IMG 8077

GSM’s niet meer toegelaten in speelzaal

Vanaf 1 juli zal ook in ons land een erg streng reglement op elektronica worden toegepast. De gevolgen voor clubspelers zijn (mogelijk) ingrijpend…

Geen elektronica in de speelzalen

Sinds enkele recente schandalen en natuurlijk sinds de paranoia die ontstond na de beruchte Kramnik-Topalovmatch, wordt er op alle niveaus gediscussieerd over hoe het probleem van valsspelen aangepakt kan worden. In ons land schreven enkele topspelers een open brief naar de Belgische schaakbond.

Beste schaakvrienden,

Graag zouden we onze bezorgdheid willen uiten voor het valsspelen bij het schaken met behulp van elektronica. Niet dat dit een enorm wijd verspreid probleem is, maar het is toch een problematiek die ons bezig houdt, tenslotte speelt een goeie schaakengine op een gemiddelde smartphone sterker dan de sterkste mens op aarde.

Zelf steken we veel tijd in het schaken: het bestuderen van openingen, het voorbereiden tegen een tegenstander, het maken van oefeningen en het spelen van de partij zelf. Het zou verschrikkelijk zijn dat al deze tijd en energie voor niets is wanneer we tegen iemand spelen die het niet zo nauw neemt met de sportethiek.
Zelfs al is het aantal valsspelers beperkt, toch mogen we de koppen niet in het zand steken en zouden er maatregelen moeten worden genomen om valsspelers het zo moeilijk mogelijk of zelfs onmogelijk te maken. Om die reden zijn we voorstander van maatregelen die de aanwezigheid van elektronica in de tornooizaal strenger reglementeren. Daarmee is het probleem nog niet opgelost, maar de drempel tot valsspelen wordt er wel mee verhoogd.

Het spreek vanzelf dat zulke maatregelen een bevoegdheid zijn van de scheidsrechters en de schaakbond en niet een zaak van een individuele speler. Het is niet onze bedoeling om maatregelen voor te stellen of te bespreken, dat zou ons te ver leiden, maar we vinden het belangrijk dat het probleem van het valsspelen serieus wordt genomen.

Met de meeste hoogachting,
Bart Michiels, Jan Rooze, Thibaut Vandenbussche, Stef Soors, Daniël Vanheirzeele, Steven Geirnaert, Richard Polaczek, Marcel Roofthoofd, Frederic Decoster, Tom Piceu, Geert Van der Stricht, Gorik Cools, Arno Bomans

De ondertekenaars wilden nog expliciet meegeven dat de brief niet gericht was aan het adres van één speler, maar enkel een algemene bezorgdheid wilde aangeven.

Bart Michiels nam mee het initiatief om een open brief te schrijven. “We willen enkel dat het probleem serieus genomen wordt. We stellen geen concrete maatregelen voor.”

Hoewel de brief zelf geen concrete maatregelen voorstelt, zijn deze wel genomen in het nieuwe FIDE-reglement, dat vanaf 1 juli ook in ons land toegepast zal worden. Dat werd besloten op de vorige bestuursvergadering.

Het bestuur van KBSB neemt uw verzoek zeer ernstig en gaat akkoord dat actie nodig is om valsspelen met ondermeer smartphones tegen te gaan.Vandaar dat het bestuur in haar vergadering vorige week besloten heeft om de nieuwe FIDE regels zonder uitzondering toe te passen vanaf 1 Juli. In alle competities georganiseerd door KBSB of in opdracht van KBSB zal de aanwezigheid van electronsiche communicatiemiddelen in de tornooizaal verboden zijn en zullen overtredingen bestraft worden volgens de nieuwe FIDE regels. Het zal, zoals steeds het geval is, de opdracht en bevoegdheid zijn van de aangestelde wedstrijdleiders om naar eigen inzicht en best vermogen strikt toe te zien op de toepassing van dit reglement.

In de praktijk wil dit dus zeggen dat spelers geen gsm’s meer zullen mogen meenemen in de speelzaal van een toernooi en/of interclubs. Een belangrijke nuance is dat de scheidsrechter zelf het recht krijgt om een minder zware straf op te leggen bij inbreuk op dit reglement. Deze overtreding hoeft dus niet noodzakelijk tot het verlies van de partij te leiden, al kan dat wel gebeuren.

De verandering van het reglement voorziet overigens nog enkele speltechnische zaken. Zo zal een speler die in een partij twee onreglementaire zetten doet de partij verliezen (behalve als er geen mat meer gegeven kan worden) en zo is er niet langer een claim nodig om remise te bekomen. Als een stelling 5 keer herhaald wordt, is de partij sowieso remise. Als er 75 zetten zonder pionzet of het slaan van een stuk gespeeld zijn, is de remise zonder claim eveneens een feit. Een andere opvallende regel is de aanpassing van de “aangeraakt is zetten”-regel. Hierbij wordt nu toegevoegd dat de speler de intentie moet tonen om een zet te doen. Anders gezegd voor de Belgen: het is dus niet meer nodig om “J’adoube” te zeggen om een stuk recht te zetten. En last but not least: te laat komen voor een partij leidt automatisch tot verlies, behalve als de aanwezige scheidsrechter het startuur van de partij verlaat wegens ‘uitzonderlijke omstandigheden’.

Voor de Belgische clubschaker kan dit reglement een grote aanpassing betekenen, zeker als de scheidsrechters dit nieuwe reglement erg strikt gaan toepassen.

 1. patzer
  patzer14-05-2014

  Docx was toch vrijgesproken ?

 2. Ruben
  Ruben14-05-2014

  Ik heb met dit reglement op zich geen probleem, wel met de praktische gevolgen voor bv Interclub (een FIDE toernooi). Iedereen die met fiets of openbaar vervoer naar de interclub gaat zit met een probleem, want hij kan zijn gsm niet in de auto achterlaten. En dit zijn er nogal wat. Rekening houdend met de feitelijke situatie van de NMBS, betekent dit dat de minste verstoring van de dienstregeling binnen een ploeg niet kan opgevangen worden. Of een jeugdspeler die om 15u00 gedaan heeft, kan zijn ouders niet verwittigen om hem te komen ophalen. Op de laatste AV van de KBSB werd er voorgesteld(?)/beslist(?) dat indien de gsm uitgeschakeld naast het bord ligt, dat de opgelegde straf een waarschuwing zou zijn, maar aangezien het de scheidsrechter is die de straf bepaalt, zou hij nog altijd het verlies van de partij kunnen uitspreken.
  Misschien moeten we creatief zijn. Een voorstel zou kunnen zijn dat de ploegkapitein een afsluitbare kassa bij zich heeft waarin we de gsm’s opbergen en dat we in het reglement voorzien dat de kassa’s in gesloten toestand geen deel uitmaken van de speelruimte.

 3. Jan Lagrain
  Jan Lagrain14-05-2014

  Even benadrukken dat dit artikel niets met Stefan te maken heeft (zoals ook duidelijk aangegeven door de opstellers van die brief).

 4. David Roos
  David Roos14-05-2014

  Daarin volg ik Ruben wel. Intrinsiek is het een goede maatregel tegen het valsspelen (of de mogelijkheid om vals te spelen) maar niet iedereen kan de gsm zomaar ergens achterlaten. Bij de Interclub ligt er dan toch wel een verrassende verantwoordelijkheid bij de thuisploeg, want ik zou het niet graag op mij geweten hebben als er 30 iphones in de kassa zitten en er maar 29 bij de terechte eigenaar raken. Bij een interclub komen de meeste spelers nu wel nog met de auto (bezoekers alleszins) maar een Belgisch Kampioenschap. Maar andere toernooien lijkt me dit nu niet zo voor de hand liggend. Ik denk dat de toernooi inrichters toch eens goed gaan moeten nadenken hoe men dit geregeld gaat krijgen.

 5. brabo
  brabo14-05-2014

  Wanneer was die brief opgesteld want ik dacht dat er voor de zaak met Docx afgehandeld was, heel wat communicatie was met de bond? Ik ken anders geen enkele affaire van valsspelen (bij Docx compleet onterecht voor de verduidelijking) met elektronica in Belgie om zulke reactie te verklaren maar misschien zijn er andere zaken die ik gemist heb.

  Daarnaast vind ik het ook opmerkelijk dat de bond, een verzoek van enkele (top-) spelers opvolgt maar andere wijzigingen waar al lang om gevraagd wordt door veel meer spelers, niet kan.

  Volgend jaar speel ik in 2de afdeling zonder scheidsrechters. Hoe gaat het dan te werk met de gsm of te laat komen?

 6. brabo
  brabo14-05-2014

  Artikel 4.2 zegt: Provided that he first expresses his intention (for
  example by saying “j’adoube” or “I adjust”), only
  the player having the move may adjust one or
  more pieces on their squares.

  In bovenstaand artikel wordt gezegd dat j’adoube niet nodig is maar dat is een halve waarheid. Je moet misschien niet perse j’adoube zeggen maar wel iets waardoor je duidelijk maakt dat je een stuk zult aanraken zonder ermee te willen spelen.

  M.a.w. een stuk rechtzetten zonder iets te zeggen, kan wel degelijk bestraft worden.

 7. louis
  louis14-05-2014

  De hamvraag is natuurlijk hoe je deze nieuwe regel hard maakt en controleert.
  fouilleren, metaaldetectors,…

  ik denk/vrees dat weinig arbiters zich hiermee wensen bezig te houden en nog meer spelers geen zin hebben in dit soort onzin

 8. MarcvS
  MarcvS15-05-2014

  ” En last but not least: te laat komen voor een partij leidt automatisch tot verlies, behalve als de aanwezige scheidsrechter het startuur van de partij verlaat wegens ‘uitzonderlijke omstandigheden’. ”

  Hoe ga je dat doen met Interclubwedstrijden zonder scheidsrechter ?

  Dan krijg je : ” sorry Eric, je bent een minuutje te laat, je verliest de partij ” . Wat zegt Eric dan, jullie kunnen me de bomen in, ik stop ermee.

 9. ArthurH
  ArthurH15-05-2014

  Wordt hier wel beseft wat voor een impact deze maatregelen kunnen hebben? David, bij jou zijn het misschien 30 Iphones op een Interclubdag. Bij de KGSRL flirten we met de 150…(150..!?)
  Treinvertraging (met o.a. buitenlanders die naar België komen), druk verkeer, eens verkeerd rijden, ongelukken, onvoorziene omstandigheden… er zijn zoveel redenen waarom iemand eens te laat kan komen. Bovendien is te laat komen enkel in eigen nadeel, waarom dient hier zo’n onmenselijke regel voor te worden toegepast (en is dit een verliespartij of een forfait?).
  En de j’adoube-regel zal enkel tot discussies leiden…

 10. Jan T'Sas
  Jan T'Sas15-05-2014

  Een hoop onzin, die de gewone clubschaker zal weglachen. Ik hoop dat het gezond verstand hier voldoende tegengewicht zal bieden. Dit zijn draconische maatregelen die bovendien zelfs ingaan tegen nationale wetgeving. Ter illustratie: ik stop mijn gsm in mijn jas en zeg dat ik hem niet bij me heb. Niemand heeft vervolgens het recht mij te fouilleren om dat na te gaan, daarvoor zijn in ons land wetten van kracht. Ik wens ook iedereen succes om in ons van autoverkeer meer dan verzadigd land vanaf nu nooit nog een minuut te laat te komen. Heren arbiters, treed op waar het nodig is, maar denk hier vooral aan de geest van de wet, niet de letter.

 11. Glen
  Glen15-05-2014

  “Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.”

  – Groucho Marx

  U mag dit citaat naar eigen inzichten aanpassen.

  Ik denk dat dit toch niet het resultaat is dat de briefschrijvers hebben beoogd. Want wat er in de open brief staat is natuurlijk volledig juist. Valsspelen is een probleem dat de schaaksport in diskrediet kan brengen. Maar je moet je afvragen of we hier iedereen het bad moeten intrekken. Vooralsnog zijn er nog geen (ernstige) gevallen van fraude bekend in België. Is de nood hier al zo hoog dat we naar sterke, dwingende maatregelen moeten grijpen? Persoonlijk geloof ik wel in een soort zelfregulerend karakter: verdachte gedragingen worden snel opgemerkt en blijven niet duren.

  Het punt is natuurlijk dat deze FIDE-regelgeving al bestaat en dat het moeilijk is deze voor eeuwig tegen te houden. Laat staat terug te draaien. Het wantrouwen tussen spelers wordt als het ware verankerd in de reglementen. Dat kan geen goede evolutie zijn.

  De (terechte) frustratie van de meeste schakers zit erin dat er bepaalde hervormingen moeten gebeuren. Maar die blijven in het slop. Andere triviale wijzigingen (bv. de één-minuut regel) kunnen niet snel genoeg worden doorgedrukt. Het is toch duidelijk dat niemand hierop zit te wachten? Topspelers zoals Mamedyarov en Carlsen (de Noor verscheen onlangs 2 minuten te laat voor zijn partij) lachen hier ook niet mee.

  Finaal is het spelplezier de verliezer. Laat ons dat niet vergeten indien de modale schaker afhaakt.

 12. brabo
  brabo15-05-2014

  “Ik denk dat dit toch niet het resultaat is dat de briefschrijvers hebben beoogd.”

  Als je zulke brief schrijft/ ondertekent terwijl algemeen bekend is dat er nieuwe fidereglementen zijn die het bondsbestuur snel wil toepassen zonder het te bespreken in een A.V. dan is het wel heel naief om dit resultaat niet op voorhand te kunnen inschatten.

  Echter misschien is de brief al vroeger geschreven (ten tijde van de Docx affaire toen de nieuwe fidereglementen nog niet bekend waren) en nu gebruikt door de bond als stok achter de deur. Vandaar mijn vraag van wanneer exact de brief dateert.

 13. Jimmy
  Jimmy15-05-2014

  te laat komen na de default time leidt automatisch tot verlies, en niet na het startuur. Lijkt erop dat de zero tolerance rule gedeeltelijk is teruggedraaid. Maar waar vroeger in het fide reglement stond dat na een uur te laat verlies is, moet nu elke (tornooi)organisatie dat zelf opnemen in z’n reglement. Zie artikel 6.7a

 14. Bart P
  Bart P15-05-2014

  Als modale schaker heb ik geprobeerd me te informeren over deze reglementswijziging. Echter, op de KBSB site is het verslag van RvB nog niet beschikbaar. Dus moeilijk uit te maken wat er nu precies besproken werd…

  Verder kan ik alleen maar vaststellen dat art.18 van de KBSB statuten meldt dat :
  De algemene vergadering is als enige bevoegd in zake:
  … de goedkeuring en de bekrachtiging van de wijziging van de wedstrijdreglementen …

  Heel concreet:
  Wat gebeurt er als ik, eind september, tijdens eerste ronde NIC mijn GSM naast mijn bord leg (batterij uit het toestel)?

 15. brabo
  brabo15-05-2014

  Artikel 34 van de KBSB statuten zegt dat wedstrijdreglementen wel mogen worden aangepast voor de A.V. op voorwaarde dat het niet over een competitie is die loopt, er 3/4 van de bestuursleden voor is en uiteraard later die aanpassingen zullen worden voorgelegd op de volgende A.V ter goedkeuring en bekrachtiging.

  Je kan je inderdaad afvragen of het wel ok is om wedstrijdreglementen al toe te laten via een bestuursvergadering waarvan men weet dat de goedkeuring en bekrachtiging in de A.V. niet van een leien dakje zal gebeuren.

 16. Jan van Mechelen
  Jan van Mechelen15-05-2014

  Als de regel “te laat komen leidt tot verlies van de partij” doorgang vindt stop ik onmiddellijk met bordschaak. Professioneel heb ik elke dag te maken met de stress van het op tijd moeten komen, hetgeen op onze wegen niet onderschat mag worden. In mijn vrije tijd heb ik hier geen zin in.
  Ofschoon ik de mobiele telefoon één van de kwalen in onze moderne tijd vind is het praktisch niet te realiseren dat geen enkele speler zijn/haar GSM buiten de speelzaal laat. Niet iedereen heeft een auto bij zich waar je hem in kunt laten liggen. Ook stuurt niemand vandaag de dag zijn zoon/dochter nog op weg zonder GSM.
  Ik hoop dat de bond niet alles laat afhangen van het gezond verstand van deze of gene, maar besluit om alles te laten zoals het was, ook al is dat verre van ideaal. Het is dan in ieder geval een duidelijke niet ideale situatie.

 17. Jan Lagrain
  Jan Lagrain15-05-2014

  @Barbo: ik heb zelf weet van de brief sinds een week of 2 (toen heb ik een mail gekregen met de vraag of ik die wilde publiceren, om het correct te stellen). Volgens mij is de brief ook niet ouder dan dat.

 18. Bas Noorman
  Bas Noorman15-05-2014

  Jongens toch, wie heeft er dat allemaal bedacht? Dit soort regels kan toch alleen maar tot meer onnodige discussies leiden. De enige aanpassing die een concreet nut heeft is die van de gsm’s (en andere elektronica), maar zoals zovelen hier al gezegd hebben is dat praktisch haast niet toe te passen.

 19. mathias
  mathias15-05-2014

  Over de brief:
  Alle respect en sympathie voor de briefschrijvers en hun frustratie met valsspelers. Maar ik zou toch liever een haalbaar voorstel hebben gezien, ipv een algemene brief die gebruikt kan worden om eender welke belachelijke regel te motiveren.

  Over geen gsm:
  Die van mij zal gewoon in m’n broekzak zitten en afstaan. De dag dat het zo ver gaat dat er gefouilleerd of gescand wordt, stop ik ermee (en ik heb ook genoeg tijd gestoken in schaken…).

  Over te laat komen:
  Ik hoop dat het hier niet gaat over gewoon 1 minuut te laat = verloren. Belachelijk, en ik ben ervan overtuigd dat we minstens 10% van de competitieschakers gaan verliezen. Wie haalt zo’n regels in godsnaam in z’n hoofd voor hobbyschakers?? Als de termijn door de organisator moet worden bepaald, hoop ik dat we het gewoon bij een uur kunnen houden.

 20. brabo
  brabo15-05-2014

  Het nieuwe fidereglement over gsms (11.3.b) zegt ook dat er gefouilleerd mag worden. Ik raad iedereen aan om eens door de reglementen te gaan want bovenstaand artikel is erg onvolledig.

  “The arbiter may require the player to allow his
  clothes, bags or other items to be inspected, in
  private. The arbiter or a person authorised by the
  arbiter shall inspect the player and shall be of the
  same gender as the player. If a player refuses to
  cooperate with these obligations, the arbiter shall
  take measures in accordance with Article 12.9. ”

  Het heeft uiteraard geen zin om te stellen dat je geen gsm mag bijhouden als er geen fouillering mag gebeuren.

 21. louis
  louis15-05-2014

  brabo

  de fide meent hier arbiters/organisaties rechten te kunnen geven die ze in essentie gewoon niet hebben.
  Deze regel mag en moet gewoon geklasseerd en genegeerd worden door organisaties, arbiters, spelers,…

  waarom de kbsb/fide ineens wil afstappen van dat uur en nultolerantie wil invoeren is wel onbegrijpelijk.

 22. Kronecker
  Kronecker16-05-2014

  Enkele voorgaande commentaren beweren dat de gsm-regel ongeldig is omdat je wegens de privacywetgeving niet zomaar mag gefouilleerd worden. Daar wil ik toch wel een kanttekening bij plaatsen.

  Iedereen heeft het recht om een fouillering in deze context te weigeren, maar de organisatie heeft ook het recht om mensen niet toe te laten tot een tornooi. Als iemand weigert gefouilleerd te worden, kan een arbiter nog altijd met recht en reden de partij verloren/forfait verklaren zonder dat iemand zijn rechten geschonden worden.

  Vergelijk het met het recht op vrije meningsuiting dat niet uitsluit dat een organisatie/bedrijf je weigert juist omwille van die mening.

 23. MarcvS
  MarcvS16-05-2014

  @ Kronecker

  dat kan wel zijn.

  Maar als ze mij willen fouilleren, dan stop ik toch met schaken hoor.

 24. Oscar
  Oscar16-05-2014

  Het zal op hetzelfde neerkomen. Je zult niet meer binnenmogen 😉

  Dat is zoals het monster van Loch Ness dat af en toe weer aan de oppervlakte komt.

  Ter info http://www.frbe-kbsb.be/fefb/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=4804
  Er zijn ook interessante tussenkomsten van een Franse internationaal arbiter.

  Idem http://www.france-echecs.com/article.php?art=20140107173111193

 25. brabo
  brabo16-05-2014

  Ook op schaaksite niets anders dan geklaag over de nieuwe fide reglementen: http://schaaksite.nl/page.php?al=schaakmagazine

  Het is wel voor het eerst dat ik hier lees dat een bond laat verstaan dat gsms verboden zijn in de tornooizaal en overtredingen bestraft zullen worden. Zoiets las ik nog niet op andere sites.

  Nog iets. Daar clubkampioenschappen niet door de bond worden georganiseerd of niet in opdracht van de bond, vallen die buiten de nieuw regels. Anderzijds om CK-partijen te laten meetellen voor eloverwerking, moet er aan bepaalde eisen worden voldaan waaronder de fidereglementen. Een vreemde tegenstelling naast het feit dat de nieuwe reglementen moeilijk of onmogelijk af te dwingen zijn in de clubs.

 26. Jarno
  Jarno16-05-2014

  Toernooiorganisaties hebben toch nog altijd de mogelijkheid om op bepaalde punten van het FIDE-reglement af te wijken. (De te-laat-kom-regeling hoorde in ieder geval altijd bij die punten, en ik kan me voorstellen dat de GSM-regel ook bij die punten hoort).

  Deze regels zijn voornamelijk geschreven voor de topspelers, waar het om (veel) geld gaat. Voor amateurs hoeven deze regels niet zo streng te zijn (al moet de GSM natuurlijk wel uitstaan)

 27. brabo
  brabo16-05-2014

  Zie preface:
  A necessary condition for a game to be rated by FIDE is that it shall be played according to the
  FIDE Laws of Chess.

  Verder wordt ook nog gesteld:

  It is recommended that competitive games not rated by FIDE be played according to the FIDE
  Laws of Chess.

  Bovendien als elke organisatie aparte regels zal hanteren dan wordt het helemaal onoverzichtelijk. Trouwens wat is een topspeler of wat is een professional. Er bestaat geen algemeen erkende beschrijving en in veel competities is er een mix van spelers.

 28. Thomas
  Thomas17-05-2014

  Fuck zeg. Ff de actualiteit niet gevolgd in het schaken en nu blijkt dat ze alles kapot aan het maken zijn! De onzin van de gsm’s tot daar aan toe. Geen probleem om die regel volledig aan de laars te lappen. Maar als er ooit een pipo mijn partij verloren verklaard omdat ik een minuutje te laat ben, ga ik een ongeluk begaan. 🙁

 29. Thomas
  Thomas17-05-2014

  ouch in mijn kwaadheid een dikke dt-fout getypt!

 30. Seppe De Vreesse Pieters
  Seppe De Vreesse Pieters17-05-2014

  Wat zei Arno nu ook weer in dat in interview met Hugo Camps? “Zitten we terug in de jaren 1930 in Vlaanderen” Het lijkt er alvast sterk op met al dat reguleren en komma***

 31. Swa
  Swa18-05-2014

  Man, man, man, man, man…..Wat een heibel voor een reglementsverandering die mijns inziens meer dan noodzakelijk is.
  Het lijkt precies alsof de wereld op het punt staat te vergaan mocht de gsm plotseling verdwijnen.

  De grootste tegenstanders van de nieuwe gsm-regel zullen aan het bord de grootste roepers zijn wanneer zou blijken dat hun tegenstander mogelijks fraudeert met een smartphone en dat dáár niets tegen gedaan wordt!
  Hun verontwaardiging zal groot zijn!
  Het kot zal te klein zijn!

 32. arnaud
  arnaud18-05-2014

  Wie van mij wil winnen zonder te hoeven spelen zal toch de ballen moeten hebben om het volle punt te eisen omwille van mijn primitieve Nokia. Het punt zal hij dan wel hebben, maar mijn Nokia krijgt hij ook in zijn aars. Dit is het meest correct antwoord op zulk bekakt gedrag (en correct willen we ten allen tijde blijven!).

 33. Swa
  Swa18-05-2014

  Jongens toch!!
  @Arnaud:
  Waar is die agressie voor nodig?
  Agressie en geweld zijn NOOIT een correct antwoord!
  Men overtuigt niemand met geweld!

 34. Stephan
  Stephan18-05-2014

  Sommige speellocaties zijn niet in de meest veilige buurten van België gelegen. Ik denk niet dat ik dan zin heb om mijn GSM in mijn auto te laten liggen. Mijn echtgenote speelt in een andere ploeg, dus kunnen we elkaar niet meer contacteren om na de partij ergens af te spreken dus moet er iemand regelmatig een 20-tal kilometer omrijden om haar thuis af te zetten. Dan rest er nog één mogelijkheid : alleen de thuismatchennog spelen.
  Bovendien hebben we in onze ploegen een arts en een dierenarts die soms op een speeldag van wacht zijn (en ik veronderstel dat dit geldt voor meerdereclubs) : voor hen geen schaak meer terwijl op die zondagen.
  De meeste spelers zijn echte amateurs (en ik bedoel niet enkel dat we er niet voor betaald worden maar dat we voor ons plezier spelen) en we proberen echt wel op tijd te komen. Maar deze regels tasten het speelplezier aan. Misschien is het tijd voor andere regels voor eerste klasse t.o.v. de andere.

 35. hypekiller5000
  hypekiller500018-05-2014

  Het eerste wat me opviel in de zin “In alle competities georganiseerd door KBSB of in opdracht van KBSB zal de aanwezigheid van electronsiche communicatiemiddelen in de tornooizaal verboden zijn en zullen overtredingen bestraft worden volgens de nieuwe FIDE regels.” is dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen spelers en toeschouwers (of arbiters for that matter). Ik zie het al gebeuren in jeugdtornooien of grote open tornooien mocht er een gsm afgaan van iemand die staat te kibitzen… Zoals met veel regels in België is dit zeer moeilijk te controleren (of gaat men geen moeite doen om het te controleren) totdat er zich ergens toch een serieus incident zal voordoen. De intentie is goed, en men heeft een eerste basis om dergelijke gevallen aan te pakken, maar de correcte uitwerking van tekst en implementatie zal nog flink wat schaafwerk vergen.

 36. Thomas
  Thomas18-05-2014

  @ swa: jij mag me eens uitleggen wat voor nut er voor liefhebbers in zit dat een partij verloren verklaard wordt bij 1 minuut te laat te komen. Ik volg Jan VM volledig: als dit realiteit wordt, zak ik er ook serieus over denken om te stoppen. Ik heb dit jaar IC’s gepeeld in vierde. Ik denk dat er meer rondes geweest zijn dat ik of mijn tegenstander enkele minuten te laat was dan dat we er beide op tijd waren. Ik doe grote afstanden om met mijn club te gaan spelen tegen anderen aan de andere kant van het land. Gewoon voor het plezier en het clubgevoel. Mijn omgeving vindt het sowieso al behoorlijk zot dat ik een hele zondag opoffer en honderden kilometers te rijden om een partijtje schaak te spelen. Maar als ik moet gaan uitleggen dat die partij (die meestal meer dan vier uur duurt) niet is kunnen doorgaan omdat mijn tegenstander enkele seconden te laat was?? En jij vindt dat ik me hier niet in mag opwinden?

 37. brabo
  brabo19-05-2014

  Ik vroeg mij af of er tijdens de examens op school een GSM mag worden bijgehouden in de klas. In mijn studententijd hadden we nog geen GSMs dus bestond het probleem van spieken met de GSM niet.

 38. Oscar
  Oscar19-05-2014

  @Thomas. Voor de KBSB mag je nog 60 minuten vertraging hebben, hoor
  Zie http://www.frbe-kbsb.be/fefb/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=4804&start=60

  @Brabo. Elke student moet nu zijn eigen kluisje hebben waarin hij zijn spullen stopt. Tja, de zeden zijn veranderd.

 39. Oscar
  Oscar19-05-2014

  … en de gsm moet natuurlijk bij die spullen.

 40. volgjeneus
  volgjeneus19-05-2014

  Tijdens examens aan unief/hogeschool staan de boekentassen achterin of voorin het lokaal. GSM, die uit moeten staan, zitten daarin. Dit vind ik nog steeds niet de meest veilige oplossing (want je kan moeilijk gedurende het hele examen jouw tas in de gaten houden tussen die 200 andere tassen), maar in de praktijk wordt er toch niets gestolen.

  In het schaken kan dat perfect ook hé: elk schaaklokaal heeft één vaste plaats voor tassen/jassen (incl. GSM), liefst onderverdeeld in een plaatsje per ploeg, zodat er ook sociale controle is en geen mensen in tassen van andere ploegen kunnen gaan snuisteren. Maar dan wel IN het lokaal, en niet daarbuiten.

  Want oké, we moeten misschien allemaal wat minder afhankelijk zijn van onze GSM, vroeger kon het ook, maar de maatschappij is mee veranderd met de mensen hé, dus zomaar je GSM thuislaten is echt, zoals velen hierboven al gezegd hebben, geen optie.

  En wat het op tijd komen betreft. Die regel is inderdaad belachelijk en heeft geen enkel praktisch nut. Volgens mij zijn er weinig spelers die het ambetant vinden dat hun tegenstander te laat komt. In tegendeel, het is allemaal tijd die je wint. Ik spreek niet over mensen die bijna consequent een klein uur te laat komen, dat is wel irritant.
  Ik heb heel veel moeite met timing, op tijd moeten komen zorgt ervoor dat ik een uur voordat ik vertrek al constant moet bezig zijn met vertrekken. Geef mij 5 minuten speling en dat uur is gereduceerd tot een kwartier. Spelplezier en ontspanning, de belangrijkste redenen waarom ik schaak, zijn dan inderdaad ver te zoeken.

 41. brabo
  brabo19-05-2014

  Vroeger gebruikten we de telefooncel maar die zijn bijna allemaal verdwenen: http://www.hln.be/hln/nl/9096/Belgie/photoalbum/detail/78863/1396048/1/HLN-in-beeld.dhtml

  Kluisjes zijn voor de meeste clubs financieel niet haalbaar.

  Alhoewel een schaakpartij wel iets mee heeft van een examen (zie bv. mijn artikeltje http://schaken-brabo.blogspot.be/2013/12/het-sadistische-examen.html) vind ik nog niet dat we elke schaakpartij moeten reglementeren als een examen.

 42. brabo
  brabo19-05-2014

  Vroeger gebruikten we de telefooncel maar die zijn bijna allemaal verdwenen: http://www.hln.be/hln/nl/9096/Belgie/photoalbum/detail/78863/1396048/1/HLN-in-beeld.dhtml
  Je wordt vandaag dus verplicht om een mobieltje aan te schaffen of we kunnen teruggaan naar het tijdperk van paard en kar waarbij niemand verder kwam dan de kerktoren.

 43. Goendi
  Goendi19-05-2014

  Eigenlijk is dit geen nieuws, het is al zeer lang geweten dat dit er zit aan te komen. Ik vind het uiteraard een goede zaak voor “topschaak”, maar voor het “amateurschaak” (3de afdeling en lager) vind ik het hallucinant (en niet af te dwingen). Ik hoop dan ook dat enkel 1ste & 2de afdeling verwerkt zullen worden voor FIDE elo, zodat “Jan modaal” zonder al dat gedoe een partij schaak kan spelen en een pint kan pakken.

  Enige bemerking die ik heb bij het reglement is de bevoegdheden die men de arbiter bijgeeft. Fouilleren? Goh, ok – niet echt een probleem als iemand dit weigert (want dan is er aanleiding tot wantrouwen en voldoende “bewijs” om als arbiter op te treden. Maar ik ben razend benieuwd wat men denkt te doen als iemand instemt. Ik zie het zo al voor me: de arbiter begint te fouilleren, en de speler haalt vervolgens de politie er bij omdat de arbiter de wet overtreedt. In België moet je namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen om een fouillering te mogen uitvoeren…

  Zoiets werkt mss wel in een toptornooi waar je “security” kunt inhuren, maar ik zie kringen nog geen veiligheidsagenten betalen om aan de deuren te gaan staan.

  En dan zei ik nog niets over de eventuele consequenties van een gestolen GSM… “Hallo politie: bloot op tafel gelegd mijnheer? Jamaar dat is er toch om vragen dat die meegegraaid wordt?”.

 44. brabo
  brabo19-05-2014

  Op grote tornooien wordt wel al eens wat gestolen. Het is geen toeval dat er vandaag voor een ID-kaart wordt gevraagd bij het uitlenen van een schaakklok. Budget voor kluisjes zijn uiteraard een probleem maar misschien met wat creativiteit kan dit probleem opgelost worden. Ik dacht aan een vestiaire maar dan voor gsms gebaseerd bv op oude schoendozen die verdeeld worden in hokjes. Je werkt met een ticketsysteem en registratie van brengen/ afhalen. 1 vrijwilliger volstaat om alles in het oog te houden.

 45. Goendi
  Goendi19-05-2014

  @brabo: plus verzekering, wie is aansprakelijk bij diefstal, wat als iemand een dergelijk nummertje verliest en iemand het op de vloer vindt en vervolgens de GSM gaat afhalen, …

  Beetje simplistisch voorgesteld je suggestie… Plus, wat heeft het nog met schaken te maken in België? Hebben we dan zoveel vrijwilligers die dergelijke taken ter harte willen nemen denk je? Men vindt heden al te weinig bestuurders en zo…

 46. brabo
  brabo19-05-2014

  Registratie zou kunnen gebeuren op naam om nummerverlies te omzeilen. Bij een groot tornooi heb je ook vrijwilligers nodig voor klaarzetten, opruimen, bar, …maar ik geef toe dat gsms bewaken gedurende vele uren nu niet 1 van de meest aantrekkelijke jobs is. Bovendien zeker aan de start van een ronde is het moeilijk om een overrompeling te vermijden dus akkoord geen ideale oplossing.

  Alhoewel een schaakpartij wel iets mee heeft van een examen (zie bv. mijn artikeltje http://schaken-brabo.blogspot.be/2013/12/het-sadistische-examen.html) vind ik nog niet dat we elke schaakpartij moeten reglementeren als een examen. Dus ik ben het eens dat we moeten trachten het gemoedelijk en vriendschappelijke aspect van het spelletje zoveel mogelijk te behouden zeker als we beseffen dat 99% niet profschakers zijn. Anders zouden we wel eens veel leden op korte tijd kunnen verliezen.

 47. Thomas
  Thomas19-05-2014

  @ Oscar: bedankt om de regel van het te laat komen in het juiste perspectief te zetten. Dat stelt me al enigzins gerust. Maar ik blijf toch nog een beetje ongerust. Naar mijn aanvoelen zijn er veel schakers zoals Jan, Volgjeneus en ikzelf die graag los komen van de dagdagelijkse verplichting om volgens de klok te leven. Bij arbiters, bestuurders en tornooiorganisatoren zijn er echter veel eerder anale types (om het met een psycholanalytische term te zeggen) die graag alles netjes geregeld hebben en graag hebben dat alle deelnemers ordelijk en overzichtelijk aan hun tafel zitten bij het beginuur. Ik vrees dat zij maar al te graag mee zullen gaan in de trend om strengere regels op te leggen aan de schakers. Hopelijk ben ik verkeerd.

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.