Nieuw interclubreglement is gebaseerd op gemiddeldes

logo van de bondGisteren is er op de bondsvergadering een nieuw interclubreglement gestemd en is er een interim-bondsvoorzitter (Günter Delhaes) aangesteld. Enkele aanwezigen kloegen over de chaotische gang van zaken van de stemming en in het verslag van de vergadering valt ondermeer te lezen dat enkele behaalde IM-normen nog niet in orde gebracht zijn. Een uitgebreid verslag…

Gemiddeldes worden belangrijk element in de nationale interclubs

Na de uitvoerige discussies die op deze website en het forum van de Waalse schaakbond zijn gevoerd, was het gisteren D-day voor de interclubcompetitie. Het Waalse voorstel met de spilspelers (lees meer bij de comments van dit artikel) werd uiteindelijk nipt afgekeurd, waardoor enkel het Vlaamse voorstel rond de gemiddeldes nog gestemd moest worden. Dit voorstel werd ook afgekeurd waarna een discussie begon. Na de toevoeging van enkele nuances en een duidelijke bestraffing van overtredingen (een ploegforfait voor de ploegen die in de fout gaan) werd dan toch een compromis bereikt.

Het nieuwe reglement stelt dat ploegen uit een hogere afdeling een elogemiddelde moeten opstellen dat hoger ligt dan ploegen uit een lagere afdeling. Er zijn wel enkele uitzonderingen aan gekoppeld. Ten eerste geldt de regel niet voor ploegen uit dezelfde afdeling (ploeg 1 en 2 spelen beide in derde. Voor hen geldt die regel niet). Ten tweede geldt de regel ook niet voor ploegen in 4de en 5de afdeling. Een ploeg uit vijfde afdeling mag dus een hoger gemiddelde opstellen dan een ploeg uit vierde afdeling, maar niet dan een ploeg uit derde of hoger.

Een probleem dat ook in de discussies op deze website werd aangehaald, zijn de niet-geklasseerde spelers. De club moet hen voor het seizoen begint een elowaarde geven die maximum 2000 elo mag zijn.

Luc Cornet was een van de aanwezigen en kloeg over de sfeer waarin de stemming verliep:

Cornet (rechts)Eerst en vooral een algemene opmerking omtrent de uiterst chaotische manier hoe enerzijds de stemmingen georganiseerd werden, maar anderzijds hoe weinig commitment en attitude er was, vooral aan VSF-kant waardoor stemmingen in uiterst veel lawaai moesten gehouden worden en soms moesten herdaan worden omdat de stemopnemers ofwel niet konden volgen ofwel niets konden horen ofwel de stemmers niet (meer) wisten wat de vraag was (of hoe ze moesten stemmen). Zelfs een kwade Chris Ghysels (nog nooit eerder gezien) had maar 10 seconden effect, daarna was het terug van hetzelfde. Echt waar een grote schande.

Ook Jean-Christophe Thiry bevestigt dit verhaal. Hij noemt het op het forum van de FEFB zelfs “surrealistisch”. “Op een bepaald moment belandde er zelfs een papieren vliegtuigje in de zaal en dat was niet het werk van kinderen”, reageert hij boos. Thiry onderstreept wel dat hij in tegenstelling tot vorig jaar goede wil langs beide kanten van de taalgrens zag: “Ik vind dat zowel ten gronde EN in de manier meer sereniteit was ten opzichte van de algemene vergadering van juni 2007. Maar dat bleef nogal chaotisch. Een vooral constructieve chaos.”

Voorzitter Chris Ghysels nuanceert dit verhaal: “Het klopt dat ik op tafel heb geklopt, maar dit was wel op het einde van de vergadering. Het eerste deel, met onder andere discussies over de budgetten en dergelijke, verliep wel constructief en georganiseerd. Zo’n vergadering duurt heel erg lang en naar het einde toe vermindert dit wel eens de concentratie of aanwezigheid van de betrokkenen. Iedereen begon dan door elkaar te praten wat inderdaad enige vorm van chaos gaf wat de stemming op zich wat moeilijker maakte. Maar over heel de vergadering viel dit nog wel mee.”

Delhaes wordt niet verkozen en wordt daardoor interim-voorzitter

Een ander belangrijk issue was de verkiezing van de nieuwe bondsvoorzitter. Er waren twee kandidaten maar enkele weken geleden trok Marcel Roofthoofd zich terug zodat enkel Günter Delhaes een stemming moest ondergaan. De Vlaamse zijde was echter niet volledig overtuigd en na een nipte stemming werd Delhaes niet verkozen.Delhaes

Omdat hij de enige kandidaat was, werd hem een eenjarige functie als interim-bondsvoorzitter aangeboden, waar Delhaes op inging. Volgend jaar volgt een nieuwe verkiezing.

Een andere wijziging in het bestuur is het ontslag van Luc Cornet als vertegenwoordiger van de grote nationale tornooien. Hij zal alle dossiers van dit seizoen nog afhandelen, maar laat daarna zijn functie over aan een opvolger. De bond heeft wel nog een gesprek gevraagd zodat Cornet misschien nog van gedachte zou veranderen.

Wat gebeurt er met de normen?

Een opvallend citaat uit het verslag van Luc Cornet was het volgende:

NIC seizoen 2005-2006
De volgende door mij voorbereide en ondertekende normen zijn nog steeds niet behandeld, althans ik heb er geen informatie over gekregen:

 • Dharma TJIAM van KGSRL (IM-norm)
 • Arlette VAN WEERSEL van Temse (WGM-norm)
 • Stefan DOCKX van Borgerhout (IM-norm)
 1. NIC seizoen 2006-2007

De volgende door mij voorbereide en ondertekende normen zijn nog steeds niet behandeld, althans ik heb er geen informatie over gekregen:

 • Ilja ZARAGATSKI van Namur (IM-norm)
 • Remko VAN DER BURGHT van KGSRL (IM-norm)
 • Mathias DE WACHTER van TSM (IM-norm)

Ghysels beaamt dat dit voor 4 van de 6 spelers nog niet in orde is (voor Dharma Tjiam en Ilja Zaragatski is de IM–titel toegekend). Dit probleem heeft blijkbaar te maken met de ontwikkeling van een programma dat toelaat om aan de hand van het FIDE-rapport alle normen te detecteren die in de bewuste competitie (bv. de nationale interclubs) behaald zijn. Van zodra deze software beschikbaar is, zouden alle behaalde normen (ook die van het interclubseizoen 2007-2008) doorgestuurd worden aan de FIDE.

Update: Volgens de betrokken verantwoordelijke zijn de certificaten voor deze normen in orde. Fide zou hiervan zijn bevestiging gegeven hebben voor 3 van de 6 namen.

Voorts werd beslist dat het Belgisch elitekampioenschap dit jaar opnieuw met 10 spelers zal gehouden worden in plaats van met 16. De selectiecriteria zijn voornamelijk gebaseerd op de Fide-elo’s.

 1. Jean-Cri
  Jean-Cri23-03-2008

  Ook Jean-Christophe Thiry bevestigt dit verhaal

  Ja en nee: ik vind dat zowel ten gronde EN in de manier meer sereniteit was ten opzichte van de algemene vergadering van juni 2007. Maar dat bleef nogal chaotisch. Een vooral constructieve chaos.

 2. Dennis
  Dennis24-03-2008

  Over de vergadering zelf kan ik mij moeilijk uitspreken, ik was er immers niet bij. Maar denk dat we met een redelijk goed reglement zitten nu. Er is ook aan de kleinere klubs gedacht en ook voor de interclubverantwoordelijken blijft het allemaal overzichtelijk. Een ploeg versterken (wat eigenlijk iets is dat ook gewoon bij een competitie hoort) zal dus nog steeds mogelijk zijn, absurditeiten zullen nu echter tot het verleden behoren. Hier had eigenlijk al veel langer iets aan moeten gedaan worden. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

 3. Jean-Cri
  Jean-Cri24-03-2008

  Schaakfabriek:
  “Omdat hij de enige kandidaat was, werd hem een eenjarige functie als interim-bondsvoorzitter aangeboden, waar Delhaes op inging. Volgend jaar volgt een nieuwe verkiezing.”

  Dat is niet helemaal juist: Günther werd verkozen volgens dit lid van artikel 17quater van de statuten van de KBSB:
  “Kandidaten die aan alle voorwaarden voldoen doch niet 1/3 der stemmen behalen van de vertegenwoordigers van de twee grootste statutaire leden zijn verkozen voor een beperkte duur die eindigt op de eerstvolgende statutaire vergadering.”

  Hij heeft dus één jaar of bijna om de grote meerderheid te overtuigen. Ik wens hem veel geluk!

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.