Ghysels: “Er is een kader om verder te werken””

GhyselsVorige week was het D-day voor de Belgische schaakbond. Een splitsing dreigde, want de Waalse en de Vlaamse federatie stonden lijnrecht tegenover elkaar. Vooral de verhoging van de lidgelden leek een heikel thema. Over dit alles zou beslist worden op een cruciale vergadering op 18 september.

Maar in plaats van een doemscenario lijkt de crisis bezworen: de lidgeldverhoging is goedgekeurd en er wordt een commissie opgericht om de hervormingen door te voeren. Dat zegt bondsvoorzitter Chris Ghysels…

“Het compromis hing meer in de lucht dan sommigen deden uitschijnen”

Even leek onze nationale schaakbond in een totale impasse te zitten. De Waalse federatie dreigde met opstappen als er niet werd tegemoetgekomen aan hun eis over de lidgeldverhoging. De VSF daarentegen leek niet te plooien en een ultieme vergadering op 18 september zou de gemoederen moeten bedaren.

En dan is ook gebeurd, stelt bondsvoorzitter Chris Ghysels. “Er zijn geen bruggen opgeblazen, integendeel. Er is op de vergadering een kader geschapen om de komende maanden constructief verder te werken. De doelstelling is om de structuren van de bond te hervormen. Daarom is er een commissie opgericht, die de voorstellen zal onderzoeken en uitwerken.”

De commissie heeft een termijn van een jaar gekregen, maar kan over sommige onderwerpen al sneller tot actie overgaan indien nodig.

Dimitri Logie zal samenwerken met Daniel Halleux. Hij werkt mee aan de elos.

De reden dat de crisis voorlopig opgelost lijkt, is precies de lidgeldverhoging. “Deze was al voorlopig opgekrikt naar 10 euro en het voorstel om er 12 euro van te maken is nu toch goedgekeurd. De Oost- en Westvlaamse liga’s waren nog steeds tegen, maar de anderen hebben het voorstel toch goedgekeurd. Ik moet er wel bij vertellen dat ze dit enkel hebben goedgekeurd als het ook gekoppeld wordt aan de sanering van de financiën en dat is precies waar nu aan gewerkt zal worden.”

Ghysels toont zich opgelucht over de vergadering, maar geeft aan dat hij tijdens de voorbereidende vergaderingen tijdens de zomer al het gevoel had dat een compromis mogelijk was en dat de situatie niet zo precair was als velen vermoedden. We geven ook nog mee dat Dimitri Logie Daniel Halleux zal helpen bij het verwerken van de Belgische elo’s.

 1. Peter
  Peter24-09-2010

  Kijk, daar kunnen onze politici nog eens een voorbeeld aan nemen zie!

 2. Marcel
  Marcel25-09-2010

  bij onze politici gaat de discussie wel over iets hogere bedragen

 3. LH
  LH25-09-2010

  ik blijf het raar vinden. De lidgelden vd afgelopen jaren/decennia hebben ervoor gezorgd dat er op alle mogelijke niveau’s spaarpotten van duizenden euro’s aangelegd konden worden (kbsb, liga’s, fefb,…) waarom moet dit bedrag eigenlijk verhoogd worden?

 4. luc oosterlinck
  luc oosterlinck25-09-2010

  Omdat sommige bestuursleden het woord saneren niet goed begrijpen!

 5. Theo
  Theo25-09-2010

  …en omdat sommige andere bestuursleden al de reserves geplunderd hebben….

 6. Goe bezig manne
  Goe bezig manne26-09-2010

  Moet dringend een ander alias bedenken want deze is hoe langer hoe minder toepasselijk…

  Na in juni eens een KBSB algemene vergadering live meegemaakt te hebben, en ook een beetje rondsnuffelen in diverse statuten en reglementen, had ik al zo’n beetje het idee dat deze vergadering ook een slag in het water zou worden. Blijkbaar was ik mis.

  Zoals ik de zaken zie is vorig jaar is de toenmalige penningmeester met een grote som geld aan de haal gegaan. Daarna zijn er vele vergaderingen op diverse niveaus gepleegd met als enige gevolg dat:

  – we nog altijd geen degelijke structuur hebben die zo’n probleem in de toekomst moet voorkomen (er is nu zelfs al een COMISSIE opgericht om dat probleem aan te pakken: een zekere manier om ervoor te zorgen dat er niks van komt?)

  – we nog altijd geen klaar en duidelijk reddingsplan hebben om de crisis te overleven afgezien van een blindelings toegekende lidgeldverhoging

  – de Franstaligen hun slag hebben thuisgehaald (lidgeldverhoging (blanco cheque wegens geen duidelijk financieel plan omdat extra geld aan te besteden) en aanpassing statuten)

  – de Vlamingen … niks hebben verkregen

  Kan best zijn dat ik een heleboel gemist heb, maar dan steek ik dat gebrek aan informatie op diezelfde bewindsploeg dat die informatie niet gepast heeft doorgespeeld aan de achterban (we zijn al een week na die vergadering en dit artikel op de Schaakfabriek is het eerste stukje informatie van die vergadering dat tot bij mij geraakt is: als de KBSB ontbonden zou geweest zijn, hoeveel weken/maanden zouden we dan moeten wachten om daarachter te komen?)

  Oh, en waarom is in laatste instantie de plaats van deze algemene vergadering veranderd van Brussel naar Namen? Om zoveel mogelijk pottekijkers weg te houden? (ik ken nl. iemand die zich suf gezocht heeft in Brussel zonder de vergadering te vinden)

 7. Goendi
  Goendi26-09-2010

  Toch even enkele zaken nuanceren. De KBSB gaat niet over Vlamingen of Franstaligen, maar over schakers. De KBSB is geen verlengde van de hedendaagse politieke situatie. Ze hoeft ook niet voor die doelstelling gebruikt te worden. De reden voor de laattijdige verandering van lokatie was simpel: het lokaal in Brussel was onbeschikbaar. Op de AV zelf waren alle leden vertegenwoordigd. De zaken zijn dus alvast niet zo zwart-wit als deze post ze impliceert.

  Wat betreft het cijfermateriaal van de KBSB: mijn inziens is het een feit dat de KBSB serieus krap voorzien is kwa middelen om het takenpakket uit te voeren waar zij voor instaat. Er is (was) bvb geen enkele ruimte voor nieuwe projecten, die oa de communicatie naar de eigenlijke leden zou verbeteren. Wat velen blijkbaar ook niet weten, is dat het grote probleem tgv de verdwenen fondsen niet zozeer de verdwenen fondsen zelf waren, maar de grote hoeveelheid achterstallige facturen die niet betaald zijn geweest in die jaren. Met 0€ diende de KBSB dus achterstallige facturen te gaan betalen bij wijze van spreken (en dat met werkingsmiddelen die voor een ander doel beschikbaar gesteld zijn).

  De lidgeldverhoging dient dan ook gezien te worden als een beter vastgestelde marge voor de KBSB binnen de bestaande lidgelden om te kunnen functioneren. Zij is niet “zomaar” en “blindelings” toegestaan. Het is nu de taak van de raad van bestuur van de KBSB om een evenwichtig budget te presenteren in november. Dat geeft Dhr Ghysels ook duidelijk zelf aan.

  Tot slot is die commissie opgericht (dit was voorbereid op eerdere vergaderingen) om een hele hoop zaken grondig te herstructureren en te verbeteren. Het is absoluut niet bedoeld als een “zekere manier waar niks van kom”, het heeft als doel om die zaken die verbeterd moeten worden grondig voor te bereiden met een groep van 11 personen die de basis vertegenwoordigen en de mogelijkheid hebben om terug te koppelen naar de leden en de kringen. Er zijn nl diverse voorstellen, maar elk van deze voorstellen is onvoldoende uitgewerkt. Dit zal deze commissie dus in groep verder uitwerken, om te zorgen dat de KBSB een stabielere werking heeft.

  Nog even een bemerking. Op fora wordt mijn inziens een dergelijke discussie niet gevoerd. Deze discussies geschieden op andere niveau’s. Op deze niveau’s is er vaak nood aan degelijke bewindslui die hun taak ter harte nemen. De beste stuurlui die aan de wal zonder enige voorkennis wilde geruchten en interpretaties verspreiden, mogen deze suggesties ook steevast aan de effectieve “koepels” bezorgen. Ik kan enkel vaststellen dat om maar naar de enquete te verwijzen over de toekomst van de KBSB, dat slechts ongeveer de helft gereageerd heeft. Communicatie werkt in twee richtingen (tenzij het een monoloog is 🙂 ).

 8. Hugo VS
  Hugo VS26-09-2010

  Is het niet tijd dat de mensen die hier op het forum zich bekend maken met hun echte naam? wie zijn ‘Goe bezig manne’ en ‘Goendi’?

 9. luc oosterlinck
  luc oosterlinck26-09-2010

  Hugo dat heb ik al in het verleden aangehaald, die dekmantels he, ik kom zelf uit voor mijn mening onder mijne naam.
  Wij weten dat Goendie de nieuwe verkozen lid van de bond, maar de meeste lezers niet dus met een beetje zoekwerk kan je het te weten komen, over communicatie gesproken he Hugo.

 10. Geert Bailleul
  Geert Bailleul26-09-2010

  Nagel op de kop Hugo!! Ik erger mij mateloos aan al die “dekmantels”! Als je niet voor je mening durft uit te komen, hou dan je kop!!!!

 11. Cowboy Henk
  Cowboy Henk26-09-2010

  @Goendi Bedankt voor de verduidelijking. Maar met die opmerking over discussiefora sla je de bal mis. Als we die redenering doortrekken zouden de gazetten ook niet over politiek mogen schrijven.

  En wat die dialoog betreft: een enquete is een multiple choice formulier, in een forum kan ieder schrijven wat hij wil. Geen van de twee zijn democratisch, maar dat betekent daarom niet dat de beschikbaarheid van het een het gebruik van het ander moet uitsluiten.

 12. Goendi
  Goendi26-09-2010

  Mijnheer Bailleul, ik wist niet dat u de tijd had om voor uw mening uit te komen?

 13. Goendi
  Goendi26-09-2010

  @HS: Goendi is mijn scoutstotem, en mijn echte naam is Dimitri Logie. Mijn pseudoniem verhult geenzins wie ik ben overigens. Bij deze is dat bekend 🙂

 14. brabo
  brabo27-09-2010

  Een open forum is geen veilige zone om ongezouten zonder dekmantel je mening te geven.
  Ik raad u sterk aan het volgende artikel vorige week gepubliceerd op de standaard eens te lezen:
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=20100922120620

  De boodschap is duidelijk, wees voorzichtig met je persoonlijke gegevens (dus ook naam) op het internet.

 15. Oscar
  Oscar27-09-2010

  De hele wereld komt inderdaad op het internet.
  Persoonlijk ga ik niet meer op Facebook. Ik vind dat je er te veel ongevraagde “vrienden” kunt hebben.

 16. steven
  steven27-09-2010

  Aan het bestuur; van harte gefeliciteerd met het compromis, en succes nog verder!

 17. Goendi
  Goendi27-09-2010

  @Cowboy Henk: U begrijpt mij verkeerd. Ik bedoel niet dat een forum niet interessant is als brainstorm bvb, of om opinies te uiten. Ik stel enkel dat die opinies niet noodzakelijk accuraat zijn en vaak een heel vertekend beeld geven. Het is enorm lastig om adhv een forum een objectieve mening te vormen. Bijkomend wenste ik enkel aan te geven dat er op fora ook veel meer feedback komt, maar dat deze feedback moeilijk in te schatten is. Bvb, ik heb geen enkel idee wie u vertegenwoordigt buiten uzelf. Ik ken adhv fora enkel de opinie van enkelen, en niet van een groter geheel. Mochten mensen en kringen hun opinies kwijt willen, dan sta ik daar uiteraard voor open. Maar telkens is de vraag in hoeverre die opinie representatief is toch wel van een zeker belang. Op een forum is dit wederom moeilijk uit te maken. En tot slot stel ik vast dat op een forum vaak derden een mening weergeven, op een manier dat het lijkt alsof de feiten worden opgesomd. Als deze feiten bvb echter al niet stroken met de waarheid, hoe gaat U dan nog door het bos de bomen zien? Ik blijf er bij dat communicatie enorm belangrijk is. Zeker naar de leden die verdienen om degelijk geinformeerd te worden. Maar deze communicatie moet eveneens objectief zijn en verifieerbaar. Eventuele vragen kunnen ongetwijfeld in zekere mate beantwoord worden, op voorwaarde dat ze via de juiste kanalen gesteld worden. Ik stel enkel dat een forum waarvan men niet kan nagaan wie welke opinie met welke representativiteit uit, niet kan gelden als een officieel kanaal. Dat wil zeer zeker niet zeggen dat het daarom geen waarde heeft. Alle informatie en input is waardevol. Hopelijk verduidelijkt dat het een en ander 🙂

 18. Jan T'Sas
  Jan T'Sas28-09-2010

  (zucht) Een gemiste kans tot federalisering, om alle problemen die het bestaan van een nationale bond met zich meebrengt eens en voorgoed op te lossen. Op voetbal en schaken na is dat in alle sporttakken al het geval. Zijn we opnieuw vertrokken voor tientallen jaren krabbenmandpolitiek?

 19. Tom V
  Tom V28-09-2010

  Jan ‘T Sas, alle sporten hebben ook een nationale bond en 2 (3) regionale bonden. Daarin verschilt schaken dus niet echt van andere sporten. De vraag is enkel wie wat organiseert.

 20. Ruben
  Ruben28-09-2010

  @Jan, volgens de statuten van de FIDE zou de VSF als nationale schaakbond erkend worden als aan 1 van de volgende voorwaarden wordt voldaan
  – het Internationaal Olympisch Comite erkent Vlaanderen als sportnatie
  – de Verenigde Naties erkennen Vlaanderen als land
  Dit is niet het geval. Dus moeten we een Belgische schaakbond hebben om FIDE-elo te hebben, om een schaaktitel te hebben, om deel te nemen aan EK, WK Olympiade, om …

 21. Herremerre
  Herremerre28-09-2010

  Wie is Hugo VS ?

 22. Oscar
  Oscar29-09-2010

  Hij heeft een lange baard.

 23. louis
  louis29-09-2010

  dus samengevat: men heeft een lidgeldverhoging doorgevoerd wegens te weinig middelen maar in het afgelopen decennium kon men, alleen al bij de kbsb, 100 000 Euro oppotten.

  Volgens mij klopt er iets niet in dit verhaal aangezien de huidige lidgelden blijkbaar al hoog genoeg lagen om dergelijke spaarpotten aan te leggen.

  bizar en wat de doelstelling van de commissie is zou ook iemand mogen uitleggen. En wie zit er in die commissie? Toch niet de mensen die de stelende penningmeester moesten controleren hoop ik.

 24. luc oosterlinck
  luc oosterlinck29-09-2010

  Dag louis, ligeldverhoging is gesteund geweest door jou Liga Limburg, Antwerpen, Brabant, de walen en Duitstaligen. Oost en West Vlaanderen waren er tegen. Uitleg vragen aan jullie liga vertegenwoordigers die jullie het geld uit uw zakken halen voorwat??? Communicatie???

 25. Goendi
  Goendi29-09-2010

  Luc, ik wil gerust reageren op je laatste post, maar je gaat mijn antwoord niet fijn vinden om lezen. Tot daar dat je niet akkoord bent, maar als bestuurslid zou ik het toch apprecieren dat wij onze standpunten uitvechten op andere lokaties dan SF. Anders wil ik U hier gerust van antwoord dienen, maar zoals eerder gezegd, kom daarna niet klagen dat we op fora moeten zwijgen.

 26. Tom V
  Tom V29-09-2010

  Beste Luc, dat is nu eenmaal het idee achter zo een algemene vergadering, dat de meerderheid wint. Blijkbaar hebben Oost en West Vlaanderen de rest niet kunnen overtuigen. Dat weze zo.

  Er hier rel rond schoppen helpt ook niet echt.

 27. Goendi
  Goendi29-09-2010

  Overigens, toch nog even verduidelijken: momenteel gaat het om een lidgeld VERSCHUIVING. Dit wil zeggen dat binnen het bestaande lidgeld, een groter deel naar de KBSB gaat ten koste van de VSF. Als binnen de VSF een verhoging wordt gestemd, hangt het van de liga’s af of de leden ook effectief meer betalen. Ik hoop in dat opzicht dat de liga’s hun leden consulteren, en hen tegelijk correct informeren over de financiële situatie van de VSF.

 28. luc oosterlinck
  luc oosterlinck29-09-2010

  Tom V wie dat je ook ben, ik zit niet meer in de liga, daarom spreek ik in persoonlijke naam, maar ik heb al veel vergaderingen meegemaakt waar er NOOIT duidelijke antwoorden op de vragen die gesteld zijn gekomen. Hoe kan men de schakende leden dan goed inlichtingen.Het is geen rel schoppen maar wel de waarheid zeggen wie ervoor was en tegen.Mhr Logie ik wens je met je praatjes dat ik al veel gehoord heb op vergaderingen tot lach werkkend toe veel succes met je nieuwe carrierre.

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.