Fraudezaak bezorgt Belgische Schaakbond financiële kater

De voorbije weken is aan het licht gekomen dat de Belgische Schaakbond het slachtoffer is geworden van een grootschalige fraude, die ernstige financiële gevolgen heeft voor de bondskas.

Schaakfabriek zal hier zo snel mogelijk meer informatie over publiceren, maar wacht – om indianenverhalen te vermijden – voorlopig op volledige en bovenal correcte informatie om over dergelijk delicaat nieuws te publiceren. Wordt spoedig vervolgd…

(Schaakfabriek vraagt aan de lezers om in de reacties geen ongecontroleerde geruchten te verspreiden of persoonlijke aanvallen/analyses te doen. De redactie behoudt zich het recht voor deze reacties voorlopig tegen te houden)

 1. Jan
  Jan17-11-2009

  fair genoeg, al lijken er niet erg veel vragen meer te bestaan bij wat er gebeurd is (zie verslag Oost-Vlaamse Liga van gisteren), wel nog bij wat er nu moet gebeuren.

  Op dit moment lopen de inschrijvingen voor het BJK. Op de folder die nu op de site van de bond staat is het rekeningnummer al aangepast, maar op de folder die vorige maand rondgestuurd werd, stond de bankrekening die geplunderd is. (en nu hopelijk geblokkeerd?) Hoeveel ouders (of zelf clubs) lezen dagelijks de aankondigingen op de site van de KBSB?

  Ik begrijp dat de communicatie hier rond voorzichtig moet gebeuren, maar ik had toch graag vorige week al een grote dikke vette waarschuwing willen ontvangen dat we niet meer mochten storten op de gekende rekeningen van de Bond.

  Overigens is het waarschijnlijk ook af te raden om te storten op de nieuwe rekeningen van de bond, tot dat het reddingsplan is goedgekeurd door de federaties.

  nieuwe rekeningnummers bond:
  001-5982300-95 K.B.S.B. vzw – F.R.B.E. ASBL
  001-5982305-03 K.B.S.B. jeugd – F.R.B.E. jeunesse

  En ik wens de overige bestuursleden veel sterkte. Besturen voor de bond was al geen pretje, deze zaak maakt hun job helemaal ondankbaar.

  Tot slot, misschien heeft elk nadeel zijn voordeel, en kunnen we het, wanneer het stof is gaan liggen, in België eindelijk eens worden over een grondige hervorming van onze schaakstructuren.

 2. Peter
  Peter17-11-2009

  Er bestaan idd al plaatsen op internet waar meer gepubliceerd is, maar wss doelt Schaakfabriek hier ook op met “indianenverhalen”. Ik vermoed dat de bond de dader zal aanklagen en ik denk dat alle info die hier prematuur over wordt gepubliceerd dergelijk onderzoek kan schaden. Ik vind dus dat die mensen die het nodig vinden al verslagen te gaan publiceren, openbaar!, op hun site niet goed hebben nagedacht over de mogelijke gevolgen. Een pluim aan SF dat het dit wel doet, ondanks de hoge publiciteitswaarde van dergelijk nieuws.

 3. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye17-11-2009

  Speechless… en dat overkomt me niet vaak. Veel succes aan de mensen die dit mogen oplossen!

 4. Jan
  Jan17-11-2009

  @Peter

  Geen idee hoe openbaar de verslagen van de Liga Oost-Vlaanderen zijn, maar ik ontving die zoals steeds gewoon in mijn inbox, zonder vraag naar discretie. De naam van de betrokkene was in het verslag wel vervangen door een X.

  Als bestuurslid van een Oost-Vlaamse club kan ik die transparantie van onze Liga alleen maar aanmoedigen. Ik was behoorlijk pissed geweest indien ze dit voor ons verborgen zouden houden.

 5. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye17-11-2009

  _

 6. Peter
  Peter18-11-2009

  @Jan: akkoord wat de openbaarheid betreft.

  Maar ik denk dat jij ook weet dat als ze een rechtzaak beginnen en deze willen winnen om hun geld -hopelijk- terug te zien, ze bepaalde dingen niet openbaar mogen maken (en dan bedoel ik openbaar naar iedereen toe). En als ze dat geld niet terugzien, vermoed ik dat heel de schaakwereld hier ernstig onder zal lijden (het gaat immers ook om uw en mijn geld, namelijk de lidgelden). Vandaar dus mijn reactie.

 7. Pé Cee
  Pé Cee18-11-2009

  Indien deze fraudezaak reeds langer dan 2009 aan de gang zou zijn dan begrijp ik niet dat dit aan de aandacht van de aangestelde commissarissen is kunnen ontsnappen bij de jaarlijkse controle.

 8. Jan
  Jan18-11-2009

  @Peter

  Ik ben geen advocaat, ik weet niet wat er allemaal mag geweten zijn over deze zaak. Ik dacht wel dat X ondertussen al een schuldbekentenis heeft ondertekend, dus puur het terug vorderen van dat bedrag zou geen probleem meer mogen zijn.

  Maar of je een kale kip nog kan pluimen?

  Overigens, als je indianen verhalen wilt vermijden, dan communiceer je volgens mij best zo snel en zo open mogelijk. Wel melden dat de bond met een financiële kater zit door fraude, maar geen verdere details geven, zo creëer je net indianen verhalen.

  Opnieuw, ik ben geen advocaat, dus ik ga me onthouden van speculaties over mogelijke juridische problemen voor de bond, maar of die vergroot worden door een simpele opsomming van de feiten?

  Goede zaak overigens dat de nieuwe folder van het BJK deze morgen werd rondgestuurd.

 9. Thibaud
  Thibaud18-11-2009

  Als men het verslag van de Oost-Vlaamse liga leest en de site van de bond een beetje aandachtig bekijkt kan men toch vrij gemakkelijk vermoeden wie die X is.
  Dus ingeval van een rechtszaak kan X al zeggen dat het geheim van het onderzoek al lang is geschonden, wat toch niet de ideale situatie is…

 10. Wim
  Wim18-11-2009

  Sommige – misschien reeds alle – clubs hebben via hun liga alvast een officiele mededeling van de KBSB ontvangen. Alles wordt daar uitvoerig uit de doeken gedaan, inclusief de identiteit van X.

  Die mededeling dateert overigens van 14 november. Terwille van de transparantie zouden best alle leden dat document zo snel mogelijk voor ogen krijgen. De site van de KBSB is daar m.i. het best voor geschikt, maar ik merk daar geen beweging. Misschien dat schaakfabriek wat schot in de zaak kan krijgen?

 11. jan
  jan18-11-2009

  @Thibaud

  Opnieuw, ik ben geen advocaat, maar maandagavond was er nog geen klacht ingediend bij het gerecht, met als gevolg dat er volgens mij ook nog geen onderzoek loopt, en dat het geheim daarvan dus ook nog niet geschonden is.

 12. Theo
  Theo18-11-2009

  Ben ik niet schuldig als ik een misdaad pleeg, maar het is geweten wie de dader is? (ik)

  Als iemand met geld gaat lopen maakt dat niet uit dat iedereen weet dat hij de dader is.
  Zo zou het wel makkelijk zijn… op die manier kan je elke rechtzaak afschaffen wegens procedurefouten.

 13. Bunny
  Bunny18-11-2009

  Het feit dat men hier schermt met mogelijke schending van het onderzoek en/of precdurefouten getuigt van het feit dat jullie teveel TV zien.

  De man in kwestie heeft een schuldbekentenis getekend ter waarde van 99.189,95 €

  Als ik jullie redenering volg zou elk misdrijf dat in de pers verschijnt tijdens een gerechtelijk onderzoek, onderhevig zijn aan procedurefouten?

  Nuttiger zou zijn om na te denken over volgende zaken :

  1) de strafrechtelijke vordering inluiden tegen de bewuste persoon en een aflossingsplan voorstellen ( ik heb begrepen dat men daar niet veel van moet verwachten )

  2) Een financieel reddingsplan ( de oost-vlaamse liga heeft daaromtrent een goed voorstel gedaan )

  3) Een interne audit doen over de werking en de structuren van de KBSB om zulke problemen in de toekomst te vermijden.

 14. louis
  louis18-11-2009

  gewoon terzijde
  hoe komt/kwam de kbsb aan zo’n grote spaarpot?

 15. Goe bezig manne
  Goe bezig manne18-11-2009

  Ondertussen het schrijven kunnen inzien dat KBSB aan de liga gericht heeft en het verslag van de liga bestuursvergadering daaropvolgend: de naam van de betrokkene staat daar gewoon in, evenals het bedrag en vermoedelijke duur van de fraude.
  @louis: dat komt op ongeveer 3 euro lid en per jaar (ruwe schatting op basis van 3000 kbsb leden) dus zo enorm is dat nu ook weer niet (maar relatief gezien toch nog altijd een 25% van de kbsb inkomsten?)
  Wel vind ik dat er niets op tegen is om de nodige details bekend te maken: binnenkort wordt er weer een storting van lidgelden gevraagd voor het nieuwe jaar en wij zouden vooral niet mogen weten wat er met onze vorige stortingen gebeurd is???

 16. Wim
  Wim18-11-2009

  @louis

  Zo groot is die spaarpot toch niet?

  Als ik me niet vergis zijn er ca. 8000 officieel aangesloten spelers. Dat komt neer op 12 EUR overschot per persoon. Niet bepaald riant, en slechts een fractie van je jaarlijks lidgeld (dat natuurlijk wel onder club, liga, federatie en bond verdeeld wordt)

 17. FiFi
  FiFi18-11-2009

  Uit het rondgestuurde verslag heb ik toch maar een rare indruk :
  “Zoals X zijn eigen financiële toestand schetst, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat we veel zullen kunnen recupereren.” met “Hij werkt goed mee”.
  Ondanks het bedrog en de diefstal lijkt men de persoon in kwestie nog goed te geloven.

  Mijns inziens dient het gerecht onmiddellijk op te treden. Straks komt de kip voor het gerecht verklaren, dat ze kaal is en niet meer geplukt kan worden. Maar heeft de kip in kwestie tijd genoeg gehad om de eigen vederen netjes op tijd te verbergen.

 18. Slanke
  Slanke19-11-2009

  Verantwoorelijkheid nemen en opkuisen héél dat boeltje. 9 jaar frauderen hoe is dat mogelijk.

 19. Jan Lagrain
  Jan Lagrain19-11-2009

  Ik wil even graag een paar dingen verduidelijken:

  1) Ik heb niets te maken met de bond. Ik ben dus alles behalve verantwoordelijk voor hun communicatie, want sommigen hebben precies de indruk dat SF verantwoordelijk is voor het verspreiden van officiele informatie: ik heb geen brief van de bond ontvangen, dus ik behoud mezelf niet het recht voor dat te publiceren “omdat het al ergens anders staat”. Ik kan dus enkel voor mijn winkel spreken en daar houd ik rekening met het volgende:

  – Ik heb natuurlijk wel mijn bronnen en heb daar respect voor. Ik houd me aan mijn afspraken. Er zal spoedig meer info hier verschijnen en daar zal in principe meer instaan dan in die brieven die aan de liga verstuurd zijn, inclusief een reactie van de bond zelf.

  – Jullie zullen dus nog even moeten wachten wat SF betreft, maar normaal zal dat niet lang meer duren. In ieder geval: Ik ga mijn deontologie niet opgeven omdat er hier een paar ongeduldig zijn: over zoiets wordt grondig gepubliceerd, zonder fouten, zonder “mijns inziens” en “het lijkt” en mét respect voor de bronnen. Je kan niet van mij verwachten dat ik info krijg van iemand die vraagt nog even te wachten en dat ik dan simpelweg zeg: “foert, ik publiceer het toch al”. Ten eerste zou niemand mij dan nog vertrouwen – en terecht overigens – en ten tweede ben ik Dag Allemaal niet en ik wil dat ook nooit worden.

  2) Ik ben ook geen advocaat, dus ik doe geen uitspraken over wat dan wel of niet mag geschreven worden op mijn site en mss kunnen mensen die dat zelf niet zeker weten dat ook niet doen. Ik vraag me trouwens af waarom er hier mensen over advocaten beginnen, want in mijn bericht staat niets over procedurefouten of iets dergelijks?

  3) Ik vind het bericht van “Goe bezig manne” enigszins raar: eerst geeft hij aan dat er in de brief van de bond allerlei details staan (wat ook klopt, iedereen is vrij om die brieven op te zoeken) en daarna zegt hij dat er wel eens details zouden mogen vrijgegeven worden.

  Ik laat jullie nu verder discussiëren, maar ik hoop dat jullie nu iets beter begrijpen waarom ik niet meteen een hele berg informatie publiceer en daarmee wacht. Dit wil niet zeggen dat ik maanden niets daarover zal schrijven, integendeel. Dat wil ook niet zeggen dat dat de “juiste communicatiestrategie” is: ik heb zelf geen strategie, dat is de zaak van de bond zelf. Ik wacht tot ik bepaalde dingen geverifieerd heb, dat is alles.

  En zij die daar geen begrip voor hebben, hebben pech, want ik ga niet van gedacht veranderen 😉 (dat zeg ik natuurlijk met een dikke knipoog en glimlach).

 20. Johan
  Johan19-11-2009

  Very well said!!
  10/10

 21. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye19-11-2009

  Ik vind het vrij straf dat sommigen op basis van vrij summiere informatie al serieuze uitspraken doen. Of je het nu leuk vindt of niet is het aan de andere bestuursleden en eventueel de extra algemene vergadering om de zaak aan te pakken.

  Jurdisch advies inwinnen lijkt me in zo een zaak toch een zeer goede stap. Ik kan me in ieder geval inbeelden dat het gerecht niet alles laat vallen voor een fraude-zaak van 100.000 euro.

 22. Marcel
  Marcel19-11-2009

  Volgens “Goe bezig manne” zijn er 3000 KBSB leden. Wim schat dat aantal op 8000.

  Heeft er iemand meer nauwkeurige cijfers?

 23. Pé Cee
  Pé Cee19-11-2009

  Wat de details ook mogen zijn, de feiten zijn de feiten, het geld is weg van de rekeningen van de KBSB. Niettegenstaande we allemaal het volste vertrouwen schenken aan onze mandatarissen blijkt nogmaals dat een goed controle organisme meer dan noodzakelijk is. Blijkbaar heeft het systeem van de rekeningtoezichters niet gewerkt. Misschien eens interessant om het proces-verbaal van de AV van 14.03.2009 op de site van de KBSB na te lezen. Zonder ook maar één steen naar iemand te willen werpen en zonder de juiste inhoud van het dossier te kennen kan ik mij toch niet van de indruk ontdoen dat, indien de fraude reeds zou dateren van voor 2009, het controlesysteem heeft gefaald. Laat ons hopen dat de beleidsmensen van de bond en van iedere schaakvereniging hieruit de nodige lessen zullen trekken.

 24. louis
  louis19-11-2009

  Marcel
  volgens de kbsb zijn het er ca 4000.
  http://www.frbe-kbsb.be/Budgets/Budget%202009.pdf

 25. Goe bezig manne
  Goe bezig manne19-11-2009

  @marcel+louis:
  Volgens de laatste player list die je op de KBSB site kan vinden (http://www.frbe-kbsb.be/ELO/PLAYER_200907.ZIP) zouden er bij het opmaken van die lijst precies 5001 leden zijn. Dat brengt het bedrag per lid en per jaar op ongeveer 2 euro (in de veronderstelling dat er in die hele periode ongeveer evenveel leden waren)

 26. Theo
  Theo19-11-2009

  “en ten tweede ben ik Dag Allemaal niet”

  Hahhahaahha
  Hilarisch : ))

 27. Bunny
  Bunny19-11-2009

  De officïele cijfers dd 01/10/2009 zijn:

  VSF : 3013
  FEFB : 1469
  SVDB: 378

  Dir komt dus neer op een totaal van 4860

 28. TheMirrorMan
  TheMirrorMan19-11-2009

  Jan (Lagrain),

  Ik kan je alleen maar ondersteunen in je betoog. Je aanpak getuigt van een goede deontologie. Proficiat om zo’n delicate kwestie op een professionele manier te brengen. Het is dat professionalisme dat we herkennen doorheen heel SF.

  Benny.

 29. jan
  jan20-11-2009

  Wie de nu gekende informatie te sumier vindt om al conclusies te trekken, moet misschien toch maar eens het verslag van 16/11 downloaden van de site van de liga Oost-Vlaanderen. (heb je dat echt nog niet gedaan?)

  Wat kan daar in godsnaam nog aan toegevoegd worden?

  Ik was niet verbaasd dat dit kon gebeuren. Het was te verwachten dat het eens erg mis ging lopen met de bond. We zijn nu eenmaal een kleine sport, die volledig op vrijwilligers en onderling vertrouwen draait. Bovendien is het erg ondankbaar om bondsbestuurslid te zijn. Je werkt je kapot, maar je loopt constant het risico om terug gefloten te worden door een AV, die een eigen agenda volgt. En dus krijg je op forums als het deze ook kritiek voor het non beleid waar je zelf geen schuld aan hebt. (mea culpa) Waardoor je dan weer een groot verloop en weinig continuïteit binnen de KBSB krijgt. (hoeveel voorzitters hebben we de laatste 5 jaar al versleten?) De enige vaste waarde binnen de bond was jarenlang de penningmeester. Volgens een bericht op de frbe-kbsb.be is die er nu ook mee gestopt 🙂

  De oplossing zal ruimer moeten zijn dan een financieel reddingsplan. Heel de manier waarop het schaken in België georganiseerd wordt, moet grondig geherstructureerd worden. Dat de leden van de bond (de federaties) geen zeg hebben in wie er naar de algemene ledenvergadering van die bond trekt, is te zot voor woorden. (op de AV stemmen de ligas die geen enkele rechtstreekse band hebben met de bond)

  Als de nieuwe KBSB even weinig kans krijgt om zelf een beleid te voeren, als de huidige bond, dan hoeft voor mij de bond niet eens gered te worden.

 30. Theo
  Theo20-11-2009

  Wat een soep alweer…. hopelijk kunnen hieruit lessen getrokken worden en zal in de toekomst de structuur van onze bonden verbeteren.
  Dit is nou net het verschil tussen pro sporten zoals voetbal of tennis en amateur hobbies die ergens in een achterzaaltje van een café beoefend worden.

 31. Goe bezig manne
  Goe bezig manne20-11-2009

  @Theo: Gok Chinees? Whereabouts? Om over banken nog maar te zwijgen waar af en toe een filiaalhouder wordt opgepakt wegens piramide of andere illegale systemen?
  Ik vind het toch wat kort door de bocht om hier alle bestuurders op een hoopje te vegen terwijl er in wezen maar 1 enkele persoon (voor zover we nu weten) welbewust misbruik van vertrouwen heeft gepleegd? Kan overal gebeuren en is vrij weinig tegen in te brengen, zelfs in sterk gereglementeerde omgevingen.

 32. Dennis
  Dennis20-11-2009

  Tenzij het in 1 keer gebeurd (al het geld van de rekening halen) begrijp ik echt niet hoe dit kan gebeuren. Het volstaat jaar lijks door 2 commisarissen de boeken en 2 laatste rekeninguittreksels te bekijken.

 33. louis
  louis22-11-2009

  Wim
  voor een vzw van grosso modo 5000 leden die, daar mogen we vanuit gaan, jaarlijks break even zou moeten draaien is 100 000 euro reserve toch echt wel veel.

  Dit maakt mij wel nieuwsgierig naar de spaarpotjes van bvb de vsf of de liga’s. Zouden die ook met zo’n overschot zitten?

 34. Theo
  Theo23-11-2009

  @ louis (33)
  Die “overschotten” zouden inderdaad op 1 of andere manier nuttig kunnen gebruikt worden. bvb jeugdwerking en dan eens deftige GMs of zo laten les geven.
  Of voor tornooien in het algemeen, ook voor de senioren.

 35. Wim
  Wim24-11-2009

  @louis en Theo

  Ik hoop maar dat jullie beseffen dat vzw staat voor “vereniging zonder winstOOGMERK”. Een vzw mag wel degelijk winst maken. Als ze zoals jullie opperen veel dichter tegen het randje van break-even zouden opereren, riskeren ze een failissement. Het vzw-statuut biedt daar geen bescherming tegen.

  Mijn inschatting van de reserve per lid moet dus bijgesteld worden naar 20EUR. Ik vind dat nog altijd niet veel. Je zou de reserves ook kunnen meten als een percentage van de jaarlijkse omzet en de verwachte evoluties hierin. Maar daarvoor moet je dan wel de boekhouding van de laatste jaren gaan omspitten.

  In elk geval vind ik een ongefundeerde reactie in de trend van “laten we dat geld gebruiken voor X” nogal populistisch. Voor je het weet eist een of andere gek “zijn” 20EUR terug. Laat dat werk over aan het bestuur van de KBSB. Lees desnoods hun begrotingsvoorstellen, en lever daar dan kritiek op.

 36. louis
  louis24-11-2009

  Wim

  uiteraard mogen en moet er zelfs een reserve zijn maar het is totaal zinloos om 100 000 op de spaarrekening te hebben staan dat enkel dient om een paar procenten interest op te leveren.
  je moet op zijn minst een idee hebben wat je ooit met dat geld zult doen. nu stond het er en was de verleiding te groot.

  en theo heeft gelijk
  al jaren klaagt men over een echt gestructureerd jeugdbeleid. Met het gestolen bedrag had je toch echt wel iets op poten kunnen zetten.

 37. Theo
  Theo24-11-2009

  @ Wim

  Je hebt zeker een punt, Wim.
  Maar hoe nuttig is het geld nu besteed?
  Nu loopt er een dief mee weg en stond er nog 500 euro op de rekening…. Hoe dicht is dat bij een failissement?

  Zulke sommen moeten nuttig geïnvesteerd worden. Aan bvb jeugdwerking.

  Ik wil mijn geld terug! (grapje)
  Maar ik vraag me wel af hoe en of die man het geld zal terugvorderen?
  Er stond in het verslag dat gezien zijn financiële toestand dit vrij onwaarschijnlijk leek…
  Wil dat zeggen dat we gewoon alles kwijt zijn? Gratis voor hem?
  Wat dachten we van bvb 17 jaar dwangarbeid om het terug te verdienen?

 38. steven
  steven24-11-2009

  Ik ga niet akkoord met de argumentatie van Louis ‘nu stond het er en was de verleiding te groot.’ en de argumentatie van Theo ‘Maar hoe nuttig is het geld nu besteed?
  Nu loopt er een dief mee weg en stond er nog 500 euro op de rekening…. Hoe dicht is dat bij een failissement?’. Geld uitgeven omdat het anders wel eens gestolen zou kunnen worden is geen voorbeeld van goed beleid.

  Hoeveel geld de bond had lijkt me ook niet zo relevant als geen vergelijking wordt gemaakt met wat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven zijn; we weten niet over hoeveel jaar en op welke manier dit bedrag bijeen is gespaard. Dit is onontbeerlijk om te bepalen wat de nodige kapitaalbuffer is voor een vereniging.
  Of Theo en Louis weten het wel maar dan moeten ze dit in hun betoog verwerken; zonder een overzicht van de uitgaven en inkomsten is de kans heel reëel dat een beleidswijziging in korte tijd het geld opsoupeert en daardoor moet worden ongedaan gemaakt.

 39. louis
  louis24-11-2009

  Steven
  de budgetten vd kbsb staan gewoon online.
  ge zult zien dat ze, voor zover ik gekeken heb, altijd een klein plusje hebben.

  ge hoeft het niet eens te zijn maar de praktijk is er ook nog hé.
  er is 100 000 weg waar nu helemaal niets mee gedaan kan worden. De vraag blijft of ge zo’n grote buffer nodig hebt. Ik vind van niet maar dat is subjectief.
  een marge van 10 tot 15% tov de jaarlijkse werkingsmiddelen lijkt me ruim voldoende.

 40. Luc oosterlinck
  Luc oosterlinck24-11-2009

  Louis ik vind dat ook, dat het lidgeld naar de leden op dit moment moeten gaan en niet zo gezegd in de toekomst.

 41. Goendi
  Goendi24-11-2009

  Ik vind dat er eens een visie moet komen ipv een hoop gepalaver over vanalles en nog wat met op het einde hetzelfde resultaat als bij het begin 😉

 42. Marc
  Marc27-11-2009

  één van de prioriteiten van de Bond moet zijn om het schaken eindelijk eens te laten erkennen door BLOSO. De schaaksport en zijn clubs lopen jaarlijks ettelijke euro’s mis door het gebrek aan erkenning.
  Darts en Biljarten zijn erkend waarom schaken dan niet ?

 43. Goendi
  Goendi28-11-2009

  Dat en een digitaal platform zouden toch al idd veel goeds kunnen doen voor de financiele mogelijkheden van de bond.

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.