“Belgen zijn dikwijls te bescheiden”

Het prachtige MAS in Antwerpen heeft al veel aandacht getrokken in de Vlaamse cultuurwereld. Allerlei bekende Vlamingen en evenementen passeerden er de revue.

Anderhalve maand geleden was het echter de beurt aan enkele enthousiaste schakers, en wel schakers die er verzamelden voor een speciaal, nieuw initiatief: Go For Grandmaster. De naam hebt u waarschijnlijk al meer horen vallen, maar wat houdt dat project nu precies in? Tijd voor een interview, dachten we bij Schaakfabriek. Aan het woord: Walter Tonoli en Joël Schols…

In de jaren ’70 en ’80 werd in Engeland een opmerkelijk initiatief gehouden. Om een nieuwe topgrootmeester te krijgen, loofde men een grote som geld uit voor de allereerste jeugdspelers van een bepaalde leeftijd die de titel grootmeester achter zijn naam kon zetten (althans, dat was de bottom line van de actie, die wel wat dieper uitgedacht was dan we het hier voorstellen). Enkele jaren later verschenen niet toevallig enkele ijzersterke Britse grootmeesters aan het de schaaktop.

Toen Walter Tonoli – gepassioneerd schaker en ‘hoofd’ van de bekendste schaakfamilie van ons land, tevens CEO van The Belgian NV – en Joël Schols – een bevriende bedrijfsleider die vroeger erg actief was als jeugdspeler en zijn oude liefde ziet heropflakkeren, tevens CEO van Newtel – over het Britse concept lazen, brandde er een lichtje, dat week na week heviger begon te schijnen. Op zoek naar een neutraal project, los van schaakpolitiek en dergelijke, kwam “Go For Grandmaster” uit de koker. De baseline: een stevige geldprijs voor de eerste Belgische grootmeester die geboren is in de 21ste eeuw. Maar het is veel meer dan dat alleen, zo leren we als we aan tafel zitten met de oprichters, om terug te blikken op de lancering van het project.

Het Belgische Team op het openingsevenement

“De reacties van alle bezoekers, spelers, begeleiders, sympathisanten waren ronduit schitterend en hartverwarmend”, aldus Tonoli. “We danken de Antwerpse jeugddienst en de medewerkers van het MAS die ons deze unieke locatie op de 8ste verdieping ter beschikking hebben gesteld. Het MAS is publiek toegankelijk wat ons naar schatting 8.000 bezoekers heeft bezorgd. Dat zorgde voor een ongelooflijke sfeer en promotie voor het schaken. Mooi meegenomen, maar het hoofddoel van onze VZW is en blijft om het schaken via de jeugd in België op de wereldkaart te zetten. We leggen de lat hoog en zijn heel ambitieus.”
SF: De meeste mensen kennen de naam Go for Grandmaster zeker wel, maar kan je de doelstelling iets meer toelichten, zodat iedereen een goed beeld heeft van wat het project precies inhoudt?
“Wel, we zijn van mening dat we als Belgen dikwijls te bescheiden zijn. We bengelen achterop in de internationale schaakarena. En dat is zonde want onze jeugd is niet minder begaafd dan onze buurlanden. Het ontbreekt echter aan 2 zaken in het Belgische schaaklandschap om een prominente rol op het wereldtoneel te kunnen spelen: professionele structuur en voorbeeld rolmodel, zeg maar het Kim Clijsters-effect: een vedette die een aanzuigeffect creëert.”
SF: Hoe paste het lanceringsevenement in die doelstelling?
Er zijn verschillende invalshoeken. Eerst en vooral moet je financiële middelen verzamelen. Daarvoor spreken we de bedrijfswereld en overheden aan. Maar je moet iets in ruil kunnen bieden. Zo’n event biedt visibiliteit en mediabelangstelling. Vervolgens heb je de invalshoek van de jeugdspelers zelf: om het niveau te verhogen zijn vele zaken nodig, zoals opleiding, coaching en begeleiding, maar ook de mogelijkheid om tegen sterke leeftijdsgenoten uit te komen. Dat laatste hebben we geboden in een 4- landentoernooi. België eindigde overigens eervol 3de op een haartje na Engeland en met een overwinning tegen het oppermachtige Nederland. Dan heb je ook de simultaan met Anish Giri die een absolute publiekstrekker was. We vonden het een leuk idee om een zeventienjarige Grootmeester als voorbeeld voor onze jeugd te laten aantreden tegen 30 spelers.

Walter Tonoli, zelf een gepassioneerd schaker uit een van de bekendste schaakfamilies, geeft iets terug aan zijn favoriete hobby.

SF: Jullie project looft ook een grote geldprijs uit. Daarbij komen enkel de spelers geboren in de 21ste eeuw in aanmerking voor de financiële ondersteuning van de schaakcarrière. Waarom precies op die manier?
“‘Go for Grandmaster’ geeft inderdaad een grote financiële steun aan de eerste Belgische jeudspeler die Internationaal Grootmeester wordt. De beperking in de leeftijdscategorie heeft vooral te maken met het spaarpotje dat moet gecreëerd worden om het betaalbaar te maken. Tot hiertoe hebben wij twee het grootste deel van de kosten gedragen en staan met we samen voor 25.000 € borg. Het is de bedoeling om de bedrijfswereld te motiveren om dit maatschappelijk doel te ondersteunen en in de toekomst veel meer mogelijk te maken. Met de steun die we momenteel uit alle hoeken genieten, denken we er aan misschien vroeger dan verwacht andere leeftijdscategorieën ook te kunnen motiveren.”
SF: Waar gaat al dat geld naartoe?
Het is de intentie dat er minimum een derde naar het spaarpotje en minimum een derde naar ondersteuning van andere projecten en jeugdopleiding gaat. Een kleiner deel wordt gereserveerd voor de werkingskosten. Alle bestuursleden en medewerkers werken gratis en iedere euro gaat naar de jeugd.
SF: Is ‘Go for Grandmaster’ geen concurrentie voor andere jeugdschaakinitiatieven?
“Dat geloven we niet. ‘Go for Grandmaster’ is noch club noch federatiegebonden en stelt zich neutraal op. We steunen zelf ook andere initiatieven die bijdragen om het schaken bij de jeugd in België naar een hoger niveau te tillen. Clubopleidingen, Your next move, Jeugdschaak.be, Kasparov Chess Foundation, Inventichess en nog vele andere initiatieven in Vlaanderen, Wallonië en Duitstalig België dragen allemaal bij tot het promoten van het schaken en zijn complementair aan elkaar. We zijn met zijn allen op de goede weg. Het doet plezier te horen dat ze in Nederland zeggen dat België in 5 jaar tijd 15 jaar achterstand heeft opgehaald. Jammer genoeg hadden we 30 jaar achterstand op onze noorderburen, maar ze zijn verwittigd!”

SF: Is het ook de bedoeling van Go for Grandmaster om jeugdspelers individueel te steunen?
Het is de bedoeling om Belgische talenten in diverse leeftijdcategorieën te steunen, ongeacht bij welke club of federatie ze behoren, eerder dan individuen. Het individueel steunen van spelers laten we eerder aan de clubs over.
SF: Gaat Go For Grandmaster zelf ook schaaktrainingen organiseren?
Naast het steunen van bestaande initiatieven is het inderdaad zo dat ‘Go for Grandmaster’ het idee heeft om 1 of 2 maal per jaar een schaaktrainingsstage in te richten voor de grootste Belgische talenten. Deze plannen worden binnenkort bekend gemaakt.

De simultaan van Anish Giri was een van de hoogtepunten van de openingsdag.

SF: Onlangs verklaarde Jan Callewaert dat een initiatief als ‘Go for Grandmaster’ perfect zou passen in de Kasparov Chess Foundation (zie interview schaakfabriek.be). Wat vinden jullie van dat idee? En hoe zouden jullie je eigen bestaansrecht motiveren als je naar dergelijke grote, internationale initiatieven kijkt?
“We hebben inderdaad een gelijkaardige missie en visie. Wat Kasparov Chess Foundation op Europees niveau doet willen wij op een meer bescheiden Belgisch niveau realiseren. Alle beetjes helpen om hetzelfde doel te realiseren. Laat ons stellen dat we zeer complementair zijn aan elkaar en mekaars initiatieven waarderen.
SF: Ook op schaakfabriek.be reageerde een zoals altijd enthousiaste lezer als volgt op jullie lancering en ik citeer: “Volgens mij is ‘Go for Grandmaster’ een doodgeboren kind als je ziet dat we er vandaag niet eens in slagen om een team samen te stellen voor een Europees landen kampioenschap. Mij lijkt het interessant om in een project als ‘Go for Grandmaster’ dat soort evenementen te ondersteunen want het is de ideale manier om jeugd tegen sterkere spelers te laten oefenen”. Reactie?
“De activiteit in het MAS had dezelfde intentie: spelen tegen sterkere tegenstanders. Een landenteam op het Europees jeugdkampioenschap steunen behoort zeker tot de mogelijkheden. En we kunnen jullie verzekeren dat we springlevend zijn. Onze medewerkers zijn zeer enthousiast om in 2012 mooie projecten te realiseren.”

Het enthousiasme van Tonoli en Schols is opvallend. Terwijl wij het interview binnen internetnormen willen houden, vertellen de heren vol passie verder over hun project en hun visie. Alle informatie daarrond vind je op de website van Go For Grandmaster.

 1. Gonzo
  Gonzo07-12-2011

  Kom er maar in Brabo….

 2. gert
  gert07-12-2011

  Men kan erover discussiëren maareuh .. schitterend initiatief.

 3. LH
  LH07-12-2011

  ik blijf het bizar vinden
  langs de ene kant er op drukken dat je je (lees: jeugd) niet door kortzichtig geldgewin mag laten leiden maar er dan gewoon botweg 1 miljoen oude Belg. Frank tegenaan gooien is toch een heel klein beetje dubbelzinnig.

 4. brabo
  brabo07-12-2011

  Het initiatief juich ik zeker toe. Ik stel wel vraagtekens bij de doelstellingen en de werking als het niet-gebonden is aan de federatie. Is een nauwe samenwerking met de federatie niet beter om resultaten te verkrijgen?

  Mijns inziens zou het verstandig zijn om bijvoorbeeld eens contact op te nemen met Jan Rooze. Als gloednieuwe fide-afgevaardigde en tevens ex-topmanager lijkt hij mij het juiste aanspreekpunt om de talentvolle jeugdspelers internationaal ervaring te laten verkrijgen.

 5. brabo
  brabo16-12-2011

  Zonet werd een heel interessant artikel gepubliceerd op chessbase die dicht aanleunt bij het thema van dit artikel: http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=7761

  Het meest interessante vond ik dat hij stelde dat je vaak heel jong al een keuze moet maken tussen topschaken of studeren. Ik weet dat het project ‘Go For Grandmaster’ als hoofddoel heeft om uiteindelijk een nieuwe Belgische grootmeester voort te brengen maar rekening houdend dat je hiervoor voluit de kaart van topschaken moet kiezen i.p.v. studeren, heb ik wel twijfels of iemand stimuleren om grootmeester te worden ethisch nog correct is in deze steeds verder globaliserende wereld. Begrijp mij niet verkeerd, topschaken is voor mij een waardig alternatief t.o.v. studeren maar ik ben niet voor de propaganda. Ik meen dat ‘Go For Grandmaster ook propaganda maakt voor het schaken zelf dus ook voor de hobbyschaker die geen topschaak ambieert. Dit (grootste ?) gedeelte van het project vind ik heel positief.

 6. brabo
  brabo16-12-2011

  Nog een bedenking. De vergelijking met de jaren 70-80 gaat echt niet meer op. Toen was je als grootmeester een zeldzame verschijning en kon je goed je boterham verdienen in het Westen. Sinds de val van de muur is het voor de lokale GM veel moeilijker geworden. De GM-keuze is dus een heel stuk minder aantrekkelijk geworden. Het is trouwens geen toeval dat tegenwoordig heel wat goede lokale schakers stoppen met schaken of tenminste het op een heel laag pitje zetten.

 7. Peter
  Peter16-12-2011

  Brabo: ik vind wel dat je in jouw opmerkingen het onderscheid moet maken tussen grootmeester worden en topschaken, want die twee hebben in feite nog maar weinig met elkaar te maken. Er zijn voorbeelden zat van goede grootmeesters die echt wel makkelijk schaken combineren met werk en/of studies. Heel Nederland loopt er vol van, om maar één simpel voorbeeld te noemen (er zijn echt véél voorbeelden).

  Om bij de wereldtop te horen, ok, dan heb je zeker gelijk. Maar grootmeester worden kan perfect zonder er alles voor op te offeren. Je hebt er wel een flinke dosis talent voor nodig natuurlijk 🙂

 8. brabo
  brabo16-12-2011

  Topschaken is inderdaad een flexibel begrip. Vanuit het Belgische standpunt bekeken is een grootmeester zeker topschaak want behalve Luc Winants hebben we voorlopig geen enkele Belgische grootmeester die hier opgegroeid is.

  De situatie in Belgie mag je echt niet vergelijken met Nederland of Frankrijk waar een veel betere structuur bestaat en het zeker gemakkelijker is om grootmeester te worden dan hier.

  Ik ben niet akkoord met je stelling dat je grootmeester kunt worden zonder er alles voor op te offeren. Als je kijkt naar de zogezegde tegenvoorbeelden in het buitenland die zowel grootmeester en succesvol studeren/ werken dan zal je opmerken dat die spelers steeds GM werden ten laatste wanneer de hogere studies begonnen. In de kinder/tienerjaren beschik je over heel veel vrije tijd waardoor het relatief gemakkelijk is om onopgemerkt er alles voor op te offeren. Een complete toewijding gecombineerd met een goede structuur levert grootmeesters op wat al meerdere malen is aangetoond.

  Eenmaal de 18 voorbij geraak je in een andere situatie. Op dat moment moet je keuzes maken. Het is een utopie om zowel succesvol in het schaken te zijn en terzelfdertijd goed te studeren of carriere te maken. 2 voorbeeldjes uit jouw eerder genoemde Nederland: Smeets en Stellwagen. Smeets is een mooi voorbeeld van iemand die tracht te studeren maar tevens ook nog actief schaakt. Hij gaf onlangs zelf toe in een interview dat de studies niet van een leien dakje lopen. Stellwagen heeft voluit de kaart van de studies/ werken/ carriere gekozen met als gevolg dat hij nog nauwelijks tot schaken komt en hij uiteraard geen progressie meer maakt.

 9. Peter
  Peter16-12-2011

  Hoho, Brabo. Smeets en Stellwagen zijn idd een voorbeeld van hoe het niet te combineren is als je top wilt worden. Maar diezelfde twee kerels hebben wel zonder problemen de grootmeestertitel gehaald en dat wél in combinatie met studies. Meer zelfs, de stijging van Smeets naar 2650 gebeurde volledig tijdens zijn studie rechten (dacht ik), die hij toen nog niet opgaf. Het is net de stap hoger die problemen oplevert.

  Hetzelfde voorbeeld nu zie je bij Bok en Van Kampen. Ik geef je dus wel gelijk he: als die meer willen halen dan de titel, dan zullen hun studies daaronder lijden, zonder twijfel, maar de titel zelf halen, lukt hen zeker in combinatie met school. Stellwagen heeft nu het schaken aan de kant gezet voor zijn studies, maar zijn 2600-niveau haalt hij nog altijd in zijn partijen.

  Het grote nadeel hier is, en daar heb je ook gelijk in, de structuur. Hier moet een jeugdspeler zich extra dubbel plooien voor hetzelfde doel.

  Ik ben het dus wel eens met de grote lijnen in je betoog, maar ik vind ze te eenzijdig en iets te “radicaal”.

 10. brabo
  brabo17-12-2011

  Noch Bok (1995), noch Van Kampen(1994) zijn 18 jaar oud dus opnieuw geen referenties van hoe succesvol studeren en schaken. Smeets had zijn studies (economie) vorig jaar op 25 jarige leeftijd nog steeds niet afgewerkt. De stijging naar 2650 had er naar alle waarschijnlijkheid nooit gekomen als hij zijn studies serieus had aangepakt. Stellwagen heeft nog een 2600 rating achter zijn naam maar wat betekent het als je slechts enkele partijen per jaar speelt.

  Het zal echt een grote uitzondering zijn die terzelfdertijd bv. een ingenieursdiploma en een grootmeestertitel zal binnenhalen. Het is onjuist om te stellen dat serieus studeren kan samengaan met succesvol schaken. Naar school gaan, vind ik niet serieus studeren want de proeven zijn een lachertje in vergelijking met wat je bij hogere studies moet doen.

 11. LH
  LH17-12-2011

  en wat wil je nu eigenlijk zeggen?
  succesvol schaken, topschaker of GM worden zijn 3 totaal verschillende dingen.

  tuurlijk kun je schaak en studie combineren. tuurlijk kun je masterdiploma behalen en tegelijk GM worden. (er zal op wiki wel ergens een lijst staan)

  succesvol schaken is een persoonlijk gegeven en als je aan topschakers denkt dan is dit een groep van hooguit 100 man sterk terwijl er toch net iets meer mensen met die titel zijn

  Wat betekent vanuit “belgisch standpunt” in de internationale schaakwereld/context? wij slagen er bvb niet eens in een nationale ploeg af te vaardigen.

 12. Goendi
  Goendi17-12-2011

  @Brabo: stellen dat het niet hebben afgewerkt van een rechtenstudie op 25 jaar rechtstreeks of onrechtstreeks mogelijk te maken heeft met nog te veel tijd aan het schaken besteden is kortzichtig. Er zijn voldoende studenten die zonder dergelijke bezigheden een of meerdere jaren dubbelen. Ook is het niet gezegd dat omdat iemand goed kan schaken, hij een grotere intelligentie zou bezitten dan leeftijdsgenoten. Een niveau van 2600+ halen (wat top 500 van de wereld is) én een diploma is echter wel degelijk bewonderenswaardig. Hoeveel tennissers of voetballers doen hun dat na, als ze een gelijkwaardig niveau zouden halen?

  Soms vind ik absoluut dat je argumenten slechts lukraak gekozen zijn. Er is geen enkele onderbouwing voor geen van beide stellingen, akkoord. Maar als je de feiten bekijkt kun je toch enkel vaststellen dat de bovenvernoemde heerschappen én studeren, én GM zijn, én 2600 elopunten tellen. Ik ben er zeker van dat elkeen hier zal beamen dat een diploma hoger onderwijs alleen al een verwezenlijking is, en zij doen dus nog dat beetje extra.

 13. brabo
  brabo17-12-2011

  Ik wil zeggen dat je onmogelijk tezelfdertijd op 2 domeinen succesvol kunt zijn. Wel mogelijk is dat je eerst op 1 domein succesvol bent en daarna op een 2de domein. Het programma ‘Go For Grandmaster’ insinueert (of sterker claimt) dat je wel op 2 domeinen (studeren en schaken) tezelfdertijd succesvol kunt zijn en dat is volgens mij een misleidende en potentieel gevaarlijke boodschap waarvoor ik jonge schakers wil waarschuwen.

 14. Bob
  Bob18-12-2011

  Brabo: Ik denk dat Peter, terecht, wil zeggen dat GM worden niet hetzelfde meer is als “succesvol bezig zijn op 2 domeinen”. GM worden voor een talentrijke speler gaat veelal wel samen met een andere tijdsbesteding. Het verdergaan is wss onmogelijk, zoals jij zegt.

  Ik wil op één punt extra ingaan: je weerlegt Peter zijn argument over de scholieren door te zeggen dat iemand die nog geen 18 is geen referentie is. I beg to differ! Het middelbaar is inhoudelijk een pak gemakkelijker dan hoger onderwijs, dat is nogal wiedes. Echter, de tijdsbesteding over een heel jaar is in een middelbaar onderwijs ook erg belastend: je bent verplicht om van 8u ’s morgens tot 16u ’s avonds op school te zijn en je krijgt daarnaast zeker werk voor nog een uurtje extra gemiddeld na school (afhankelijk per individu, ik geef les en sommigen werken echt meerdere uren per dag thuis). Jij slaat de bal dus totaal mis als je stelt dat dat geen referentie is. Mensen als Giri, Bok en Van Kampen tonen net aan dat je met een beperkte tijdsinjectie in het schaken al grootmeester kan worden. Het probleem treedt op als ze meer willen dan dat.

  ps Ik zou zelfs verder kunnen gaan, maar ik denk zelf dat dat niet klopt, maar goed: aan de unief heb je meer vrijheid om zelf je tijd in te delen. Bv. een Howell stelt onomwonden dat hij nog nooit zoveel tijd in schaken steekt als nu tijdens zijn studie. Natuurlijk zal zijn studie daaronder lijden, maar hij gaf letterlijk aan dat dat vroeger niet mogelijk was omdat hij naar school moést gaan.

 15. brabo
  brabo18-12-2011

  Bob:
  Ik vind het voldoende interessant om er over uit te wijden.
  Om GM te worden moet er 3 aspecten aanwezig zijn:
  – Talent (wat je hebt of niet)
  – Bereid zijn om erg veel tijd er met grote regelmaat in te steken (op zich ook een talent maar kan deels gecoacht worden)
  – Goede omstandigheden (die je vaak kunt sturen door keuzes te maken)

  Als je kijkt naar een normale levensloop dan zijn de omstandigheden tijdens het schoollopen het best. Je hebt geregeld vakantie waardoor je veel tornooien kunt spelen en je kan bijna elke dag wel 1 of meerdere uren spenderen aan het schaken. De regelmaat valt weg eenmaal je op serieuze wijze de hogere studies aanvat want tijdens de lange blokperiodes is het uit den boze om nog met schaken bezig te zijn wat nefast is voor de schaakambities. Eenmaal je een voltijdse job hebt (of erger nog een gezin) dan is het helemaal gedaan want behalve leraren, beschik je over een erg beperkt verlof wat onvoldoende is om nog serieuze vooruitgang te kunnen boeken.

  Ps. Als Howell een studiekeuze genomen heeft waar hij met de 2 vingers in zijn neus kan doorgeraken dan is dit wellicht omdat hij niet gekozen heeft voor de meest uitdagende richting voor zichzelf en dus eerder de prioriteit geeft aan het schaken. In dit geval spreek ik van wat aanmodderen bij de studies (en dus geen succescarriere) om toch nog enig backupplan te hebben als het schaken hem niet meer zou bevallen. Begrijp mij niet verkeerd, ik vind zijn keuze niet slecht maar het is geen goed voorbeeld van iemand die op 2 domeinen tezelfdertijd succesvol is.

 16. Bob
  Bob18-12-2011

  Brabo: tijdens examenperiode tijdens het middelbaar kan je ook niet bezig zijn met schaken. Het is idd wel zo dat die periode veel korter is als in het hoger.

  Omgekeerd daarentegen: door het jaar kan je tijdens het hoger er meer mee bezig zijn dan tijdens het middelbaar.

  Nu, los daarvan: in je tweede stukje verander je al in die zin dat je het hebt over een succesvolle job en niet zozeer over studies. Dat is uiteraard een waarheid als een koe, die niemand betwist.

  Het enige wat Peter en ik betwisten is dat je studies niet zou kunnen combineren met grootmeester worden of zijn. Zoiets kan echt zeker wel en die Nederlanders zijn daar wél een voorbeeld van. Net zoals ze een voorbeeld zijn voor wat jij aangeeft. Dat is een belangrijke nuance.

  Overigens, het is wel een uitzondering, maar Luke McShane combineert zijn schaken met een drukke fulltime job en haalt nog het 2700-niveau.

  Ohja, een gezin: Zowel Kramnik als Anand hebben een gezin. Wat je daar zegt, is nonsens.

 17. brabo
  brabo18-12-2011

  Bob:
  De examenperiodes in het middelbaar zijn een lachertje t.o.v. serieuze hogere studies. Maanden compleet stilliggen zoals bij universiteitsstudies heeft een heel negatieve invloed op je schaakprogressie, iets wat niet gebeurt in het middelbaar.

  Er is niets moeilijk aan grootmeester zijn en studeren. Een grootmeestertitel is voor het leven en zelfs al haal je barslechte resultaten dan nog blijf je grootmeester. De moeilijkheid ligt uiteraard in het grootmeester worden en tezelfdertijd succesvol studeren of als grootmeester er nog 100 elo bij te halen en tezelfdertijd succesvol studeren. Het zal echt een grote uitzondering zijn die de 2 domeinen tezelfdertijd kan combineren.

  Ook Luke McShane is een mooi voorbeeld van hoe je onmogelijk op 2 domeinen succesvol kunt zijn.
  Ik zal dit even staven vooraleer ik gek word verklaard.
  Luke is geboren in 1984. Hij had in 2004, 2656 elo en stond toen op een 43ste plaats op de wereldranglijst. Vandaag heeft hij 21 punten meer dus 2671 en staat hij op de 70ste plaats.
  Nu dat zegt niet veel dus vergelijken we even met enkele leeftijdsgenoten die in 2004 ongeveer evenveel elo hadden.
  1) Radjabov geboren in 1987, had toen 2651 elo en 35ste plaats. Nu 2781 en 5de plaats
  2) Aronian geboren in 1982, had toen 2648 elo en 45ste plaats. Nu 2802 en 3de plaats
  3) Mamedjarov geboren in 1985, had toen 2648 elo en 46ste plaats. Nu 2733 elo en 18de plaats
  Volgens mij een ijzersterk bewijs dat Luke McShane slechts aangemodderd heeft sedert 2004 omwille van studies en werk in tegenstelling met de leeftijdsgenoten.

  Tenslotte ik heb het niet over sterkte verliezen. Iemand die studeert, een gezin, een job of gewoon minder tijd aan schaken spendeert zal vrij relatief gemakkelijk zijn oude niveau kunnen behouden. Succesvol in een domein zijn, betekent voor mij echter niet stilstaan maar vooruitgaan en dat zie ik enkel gebeuren als je dit domein de volle prioriteit geeft.

 18. Bob
  Bob18-12-2011

  Ok, Brabo, die nuancering op het einde vind ik wel relevant.

  Daarnaast moet je ook toegeven dat iedere schaker sowieso het meeste leert voor zijn 18de. Dat heeft niets te maken met externe factoren maar wel met het feit dat men op die leeftijd in bijna alles wat men doet het meeste vooruitgang boekt. In die zin blijft uw bewering behalve logisch nog steeds enigszins giswerk. Om dat zeker te weten zou je eigenlijk een speler moeten hebben die pas tijdens hogere studies aan zijn tocht naar de GM-titel begint. Want in de meeste gevallen nu wordt de titel sowieso gehaald voor de echte studiecarrière begint.

  Bij Luke McShane mag je je wel niet blindstaren op elo. Qua niveau is hij duidelijk wel verbeterd. Hij speelt alleen zo weinig dat dat slechts beperkt in elowinst wordt omgezet. Maar als hij speelt, kan hij, zoals hij heeft aangetoond, mee met de subwereldtop en zelfs wereldtop. Maargoed, je hebt zeker een punt daar.

 19. brabo
  brabo19-12-2011

  Ik ben akkoord dat de wereldtop bijna allemaal hun GM titel gehaald hebben vooraleer een studiekeuze gemaakt moest worden maar als je kijkt naar 2500 GM’s (het gros) dan is dit helemaal niet zo. Onze 4 Belgische professionele GM’s die (bij mijn weten geen serieuze studies gedaan hebben) , hebben de GM-titel gehaald op respectievelijk 29, 35, 26 en 22 jaar. Het is dus onjuist om te stellen dat een GM-titel niet haalbaar is op een +20 jarige leeftijd. Als je als talentvolle speler de prioriteit geeft aan het schaken (dus niet aan studies of voltijdse job) dan is het perfect mogelijk om de GM-titel en dus nog progressie te maken als + 20 jarige.

  Je moet echt eens het ratingreport bekijken van Luke McShane. Je zal zien dat hij wel heel wat partijen gespeeld heeft. Het is correct dat hij de laatste 2 jaren weer wat gegroeid is in sterkte maar dat is voornamelijk omdat hij recent weer heel wat meer is beginnen spelen. Zo heeft hij in 2011 al 70 officiele wedstrijden gespeeld. Ik snap niet hoe je dit aantal kan spelen als je zogezegd een drukke (succesvolle) fulltime job hebt. Dit klopt niet dus ik zou Luke zeker niet als voorbeeld willen nemen hoe je op 2 domeinen succesvol kunt zijn.

 20. LH
  LH19-12-2011

  brabo
  “succesvol zijn” is louter een persoonlijk en bijzonder vaag gegeven. 2650 en een leuke job in de london city? ik denk dat Mcshane zichzelf wel als succesvol zal beschouwen en ik denk dat veel belgische schakers voor zo’n carrière zouden tekenen (jij idem).

 21. brabo
  brabo19-12-2011

  LH:
  Je hebt uiteraard hierin gelijk. Succesvol zijn is inderdaad erg subjectief.

  De discussie hier starte rond het project ‘Go For Grandmaster’ die vermeldt dat schaken en studeren samengaan. Hieruit kan je afleiden dat je tezelfdertijd op beide domeinen goede resultaten kunt behalen (sterker worden als schaker en een diploma dicht bij je maximale kunnen halen). Als ik de definitie hanteer van succes als goede resultaten behalen dan beweert ‘Go For Grandmaster’ dat je tezelfdertijd op 2 domeinen succes kunt behalen.

  Wel dit is nonsens voor mij. Je zal altijd op 1 domein succes halen terwijl de prestaties op andere domeinen hieronder zullen leiden.

  Om het anders te stellen, ja 2650 is geweldig goed maar als je weet dat Luke Mcshane 2750 rating kan halen mits prioriteit te geven aan het schaken dan moet je toch akkoord zijn dat 2650 niet echt succesvol is volgens zijn talent. Uiteindelijk moet je keuzes maken. Zijn de 100 punten extra belangrijker of is de carriere belangrijker? Is de fun aan het bord belangrijker of is het grote geld belangrijker? … Er bestaat geen juiste of foute keuze. Echter de keuzes zullen wel bepalen of je succes behaalt in een domein of niet.

  Persoonlijk vind ik 25000 euro voorspiegelen om de keuze van een talentvolle speler te laten sturen naar GM, een erg gevaarlijke methode. 25000 euro kan gemakkelijk verblinden op jonge leeftijd waardoor men de consequenties op lange termijn niet goed inschat.

 22. LH
  LH19-12-2011

  maar niet iedereen hanteert jouw definitie over succesvol zijn en daar zit het punt.

  anderzijds deel ik je mening dat dit iniatief bedenkelijk is. als iemand z’n studies opgeeft, al was het maar om die 5000 voor de IM titel, dan heeft dit iniatief gefaald. die mens met z’n IMtitel en geen diploma kan gaan stempelen hé

  ik denk trouwens dat je die 25 000 veel efficiënter kunt gebruiken en inzetten wil je een persé een degelijk jeugdbeleid en de kans op GM’s vergroten.
  ik denk bvb aan opleiding van mensen in clubs. 90% vd “trainers” kan de stappenmethode niet correct geven en doet uiteindelijk maar wat. zou zo’n 2daagse 25 000 kosten?

 23. brabo
  brabo19-12-2011

  Ik meen dat ook ‘Go For Grandmaster’ succes meet aan resultaten dus het behalen van de GM titel en een diploma op niveau van eigen kunnen. Andere definities van succes bestaan uiteraard (en hanteer ik zelf ook) maar in dit programma ligt de klemtoon voornamelijk op progressie en maximaal ontwikkelen van het schaaktalent en tezelfdertijd een stimulerend effect te creeren op de studies (dus zeker geen verwaarlozing).

  Ik heb geen moeite dat iemand zijn studies/werk opgeeft voor een GM titel zolang hij/zij goed beseft wat de consequenties hiervan zijn op lange termijn. Als hij/zij goed voelt bij deze keuze dan is daar niets fout aan.

  Het zou inderdaad heel erg zijn dat de beloning van 25.000 euro iemands keuze zou beinvloeden want dan heeft dit project volgens mij ook gefaald. Jongeren kunnen vaak dit nog niet correct inschatten vandaar dat ik eerder huiverachtig sta tegen dit soort verblindende beloningen.

  En ja de 25.000 euro kunnen volgens mij op andere manieren gebruikt worden die naar alle waarschijnlijkheid veel effecienter zullen zijn. Echter zoals al eerder opgegeven op deze site, de sponsor beslist over het geld en indien dit niet kan dan is er geen sponsoring.

 24. brabo
  brabo19-12-2011

  Nog een opmerking betreffende het reglement om de 25000 euro te krijgen. Ik lees dat de eerstvolgende Belgische grootmeester geboren in de 21ste eeuw steun zal krijgen ter waarde van 25000 euro. Dit betekent als straks een jonge buitenlandse GM (dus geboren na 2000) erin slaagt om zich te naturaliseren tot Belg dat hij de prijs kan toeeigenen. Niet onwaarschijnlijk en lijkt mij nogal belachelijk voor het project.

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.