Ghysels: “Ik wil verder aan beleid kunnen doen”

GhyselsDe fraude van penningmeester AM zette de Belgische schaakwereld op zijn kop. Gisteren kon u op deze website lezen hoe de fraude van de penningmeester van onze schaakbond aan het licht kwam, wat er toen allemaal gebeurde en hoe de stand van zaken momenteel is.

In dit tweede deel, dat wordt ingeleid door een toevallige bezoeker, focussen we op de toekomst. Wat moet er nu gebeuren? Gaan onze lidgelden omhoog? Welke lessen gaat de bond trekken uit deze zaak? Zal het communautaire een goede oplossing in de weg staan? Het exclusieve interview met Chris Ghysels: deel 2…

Sinterklaas kapoentje?

Met interesse bekijken we de nauwkeurig bewaarde emails en documentatie die bondsvoorzitter Chris Ghysels heeft meegebracht voor ons interview. Het dossier is ettelijke tientallen pagina’s dik. Ghysels heeft net uit de doeken gedaan hoe de fraude aan het licht kwam en wat er daarna allemaal gebeurde. Tot een plotse bezoekers een abrupte pauze in het gesprek inlast. Sinterklaas wandelt het etablissement nabij het Gentse Sint-Pietersstation, waar wij voor ons interview zitten, binnen en vraagt vol enthousiasme: “Kan sinterklaas u een plezier doen met leuke cadeautjes?”. Ghysels kijkt even op. “Moet ik hier nu mee lachen of niet?” vraagt hij zich af. “Relativeren kan nooit kwaad, dus we zullen dit er maar met de glimlach bijnemen.”

Over de ernst van de zaak voor het Belgische schaken bestaat echter geen twijfel. Ghysels en zijn bondsmedewerkers staan voor een loodzware opdracht de komende jaren. Behalve een financieel reddingsplan zal ook het beleid en de structuur van de bond stevig op de proef gesteld worden. Een professionelere aanpak lijkt onontbeerlijk maar kost geld en zoals u intussen wel doorhebt: dat is er (voorlopig?) niet meer. Ghysels wil vooruitblikken, maar ziet de directe toekomst nu als het belangrijkste agendapunt van het moment.

SinterklaasGhysels: “Onze eerste bezorgdheid is nu om onze schuldenaars terug te betalen. We hebben contact opgenomen met de federaties en er worden voorstellen uitgewerkt om dat te doen. De VSF en de FEFB lijken bv bereid tot een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de lidgelden van komend jaar, zodat we de schuldenaars al kunnen betalen. Daarna moeten we kijken naar de toekomst.”
SF: Hoe moeilijk wordt dat? Ik kan me inbeelden dat de drie federaties elk een eigen visie hebben op hoe het nu verder moet.
Ghysels: “Dat klopt. Iedere federatie heeft zijn visie gegeven. De VSF wil werken met een lening die zij aan ons geven, zodat we verder kunnen. Daarbij stellen ze besparingen voor bij de buitenlandzendingen voor volwassenen: olympiadeploeg, Europees Clubkampioenschap, enz. De Franstaligen benadrukken dan weer dat een professionalisering nodig is om de werking van de bond te garanderen. Ze hebben het perfect begrijpbare voorstel om een professional de rekeningen vanaf nu te laten controleren. Dat kost wel veel geld en zoals je weet, hebben we dat niet bepaald in overschot. Ze willen ook een bestuur met vertegenwoordiging van de clubs. Ze willen af van de veto’s die de federaties nu hebben, waardoor een voorstel altijd geblokkeerd kan worden. Ook begrijpelijk, maar eveneens praktisch moeilijk. Als je alle clubs wil laten meebesturen, hoe representatief wordt het beleid dan als de helft van de clubs niet aanwezig is op de vergaderingen? En dan is er nog de Duitstalige federatie, die nog aan het overleggen is. Maar zij benadrukken een verandering van de statuten en sommigen opperen een ontslag van het huidige bestuur en nieuwe verkiezingen als een oplossing.”
SF: Dat wordt dus een ellenlange discussie mét politieke belangen. Een vraag die onze lezers zal interesseren: worden de lidgelden verhoogd?
Ghysels: “Dat moet nog bekeken worden. De VSF is alvast niet happig om dat te doen. Anderzijds is het misschien noodzakelijk. De Franstaligen spreken over een aanpassing van 7 euro naar 12 euro. Het punt staat in elk geval op de agenda van de financiële commissie (12/12) en de AV van 19/12.”

Het is duidelijk dat een gestructureerde oplossing niet evident is, al lijken de federaties het belang van de zaak wel in te zien. Er is eveneens overeenstemming dat dit hét moment is om de gehele werking van de bond onder de loep te nemen. Tegelijkertijd loeren politieke spelletjes om de deur en valt te hopen dat de federaties tot een akkoord komen zonder te veel politiek gewin op het oog te hebben.

Ghysels: “Ik vind dat er meer moet zijn dan een financieel reddingsplan”

Hoe dat allemaal vorm zal krijgen, wordt de komende weken dus bedisseld op de AV van de bond. De voorzitter heeft er echter geen probleem mee om zijn eigen visie op de toekomst te geven.

Ghysels: “Ik wil benadrukken dat ik vind dat er bestuurd moet worden. Een beleid dat enkel gericht is op het wegwerken van de schulden, is geen beleid. We moeten de werking van de bond niet stilleggen, want dan gaat alles mislopen. De organisaties van een BK, de jeugdwerking en dergelijke mogen niet in het gedrang komen. Het spreekt voor zich dat het financiële het belangrijkste item zal worden de komende jaren, maar dit mag geenszins alles verlammen. Dat is althans mijn persoonlijke wens.”
SF: Je bent nog niet zo lang bondsvoorzitter en eigenlijk is dit het eerste wat je op je boterham krijgt. Al spijt?
Ghysels: (lacht) “Goh, ik had het me natuurlijk wel anders voorgesteld, maar de situatie is zoals ze is en ik wil mijn verantwoordelijkheid opnemen om met de steun van hopelijk alle partijen de KBSB zo snel mogelijk opnieuw op de rails te krijgen – met klare en realistische engagementen voor de toekomst. Ik heb nog geen spijt, neen.”
GhyselsSF: Hoeveel uren heb je al in deze zaak geïnvesteerd sinds 1 november?
Ghysels: “Ik had een heerlijk rustgevende vakantie gepland van eind oktober tot 11 november. Ik kan je zeggen dat heel die vakantie in duigen is gevallen en ik dagelijks zowat constant bezig ben geweest met de zaak. Mijn dank trouwens aan mijn vrouw, die dat allemaal heeft moeten ondergaan. Nu ben ik opnieuw aan het werk, maar ik ben er dagelijks toch zeker twee of drie uur mee bezig.”
SF: Heb je nog een boodschap voor de lezers?
Ghysels: “Niet speciaal. Ik kan alleen maar zeggen dat het vreselijk is om hen zulk nieuws te moeten brengen, maar het is niet anders. Voor het overige hoop ik ondanks de omstandigheden op een klein beetje respect. Wij zijn allemaal vrijwilligers die nu waanzinnig veel extra uren in die zaak steken. Ik verwacht geen lofbetuigingen of medelijden, maar hoop dat ook de beleidscritici niet iedereen over dezelfde kam gaan scheren. De zware fouten van één persoon mogen er niet toe leiden dat we totaal voorbijgaan aan de talrijke positieve zaken die wél gerealiseerd worden door de bestuurders bij clubs, liga’s, federaties – en zelfs bij de KBSB, durf ik nog altijd beweren.”

Graag willen we nog meegeven dat Dirk De Ridder momenteel is aangesteld als penningmeester ad interim. Er is nog geen opvolger bekend, noch een kandidatuur gesteld.

Om af te sluiten, vragen we aan de lezers om in reacties, zoals gewoonlijk, correct en beleefd te blijven. Voor het overige zijn alle reacties meer dan welkom.

 1. Marcel
  Marcel08-12-2009

  waarom staat VSF zo negatief tegenover het franstalige voorstel om de lidgelden te verhogen? wat is nu 5 euro per jaar! daarmee is op 4 jaar die 100000 euro terugverdiend.
  en als AM er dan ook nog in slaagt dat terug te betalen kan er allerhande leuks me georganiseerd worden.

 2. Hans Secelle
  Hans Secelle08-12-2009

  Ik ben al jaren lid van een bridgeclub, waar het lidgeld 90 euro per jaar bedraagt.
  Daar valt niemand over. Hobby’s die géén geld kosten bestaan niet (behalve dan “sparen”). Het voorstel van onze Waalse schaakcollega’s is dus niet onzinnig.

 3. David Roos
  David Roos08-12-2009

  Marcel

  ik denk niet echt dat alle leden staan te springen om 5 euro extra te betalen, omdat AM weg is met de kassa. Er moeten oplossingen komen zonder dat de leden er gaan onder ‘lijden’.

 4. volgjeneus
  volgjeneus08-12-2009

  Inderdaad, je moet er rekening mee houden dat veel schakers eigenlijk niets met het geld van de KBSB te maken hebben. Die moeten lidgeld betalen omdat ze nu eenmaal interclub willen spelen, of clubkampioenschap, of één luttel tornooitje per jaar. Voor hen is elke euro opslag eigenlijk al erg.
  5 euro opslag omdat iemand er met 100 000 euro vandoor is, al dan niet door fouten van het bestuur ook… is pijnlijk. Waarom moet Jan Modaal opdraaien voor fouten van een ander?
  Vergelijk het met ons sociaal stelsel: veel gegoede burgers (ook wel liberalen genoemd) moeten duizenden euro’s opdoeken voor zij die het nodig hebben. Niet iedereen doet dat met evenveel plezier, maar ze doen het wel. Stel je voor dat prins Filip er plots met de hele staatskas vandoor bleek. Er zou ook nogal wat protest komen zeker als ze daarvoor de belastingen zouden opslaan. (of vergelijk het gewoon met de commotie die ontstond toen het faillissement van Fortis opgelost ging worden met belastingsgeld).

 5. Chessmaster
  Chessmaster08-12-2009

  Daar denk ik ook zo over. We kunnen moeilijk iedereen vragen om zo maar extra geld in te brengen. Als er natuurlijk geen ander alternatief is ok. Maar eerst en vooral moeten we weer naar andere oplossingen gezocht worden. Want zo isiedereen het slachtoffer van deze zaak.

  En niet elke clubspeler zal hier happig om zijn….

 6. schaker
  schaker08-12-2009

  Ik wil geen 5 euro extra betalen. ik stop nog liever met schaken!
  Indien er een prijsverhoging van het lidgeld komt, dan zal ik dat niet betalen. Hopelijk doet iedereen dat!

 7. Hugo VS
  Hugo VS08-12-2009

  KBSB heeft 3 leden die jaarlijks de commissarissen aanduiden om de boeken na te kijken. Vermits deze commissarissen de laatste jaren de spaarrekening niet grondig hebben nagekeken zijn deze 3 leden (VSF-FEFB-SVDB) mijns inziens mede verantwoordelijk voor het verdwijnen van het geld gedurende de 3 laatste jaren.
  Daarom denk ik dat deze federaties de bond moeten redden door uit hun spaarpotjes geld te lenen aan KBSB ZONDER VOORWAARDEN, zodat deze kan voort werken.
  De modale schaker mag hier helemaal niet voor opdraaien.
  Daarna kan een nieuwe professionelere structuur opgezet worden. Hierbij denk ik aan een uitvoerend bestuur (penningmeester die voor correcte financiën zorgt, secretaris die zijn verslagen maakt, e.d.) en een bestuur die het beleid uitstippelt samen met vertegenwoordigers van alle regionen met kennis van zaken.

 8. Francky
  Francky08-12-2009

  Laat de clubspeler niet opdraaien voor het verloren geld . Het voorstel van de liga Oost- Vlaanderen is zeker het bekijken waard om uit de problemen te geraken zonder het lidgeld te moeten opslaan .

 9. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye08-12-2009

  Klein vraagje: waarom wilt jan en alleman hier zijn voorstellen lanceren? Dan lijkt de AV van 19 december veel meer geschikt dan deze website.

 10. Draw
  Draw08-12-2009

  @ tom,

  als iedereen zijn eigen plan op de av doet kunnen we heel de kerstvakantie discuteren.
  Beter dat iedereen hier zijn eigen mening/plan zegt en in elk plan zitten meestal enkele (heel) goede dingen.
  En dat dan op de AV 2 (max3) goede voorstellen komen.

  Volgens mij is het voorstel wat hugo vs zeker geen slecht voorstel, ik laat in het midden of de commissarissen in de fout zijn gegaan. Maar het geld is toch allemaal van dezelfde schakers.
  Alleszinds veel stof voor discussie, hopelijk komen de federaties snel tot een akkoord.

  Ward

 11. Goendi
  Goendi08-12-2009

  Iedereen heeft de kans gehad in mijn liga om zijn mening te geven. Het is nu tijd voor de uitwerking er van. Het valt me op dat niemand zich tot zover kandidaat penningmeester heeft gesteld… Daarnaast is het nu geen zaak om zwarte pieten te zoeken, hoezeer het ook klopt dat de commissarissen niet vrijuit gaan. het is nu zaak de situatie recht te trekken, en de bond een visie voor de komende jaren te laten ontwikkelen. Ik dnek hierbij niet enkel aan een financiele visie, maar ook aan een KBSB 2.0 (interactief/digitaal) en een meer professionele werking (mits commissies om de werklast te verdelen).

 12. mathias
  mathias08-12-2009

  KBSB 2.0
  fantastisch

 13. Gert
  Gert09-12-2009

  Uit dit interview blijkt alleen maar dat de voorzitter een waardig voorzitter is. Spijtig dat dit moest gebeuren maar vergeet niet dat alle bestuursleden (belangeloos) tientallen tot honderden uren investeren om het georganiseerde schaakleven mogelijk te maken. Wat alleen maar respect verdient. Als het nodig is om een luttele 5 euro te betalen dan lijkt me dit geen probleem. Het is triest te lezen als iemand schrijft: “Ik wil geen 5 euro extra betalen. ik stop nog liever met schaken!”.

 14. Goe bezig manne
  Goe bezig manne09-12-2009

  @Tom: voor zover ik weet zijn er ondertussen al crisisvergaderingen geweest op liga en VSF niveau. Het lijkt me waarschijnlijk dat alle mogelijke voorstellen die volgende week zaterdag langs Vlaamse kant geopperd zullen worden dan ook al lang vastliggen.

  @Jan L: bedankt voor het interview, eindelijk nog eens wat nieuws van het front.

  Wat mij dwars zit is de Grote Stilte i.v.m. wat de Vlaamse stemmen zullen voorstellen. Noch op de website van mijn liga (Antwerpen), noch op de website van VSF vind ik daarover iets terug. Van een journalist verwacht je dat die nieuws brengt als hij ervan in kennis gesteld wordt. Van bestuursorganen verwacht ik nieuws van zodra er iets is om over te berichten, zoals, pak’m beet, uitzonderlijke vergaderingen?

  De secretaris/penningmeester van m’n club zit weer iedereen achter de veren om tijdig het lidgeld voor 2010 te betalen, maar ik twijfel nu toch om dat te doen zolang er geen duidelijkheid is wat er met dat geld gaat gebeuren op KBSB niveau… (of 7 euro minder te betalen?)

 15. Jan
  Jan09-12-2009

  Gewoon om de knuppel in het hoederhok te gooien.

  Waarom hebben we in België 4 niveau’s nodig om het schaken te organiseren? (Club – Liga – Federatie – Bond) Met hoeveel leden zijn we precies? 5000?

  Misschien moeten we de bond helemaal niet redden, maar gewoon de taken van de bond onder de federaties verdelen. Organisaties als de eerste klasse van de interclub, de gesloten Belgische kampioenschappen, eventueel de communicatie met de Fide, kunnen dan in gezamenlijke werkgroepen behandeld worden.

  Geen communautair geharrewar meer en 100.000 euro uitgespaard.

  te mooi om waar te zijn?

 16. Goendi
  Goendi09-12-2009

  Bah. Seperatisten. Daar heb ik nu eens een grondige hekel aan. Waarom suggereren om de bevoegdheden te verdelen? Waarom niet de federaties er tussenuit halen? Of de liga’s? De schaakfederatie is zo groot dat ze beter in twee gedeeld kan worden?

  Ten eerste zijn er zoveel niveau’s omdat het een vereiste is om in aanmerking te komen voor subsidies. Goed, ze worden niet deftig aangevraagd, maar dat is een andere zaak. Iemand met kennis terzake kan vlot die papierwinkel op orde maken om een grotere hoeveelheid subsidies te bekomen.

  Ten tweede moeten we idd mss de bond niet redden. Maar dat wil daarom niet zeggen dat we ineens de federaties alles moeten laten doen.

  Mijn inziens moet er eerder een lange termijn visie ontwikkeld worden met een meerjarenplan om enkele zaken verder te professionaliseren en een concept op poten te zetten dat de cashflow ten goede komt. Dat zal op zich al een hoop mogelijkheden bieden om eventuele activiteiten voor élke schaker mogelijk te maken.

 17. Jan
  Jan09-12-2009

  @ Goendi

  niks separatisme (misschien confederalisme 🙂 ).

  Ik heb zelf niet lang genoeg over het voorstel nagedacht om het met vuur te verdedigen.

  Maar je gaat met meer dan een ‘ik heb een hekel aan seperatisten’ moeten afkomen, om me te overtuigen dat het voorstel niet kan werken.

  Wat mij betreft zou een structuur club – bond ook een verbetering zijn van wat we nu hebben. Maar op dit moment staat het voortbestaan van de federaties en liga’s niet ter discussie. De bond daarentegen kan alleen maar overleven, wanneer we er nu een pak geld in pompen.

  Dus als de structuren van het schaken simpeler moeten, dan lijkt het opheffen van de bond op dit moment niet onlogisch.

 18. Goendi
  Goendi09-12-2009

  Die theorie klopt ook niet helemaal… Ten eerste zie ik niet waarom ik op een voorstel met tegenargumenten moet komen. Ik dacht dat diegene die een voorstel deed net met argumenten pro moest komen… En ik zie niet in hoe de bond 100.000 euro gaat besparen door ontbonden te worden. verdubbelt enkel de kosten, en in de huidige situatie is het niet eens een relevante optie gezien de hoogdringendheid van de situatie.

  Ten tweede is de redenering niet zo evident dat de bond enkel kan overleven als er een pak geld wordt ingepompt. Het is namelijk zo dat bij een ontbinding van de vzw, de leden van die vzw opdraaien voor de openstaande sommen. Dus hoe je het ook draait of keert, opdraaien doen we zowiezo, de vraag is daarom enkel “hoe wordt dat het beste opgevangen”.

  Ten derde vind ik persoonlijk de suggestie van de FEFB niet zo onlogisch, op voorwaarde dat hetzelfde wordt toegepast bij de andere federaties. Vanuit dat oogpunt is het dan weer logischer om de liga’s af te schaffen en niet de deelfederaties, aangezien er enkel subsidies worden uitgedeeld aan gefederaliseerde organisaties als men het heeft over het sportwezen. Mocht het schaken dus als sport erkend worden ooit, zou het nogal vervelend zijn als er plots geen federaties zijn om subsidies aan te vragen.

  Conclusie, mij lijkt dit voorstel ongeveer de minst waarschijnlijke optie om nu over te palaveren. En overigens, in een confederaal model is er nog steeds een federaal stuk, maar ligt het merendeel van de bevoegdheden bij de federaties zelf. Dat is een grote nuance tov de bond afschaffen…

 19. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye09-12-2009

  Goendi heeft gelijk. Of men het leuk vindt of niet, het bestuur en de AV zal het moeten oplossen. Als ik echter de voorstellen van de FEFB en Liga Oost-Vlaanderen lees belooft het nog wel een serieuze discussie te worden. Laten we hopen dat er genoeg “sense of urgence” is om tot goede oplossingen te komen.

 20. Jan
  Jan09-12-2009

  @ goendi

  “Ten eerste zie ik niet waarom ik op een voorstel met tegenargumenten moet komen.”

  argument – tegen argument = discussie
  argument – belediging = tijdverlies

 21. KAra
  KAra09-12-2009

  Goendi (15) “Ten eerste zijn er zoveel niveau’s omdat het een vereiste is om in aanmerking te komen voor subsidies. Goed, ze worden niet deftig aangevraagd, maar dat is een andere zaak. Iemand met kennis terzake kan vlot die papierwinkel op orde maken om een grotere hoeveelheid subsidies te bekomen.”

  Dit lijkt me iets te eenvoudig voorgesteld, er is beslist meer tijd en energie nodig dan “vijf minuten administratieve moed”.

  Nu moet ik toegeven dat subsidies een belangrijk punt zijn en ik niet weet hoe dit systeem juist werkt. Kan iemand hier wat verheldering brengen?

  Ik dacht dat per georganiseerde activiteit een dossier dient samengesteld te worden wat aan verschillende voorwaarden voldaan moet zijn (bewijs kosten – opbrengsten – maatschappelijk doel etc). Op basis van dit dossier wordt in de loop van het volgende jaar een (kleine) subsidie toegekend, uit een globale pot die eveneens elk jaar kleiner wordt.

 22. Ruben
  Ruben09-12-2009

  Men verwart een aantal dingen
  – de inkomsten van de KBSB zijn hoofdzakelijk lidgelden. Als er iemand met 100.000 EUR wegloopt, dan is ieder lid 20 EUR kwijt, willens nillens. Maar het kan niet zijn dat we die 20 EUR zomaar aan de leden zullen vragen
  – er moet, los van het fraudsgeval, een discussie komen over het takenpakket van de KBSB, maar veel ruimte om te schrappen of naar de VSF te schuiven is er niet meer(in tegenstelling tot wat Jan beweert). Het gros van de activiteiten moet op nationaal vlak georganiseerd worden: de Belgisch kampioenschappen (jeugd, interclub, …), de Belgische elo en alles wat FIDE gerelateerd is
  – de opmerking van Goendi ivm een te logge structuur is volledig terecht. We hebben gewoon te weinig leden om zo’n structuur te verantwoorden en te weinig competente mensen om alle taken in die structuur naar behoren uit te voeren. Er moet een betere vedeling van de taken en budget komen tussen clubs, liga’s VSf en KBSB. Momenteel heeft de KBSB veruit het grootste takenpakket en krijgt per speler het minste geld.
  – We moeten ervoor zorgen dat de KSBB in 2010 ‘normaal’ kan werken. We hebben gezien dat de registraties voor het Belgisch jeugdkampioenschap stilgevallen zijn sinds dit voorval. De AV moet hier een duidelijk statement maken.
  – We moeten besparen op de werking en nieuwe inkomsten aanboren. Enkel besparen of enkel lidgeld verhogen zal niet gaan. Het voorstel van de Oost-Vlaamse liga gaat ervan uit dat de KBSB een geldverslindende machine is, waar vele onnodige kosten gemaakt worden, wat helaas niet correct is. Je kan een kei niet villen.
  – het lidgeld in Belgie is zeer laag in vergelijking met het buitenland. De KBSB krijgt 7,36 Euro per volwassenen, de Nederlandse schaakbond 31,5 Euro. In Frankrijk is het lidgeld voor de regio + nationaal niveau samen 42 Euro.

 23. Goendi
  Goendi09-12-2009

  @Kara
  Ik kan wel wat verhelderen, zeker aangezien wij vnl met subsidies werken, en het voornaamste idd de papierwinkel is. Ik zei ook niet dat het om 5 minuten gaat, ik denk gewoon aan alternatieven die momenteel weinig of niet benut worden zoals bvb event subsidies al dan niet via gemeentelijke overheden. Dat is een optie die naar mijn mening te weinig gebruikt wordt, en in bepaalde steden zeker voor handen is (ik denk dan oa aan Antwerpen waar jaarlijks een ruim overschot op het budget voor dergelijke subsidies is).

  @Ruben
  Allemaal heel terechte opmerkingen waar ik geen enkele bemerking op heb. Lijkt me dat we dezelfde richting uitgaan!

  @Jan
  Sorry maar dat is een serieuze losse flodder. Er zijn niet altijd tegenargumenten omdat er misschien geen in te brengen zijn die relevant zijn in een discussie. Het kan ook zijn dat de discussie zich toespitst op keuzes en niet op voor- en nadelen. Of het kan zijn dat mensen op dezelfde golflengte zitten. Voorts heb ik niemand beledigd, ik heb enkel aangegeven hoe ik tov je voorstel stond. Ik was duidelijk en direct, en dat is nu eenmaal mijn manier van communiceren. Toegegeven, soms zal dat wel even slikken zijn, maar heden lijkt mij het overwegen van een ontbinding van de bond een denkpiste die toch echt wel het minst realistisch is en dus niet relevant. Als je wil kunnen we dus gerust debateren over welke discussie tijdsverlies is. Wel graag op de agenda 2012 zetten wanneer BHV opgelost is.

 24. Jan van Mechelen
  Jan van Mechelen09-12-2009

  Er zitten toch niet een stel ex-landgenoten van mij op deze site, hè? Het lijkt wel of ik terug ben in Nederland! Ik ben o.a.in het mooiste land ter wereld komen wonen om van de kruideniersmentaliteit af te zijn. Ik ben het dan ook helemaal eens met Marcel (1)en co: als het een beetje meezit kunnen er over een paar jaar misschien echt leuke dingen worden georganiseerd! En voor een appel en een ei wordt het huidige probleem opgelost! Gebruik het gezond verstand, en voor de zoekers, dat heeft nog nooit in een portemonnée gezeten!

 25. Jan
  Jan09-12-2009

  @ Goendi,

  geen idee waarom je BHV hier bij sleurt. Je vergist je in mijn politieke overtuiging of kleur. Als je het woord separatisten vooraf laat gaan door een ‘bah’ dan bedoel je dat niet positief. En zo nam ik het ook niet op.

  Ruben brengt wel tegenargumenten aan, maar ik deel ze niet volledig. De bond kan wel nog ontvet worden.

  De interclub is in de lagere reeksen al grosso modo regionaal opgesplitst. Beslissingen nemen over uitzendingen kan ook op regionaal niveau. Je zou het open Belgisch kampioenschap kunnen vervangen door een open Vlaams (en Waals) kampioenschap. Nationale elo’s kan je gewoon afschaffen en vervangen door fide elo’s.

  Blijft over voor een bond-lite: het laten inrichten van de gesloten nationale kampioenschappen, de organisatie van de hoogste interclub klasse en de communicatie met de fide. Allemaal zaken die in de eerste plaats operationeel zijn, en waarvan het budget op voorhand kan vastgelegd worden door de federaties.

  Je zal inderdaad niet zonder een nationale bond kunnen, maar die hoeft niet boven de federaties te staan, of zelf beleid te voeren. Je kan perfect de oude KBSB vervangen door een structuur die enkel faciliteiten levert aan de federaties.

  En dat is geen separatisme, dat is geen losse flodder. Dat is misschien wel een beetje outside the box denken.

  Let op: je hoort me niet beweren dat dit de enige haalbare oplossing is voor de malaise waarin we nu beland zijn. (telde je het aantal vragen in mijn eerste post?) Je geeft zelf alternatieven aan om het schaken in België te stroomlijnen. En ik vind het voorstel van de FEFB ook echt interessant, (maar wel niet zonder risico en praktisch ook niet zo eenvoudig uit te voeren.)

  Ik heb wel schrik van plannen als: We huren een revisor in, vragen 5 euro extra en alles is opgelost. Dan pak je wel de symptomen aan, maar niet de ziekte.

  En ik heb de indruk dat zowel Ruben, jijzelf als ik, het daarover eens zijn.

 26. françois
  françois09-12-2009

  lidgeld opslaan is niet nodig.tenzij men weer prijzengeld wil geven aan een tiental enkelingen bij de volwassenen(Wk Ek olympiade Bk enz)en idem bij de jeugd.Dit zijn de grote slokkoppen.
  Wij kunnen niet professionaliseren omdat we nu eenmaal geen schaakland zijn,en bovendien niet erkend door Bloso.We zullen daar ook nooit erkend kunnen worden tenzij we 2 vrijwilligers vinden die gedurende 2 jaar full time gratis willen werken aan het in te dienen dossier voor de erkenning.
  40 jaar geledn werd er ook geschaakt op het BK,olympiade,wk ek enz maar de deelnemers betaalden de rekening en niet de bond.
  Dit kan nu toch ook.Ik denk dat er gegadigden genoeg zijn zoals om er maar enkele te noemen Piceu,Maenhout,Verduyn,Decoster,Ringoir,Donovan, bij de bruggelingen om niet te spreken over de gentenaars Michiels,Vanderstricht en de rest uit Antwerpen die ik niet zo goed ken.
  Ook voor de jeugd is er geen probleem.de inschrijvingen voor het BK zullen wel loskomen gezien het probleem voor het einde van het jaar moet opgelost zijn.
  De achterstalige betalingen zijn niet onoverkomelijk.Bij de VSf zijn de belangrijkste FIDE en 2 de kosten gemaakt door 2 bestuursleden.
  Wat de structuur betreft, zelf ben ik ook voorstander van een zo democratisch mogelijk regime dus afschaffing van de ligas en stemrecht van de clubs.De rest kan blijven maar moet verder uitgewerkt worden.
  Ik wil tenslotte het bestuur van de bond en iedere federatie bedanken voor de inzet die ze hierbij tonen.Een gedeeltelijke oplossing tegen 19/12/2009 moet mogelijk

 27. Goendi
  Goendi09-12-2009

  Is dit het pleidooi tégen François? Ik focus me graag op wat wél kan, en wat we moeten proberen ipv op voorhand al af te schieten wat niet kan, of stellingen in te nemen zoals “lidgeld opslaan is niet nodig.tenzij men weer prijzengeld wil geven aan een tiental enkelingen bij de volwassenen(Wk Ek olympiade Bk enz)en idem bij de jeugd.Dit zijn de grote slokkoppen”. Met alle respect, maar dat is een absoluut geen argument om ergens tegen te zijn. In elk budget zijn er grote, en grotere slokoppen. Dat wil niet zeggen dat meer geld automatisch naar die posten gaat. Het is ook steeds mogelijk om aan kostenreductie te doen, en dat méér geld bvb te gebruiken voor part- of fulltime medewerkers. Zoals je zelf aangeeft, zouden die een nuttig dossier kunnen samenstellen.

  Wat ik wel kan doen is opsommen wat er de laatste tien jaar niét gedaan is. En dan kunnen we misschien eens doelen stellen die we de komende tien jaar wél gaan verwezenlijken. Als die doelen er zijn, en er is nood aan een budget er voor, dan kun je praten over een lidgeldverhoging, omdat die dan ook een doel dient. Of je kunt zoeken naar alternatieve vormen van financiering. En zo geraak je ergens, door te wikken en te wegen en uiteindelijk te beslissen. Overal is er zowiezo een grijze zone 😉

 28. louis
  louis09-12-2009

  Tsja

  ipv lidgelden te verhogen kun je ook gewoon al die tussenniveau’s opruimen (Vsf, liga’s, FEFb,…). daar staat ook nog voldoende geld op de spaarrekening zodat de kbsb als dusdanig redelijk probleemloos verder kan werken.

 29. Yen
  Yen10-12-2009

  Het probleem lijkt me ook typisch Belgisch. Een land met 6 regeringen, het bloemkoolkarakter (om er eens een leuke term bij te sleuren) van cultuur zorgt ervoor dat deze waanzinnige constructies ook overgenomen worden door de deelstructuren zoals het schaken. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat het wat minder efficiënt werkt. Chapeau voor mensen zoals Chris Ghysels en andere vrijwilligers… maar ik ben ook voor een kleinere professionele top in het schaken. Als je mensen betaalt, kun je ook eisen stellen; als dit 5 euro meer lidgeld moet kosten, is dat ook het einde van de wereld niet (itt wat sommigen hier beweren). Laat ons hopen dat deze zaak voor verbetering zorgt: Yes, we can !

 30. scherper
  scherper10-12-2009

  Hugo VS en Ruben hebben gelijk.

  Bovendien moet het lidgeld van schakers en liga’s niet omhoog, het moet na volgend jaar omlaag, en wel hierom:

  Het is duidelijk dat de federaties geknoeid hebben, ze hebben niet door dat de bond meer geld heeft/had dan nodig: hoeveel was er al verdwenen 1 jaar voor het ontdekken? en toch bleef de boel draaien!

  Zien ze, de federaties, niet dat het geld weg is? vragen ze zich niet af waarom de bond zoveel kapitaal nodig zou hebben?

  Dus: laat de leden en liga’s MINDER betalen en laat de federaties en de bond het maar onder elkaar oplossen.

  Om de zaak draaiend te houden is het m.i. OK om alle lidgelden nog 1 jaar ongewijzigd te laten, dus stel de verlaging 1 jaar uit, maar dan het mes erin.

 31. Leander
  Leander11-12-2009

  Geheel ter zijde:
  Ik zie hier al op geregelde tijd de vraag opduiken hoeveel leden er zijn, waarbij cijfers zoals 5000 of daaromtrent gesugereerd worden.
  Het player bestand bevat 16492 leden, hoe komt dat als er maar 5000 zouden zijn?

  Daarnaast, wat betreft de fraudezaak, lijkt de conclusie van 7.Hugo VS me wel nagels met koppen te slaan.

 32. doetje
  doetje11-12-2009

  Het player-bestand bevat nu 16550 rijen of dus spelers met een stamnummer. Er is echter een “SUPPRESS” kolom die aangeeft of de speler een actief is of niet. Als je dit jaar geen lid meer bent verdwijn je niet onmiddellijk uit de player-lijst, maar blijf je een X aantal jaar je stamnummer behouden.

  Filter je de personen eruit met SUPPRESS gelijk aan WAAR (die dus geen lid meer zijn), dan kom je aan 5071 leden (3000 + 154 Vlaams, 1393 + 146 FRBE, 272 +106 Duits – een som omdat er telkens een V/V*, F/F* en D/D* federatie is en ik niet juist weet waar die * op slaat).

 33. FiFi
  FiFi11-12-2009


  @Leander :

  In player.dbf staan alle ooit aangesloten leden.
  Wanneer ze niet meer aangesloten zijn, krijgen ze in de kolom “suppress” de code “-1”.
  Dus de huidige leden zijn alleen de personen met een code “0”.
  Dat zijn er per 10 december 2009 : 5071.

 34. wim
  wim11-12-2009

  Democratie is niet stemrecht aan de clubs maar aan de leden.

 35. Goendi
  Goendi11-12-2009

  Democratie is niet altijd even goed. En daarnaast mag je verwachten dat een club een bestuur heeft dat deels democratisch tot stand wordt gebracht toch? 😉

 36. BVT
  BVT12-12-2009

  @35 Goendi: op dezelfde democratische manier als de ligabesturen, het bestuur VSF en het Middenbestuur…

 37. Leander
  Leander14-12-2009

  @FiFi

  “In player.dbf staan alle ooit aangesloten leden.”

  Is dat wel zo?
  Zoek eens naar Thoeng (toch een ex 2300der) of Paul Gevers, of Jan Croonenborghs niet te vinden. Toch uit de jaren 80-90.

 38. FiFi
  FiFi14-12-2009


  @ Leander

  Wel, ik vind alle drie de door jou genoemden terug in het bestand.
  Natuurlijk zoals ik heb uitgelegd met de code “-1” voor de kolom suppress.

  Momenteel staan er 16.550 spelers in.
  Uiteraard zijn de actueel aangeslotenen met 5071 (code 0).
  Het bestand gaat terug tot ongeveer het begin van het PC-gebruik.
  Ik zie dat de mensen met de laatste verwerkte partij uit 1985 komen.
  Wie dus vroeger gestopt is met schaken, komt hier niet in voor.
  Die kon er wel nog in terecht bij heraansluiting, omdat Dr. Douha wel min of meer alles terug kon vinden in klassementen en fiches. Ik betwijfel of Daniel Halleux over zo oude info beschikt. Die heeft waarschijnlijk alleen de info vanaf player.dbf.

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.