Delhaes: “Een sterk team bouwen en schaken erkend krijgen als sport”

Een kleine week geleden verraste Chris Ghysels vriend en vijand door zich terug te trekken als voorzitter van de KBSB. Günther Delhaes, die voor Ghysels al een keer aan het roer stond, werd door de leden van de Raad van Bestuur overtuigend verkozen als zijn opvolger.

Dat was niet de enige verschuiving die plaatsvond. Met André Damien en Jan Rooze zijn er twee opvallende nieuwkomers. Schaakfabriek sprak met de nieuwe voorzitter en één van de nieuwkomers over de nieuwe ploeg. De ambities zijn duidelijk…

“Ik was verrast door de terugtrekking van Chris”

Enkele jaren geleden was de ambitieuze Günther Delhaes al eens voorzitter van de KBSB. Toen richtte hij zich op de aanpassing van de regelgeving van de bond tot zijn mandaat niet verlengd werd door een gebrek aan steun bij Vlamingen en franstaligen. Enkele jaren en een voorzitter later is er veel veranderd. Vooral de financiële crisis bij de bond (u weet wel, de penningmeester die met de kas ging lopen) zorgde ervoor dat het bestuur meer crisismanagement was dan het traditionele dagelijkse bestuur.

Crisismanager van dienst was Chris Ghysels, die zijn eerste ambtsperiode onverwachts opgevuld zag met het terugvorderen van alle verloren centen. Een helse klus, waar Ghysels later deze week nog uitgebreid op terugkijkt op deze website. Zijn terugtrekking vorige week kwam voor velen als een verrassing. Zelfs de gloednieuw verkozen FIDE-afgevaardigde Jan Rooze, die op het moment van de verkiezing in Kroatië was, viel uit de lucht toen hij hoorde dat hij wel, maar Ghysels niet verkozen was.

De leemte werd echter snel opgevuld, want met de Duitstalige vertegenwoordiger van Rochade Eupen stond snel een opvolger klaar. “Ik was zelf ook verrast over de terugtrekking van Chris”, vertelt Delhaes aan onze redactie. “Ik wilde eigenlijk zelfs mijn kandidatuur terugtrekken toen ik het hoorde, maar anderen hebben mij overtuigd die gewoon te behouden, iets wat gelukkig door de uitslag bevestigd is. Ik besloot zo’n zes maanden geleden om me kandidaat te stellen, toen ik wat problemen merkte in de Raad van Bestuur.”

Gunther Delhaes, hier links op de foto naast Cemil Gulbas, is ambitieus voor zijn nieuwe ambtstermijn.

Delhaes kijkt positief naar zijn nieuwe ambtstermijn. “Ik heb al tientallen jaren ervaring op lokaal en regionaal niveau. Ik ben al sinds mijn 43e voorzitter van Rochade Eupen en nu enkele jaren voorzitter van de SVDB, waar we op een kameraadschappelijke manier goed samenwerken. We zijn er zelfs in geslaagd schaken erkend te krijgen als sport.”
Het spreekt dan ook voor zich dat dat laatste een van de meest voorname doelstellingen van Delhaes is. “Ik heb veel connecties en ik zal er alles aan doen om schaken erkend te krijgen”, aldus Delhaes. Voorts legt hij de nadruk op teambuilding. “Ik garandeer in ieder geval dat alle federaties op gelijke voet behandeld zullen worden. Er zijn enkele nieuwe namen bijgekomen. Ik wil heel graag dat de nieuwe raad van bestuur een hecht en goed team wordt. Ik wil als vrienden kunnen samenwerken. Daarnaast hoop ik de ondersteuning van de jeugd te verbeteren en de uitzendingen van ons land nieuw leven in te blazen.”

Dat laatste wordt een klus voor een van de nieuwkomers in het bestuur, Jan Rooze, die als nieuweling extra opvalt omdat hij de verkiezing won van een van de bestuursleden met de langste staat van dienst, Dirk De Ridder. “Mijn bekommernis was (en is) in de eerste plaats behoorlijke aandacht te besteden aan onze internationale selecties, om beter in staat te zijn een representatief (en dus sterk) team af te vaardigen, en tegelijk ook onze spelers met respect te behandelen”, vertelt hij over zijn nieuwe functie.

“Anderzijds ga ik ervan uit, dat ik als lid van het Bestuur ook inspirerend kan werken om een sterkere visie naar voor te brengen voor de ontwikkeling van ons Belgisch schaak op middellange termijn. Wat mij betreft moet daarbij onze jeugdpolitiek voorop staan, en daarbij liefst ook een betere symbiose in de rol die onze topspelers daarbij kunnen spelen. Ook hoop ik uiteraard dat wij ertoe kunnen komen, een visie en politiek uit te werken waar alle regionale bonden achter kunnen staan, zodat zo’n visie geen dode letter blijft. Dit lijkt mij trouwens essentieel om eventuele serieuze sponsors te kunnen interesseren, want – vanuit mijn eigen zakenervaring- is de geloofwaardigheid van een organisatie (in casu de KBSB en zijn geledingen) maar ook die van elk bestuurslid daarvoor een conditio sine qua non.”

Rooze wist op het moment van de verkiezing nog niet dat Ghysels zelf niet langer voorzitter zou zijn. Intussen heeft hij echter al overlegd met Delhaes, waarin zijn nieuwe functie bevestigd werd.

 1. David Roos
  David Roos03-12-2011

  Grootse plannen! Ik kijk er al naar uit! Go KBSB!

 2. Emanuel Nieto
  Emanuel Nieto03-12-2011

  Gunther Delhaes heeft een groot hart voor het schaken! Succes!

 3. gert
  gert04-12-2011

  Hopelijk niet voor callgirls. We zitten nu financieel al tot op het tandvlees.

 4. Ruben
  Ruben05-12-2011

  Ik wens alle nieuwe bestuurders het beste toe maar ik vrees dat de bewegingsruimte van het bestuur te beperkt is om er iets moois van te maken. Tekenend is dat op de AV het voorstel verworpen is om het bestuur toe te laten het wedstrijdreglement waar nodig te veranderen en de wijziging op de volgende AV te laten bekrachtigen. De stemming was 35 voor, 15 tegen en 5 onthoudingen. Aangezien aan VSF kant er 14 tegenstemmers waren tegen 11 voorstemmers, is dit voorstel ondanks een overweldigende meerderheid verworpen. Hoogstwaarschijnlijk zullen de tegenstemmers met de nodige hypocrisie het bestuur op de volgende AV een gebrek aan krachtdadigheid verwijten.

 5. LH
  LH05-12-2011

  en gaat het bestuur onderzoeken WAAROM de Vlaamse vleugel tegen dit of bepaalde voorstellen is?

 6. Chessmaster
  Chessmaster05-12-2011

  Het lijkt me da

 7. Chessmaster
  Chessmaster05-12-2011

  Het lijkt me dan ook normaal dat er gekeken wordt naar het waarom er hier tegengestemd werd?

 8. gert
  gert05-12-2011

  Misschien kunnen we ‘loodgieter’ Jean-Luc Dehaene recupereren om voorgoed uit deze impasse te komen 🙂

 9. Theo
  Theo06-12-2011

  @Ruben: dus een “meerderheid” van 15 tegen een “minderheid” van 35?!? Sorry hoor, maar van zulke moderne wiskunde snap ik niks…

 10. Ruben
  Ruben06-12-2011

  helaas wel. Een dergelijke wijziging heeft een meerderheid in de 2 grootste taalgroepen nodig. Het illustreert het vertrouwen dat men in elkaar heeft, zelfs een meerderheid van 70% is niet altijd voldoende om iets gedaan te krijgen.

 11. BugsBunny
  BugsBunny06-12-2011

  Dat is omdat anders de vlamingen met hun meerderheid alles zouden kunnen doordrukken tegen de wil van de andere taalgroepen misschien? Net zoals in de politiek.

 12. Theo
  Theo06-12-2011

  Toch een rare soort ‘democratie” hoor… Als 70% nog geen meerderheid is!?!?

 13. brabo
  brabo07-12-2011

  @Theo:
  Dit soort ‘rare’ democratie komt heel vaak voor. De Europese unie hanteert vandaag ook een systeem waarin nog steeds elk land een veto kan stellen zodat zelfs een heel kleine minderheid iets kan blokkeren. Vaak zijn dit soort mechanismen nodig om de belangen van de minderheden te beschermen.

  Ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat niet altijd de wil van een meerderheid kan worden doorgedrukt die tot nefaste gevolgen voor een minderheid zou leiden.

 14. Ruben
  Ruben07-12-2011

  @brabo. In sommige gevallen is dit zeker zo. Maar het aangehaalde voorbeeld is gewoon een indicatie van de macht van blokkeringsminderheid. Dat dit ten koste gaat van de efficiëntie van de KBSB, is voor hen van generlei tel.

  Een voorbeeld om het duidelijk te maken. Via de website van de KBSB kan je het interclubadres per ronde veranderen, waarbij automatisch een mail gestuurd wordt naar de nationale toernooileider en de bezoekende club. Vorig jaar heeft een club de zaterdagnacht voor de speeldag zo’n adreswijziging gedaan. De interclubverantwoordelijke van bezoekende club heeft die mail niet op tijd gelezen zodat een deel van zijn ploeg driekwartier te laat toekwam op het nieuwe adres. Een kleine reglementswijziging kan een dergelijke voorval in de toekomst vermijden. Indien de RvB het vertrouwen krijgt van de AV, dan is het toch logisch dat de RvB het wedstrijdreglement kan veranderen, en dat de controle achteraf moet volstaan.

 15. brabo
  brabo07-12-2011

  @Ruben:
  Ik begrijp dat een kleine reglementswijziging in je voorbeeld een oplossing zou geven voor het probleem. Echter ik heb toch enkele opmerkingen.

  – Dit soort situaties zoals in het voorbeeld lijken mij erg uitzonderlijk. Ik ben geen voorstander om telkens nieuwe reglementen te schrijven om elke uitzonderlijke situatie op te lossen. Zo creeer je m.i. enkel een geweldig complex en lang reglement die tenslotte toch onvoldoende zal blijken bij een nieuwe uitzonderlijke situatie. De fairplayregels zouden moeten volstaan om te beseffen als thuisploeg dat je niet correct bezig bent.
  – Meer macht geven aan de RvB voor kleine reglementswijzigingen, klinkt leuk voor de efficientie. Echter welk objectief criterium bepaalt of een aanpassing klein of groot is? Trouwens vaak wordt de impact onderschat van een wijziging als er niet breder wordt overlegd.
  – Tenslotte ben ik tegen wijzigingen in een competitiereglement wanneer een competitie al bezig is.

 16. Luc Oosterlinck
  Luc Oosterlinck07-12-2011

  @ Brabo, uw laatste opmerking is zeer juist, het reglement bij de start van de competitie is geldig voor heel de competitietijd.

 17. Ruben
  Ruben07-12-2011

  @brabo en luc. Uiteraard mag je gedurende de competitie het reglement niet veranderen. Maar dit illustreert nog veel meer dat het niet aan de AV is om het wedstrijdreglement te veranderen. Want als er iets gebeurt in de interclubcompetitie in december 2011, dan moet men kunnen ingrijpen in het seizoen 2011-12. Helaas is de volgende AV slechts in november 2012 zodat er nog een jaar moet gewacht worden. In tegenstelling tot de statuten en het budget is het wesstrijdreglement iets operationeel dat door de RvB moet kunnnen veranderd worden.
  Stel dat er plots een kandidaat-sponsor opduikt voor de IC competitie, en dat die sponsor als tegenprestatie vraagt dat alle matchen in eerste afdeling op zijn website via elektronische borden te volgen zijn, ga jij dan tegen de sponsor zeggen dat ie minstens tot oktober 2013 moet wachten omdat anders de wijzigingen in het reglement niet kunnen goedgekeurd worden?
  In de meeste clubs is het het bestuur en niet de AV die het wedstrijdreglement voor het clubkampioenschap vastlegt.

 18. brabo
  brabo07-12-2011

  @Ruben:
  Het (hypothetische) voorbeeld van een kandidaat-sponsor lijkt mij eerder een luxe dan een hoogdringend probleem. Trouwens ik kan mij voorstellen dat er clubs zullen zijn die de rompslomp van electronische borden niet zien zitten voor elke ronde.
  We hebben een interclub die al jaren vrij goed draait dus ik zie niet direct in waarom bepaalde zaken zo hoogdringend kunnen zijn dat het niet kan wachten tot op de jaarlijkste AV. Bovendien als er echt eens een serieus probleem opduikt (zoals de ontvreemde kas) dan kan je nog altijd een bijzondere AV organiseren.

 19. Jan Vanhercke
  Jan Vanhercke08-12-2011

  Zou het niet eenvoudiger zou zijn als de AV reglemententenkwesties volledig doorschuift naar de reglementencommissie en bepaalt dat er daar gestemd wordt, rekening houdende met de stemverhoudingen van liga’s/federaties.

  Dit heeft alleen maar voordelen. De timing staat dan los van de kalender van de AV en de mensen die discussieren over de reglementen stemmen er ook over. Op een AV wordt er soms al eens gestemd door mensen die niet of amper geinformeerd zijn over de pro en contra van een keuze.

  Het bestuur hoeft dan enkel er op toezien dat de beslissing correct genomen wordt en ze bekrachtigen.

 20. Goendi
  Goendi08-12-2011

  @Jan: Lijkt mij een plausibel idee, mocht er een reglementen commissie zijn. In het verleden heeft men iets dergelijks gehad, vervolgens werden de voorstellen die waren tot stand gekomen na veel tijd en inzet weggestemd op enkele minuten. Het huidge voorstel was overigens helemaal niet slecht, integendeel, het vereiste een 3/4 meerderheid binnen het bestuur alvorens een reglementswijziging van kracht werd.

  Sidenote: op de laatste AV’s zijn alle voorstellen tot reglementswijzigingen vanwege het bestuur goedgekeurd, op dit voorstel na. Het rekte de vergaderingen wel verscheidene uren. Of hoe er ergens toch een zekere ironie is…

 21. Jan Vanhercke
  Jan Vanhercke09-12-2011

  @Goendi: Zoals ik me herinner had vroeger de reglementencommissie niet de bevoegdheid om te beslissen over het reglement. Het ging altijd terug naar de AV. Dat is in dit voorstel niet de bedoeling.

  Van een bestuurder wordt niet verwacht bezig te zijn met elk detail van de werking van de vereniging. Daar hebben verschillende bestuurders, verschillende bevoegdheden voor (secretaris, penningmeester, etc..). Dus de RvB als college reglementen laten opmaken en goedkeuren lijkt me niet wenselijk (zelfs niet met 3/4 meerderheid).

  Het is duidelijk dat de AV (als orgaan, c.q. ligas, federaties) inspraak wil in het proces van reglementswijzigingen. Dat is perfect normaal. Maar dat kan buiten de AV (als vergadering) perfect georganiseerd worden met respect voor de stemverhoudingen binnen de AV. De AV moet dan eenmalig beslissen over de samenstelling van de commissie.

  Het lijkt me dus veel efficiënter één bestuurder aan te duiden die verantwoordelijk is voor de goede en democratische werking van een reglementencommissie. Het bestuur moet dan enkel de voorstellen die daaruit voortvloeien bekrachtigen.

  Omdat de beslissingen genomen worden door mensen aangeduid voor die taak door de AV heb je een betere garantie dat bekwame en geïnformeerde personen zich uitspreken over het reglement. Ook de betrokkenheid van wie beslist zal hoger zijn. En, omdat de AV over de samenstelling beslist, heeft ze ook de garantie dat verhoudingen gerespecteerd zijn. Bovendien is het bijeenroepen van deze commissie efficiënter dan het bijeenroepen van een AV. Ik denk dat er zeker kandidaten kunnen gevonden worden om zich te verdiepen in de reglementen. Ik kan me echter best voorstellen dat niet iedereen geïnteresseerd is om dit te doen vanuit een mandaat als bestuurder. Net zoals er op een AV vaak mensen moeten stemmen die niet geïnteresseerd zijn in de reglementenkwesties. Vandaar dat een commissie, met bevoegdheden, mijn inziens beter werkt.

  Het is duidelijk dat over reglementen beslissen vanuit de AV niet werkbaar is. Beslissen vanuit de RvB is dan voor de AV niet wenselijk. Een derde weg zoeken dus en blijven proberen tot dat een goed werkend model gevonden is.

 22. brabo
  brabo09-12-2011

  @Jan Vanhercke:
  Ik vind het een goed idee om een aparte reglementencommissie op te richten. Misschien kan men hiervoor de interclubverantwoordelijken contacteren . Als een gezonde mix van grote, kleine, Nederlandstalige, Franstalige, Duitstalige,…clubs kan worden gevonden dan lijkt mij dit erg representatief.
  De interclubverantwoordelijken hebben vaak de beste kijk op de diverse belangen en problemen. Ze staan ook het dichtst bij de basis.

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.