Zaterdag 5 juni: de mening van de FEFB

Waalse HaanNa de weergave van de feiten, die belangrijk zijn voor de toekomst, gaan we nu in op wat misschien nog veel belangrijker is: de meningen van de betrokken partijen. Zij zullen immers op basis van deze meningen een compromis moeten vinden als ze willen dat de Belgische schaakbond blijft voortbestaan.

In het eerste artikel belichtten we, bij monde van VSF-voorzitter Tom Piceu, het standpunt van de Vlaamse zijde. Hij gaf aan dat een wijziging van de statuten tot de mogelijkheden behoorde, maar dat de discussie rond de lidgeldverhoging het grootste probleempunt was. Vandaag is het de beurt aan FEFB-voorzitter Fabrice Grobelny. Er zijn tekenen van goede wil, maar ook tekenen van te weinig bereidheid om te onderhandelen en als dat niet verandert, dan dreigt de ontbinding van de KBSB…

September zal beslissing brengen

De Vlaamse liga’s waren het er volmondig over eens: lidgeldverhoging is geen optie! De wijziging van de statuten is minder prioritair en daar kan dus wel over gepraat worden. Voorts gaf VSF-voorzitter Tom Piceu in het interview met Schaakfabriek nog mee dat hij hoopvol blijft over de toekomst van de Belgische schaakbond.

Er is zeker nog een uitweg voor onze schaaktrots, maar de Waalse federatie FEFB is niet van plan om in te boeten op hun standpunt over de lidgeldverhoging. “In de toekomst hoop ik dat het belang van alle spelers (jong of oud, man of vrouw, elite of amateur, rijk of arm) nog steeds de voorrang zal hebben van alle verantwoordelijken en dat mensen van goede wil nog willen praten. De bereidheid om te onderhandelen over de KBSBstructuur blijft, maar ik moet toegeven dat de bereidheid van de FEFB om nog te onderhandelen over het lidgeld niet meer bestaat”, stelt FEFB-voorzitter Fabrice Grobelny, bij monde van gelegenheidswoordvoerder Jean-Christophe Thiry.

De lidgelden zullen dus omhoog moeten, volgens de FEFB. Daar zijn meerdere redenen voor. Grobelny hekelt vier onderwerpen. Er is een structurele spanning die de KBSB ondermijnt: “De KBSB wordt door een vijftiental moedige vrijwilligers geleid. Veel van hen investeren een tiental uur per week in de bond. Er zijn spelers en clubs die professioneel zijn of zoals een pro willen behandeld worden (bijvoorbeeld de spelers die de KBSB met een proces dreigen wanneer een -goede of slechte- beslissing van de vrijwilligers van de bond hen niet bevalt. Dat is volgens mij probleem nummer één van de bond.”

“Probleem nummer twee is dat de VSF de internationale rol van de KBSB (in artikel 3 van de statuten van de KBSB gedetailleerd uitgewerkt) niet belangrijk vindt en steeds op die post wil besparen als besparingen nodig zijn. Sinds 2005 is dit onderwerp op de agenda van alle AV’s besproken en de meningen van VSF en FEFB zijn zeer uiteenlopend. Een compromis was bereikt, maar de zaak met de ex-bestuurder is een gelegenheid geworden om nog meer op die post te sparen (VSF) of om opnieuw te investeren via een structurele herfinanciering van de KBSB (FEFB).”

De internationale uitzendingen zijn een belangrijk issue voor de FEFB

Deze twee problemen zijn relevant, maar het grootste probleem manifesteert zich op het vlak van de financiën: “De KBSB heeft een kasprobleem van 10 à 20000 EUR want een ex-bestuurder is er niet alleen met alle reserves (+/- 80000€) vandoor gegaan. Hij heeft ook voor ongeveer twintig duizend euro facturen niet betaald. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de lidgelden van 2010 (ongeveer 36000 €) heeft gediend om facturen van 2009 te betalen. Zonder noodfinanciering moet de KBSB met 18000 euro werken voor het jaar 2010. Dat lijkt mij onmogelijk.”

En precies dat is de reden waarom de FEFB volgens Grobelny pleit voor een lidgeldverhoging naar 12 euro per lid. Van de gelegenheid wil de FEFB gebruik maken om de werking van de bond te professionaliseren. Er wordt gepleit voor een externe audit van de bondskas om “risico’s te beperken” en om de communicatie met de clubs te verbeteren.

Dit laatste wil de FEFB oplossen door een verandering van de bond naar een federatie van clubs, in plaats van een federatie van liga’s. “Om dit te doen en om de internationale rol van de KBSB correct te spelen (lees: ook geld te investeren in de internationale uitzendingen) hebben wij deze twee items voorgesteld, maar de VSF heeft al onze voorstellen geweigerd. Langs de ene kant is er zeker wel goede wil. Zo is een eenmalige lidgeldverhoging tot 10 euro door de Vlamingen goedgekeurd, maar langs de andere kant voelt de FEFB te weinig vertrouwen om écht te onderhandelen. Daarom hebben we ook bijna allemaal de vergadering verlaten op 5 juni”, aldus Grobelny (&Thiry).

Daarom heeft de FEFB een nieuwe vergadering gevraagd, die in september zal doorgaan. Opnieuw ligt de lidgeldverhoging en de wijziging van de statuten op tafel, maar nu met een definitiever karakter. “Als dat geweigerd wordt, volgt er een collectieve ontslagneming van de RvB, ontbinding van de KBSB en waarschijnlijk oprichting van een nieuwe bond gericht op de clubs!”

 1. Ruben
  Ruben17-06-2010

  Artikel 3 van de statuten zegt letterlijk:
  “Het doel van de Koninklijke Belgische Schaakbond is de verspreiding, het propageren en stimuleren van de schaaksport in al zijn facetten. De vereniging kan hiervoor alle wettelijke daden stellen die zij nuttig acht zoals onder andere:
  a) …
  b) de vertegenwoordiging van de Belgische schaaksport op internationaal niveau;
  c) het aansluiten bij de internationaal overkoepelende organisaties en het stimuleren van deelname aan de door hen georganiseerde evenementen
  d) … ”
  Het wijziging van het doel van een vzw vereist 80% van de stemmen op een AV.
  Overigens besteed ik duidelijk meer dan 10 uur per week aan de KBSB.

 2. WimB
  WimB17-06-2010

  We weten nu wel dat de VSF tegen en de FEFB voor internationale uitzendingen zijn. Maar de argumenten voor en tegen zijn mij niet echt duidelijk. Ook niet waarom dit zo een breekpunt is.

 3. Gunter Deleyn
  Gunter Deleyn18-06-2010

  Al zo lang ik lid ben van de KBSB, zo een kleine 40 jaar, is het steeds van hetzelfde geweest. Oeverloze dicussies tussen de twee grote taalgemeenschappen. Daar gaat veel energie in verloren wegens onderling wantrouwen en geschillen. Ik begrijp niet dat het voorstel tot ontbinding van de KBSB is weggestemd. Laat de VSF onderbond worden van de KNSB, daar valt zeker over te onderhandelen. Dan kunnen wij beter gebruik maken van hun professioneel kader. Dat wordt nu al gedeeltelijk gedaan voor jeugdopleiding. Dan is er minder versnippering, geen energieverslindende discussie tussen taalgemeenschappen. Ik denk echt dat we er beter van zouden worden. De praktische uitvoering kan natuurlijk niet in een, twee, drie worden uitgewerkt, maar het is zeker niet onoverkomelijk en structureel op termijn meer rendabel. Als ik het goed begrepen heb was de ontbinding een voorstel van de franstaligen. Waarom heeft de VSF dat dan zonder meer verworpen? Zijn het nu nog niet beu? Ik ben ook benieuwd naar dat dreigement van de FEFB dat eigenlijk verkapte chantage is. ‘Geef ons onze goesting en doe enkel wat wij willen anders probeer ons alstublieft tegen te houden’. Oude wijn in nieuwe zakken, nu is het wat meer op de spits gedreven maar toch maar weer eens dreigementen, intimidaties, enz… En de VSF moet zijn standpunt maar inslikken. Tav Tom, hoe heb jij je laten overhalen Vz VSF te worden?, sterkte.

 4. Lolbroek
  Lolbroek18-06-2010

  Hmm, als ik het goed begrijp zijn de internationale uitzendingen vooral door spelers van de FEFB, en bijgevolg hebben zij er het meeste belang bij. Is het dan niet logisch dat de FEFB voor die kosten opdraait? Idem in de VSF, als die veel wil investeren in de jeugd / de clubs, is het dan niet logisch dat zij opdraait voor die kosten? Of nog anders gezegd: doe samen wat samen kan, doe apart wat niet samen kan…

 5. Goe bezig manne
  Goe bezig manne18-06-2010

  @Ruben: blijkbaar had je initieel toch juist ingeschat waarom de meeste Franstaligen de vergadering verlaten hebben 🙁

  Als ik de reactie van mr. Fabrice Grobelny correct interpreteer, dan willen de Franstaligen lange termijn veranderingen aan de KBSB koppelen aan maatregelen die nodig zijn om de huidige acute crisis op te lossen en desnoods de bond overkop laten gaan als ze hun zin niet krijgen. Daar ben ik het met Gunter eens dat we een gedroomde kans gemist hebben door ze hun zin niet te geven op 5 juni, want dit is inderdaad pure chantage van een minderheid van de leden.

  Verder wil ik mr. Grobelny erop attent maken dat voor zover ik kon zien de VSF nergens heeft beweerd dat ze in de toekomst permanent willen besparen op buitenlandse zendingen, maar dat ze veeleer een _tijdelijke_ besparingsronde voorstellen om de acute crisis aan te pakken. Idem ditto voor een verhoogd lidgeld: de FEFB wil een _permanente_ verhoging van dat lidgeld terwijl aan Vlaamse kant eerst de financiele noodsituatie wil aanpakken.

  Een uitspraak als “De bereidheid om te onderhandelen over de KBSBstructuur blijft” vind ik raar: _waarom_ moet die structuur zonodig veranderd worden? Om “historische vergissingen” (zeg maar compromissen) van tijdens de opstelling van de huidige structuur “recht te trekken”? (vind ik zelf zo’n beetje op hetzelfde niveau van een Waalse coridor naar Brussel of een doorgang naar zee… (ben kwijt welke politicus dat onlangs heeft opgemerkt))

  De mening dat een reorganisatie nodig is om de communicatie naar de clubs te verbeteren snijdt geen hout: wil iemand misschien mr. Grobelny eens uitleggen waar het “World Wide Web” voor staat? Gooi gewoon de nodige informatie op een website en iedereen heeft toegang tot de informatie. Koppel er nog een discussie forum aan vast en je krijgt alle feedback die je maar had willen krijgen (plus alle mogelijke feedback die je nooit had willen zien) Bijvoorbeeld, we zijn nu alweer een paar weken verder maar er staat op de KBSB site nog steeds geen verslag van die vergadering. Ik weet ook wel dat een goedgekeurd verslag pas kan na de goedkeuring, maar is dat een belemmering om een voorlopig verslag te publiceren? Weer een gemiste kans om het voetvolk op de hoogte te brengen?

  Om even een beetje evenwicht in de zaak te brengen, de liga Antwerpen geeft volgend bericht als je probeert toegang te krijgen tot hun verslagen (http://www.schaakliga-antwerpen.info/bestuur/verslagen/verslagen.php):

  “Verslagen
  U heeft geen toegang tot deze sectie.

  Enkel bestuursleden van een club kunnen aanspraak maken op een account om verslagen te raadplegen. Indien u een bestuurslid bent, maar nog geen rechten heeft op deze sectie, kan u mij altijd contacteren.”

  Open bestuur? 😉

 6. Goendi
  Goendi18-06-2010

  @Goe bezig manne: Als u bepaalde vragen heeft aangaande de werking van de liga Antwerpen, kunt U ons best een mail sturen. Het verslag van de voorbije bestuursvergadering van de liga Antwerpen is naar de kringen zelf gestuurd, dmv een communique.

 7. Theo
  Theo18-06-2010

  Ontbinden, dat onbestuurbaar orgaan.

 8. Marc
  Marc19-06-2010

  Ontbind anders de Vlaamse en Waalse schaakbond.

 9. Emanuel Nieto
  Emanuel Nieto19-06-2010

  Ze zouden me serieus véél geld moeten geven voor vrijwilligerswerk te doen voor den bond 🙂

 10. Luc Oosterlinck
  Luc Oosterlinck19-06-2010

  Emanuel Nieto,

  1000 keer bedankt voor ,je opmerking.

 11. Karl Ceulemans
  Karl Ceulemans20-06-2010

  Mij lijkt een splitsing van de Belgische schaakbond geen goed idee. België is al een klein schaakland, als alles ook nog eens in twee geplitst zou worden (met aparte interclubs, kampioenschappen) dan zal het gemiddelde niveau van de competities zeker lager worden, en men zal nog meer dan nu tegen steeds dezelfde spelers uitkomen. Als dit echt nodig zou zijn, ben ik persoonlijk ook niet tegen een eenmalig hogere bijdrage voor de lidgelden. Ik moet er wel bij zeggen dat ik deze bestuurskwesties eigenlijk niet van nabij volg (buiten schaakfabriek dan) en dus niet alle problemen goed kan inschatten.

 12. Jean-Cri
  Jean-Cri20-06-2010

  Het artikel van Jan is een goede weergave van het huidige standpunt van de meerderheid van het FEFBbestuur.
  (Op 5 juni was ik duidelijk in de minderheid).

  Maar Jan blijft vaag over de diepe redenen van dat standpunt. Hier zijn er enkele:

  1.
  Aan de ene kant worden de FEFB-afgevaardigden aan de AV van de KBSB rechtsreeks door de AV van de FEFBclubs verkozen.
  Ze komen niet noodzakkelijk van grote clubs of provincies. Op 5 juni hadden bijvoorbeeld twee leden van de club Epicure elk één van de 15 FEFBstemmen.
  De FEFB-afgevaardigden stemmen in eer en geweten en kunnen hun mening nog tijdens de AV van de KBSB vormen.

  Aan de andere kant moeten de VSF-afgevaardigden aan een KBSB-AV het vooraf besliste standpunt van een liga verdedigen en mogen moeilijk afstand ervan nemen.
  En de meeste VSF-Liga’s hanteren een “winner takes it all” systeem: de meerderheid in de Liga krijgt alle stemmen van de Liga.

  Ik zeg niet dat een systeem beter dan de andere is maar dat veroorzaakt veel misverstandingen.

  2. Jaar na jaar is een grote frustratie ontstaan aan FEFBzijde omdat te vaak voorstellen van Vlaamse KBSBbestuurders gesteund door de Raad van bestuur, de FEFB en de SVDB worden maar door veel VSFafgevaardigden weggestemd worden.

  3. Al voor de problemen met de expenningmeester werd fors gespaard op de posten Elite en buitenlandse uitzendingen:
  -geen hulp meer voor de clubs die naar een Europese beker mogen deelnemen.
  -geen hulp meer voor de normentoernooien in België (het KBSBlidgeld werd trouwens daarvoor verminderd van 8 tot 7,36 EUR).
  -geen hulp meer voor de spelers die naar het EKvolwassenen gaan.
  -geen Elite jeugdvorming meer.
  -beperking van het budget voor de Olympiades.

  Na het ontdekken van het gat in de kas was het VSFvoorstel nog meer op die posten te besparen. En tenminste voor twee Vlaamse Liga’s moesten die besparing bestendig worden.
  Wij vragen ons: waar zal dat stoppen?
  Is dat niet belangrijk ten noorden van de taalgrens dat Belgïe goede resultaten in het buitenland boekt?
  Zouden jullie normaal vinden dat het BOIC niemand aan de Olympische spelen zou zenden? Ik denk van niet. En dan waarom zou de KBSB niemand (met uitzondering van de spelers die zelf alles kunnen betalen) aan EK en Wk’s zenden?

 13. Oscar
  Oscar20-06-2010

  Laten we toch even ernstig blijven. Proportioneel sturen we meestal één atleet met weinig of geen medaillekansen met zoiets als een minimum van vijf begeleiders.

 14. Jan Vanhercke
  Jan Vanhercke20-06-2010

  Persoonlijk vind ik het jammer dat men zo gemakkelijk dreigt met het ontbinden van de KBSB. Als men er dan toch niet van overtuigd is dat het enig nut heeft om de KBSB te behouden, kan men er ook altijd uit stappen.

  De kern van de zaak is echter dat we hoe dan ook een aantal zaken moeten, of willen, regelen op Belgisch niveau. Bijvoorbeeld ELO verwerking, Belgische kampioenschappen, interclubs, lidmaatschap van de FIDE. Dat zijn zeker algemene taken van de KBSB, of zijn/haar opvolger.

  Ik vind het ook normaal dat de federaties meer bijdragen tot de KBSB in de mate dat ze er ook meer voordeel uit halen. Dus, als de VSF wil dat de KBSB meer rond jeugd doet, en er komt hoofdzakelijk Vlaamse jeugd op af, dan lijkt het me logisch dat de VSF een groter aandeel van dat budget voor zich neemt. Als de FEFB meer een internationale focus heeft met spelers en clubs, dan moeten zij daar ook meer toe bijdragen.

  Is het niet eenvoudiger om de discussies over wat ons verdeelt achter ons te laten en te kijken hoe wie die dingen goed organiseren die we vinden dat we tezamen moeten doen. Ik denk dat veel Belgische schakers de VSF, FEFB en SVDB hiervoor dankbaar zouden zijn.

 15. Goe bezig manne
  Goe bezig manne21-06-2010

  @Jean-Cri: opgelet, vrij subjectieve en karikaturale reactie hieronder (niet verder lezen indien onvoldoende kilo’s zout bij de hand… en al helemaal niet zonder voldoende gerstenat! 😉 )

  1. Ik zie geen reden tot misverstanden? Elke federatie gebruikt zijn recht op autonoom bestuur, maar op verschillende manieren. Als dat bij sommigen misverstanden veroorzaakt, dan stel ik voor dat ze eerst de betekenis eens opzoeken van “autonoom”? Op mij komen die misverstanden over als een poging tot overname (doe wat ik wil dat je doet)

  2. Dat is een inherent probleem als je eerst met een afvaardiging (bestuur) onderhandelt die niet voor elk antwoord eerst een algemene vergadering samenroept vooraleer een antwoord te geven. Wat je wel zou kunnen stellen is dat die afvaardiging misschien niet voldoende voeling houdt met de achterban, maar ik denk niet dat zoiets tot hun takenpaket behoort. De individuele bestuurders hebben als taak om hun functie naar bestvermogen uit te voeren, niet om globale beleidsbeslissingen van de achterban correct te voorspellen. Ik geef toe dat de procedure om algemene vergaderingen samen te roepen omslachtig is en misschien zou aangevuld kunnen worden door snellere consultaties van de leden (internet enquetes, emais…)

  3. Clubs in Europese beker: laten we vijf minuten serieus blijven. De afgelopen jaren heeft telkens de club met beste sponsoring de interclubs gewonnen dankzij dat geld. Als ik kijk naar wie er in de kampioensploeg zat in de laatste ronde, dan zie ik niemand met de Belgische nationaliteit. U zou dus willen dat de gemiddelde Belgische schaker zo’n 4,5 euro per jaar moet bijbetalen om die gesponsorde, (semi?)beroepsspelers nog naar het buitenland te sturen op hun kosten ook? Als u toch wil vergelijken, voetbalclubs als Anderlecht zijn volledig professioneel en dragen zelf de kosten voor eventuele Europese ontmoetingen.

  Het is me niet bekend dat er in het verleden wel sponsoring was vanuit KBSB voor normentornooien. Maar laten we wel wezen, hoeveel kandidaat genormeerden ziet u, realistisch bekeken, in het Belgische ledenbestand?

  Hulp voor spelers die naar het EK volwassenen gaan: welke spelers dacht u daarvoor in aanmerking te laten komen? Op basis van het laatste “PLAYER” bestand (http://www.frbe-kbsb.be/ELO/PLAYER_201001.ZIP) vind ik volgende top 10 qua ELO punten: IVANCHUK VASSILY (UKR), JAKOVENKO DMITRY (RUS), SHIROV ALEXEI (ESP), NAIDITSCH ARKADIJ (GER), SARGISSIAN GABRIEL (ARM), MEIER GEORG (GER), BAKLAN VLADIMIR (UKR), FRIDMAN DANIEL (GER), SOKOLOV IVAN (NED) en POSTNY EVGENY (ISR). Als een persoon met andere dan de Belgische nationaliteit kampioen van Belgie mag worden (Mher Hovhanisian heeft volgens datzelfde bestand de Armeense nationaliteit maar speelt wel mee bij onze experten?) dan zou ons EK team uit deze spelers moeten gekozen worden. Of, als we de lijst beperken tot mensen met Belgische nationaliteit, dan krijg ik volgende top 10: CHUCHELOV VLADIMIR (2583), DGEBUADZE ALEXANDRE (2557), WINANTS LUC (2525), MICHIELS BART (2449), DUTREEUW MARC (2431), HAUTOT STEPHANE (2423), GULBAS CEMIL (2414), RINGOIR TANGUY (2404), VAN DER STRICHT GEERT (2404) en DOCX STEFAN (2403) (en van die 10 zijn er maar 3 die de moeite nemen om aan het Belgisch kampioenschap deel te nemen) Ik wil niet moeilijk doen, maar het BOIC hanteert minimum limieten die atleten moeten halen vooraleer ze naar een EK of WK worden uitgestuurd. Waar zullen we de lat leggen voor schakers? 2600 ELO punten?

  Wat de olympiades betreft, wie waren de deelnemers van de laatste keren dat we wel een ploeg hebben afgevaardigd? Waren dat onze sterkste spelers, of niet? Indien niet, dan zie ik er het nut niet van in. Om het in voetbaltermen te houden: ik zie niet in waarom de bondscoach in vierde nationale moet gaan recruteren omdat de spelers in hogere afdelingen liever op hoogtestage gaan met hun club, of gewoon omdat ze geen risico op kwetsuren willen lopen? Als je toch niet van plan bent om je sterkste afvaardiging te sturen, dan hoeft het niet, wat mij betreft.

  Om op uw vraag over uitstraling naar het buitenland te antwoorden: ja, ik verkies ook dat we goede resultaten halen, maar ik verkies ook van geen flauw figuur te slaan omdat we met een reserve ploeg aantreden. Er is een verschil tussen op je waarde geklopt te worden en jezelf belachelijk te maken door niet eens te proberen om je best te doen.

 16. Chessmaster
  Chessmaster21-06-2010

  Goed gezegd 17. Goe bezig manne.

  Kan ik enkel maar in volgen.

 17. Jean-Cri
  Jean-Cri21-06-2010

  @Goe:
  In 2005 was de KBSB wel van plan de beste Belgische spelers aan de Belgische kampioenschappen en de internationale toernooien te doen deelnemen. Geert Van der Stricht had een budget van 5000 EUR daarvoor voorgesteld.
  Dit voorstel werd door de VSF geweigerd.

 18. LH
  LH23-06-2010

  Dus met 5000 Euro wou men een wereldtoppers als shirove, naiditsch en jakovenko naar ons Bk lokken en mensen als winants, chuchelov en Dgebuadze naar alle uithoeken vd wereld sturen om ons land te vertegenwoordigen?
  ik ken de tarieven niet maar iets zegt mij dat ge dan achter die 5 toch nog minstens 4 of zelf 5 nulletjes moet zetten ipv 3.

 19. Jan Gooris
  Jan Gooris23-06-2010

  “Bij deze stel ik een eerlijke en democratische oplossing voor om de financiele discutiepunten op te lossen.
  “Vraag gewoon de mening van de clubs (via Internet)”.

  Inderdaad, er is geen enkele VSF/FEFB of KBSB bestuurder die met zekerheid weet wat de clubs juist willen (of niet willen) en daarom lijkt het mij een goede aanpak als de clubs hierin (digitaal) kunnen stemmen.
  Laat daarom elke federatie (VSF/FEFB/SVDB en KBSB) een eigen financieel plan voorleggen als ze het niet eens zijn met dit van de KBSB en dit argumenteren met voor- en nadelen.
  Laat vervolgens de clubs hierover stemmen (via Internet).
  Op deze wijze weten we meteen wat de clubs willen en hoeft er zich geen bestuur benadeeld te voelen.”

 20. steven
  steven23-06-2010

  Heeft een club met 5 leden dan evenveel gewicht als een club met 100 leden?

 21. steven
  steven23-06-2010

  @ goe bezig manne, 2 zaken:
  – als je een kip laat verhongeren dan zal het geen eieren leggen
  – als één zijde zus wil en de ander zo, dan sluit je een compromis door van allebei een beetje te doen

  Zo simpel is het. Letterlijk heel je betoog is dus inhoudelijk fout.

  Desalniettemin altijd een plezier om je grappen en grollen te lezen; maar laten we 5 minuten serieus blijven ;).

 22. Goe bezig manne
  Goe bezig manne23-06-2010

  @Steven: ik zal proberen, maar je maakt het echt niet gemakkelijk. Als jij gelooft dat je dat rode beest op het logo bovenaan deze pagina eieren kan laten leggen door het te voederen… 🙂

 23. Christophe@LC
  Christophe@LC22-07-2010

  De discussie over het verhogen van het lidgeld leek me nogal een alles-of-niets kwestie (want als de VSF het niet wil, gaan de andere liga’s het ook niet doen), dus dacht ik even aan een andere weg: veel verenigingen kennen zoiets als steunende leden, die vrijwillig een hoger lidgeld betalen dan de anderen. Ik vermoed dat er nog veel schaakclubs zijn geen onderscheid maken tussen “gewone” en steunende leden; door zo’n extra categorie in het leven te roepen en het extra geld naar de KBSB te sturen, zou de kwestie niet meer afhankelijk zijn van unanimiteit tussen de liga’s (of zelfs van unanimiteit binnen de liga’s?). Ik vermoed echter ook dat VZW’s voor zoiets hun statuten moeten wijzigen, maar is dat voor de voorgestelde verhoging van het lidgeld ook niet het geval?

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.