niet helemaal eens met dit voorstel en besloot zelf zijn kandidatuur te stellen om lid te worden van de KBSB. De vertegenwoordigers van de Liga Limburg zelf leggen hun idee als volgt uit: “Het besluit om zelf te stemmen op de (B)AV KBSB in plaats van dat de liga’s zouden stemmen is op zich niet slecht, als men een representatief bestuur heeft. Een VZW mag maar x-1 bestuursleden hebben als er x leden zijn. Of anders gezegd: er zijn 6 liga’s, dus mogen er maar 5 bestuurders zijn. Binnenkort gaat Brussel-Hoofdstad op in Vlaams-Brabant waardoor er maar 5 liga’s zijn, dus mogen er maar 4 bestuurders zijn. Als er dan nog eens een concentratie is van bestuurders uit één of twee liga’s, dan kan men dit toch geen representatief bestuur noemen? Opdat de Liga Limburg zelf onafhankelijk stemrecht zou hebben bij de KBSB, heeft ze dus haar kandidatuur ingediend op de BAV. Uiteraard is dit in strijd met de huidige reglementen (hierin staat dat er maar DRIE leden kunnen zijn), maar de Algemene Vergadering heeft via een stemming gevraagd “Moet het bestuur van de KBSB de wijzigingen aan de statuten voorbereiden om Liga Limburg (uiteraard “een liga”) lid te kunnen maken van de KBSB?”. En tot grote verwondering, niet in het minst van de aanwezige bestuurders van de Liga Limburg, werd dit met een meerderheid goedgekeurd (heel de FEFB en SVDB, een paar bestuurders, de liga’s Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen). Enkel het VSF-bestuur en de liga’s West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen stemden tegen.”

Tot hier brengen we u de feiten. Later vandaag en morgen geven we u de officiële reacties van de VSF, KBSB en de FEFB.

 1. Goe bezig manne
  Goe bezig manne10-06-2010

  Frist post?! 😉

  Voor de volledigheid wou ik toch even opmerken dat er toch een paar maatregelen zijn goedgekeurd die het oorspronkelijke probleem, te weinig geld in kas, moeten verlichten:

  1. voor het volgende boekjaar is een tijdelijke verhoging goedgekeurd

  2. het boekjaar wordt verschoven van kalenderjaar naar 1/9 tot 31/8 het jaar erop wat het volgende boekjaar op 1/9/2010 doet ingaan

  M.a.w. er zou binnen redelijk korte termijn weer wat geld moeten binnenkomen.

 2. Yen
  Yen10-06-2010

  Jammer dat veel tijd verloren gaat met structureel, juridisch en bureaucratisch getouwtrek. Zou het geen oplossing zijn om alle bevoegdheden te verdelen tussen de liga’s, federaties en de KBSB, en zo ieder op zijn terrein nuttig werk laten leveren zonder dat ze elkaar voortdurend het leven moeilijk maken?

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.