Chris Ghysels: “Het was een slag in mijn gezicht”

GhyselsHet nieuws van de financiële fraude bij de schaakbond sloeg enkele weken geleden in als een bom. Maar liefst een kleine 100 000 euro bleek na gesjoemel van de penningmeester verdwenen uit de bondskas.

Tot op heden zijn de schakers enkel onrechtstreeks geïnformeerd (en de liga’s rechtstreeks). Vandaag doorbreekt Chris Ghysels, sinds enkele maanden bondsvoorzitter, het stilzwijgen. Wat is er precies gebeurd? Hoe is het kunnen gebeuren? Wat zal er gebeuren? en meer prangende vragen beantwoordt hij in een exclusief interview…

Exclusief

Voor we het interview aanvatten, willen we graag een persoonlijke uitleg geven aan onze lezers waarom het zo lang geduurd heeft voor wij grondig over de zaak publiceren. De eerste motieven hebben we in een reactie op het vorige artikeltje, waarin enkel melding gemaakt werd van het gebeuren, al uitgelegd. De weken daarna hadden ook wij gehoopt sneller te informeren, maar over bepaalde twijfelgevallen kregen we geen zekerheid of verschillende versies van de feiten te horen. Dergelijk interview voorbereiden en uitschrijven kost veel werk, vandaar meteen ook een verklaring waarom er de laatste weken wat minder is gepubliceerd.

Veel meer konden we tot op vandaag in ieder geval niet toevoegen aan het nieuws dat al bekend was. Bovendien had onze redactie geen officiële brief gekregen van de schaakbond. Omdat het droogjes naschrijven van nieuws of het kopiëren van documenten (een brief) die ‘iedereen’ blijkbaar toch al had kunnen lezen niet onze favoriete bezigheid is, hebben we gewacht om nu te kunnen uitpakken met een exclusief interview met de bondsvoorzitter zelf, Chris Ghysels. Het is de eerste keer dat Ghysels openbaar reageert op de zaak.

Ontgoocheling, verbazing, woede

De feiten zijn, zoals gezegd, bekend: De voormalige penningmeester van de schaakbond heeft de afgelopen jaren bijna 100 000 euro verduisterd. Zowat al het geld dat de bond in zijn bezit had, is verdwenen. De bondstop vernam het nieuws ‘officieel’ op 1 november, maar er waren eerder al tekenen aan de wand.

SchleckGhysels: “De eerste moeilijkheden kwamen er eigenlijk al half oktober. Onze penningmeester mailde op zaterdagochtend 17 oktober dat hij wegens plotse ziekte niet aanwezig kon zijn op de raad van bestuur. De woensdag daarop kreeg ik een telefoontje van Victor Schleck (foto). Hij organiseerde het BK snelschaak, maar had ondanks herhaaldelijk aandringen bij de penningmeester nog steeds de toegekende bondssubsidies niet ontvangen. Vanaf dan heb ik net als andere bestuursleden dagenlang intensief geprobeerd om via email en telefoon contact te leggen met AM. Zonder resultaat: voor het dringende probleem van het BK blitz (afgelasting dreigde) heeft de liga Limburg ons toen tijdelijk uit de nood geholpen. Pas enkele dagen later – nadat Marc Clevers (secretaris VSF) persoonlijk bij AM was langs geweest – kreeg ik voor het eerst opnieuw een uiterste beknopte email van de penningmeester (haalt stapeltje nauwkeurig bewaarde e-mails boven): ‘Als je wil, kan je me bereiken op dit nieuw emailadres’.
SF: Maar dat draaide ook op niets uit?
Ghysels: “Pogingen om via die nieuwe communicatielijn het contact te herstellen liepen inderdaad op niets uit en intussen werd de KBSB geconfronteerd met een nieuwe crisissituatie. Na heel wat aanloopmoeilijkheden (en een vooruitbetaling van de reiskosten door onze FIDE afgevaardigde) was een Belgische ploeg aan het werk gegaan op het landen-EK in Novi Sad. De factuur voor de hotelkosten bleef echter onbetaald ondanks intensief aandringen van Dirk De Ridder bij de penningmeester. Naarmate het toernooi in Novi Sad vorderde, werden ook de plaatselijke organisatoren (begrijpelijkerwijs) steeds ongeduldiger. Op de voorlaatste toernooidag ontvingen we een paniekerige telefoon van Ekrem Cekro dat het hotel de paspoorten van de Belgische delegatie dreigde in te houden indien de overschrijving niet onmiddellijk gebeurde. Een ander lid van de raad van bestuur heeft toen dit aanzienlijke bedrag (meer dan 3.700 €) van zijn persoonlijke rekening overgemaakt aan de organisatie. Twee dagen later, op 1 november, is Marc Clevers op mijn vraag nogmaals langs geweest op het adres van AM. Dit bezoek en het aandringen van Marc hebben de penningmeester blijkbaar over de streep getrokken om eindelijk te voorschijn te komen met de harde feiten. ’s Avonds kreeg ik een email van AM waarin hij verklaarde ‘sinds geruime tijd geld van de bond voor eigen gebruik te hebben aangewend’ (bladert in zijn map en toont de email).
SF: Wat was je eerste reactie toen je dat las?
Ghysels: “Goh, dat kan ik moeilijk uitleggen. Ik heb jaren een fijne en hartelijke relatie gehad met onze penningmeester. We hebben heel wat lange en interessante conversaties gehad, over het schaken in België natuurlijk maar evengoed over thema’s in onze persoonlijke levenssfeer. Ik vroeg ook af en toe zijn advies en bracht hem bijvoorbeeld als een van de eersten op de hoogte van mijn kandidatuur als bondsvoorzitter. Ongeloof, een stuk woede. Allerlei dingen samen.”
SF: Je hoort zulk nieuws: wat heb je toen gedaan?
Ghysels: “Het is op zulk moment even moeilijk om na het bekomen van de schok een gepaste strategie te kiezen en het overzicht te behouden. In mijn eerste reactie heb ik hem op het hart gedrukt om na die schuldbekentenis voortaan zijn volledige medewerking te verlenen op het vlak van communicatie en beschikbaarstelling van alle nuttige informatie. Het was toen mijn voornaamste bekommernis om zo snel mogelijk een zo volledig en correct mogelijk beeld te krijgen op de situatie, want op dat moment wisten we eigenlijk nog niet veel. In die allereerste mail stond geen exact bedrag: we wisten evenmin iets over de duur van de fraude, de motieven, de openstaande schulden van de vereniging enzovoort. Volledige informatie krijgen was dus van vitaal belang. Daarnaast probeer je vanzelfsprekend zo snel en correct mogelijk de collega-bestuurders en de ledenfederaties en andere betrokkenen op de hoogte te brengen en te houden.”
GhyselsSF: Was het moeilijk om te kiezen welke informatie je snel wilde verspreiden en welke niet?
Ghysels: “Laat mij daar eerst op zeggen dat ik vind dat iedereen correcte informatie verdient. Ik denk ook niet dat ik grote geheimen heb bewaard, integendeel. Maar tegelijkertijd is het nuttig om discreet te zijn. Ik heb alle begrip voor de felle emoties die zo een zaak doet oplaaien en ik lees hier en daar onbegrip en frustratie dat er niet sneller tot actie is overgegaan. In het belang van de KBSB en algemener het schaken in België was het volgens mij echter minstens even essentieel om je niet te laten meeslepen door die eerste reacties en te proberen verder te kijken dan je neus lang is. Om deze zaak snel genoeg te laten voortgaan was de medewerking van AM bijvoorbeeld erg belangrijk. Door meteen alles te gaan rondstrooien, help je zoiets niet vooruit. De advocaat van de bond heeft me ook bevestigd dat discretie zeker geboden was.”

Ghysels: “We weten nog niet hoe we om de tuin zijn geleid”

Over het begin van de fraude zijn al meerdere versies de wereld ingestuurd. Sommigen spreken over een fraude van 9 jaar (de hele ambtsperiode van AM, die van 2000 tot 2009 liep). Anderen hebben het over een operatie van enkele maanden. Tot op heden kregen wij bevestigingen voor beide versies van het verhaal! Chris Ghysels is echter duidelijk.

Ghysels: “Laat ik mogelijke fabels uit de wereld helpen: op basis van de (nog niet helemaal voltooide) analyse van de financiële documenten kunnen we met quasi zekerheid stellen dat de fraude is begonnen in 2007.”
SF: En de vraag die op iedereen’s lippen brandt: hoe is dit kunnen gebeuren? Worden de rekeningen niet gecontroleerd?
Ghysels: “Dat is natuurlijk een pertinente vraag, waarop ik in het belang van de lopende procedures helaas nu nog geen definitief antwoord kan geven. We hebben intussen wel vrij exact de chronologie en de omvang van de malversaties in kaart kunnen brengen. Volgens de statuten van de KBSB kon de penningmeester alleen handelen voor het uitvoeren van betalingen en het ontvangen van inkomsten. We kunnen niet anders dan vaststellen dat AM bij de raad van bestuur en de algemene vergadering tijdens de voorbije paar jaren een vals beeld van de financiële situatie heeft opgehangen, meer bepaald wat de spaarrekening van de KBSB betreft. Ook bij de jaarlijkse controle door de aangestelde rekeningtoezichters is dit bedrog blijkbaar niet opgemerkt. We proberen dit uiteraard verder uit te klaren en hieruit alle passende conclusies te trekken op het vlak van rekeningbeheer en –toezicht.”
GeldSF: Zijn de motieven van AM gekend?
Ghysels: “Neen. Tijdens het gesprek dat de rekeningtoezichters voor 2009 en ikzelf met AM hebben gevoerd heeft hij vrij openhartig gesproken over een aantal privé aangelegenheden die een mogelijke verklaring zouden kunnen bieden. Ik wens echter het privékarakter van deze ontboezemingen te respecteren en heb ook geen enkele basis om te besluiten of deze motieven dan wel andere doorslaggevend zijn geweest. Voor ons was de getekende bekentenis van schuld in die fase overigens belangrijker dan de exacte beweegredenen voor de fraude.”
SF: Hoeveel geld heeft de bond momenteel nog?
Ghysels: “We hebben vier rekeningen met de bond en op die vier rekeningen samen stond begin november iets meer dan 1000 euro. Momenteel kunnen we daar echter niets van gebruiken, omdat we die rekeningen, logischerwijs, geblokkeerd hebben. Maar dat is het bedrag dat we in feite hebben.”
SF: Gaan jullie het verdwenen geld ooit terugzien?
Ghysels: “Ik weet het niet. In zijn eerste mail heeft AM ons verzekerd dat hij het bedrag zal terugbetalen (toont de mail met de betreffende passage). Hij heeft ook een afbetalingsplan voorgesteld, maar we kennen de haalbaarheid daarvan nog niet. Dat wordt nog bekeken met de advocaten.”
SF: Wat gaan jullie doen om dat geld terug te zien? Komt er een rechtzaak?
Ghysels: “Op advies van onze raadsman laten we de beslissing over de te nemen stappen (die komen er m.i. hoe dan ook) over aan de buitengewone algemene vergadering die op 19 december samenkomt. Er zijn verscheidene pistes waarvan we vooraf de voor- en nadelen in kaart zullen brengen. Het gaat van civiele procedures, waarin de advocaten een akkoord bereiken, tot strafrechterlijke. De AV zal in eer en geweten moeten uitmaken welke procedure het best geschikt is om de belangen van de bond maximaal te realiseren.”

In een tweede deel, dat dinsdag verschijnt, praat Schaakfabriek verder met Chris Ghysels over de toekomst. Welke gevolgen heeft de zaak voor het schaken, voor zijn bestuur, voor het bestuur in het algemeen enzomeer. Wij vragen tot slot aan onze lezers om in de reacties beschaafd en correct te blijven. Dan zijn alle meningen van harte welkom!

 1. Goendi
  Goendi06-12-2009

  Fijn interview Jan. En ondanks alle malaise kun je enkel stellen dat de bondsvoorzitter en de rest van de leden van de raad van bestuur het na de bekendmaking goed hebben aangepakt! Er is zeker nog toekomst voor ons schaakland 🙂

 2. TheMirrorMan
  TheMirrorMan07-12-2009

  De juiste manier om dit aan te pakken. Jan, chapeau. Journalistiek zoals het hoort. Chris : veel sterkte in waarschijnlijk enkele moeilijke weken.

 3. Adrian
  Adrian07-12-2009

  Bedankt voor het interview Chris, dit werp wat duidelijkheid op de zaak.

  Veel succes nog in de toekomst en hopelijk vinden we snel een oplossing voor onze schaakbond.

  Ook een dankje aan Jan voor de schitterende verslaggeving 😉

 4. Koen Heynen
  Koen Heynen07-12-2009

  Excellente verslaggeving !
  Ik denk niet de de bond hierin veel te verwijten valt, een penningmeester heeft nu eenmaal altijd die mogelijkheid. Ook een pluim voor Chris, die ondanks dit misbruik van vertrouwen een heer blijft, en geen dingen uit de privésfeer erbij betrekt.
  Het bondsbestuur wens ik de volgende maanden – jaren (100.000 euro is een serieus gat) het beste toe.

 5. Wim Demeester
  Wim Demeester07-12-2009

  Mijn sympathie gaat uit naar alle bestuursleden die de shit mogen opkuisen. Wat betreft dhr. AM, die mogen ze voor mijn part in leuven centraal plaatsen.

 6. Jan van Mechelen
  Jan van Mechelen07-12-2009

  Ik doe mijn hoed diep af voor de sereniteit waarmee het bestuur in het algemeen en Chris Ghysels in het bijzonder deze crisis heeft aangepakt.
  En laten we niet vergeten dat zelfs AM een slachtoffer is in deze zaak, ondanks zijn misdaad! Het is ook een persoonlijk drama.

 7. Goendi
  Goendi07-12-2009

  Ik vrees dat ik die mening niet deel over dat persoonlijk drama. Strafrechterlijk zijn dit heel zware feiten waar straffen tussen 5 & 10 jaar op staan. Wat ook de aanleiding mag zijn, ik voel me helemaal niet geroepen om dit een “persoonlijk drama” te noemen.

 8. Chessmaster
  Chessmaster07-12-2009

  Ik zou hem ook geen slachtoffer noemen. Iemand die penningsmeester is van de Belgische schaakbond beseft wel goed genoeg dat hij geld op soupeert van een ander. Hij zal zeker ‘niet’ genoten hebben van zijn geld.

 9. KAra
  KAra07-12-2009

  Ik geef Jan(6)gelijk, met de centjes van de kas van de kbsb weglopen is niet schoon maar gezien zijn medewerking zal hij er zich toch niet goed bij voelen…

 10. Jan
  Jan07-12-2009

  Ondertussen is de FEFB klaar met een voorstel om de bond te redden:

  1. De FEFB heeft Charleroi (500€) en Namen (5290€) al betaald en is dus de nieuwe schuldeiser t.o.v. de KBSB.

  2. De FEFB vraagt:

  a) een verdere professionalisering van de KBSB: het laten nazien van de boekhouding door een expert-boekhouder of een revisorenbedrijf is een eerste stap daarin. Meerdere stappen zullen nodig zijn.

  b) een aanpassing van de werking (AV) van de KBSB: de clubs moeten stemrecht hebben ipv de federaties zodat een Noord-Zuid impasse minder waarschijnlijk zal zijn bij toekomstige beslissingen en een veto van VSF of FEFB al helemaal wegvalt.

  3. De FEFB is akkoord met een voorafbetaling van de lidgelden van 2010. De aan Charleroi en Namur betaalde bedragen zullen bij deze transactie gerecupereerd worden. De FEFB wil dit wel enkel doen indien er een akkoord bereikt wordt over punt 2.

  4. Om ook 2010 rond te geraken stelt de FEFB voor om ook de lidgelden van 2011 vroeger te betalen.

  5. De FEFB stelt voor om de KBSB-bijdrage vanaf 2011 op 12€ te leggen.

  Ik stel me vragen bij punt 2.b (clubs ipv federaties laten stemmen)

  Is de malaise bij de bond echt communautair? Voor zover ik begrepen had, hebben de federaties net géén stemrecht in de AV, maar stemmen de liga’s, die geen rechtstreekse band met de bond hebben, en dus niet betrokken zijn bij het dagelijkse bestuur van de bond, geen goede kennis hebben van de problemen waar de bond mee worstelt, etc.

  Wat het onmogelijk maakt om grote plannen uit te voeren of een stabiel bondsbestuur te krijgen.

  Als de FEFB gelijk heeft, en de malaise is communautair, dan moeten we hun voorstel absoluut steunen. Maar als het probleem net is dat er nu al op de AV gestemd wordt door een leden die niet betrokken zijn bij het bestuur, dan zou door hun voorstel de miserie in de bond, alleen maar groter worden.

  Wat het interview betreft. Ik ben het met Jan (6) en KAra eens, dat AM te beklagen is. Dat mag echter geen reden zijn om geen juridische stappen te ondernemen.

  Ik apprecieer de sereniteit van de bond, maar ze hadden wel veel sneller en veel duidelijker een dikke, vette waarschuwing moeten sturen naar de clubs, dat de rekeningnummers van de bond niet meer gebruikt mochten worden.

  Wat de houding van de schaakfabriek betreft. Ik snap dat Jan nog met alle betrokkenen door de zelfde deur moet kunnen en dat het een kleine wereld is. De berichtgeving hier was zonder meer menselijk en redelijk. Maar met journalistiek heeft dit toch niet zo veel te maken…

 11. lino
  lino08-12-2009

  Kara
  spijtbetuiging is leuk maar echt niet voldoende. een officiele klacht lijkt me het minste wat je kunt/moet doen tav van alle schakers. Ik snap dat mensen die de penningmeester kennen iets terughoudender zijn maar dat zou je alleszins niet mogen tegenhouden.

  Jan, interessant verhaal
  FEFB springt bij en noemt zich dan een soort van schuldeiser tov de kbsb. misschien ligt het aan mij maar indien de FEFB een spaarpot heeft is dit net zo goed geld vd schakers, in dit geval de waalse spelers.

  Nazicht leert me dat de vsf ook een mooi spaarpotje heeft dus misschien kunnen die beide niveau’s gewoon bijpassen zodat de bond terug functioneert zonder allerlei financiele tegeneisen aangezien het toch allemaal geld van die kleine groep schakers is. Dat de bond een hervorming nodig heeft is al langer duidelijk en je kunt je bvb afvragen waarom al die verschillende niveau’s nodig zijn.

 12. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye08-12-2009

  clubs? dat lijkt me nog beter om er voor te zorgen dat maar een paar mensen het voor te zeggen hebben. De meerderheid van de clubs zal niet veel boodschap hebben aan de AV.

 13. Jan Lagrain
  Jan Lagrain08-12-2009

  @Jan:
  – Waarom moet ik met alle betrokkenen door dezelfde deur kunnen? Ik kan nooit voor iedereen goed schrijven (en dat zal jij, van Aalter, zeker kunnen beamen 😉 ), dus ik zie daar eigenlijk helemaal geen graten in.

  – Ik denk dat dit artikel een véél vollediger en duidelijker beeld brengt over de zaak. Ik heb er dus allesbehalve spijt van over hoe ik het heb aangepakt. Ik weet niet goed wat jouw visie op journalistiek is, maar een artikel schrijven over dergelijk onderwerp zonder de hoofdrolspeler(s) te horen, zoals in de “échte” journalistiek (en in de reacties hier) gedaan is de afgelopen weken, lijkt mij een voorbeeld van hoe het vooral NIET moet. Althans, dat is mijn mening, natuurlijk. Het staat je zeker vrij het daar niet mee eens te zijn.

  Normaal reageer ik niet op mijn eigen site, maar ik vind discussies over waarden en normen in de journalistiek erg interessant.

 14. Jean-Cri
  Jean-Cri08-12-2009

  Ik vind de analyse van Jan (10) heel fijn.

  Enkele beschouwingen:

  In het FEFBvoorstel zijn er ook besparingen van ongeveer 10 000 EUR maar die zijn beperkt in de tijd: 2010 en zo nodig 2011.

  Eeen verdere professionalisering van de KBSB het als doel het werk van de KBSB-bestuurders te vergemakkelijken, de KBSB meer attractief te maken voor spelers en sponsors.
  KBSBbestuurder zijn is veel tijdrovend en kost soms veel geld en stress.
  En van hen is veel geëist. Ze moeten als een pro werken zonder de middelen en het salaris van een pro te krijgen.
  Het likt mij logisch dat de bestuurders ook pro zijn. Zo niet moeten clubs en spelers tevreden zijn met amateurwerk en soms amateurisme.

  Is het probleem van de AV van de KBSB communautair? Goede vraag. Niet noodzakelijk inderdaad.
  Officieel hebben de VSF, de FEFB en de SVDB stemrecht; de Liga’s en de clubs niet.
  In praktijk kiest de FEFB AV zijn vertegenwoordigers (een mengsel van FEFBbestuurders, Ligamensen en clubmensen), de SVDB heeft een vertegenwoordiger per club en de VSF wordt eerst en vooral vertegenwoordigd door haar Ligavoorzitters.
  Het vetorecht van de VSF en de FEFB gekoppeld aan de stemconcentratie van de VSFstemmen is misschien ook een uitleg.

 15. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye08-12-2009

  teveel Jannen 🙂

 16. Hugo VS
  Hugo VS08-12-2009

  KBSB heeft 3 leden die jaarlijks de commissarissen aanduiden om de boeken na te kijken. Vermits deze commissarissen de laatste jaren de spaarrekening niet grondig hebben nagekeken zijn deze 3 leden (VSF-FEFB-SVDB) mijns inziens mede verantwoordelijk voor het verdwijnen van het geld gedurende de 3 laatste jaren.
  Daarom denk ik dat deze federaties de bond moeten redden door uit hun spaarpotjes geld te lenen aan KBSB ZONDER VOORWAARDEN, zodat deze kan voort werken.
  Daarna kan een nieuwe professionelere structuur opgezet worden. Hierbij denk ik aan een uitvoerend bestuur (penningmeester die voor correcte financiën zorgt, secretaris die zijn verslagen maakt, e.d.) en een bestuur die het beleid uitstippelt samen met vertegenwoordigers van alle regionen met kennis van zaken.

 17. Goendi
  Goendi08-12-2009

  Ik ga absoluut niet akkoord met dat er geen voorwaarden aan verbonden mogen zijn. Voor zover wij weten gaan we nu af op documenten die niet meer correct zijn om verdere acties te bepalen. Een externe audit kan hierin uitsluitsel brengen. Dit is zeker en vast het overwegen waard!

 18. Jan
  Jan08-12-2009

  @jan L

  Jan, ik had niet de bedoeling om je te schofferen, ik zou eigenlijk na 11u ’s avonds niet meer mogen reageren op een forum.

  Bovendien, het is jou blog, wie ben ik om je te zeggen hoe of wanneer je artikels moet schrijven.

  Maar soit, als je belooft het niet persoonlijk op te vatten, dan wil ik graag in discussie met je gaan over journalistieke deontologie. 🙂

  Ik ben speciaal voor jou het deontologisch zakboekje voor journalisten van de VRT-nieuwsdienst uit mijn kelder gaan opduiken.

  Het probleem, als ik het goed begrepen heb, is dat je info onder embargo gekregen hebt, en je dus uit respect voor je bron er niks over kon schrijven.

  (je schreef op 19 november: Je kan niet van mij verwachten dat ik info krijg van iemand die vraagt nog even te wachten en dat ik dan simpelweg zeg: “foert, ik publiceer het toch al”. Ten eerste zou niemand mij dan nog vertrouwen – en terecht overigens – en ten tweede ben ik Dag Allemaal niet en ik wil dat ook nooit worden.)

  Volgens het zakboekje: MOET IK EEN EMBARGO RESPECTEREN?
  de richtlijn voor de raad van de journalistiek:

  je moet een embargo respecteren, als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
  -het is duidelijk wat precies, tot wanneer precies uitgesteld moet worden.
  -het opleggen van een embargo wordt goed gemotiveerd.
  -het embargo geldt voor alle media.
  -de duur van het embargo is beperkt.

  Ik ga ervan uit dat aan al deze voorwaarden voldaan was, toen je bron je vroeg om nog niet met het nieuws naar buiten te komen.

  Maar het zakboekje gaat verder. Ik citeer letterlijk:

  Heel belangrijk: als een ander medium uitpakt met een bericht dat onder embargo stond, GELDT HET EMBARGO NIET MEER en kan het bericht door iedereen worden gegeven.

  Met andere woorden, vanaf het moment dat de Liga Oost-Vlaanderen, het officiële verslag, van haar officiële vergadering, op haar officiële website publiceerde, had je deontologisch geen enkele reden meer om het nieuws niet te brengen.

  Dat je er toch voor koos om de Belgische bond niet voor de wielen te rijden, en te wachten met het berichten over de fraude tot Chris Ghysels tijd had voor een lang interview, siert je absoluut als mens.

  Maar, ik blijf bij mijn standpunt, het had niks te maken met journalistiek.

  (en voor alle duidelijkheid, dat is geen verwijt.)

 19. Jan Lagrain
  Jan Lagrain08-12-2009

  Geen paniek: ik voel me zeker niet geschoffeerd!

  Interessant van dat zakboekje. Ik heb ook nog een jaar als journalist voor de VRT gewerkt, maar heb dat helaas nooit gekregen.

  Nu, als ik de inhoud goed lees, heb ik die regels -weliswaar niet zo strak of niet zo bewust- gevolgd. De info die ik in mijn twee interviews gepubliceerd heb, is namelijk allesbehalve dezelfde als in die brief van de Oost-Vlaamse Liga stond. Niémand anders heeft de info die ik heb gepubliceerd, ergens anders gepubliceerd. Dus die regel die jij citeert is niet van toepassing, integendeel. Volgens die regel heb ik “juist” gehandeld, want mijn info is nergens anders gepubliceerd!

  Mijn mening daaropvolgend:
  1) Het deontologisch zakboekje van de VRT is ook geen verplichte deontologie, dus om te stellen dat ik deontologisch geen enkele reden meer had om die brief niet te publiceren, vind ik wat ver gaan (al is het zeker goed beargumenteerd). Daarom ook dat ik die “juist” tussen aanhalingstekens zet.
  2) Dit staat los van de inhoudelijke meerwaarde die ik nog steeds niet zie. Met deze twee interviews vind ik die meerwaarde wel duidelijk aanwezig.
  3) Ik heb niet gewacht omdat ik schrik had iemand te schofferen. Ik heb gewacht omdat ik méér wilde kunnen publiceren dan enkel die brief én dat kon ik enkel op deze manier doen, overigens als enige!

  In mijn ogen heeft dat dus net àlles met journalistiek te maken, in élk aspect van de discussie: nieuwswaardigheid, deontologie en uitdieping.

 20. Goendi
  Goendi09-12-2009

  Deontologie is een term die maar zo breed is als de interpretatie door het individu 😉 Dit interview is zeker meer info dan er tot voorheen verschenen is in andere publieke media. En het is hoogst opmerkelijk dat enkele kranten artikels publiceren met citaten die door de personen in kwestie nooit gegeven zijn…

 21. Jan
  Jan09-12-2009

  @ Jan L.

  “De info die ik in mijn twee interviews gepubliceerd heb, is namelijk allesbehalve dezelfde als in die brief van de Oost-Vlaamse Liga stond.”

  http://www.schaakligaoost-vlaanderen.com/secretariaat–statuten.html

  Ik volg je niet. Chris Ghysels bevestigt in het interview exact wat er in het Liga verslag van 16/11 stond. Gelukkig maar, het zou dramatisch zijn mocht de bondsvoorzitter info achter gehouden hebben voor de liga’s.

  Waarmee ik niet beweer dat de interviews geen meerwaarde bieden. Ik heb ze met veel plezier en interesse gelezen.

 22. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye09-12-2009

  Eerlijkshalve geef ik Jan (zonder L) wel een beetje gelijk. De verloop nu was niet optimaal: eerst bericht van schaakfabriek, groot schandaal, later meer. Dan bijna een maand niks meer. En in dit eerste deel staat inderdaad niks meer dan wat je kon vinden als je zelf zocht (het 2de vond ik dus een stuk interessanter). Mss had gewoon een tussenbericht met een verwijzing naar de officiële berichtgeving interessant geweest.

 23. Jan Lagrain
  Jan Lagrain09-12-2009

  Hmmm, ik weet het toch niet, hoor. Die brief voor de liga’s is het uitgangspunt van dit interview, het startpunt. Niets uit die brief is verkeerd. De info over het verloop, wat er gebeurd is, hoe de bond het wil aanpakken enzomeer vind ik wel een stuk uitgebreider hier. En natuurlijk het persoonlijke verhaal.

  Ik zou het willen vergelijken met Tom Boonen die cocaine had genomen. Je lanceert het bericht, maar als één krant de andere moet naschrijven OF ze krijgt de kans een week te wachten voor een exclusief interview met Boonen: ze zal er zeker over discussieren.

  Ik bedoel maar: die uitspraak “dat heeft niets met journalistiek te maken” snap ik gewoon totaal niet. Dat is een redactionele keuze die net essentieel is in de journalistiek. Los daarvan kan ik wel begrijpen dat je de andere keuze beter vond, maar dat wil niet zeggen dat voor een exclusief interview kiezen “niets met journalistiek te maken heeft”. Dat vind ik écht waar een heel erg vreemde uitspraak. Je moet kiezen tussen het kopieren van een brief of een exclusief interview (met wachten). Die keuze lijkt mij snel gemaakt, zéker omdat de “scoop” van de brief al voor andere sites was. Plus: het is kwalitatiever in mijn ogen (zeker diepgaander dan enkel die brief). Maar dat is mijn persoonlijke mening.

  @Tom: idd, dat was niet ideaal. Maar het alternatief was quasi hetzelfde: die brief is ook niet opgevolgd. Dan is er ook een maand niets gebeurd. Nu hebben we tenminste dit toch…

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.