Zaterdag 5 juni: de mening van de VSF

PiceuNa de weergave van de feiten, die belangrijk zijn voor de toekomst, gaan we nu in op wat misschien nog veel belangrijker is: de meningen van de betrokken partijen. Zij zullen immers op basis van deze meningen een compromis moeten vinden als ze willen dat de Belgische schaakbond blijft voortbestaan.

Vandaag schieten we in gang met de mening van de VSF, de Vlaamse schaakfederatie. Daarvoor stelden we enkele vragen aan voorzitter Tom Piceu. Hij laat zijn licht schijnen op de vergadering en de toekomst. “Er is een opening!” …

“Het compromisvoorstel is niet op tafel gekomen”

Voorzitter worden op een moment dat het schaaklandschap in crisis verkeert: het is niet ideaal, maar het is wel realiteit voor Tom Piceu (en ook voor Chris Ghysels). Zij krijgen meteen de ondankbare taak om oplossingen te moeten onderhandelen voor een moeilijk probleem. Voor de leeuwen gegooid worden, heet dat. Desalniettemin is Tom Piceu niet afgeschrikt door die taak. “Het is niet gemakkelijk, maar ik vind het beter dat er gedebatteerd wordt dan dat er niets gebeurt.”

Het voordeel dat Piceu heeft is dat hij zich voorlopig kan focussen op de twee twistpunten tussen de federaties, de lidgeldkwestie en de wijziging van de statuten. In beide discussies staan de VSF en de FEFB/SVDB lijnrecht tegenover elkaar. De FEFB vraagt een lidgeldverhoging van 7,36 euro naar 12 euro om op die manier het zogenaamde liquiditeitsprobleem van de Belgische schaakbond op te lossen. Volgens de Waalse federatie de beste oplossing, maar de Vlaamse kant wil er niet van weten.

“Budgettair gezien heeft de KBSB momenteel een budget dat ongeveer in evenwicht is”, licht Piceu toe. “Er is daarvoor wel gesnoeid in de posten voor de internationale uitzendingen: die voor de jeugd is wat omlaag gegaan, maar er is vooral gesnoeid in de uitgaven voor de internationale uitzendingen voor volwassenen (Europacup, Olympiade, EK …). Dit was tegen de zin van de FEFB en de SVDB. Zij vragen dus een lidgeldverhoging om die internationale uitzendingen terug goed te kunnen organiseren. Met het huidige voorziene budget van 3000 euro kun je iets doen, maar niet veel. Aan VSF-kant blijven de liga’s duidelijk aangeven dat zij geen lidgeldverhoging aanvaarden.”

Om die problemen op te lossen, werd in aanloop naar de vergadering een compromisvoorstel uitgewerkt, waarin een eenmalige lidgeldverhoging werd aangehaald. Dat compromisvoorstel zag er als volgt uit:

Het compromisvoorstel dat gestemd zou worden op de vergadering op 5 juni, maar dat uiteindelijk niet aan bod kwam

Maar op de vergadering van 5 juni werd dit compromisvoorstel uiteindelijk niet gestemd, aldus Piceu. “De Franstaligen hebben voor het stemmen over de compromisvoorstellen een pauze gevraagd om nog eens onderling te spreken en hebben toen laten weten dat ze bij hun vraag om een lidgeldverhoging tot 12 euro te hebben, blijven.” Daarop hebben de Vlamingen het oorspronkelijke voorstel weggestemd.

“Er is een opening in de wijziging van de statuten.”

Wat het tweede punt van onenigheid betreft, de wijziging van de statuten, ziet Piceu de onderhandelingen vlotter verlopen.

“De FEFB heeft ondertussen een opening gelaten voor de wijziging van de statuten. Dit was geen prioriteit aan de VSF-kant – vandaar dat we trager uit de startblokken schoten – maar ondertussen werken we aan een planning om tegen de eerstvolgende algemene vergadering in september of oktober wel een voorstel klaar te hebben dat door alle federaties zal gesteund worden. In dat kader loopt ook de enquête bij de clubs – alle clubs hebben vorige week een mail ontvangen met de vraag om hun standpunt over rechtstreekse aansluiting van clubs bij de KBSB bekend te maken via een online enquête. Ik denk dat we er op dit punt wel uit geraken.”

De komende onderhandelingen zijn nog niet vastgelegd, maar het lijkt erop dat in september een vergadering “de la derniere chance” zal georganiseerd worden.

 1. Geert Bailleul
  Geert Bailleul11-06-2010

  Ik weet niet of het statutair kan/mag of zelfs haalbaar en organiseerbaar is, maar is er al iemand die eraan gedacht heeft of het organiseren van een referendum onder de alle leden/spelers van de kbsb geen te overwegen voorstel is?

 2. Tom
  Tom11-06-2010

  Een kleine correctie:
  Het compromisvoorstel dat voor komt in het artikel kwam wel aan bod op de voorbije AV van de KBSB.
  Voor het eerste punt – de gift/lening – stemde de VSF unaniem voor. De FEFB en de SVDB waren verdeeld maar stemden uiteindelijk tegen. Het ging enkel om een stemming om de intenties te zien, de gift kan enkel door gaan als de drie federaties dezelfde steun geven.
  Het tweede voorstel – verandering van het werkjaar – werd wel aanvaard, met verdeelde stemmen in alle federaties.
  Het derde voorstel werd goedgekeurd, maar ook hier enkel maar door een grote meerderheid aan VSF-kant.

 3. Tom
  Tom11-06-2010

  Geert,

  Laat dat nu net zijn waar we mee bezig zijn. Houd deze site (of die van de VSF) in het oog.

  Groet,
  Tom

 4. Luc Oosterlinck
  Luc Oosterlinck12-06-2010

  Thx Tom de waarheid mag verteld worden, alleen een kleine kanttekening over de jeugduitzendingen hadden we wel een voorstel dat de Federatie voor elk geselecteerde van hun eigen federatie de officiele kosten gingen dragen (VSF was in princioe daar mee akkoord)
  Geert, uw voorstel is goed, maar ik vind nog altijd dat het de clubs is die deze vraagstelling konden voorleggen aan hun leden.

 5. Goe bezig manne
  Goe bezig manne12-06-2010

  Tom,

  Bij de stemming over de gift/lening werd duidelijk verteld dat een aantal tegenstemmers van oordeel waren dat het niet aan de KBSB toekomt om de federaties te verplichten tot een gift/lening maar dat het die federaties zelf zijn die daar elk voor zich over moeten beslissen (is iets anders dan een lidgeld verhoging, wat wel KBSB materie zou geweest zijn)

  Per slot van rekening staat niets de federaties in de weg om op eigen houtje inderdaad die giften toe te staan? En als VSF vertegenwoordiger ligt die bal nu toch in jouw kamp? Als VSF volgens de stemming toch akkoord was, waarop wachten jullie nog om dat op een volgende vergadering goed te keuren?

 6. Jan Vanhercke
  Jan Vanhercke12-06-2010

  @Goe bezig manne

  Je opmerking is terecht. Feitelijk is het aan de VSF, FEFB en SVDB elk op zich om te bepalen of ze een gift/lening toestaan. De Algemene Vergadering van de KBSB kan dat niet afdwingen.

  Bovendien denk ik dat het bestuur van de KBSB een renteloze lening kan aanvaarden (van om het even wie) zonder dat de Algemene Vergadering dit moet goedkeuren. Artikel 13 van de statuten van de KBSB, dat bepaalt waar de Algemene Vergadering voor bevoegd is, zegt niets over het goedkeuren van leningen. Dus is dit een restbevoegdheid van de Raad van Bestuur in de mate dat de kosten ervoor begroot zijn. Een renteloze lening is zonder kosten en valt dus per definitie binnen zo’n begroting.

  Het probleem is natuurlijk dat een federatie pas over de brug zal willen komen als de andere federaties dat ook doen. En waarschijnlijk pas als er een goed akkoord is over een aantal statutaire en bestuurlijke punten van de KBSB. Dus uiteindelijk is alles aan elkaar gekoppeld.

  Bottom line: Technisch kan de financiering buiten de Algemene Vergadering van de KBSB geregeld worden in onderling akkoord tussen de federaties en de raad van bestuur van de KBSB. Praktisch spreken we toch over dezelfde ‘spelers’.

  Tenzij er een mecenas opduikt die zonder voorwaarden en kosten geld leent aan de KBSB. Een raad van bestuur zou dan, gelet de liquiditeitsproblemen, bijna moreel verplicht zijn om als goede huisvader het te aanvaarden. Voelt iemand zich geroepen ?

 7. Harry Szöke
  Harry Szöke13-06-2010

  Jeetje! Ik schaak als ‘ollander’ graag in België. De contributie is niet al te hoog, ten opzichte van Nederlandse contributies. Laagdrempelig houden is belangrijk. Maar financieel gezond blijven/worden ook. En ja, waarom zouden we opdraaien voor de malfersaties van één oplichter/zwendelaar. Moelijk, moeilijk, allemaal ….

 8. Goe bezig manne
  Goe bezig manne14-06-2010

  FYI: Tom geeft op de website van VSF een overzicht van wat er de afgelopen jaren tot nu gebeurd is, inclusief een duidelijk overzicht van waar onze lidgelden nu precies aan besteed worden (artikel staat op http://vsf-vzw.be/artikels/2010/06/de-kbsb-discussie, het overzicht dat daarin vermeld wordt kan je rechtstreeks downloaden op http://vsf-vzw.be/sites/default/files/KBSB_201006.pdf)

  Puik werk, zou ik zeggen.

 9. steven
  steven15-06-2010

  Idd; heel mooi, thx!

 10. Gunter Deleyn
  Gunter Deleyn17-06-2010

  Al zo lang ik lid ben van de KBSB, zo een kleine 40 jaar, is het steeds van hetzelfde geweest. Oeverloze dicussies tussen de twee grote taalgemeenschappen. Daar gaat veel energie in verloren wegens onderling wantrouwen en geschillen. Ik begrijp niet dat voorstel tot ontbinding van de KBSB is weggestemd. Laat de VSF onderbond worden van de KNSB, daar valt zeker over te onderhandelen. Dan kunnen wij beter gebruik maken van hun professioneel kader. Dat wordt nu al gedeeltelijk gedaan voor jeugdopleiding. Dan is er minder versnippering, geen energieverslindende discussie tussen taalgemeenschappen. Ik denk echt dat we er beter van zouden worden. De praktische uitvoering kan natuurlijk niet in een, twee, drie worden uitgewerkt, maar het is zeker niet onoverkomelijk en structureel op termijn meer rendabel. Als ik het goed begrepen heb was de ontbinding een voorstel van de franstaligen. Waarom heeft de VSF dat dan zonder meer verworpen? Zijn het nu nog niet beu?

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.