Rosskamp neemt ontslag als toernooileider

BK“Breaking news”: Kurt Rosskamp heeft zopas zijn ontslag ingediend als nationaal toernooileider. Rosskamp was sinds vorig seizoen de verantwoordelijke voor de interclubs en de nationale toernooien.

Het ontslag heeft volgens Rosskamp niets te maken met de recente reglementswijzigingen. Persoonlijke redenen liggen aan de basis van de beslissing. Voorlopig hebben we nog geen weet van kandidaat-opvolgers. Lees hier de ontslagbrief van Kurt Rosskamp…

Rosskamp neemt ontslag

Werte Freunde, Cher amis, Beste vrienden,

Nach reichlichen Überlegungen, die schon vor mehreren Monaten angefangen haben, trete ich als Nationaler Turnierleiter zurück.
Dieser Entschluss hat nichts mit irgendeiner Person oder irgendwelchen Vorfällen zu tun.
Er geschieht ausschließlich aus persönlichen und privaten Gründen.
Schon vor der Generalversammlung am 14. März hatte ich lange überlegt, ob ich meine Kandidatur einreichen soll oder nicht.
Ich habe mich damals dazu entschlossen, die Kandidatur einzureichen und weiter zu machen.
Dies war ein Fehler, wie ich mittlerweise weiß. Ich hätte damals schon nach meinem „Bauchgefühl“ entscheiden sollen und nicht kandidieren sollen.
Darum ist der jetzige Zeitpunkt, wo noch Zeit ist, einen Nachfolger zu suchen, besser als in 1-2 oder 3 Monaten.

Ich wünsche Euch noch alles Gute und viel Erfolg.

Après plusieurs mois des réflexions, je démissionne de mon poste de tournoi national.
Cette décision n’a rien à faire avec n’importe quelle personne ou n’importe quels incidents.
Mais t‘est exclusivement pour raisons personnelles et privées.
Déjà avant l’assemblée générale du 14 mars, je m’étais longement demandé si je dois présente ma candidature ou non.
J’ai décidé de le faire et de continuer.
C’était une erreur, j’aurais déjà dû décider de ne pas me porter candidat après mon sentiment á ce moment.
Il me semble que le moment est idéal et qu’il est encore de temps, de chercher un successeur, plutôt que dans 1-2 ou 3 mois.

Je vous souhaite encore beaucoup de succès.

Na verschillende maanden van discussies, treed ik af als nationaal toernooileider.

Deze beslissing heeft niets te maken met om het even welke persoon of om het even welke incidenten. Ze is uitsluitend gebaseerd op persoonlijke motieven. Reeds voor de algemene vergadering van 14 maart, was me gevraagd of ik mijn kandidatuur opnieuw wilde indienen.
Ik heb besloten om het te doen en om door te gaan.

Het was een fout, ik had moeten besluiten om me geen kandidaat te stellen. Het lijkt mij nu een goed moment om toch nog ontslag in te dienen, zodat er nog tijd genoeg is om een opvolger te vinden voor het nieuwe seizoen begint.

Ik wens u nog vele successen.

Mit Freundlichen Grüßen,
Veuillez agréer mes salutations distinguées,
Met vriendelijke groeten

Kurt Rosskamp

 1. Theo
  Theo25-06-2009

  1. Wie is Rosskamp?
  2. Happy Birthday Boris!! 🙂

 2. Lucky Luke
  Lucky Luke25-06-2009

  Allen,

  ik had hem al in de loop van de dag opgebeld. Weet dat het zeker en vast niet is omwille van sommige kritieken over de nieuwe reglementen die de laatste dagen te lezen viel o.a. op Schaakfabriek.

  Anderzijds heeft het wel te maken met de huidige structuren in dit land (en vooral met de ontgoocheling dat men hier niets aan wil veranderen).

  In de commissie die de nieuwe reglementen heeft uitgewerkt, was er een principesakkoord: alle federaties (bij monde van de federatievoorzitters) steunden de voorgestelde wijzigingen. Echter het zijn blijkbaar niet de federaties die stemmen maar liga’s (in geval van VSF) of grote clubs (in geval van FEFB) en deze stemden op de BAV helemaal anders.

  Hoe kan men nu op KBSB-vlak (drastische) reglementen uitwerken en implementeren en waarvoor zelfs een principesakkoord bestaat bij de leden, als er, als het erop aankomt, uiteindelijk tegen gestemd wordt? Waarom zou hij dan nog veel moeite moeten doen. En nu moet hij werken met reglementen waar hij niet helemaal achter staat.

  Dit is een persoonlijke beslissing die we moeten respecteren.

  Hartelijk dank Kurt voor het zeer goede werk in zeer moeilijke omstandigheden.

 3. Pé Cee
  Pé Cee25-06-2009

  Veel succes aan de opvolger…

 4. Jean-Cri
  Jean-Cri25-06-2009

  “Wie is Kurt Rosskamp?”.
  Een typische vraag die kan worden gesteld over mensen zoals Kurt: bescheiden maar heel doeltreffend.

  Tijdens zijn mandaat van Verantwoordelijke Nationale Toernooien heeft hij hard gewerkt en de waardering van zijn medebestuurders en van de culturele federaties gewonnen. Alles verliep vlot en op tijd.

  Ik wil nog eenmaal zeggen: bedankt Kurt!

 5. luc oosterlinck
  luc oosterlinck25-06-2009

  Dag Kurt ik vind het zeer spijtig dat uw de handschoen werp, mijn vriendschap tegen u blijft hetzelfde, bedankt wat je hebt gedaan voor onze belangrijkste clubcompetitie, ik hoop dat we mekaar nog op veel gezelligge momenten mogen ontmoeten.

 6. Marc
  Marc26-06-2009

  Hallo Kurt, Schade dass du aufhörst

  Bis Morgen in Wirtzfeld

  Grüsse
  Marc

 7. Eddy De Gendt
  Eddy De Gendt27-06-2009

  @Lucky Luke: de VSF is nu eenmaal opgesplitst in liga’s, het is de taak van die liga’s hun leden in te lichten en hun mening te vragen, dat is alleszins wat we in Oost-Vlaanderen doen, bij de stemming houden we rekening met de wensen van de clubs…en niet alle clubs hebben dezelfde wensen, zo is het al gebeurd dat Oost-Vlaanderen bijwege van voorzitter en secretaris verdeeld stemde juist om tegemoet te komen aan de adviezen van hun clubs. Volledige eensgezindheid op alle vlakken is in eender welk systeem een rariteit. Overigens is het zo dat lang niet alle clubs zich laten horen, schaken blijft voor de meesten onder ons een hobby nietwaar.
  @Kurt Rosskamp: bedankt, we werkten graag met u samen!
  EDG, secretaris Liga O.Vl.

 8. françois
  françois28-06-2009

  Het is inderdaad zo dat binnen de KBSB er 3 strekkingen bestaan:
  De Vsf die schaken als een hobby beschouwen en waar de interclubspelers hoofdzakelijk bestaan uit amateurs.Schoolschaak en jeugdschaak willen bevorderen om dat daar de leden uit moeten komen.
  De SVDB met veel sponsorgeld en die hoofdzakelijk professionels opstellen in eerste afdeling,en dus andere proriteiten hebben.
  De FFEB die het lidgeld willen verhogen om daarmee de betere volwassen spelers naar internationale tornooien uit te sturen(meestal uit Wallonie,want de Vlaamse kunnen geen verlof krijgen).
  Ik heb destijds getracht tijdens mijn voorzitterschap een consensus te bekomen, maar dit is mij niet gelukt,zodat ik de fakkel heb doorgegeven.

 9. Simpele piot
  Simpele piot28-06-2009

  Wat mij, als gewoon clublid, opvalt is dat de meeste reacties hier van mensen komen die van zeer dichtbij betrokken zijn bij een of ander bestuursniveau. Mijn eerste reactie was “Who the f*** is Kurt Rosskamp?”, wat bij nader inzien, waarschijnlijk een groot compliment voor de man in kwestie is: de nationale interclubs verliepen zo vlot dat de persoon van tornooileider helemaal niet in het nieuws gekomen is.
  Maar, simpele piot in de loopgraven zijnde, heb ik geen flauw idee van de wrijvingspunten ivm reglementen van diezelfde nationale interclubs: alles verloopt toch vlot, dus waarom veranderen? Op gevaar af hier een hevige polemiek uit te lokken, wil misschien een van de mensen die wel bekend zijn met die problemen hier een en ander toelichten?
  @françois: begin 2009 is er een vrij grote groep spelers afgehaakt en naar aanleiding daarvan (in combinatie met de huidige economische crisis) heb ik de bestuursleden van mijn kring gevraagd waaraan ons lidgeld nu eigenlijk besteed wordt (kan helpen leden te overtuigen toch lid te blijven/worden) Probleem is dat die mensen enkel zicht hebben op de uitgaven van de liga, niet van VSF of KBSB. Kunt u daar misschien meer details over geven?

 10. Emanuel Nieto
  Emanuel Nieto28-06-2009

  Misschien moeten we onze Vlaamse bevoegdheden beginnen te maximaliseren? 😉

 11. Theo
  Theo28-06-2009

  België ontbinden zou een oplossing kunnen zijn…
  Of de schaakpolitiek veel regionaler voeren. Als andere regio’s andere gedachten hebben, heeft het geen zin om steeds in elkaars vaarwater te varen!

 12. Robbie
  Robbie28-06-2009

  Wat me al jaren stoorte is dat in de Belgische regering met zoveel bevoegden heeft zoals vlaamse,Waalse en Brusselse regering enz..Wel, op zo’n ingewikkelde manier is het land moeilijk te besturen en er gaan enorm veel geld verspild eraan. Helaas is het noodzakelijk kwaad om Belgie te kunnen besturen en behouden…Eigenlijk absurd,nietwaar
  Zo werkte het ook bij het schaakpolitiek in Belgie (zucht).Helaas maar waar…..

 13. Marc
  Marc29-06-2009

  Wordt het niet gewoon eens een keer tijd dat ze ook binnen de Belgische schaakbond volwassen worden. Het zou toch eens mogelijk moeten zijn om tot compromissen te komen.

 14. françois
  françois30-06-2009

  Aan Simpele piot
  Het budget van de KBSB wordt jaarlijks vastgeleg op de algemene vergadering in Maart.
  je kan aan de ligasecretaris vragen dat hij je dit doormailt.
  Je lanceert daar een goed idee!Waarom de budgetten van VSF en KBSB niet op de website zetten?heb nu zelf niet gekeken als ze er misschien wel opstaan.

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.