Schoolschaakkampioenschap lokt 450 deelnemers

Maar liefst 112 ploegen van meer dan 50 verschillende scholen, samen goed voor maar liefst 448 deelnemers: dat is de indrukwekkende balans van het Vlaams kampioenschap voor Lager Onderwijs in het Koninklijk Atheneum in Brugge. En dan werd het nog beperkt tot 112 ploegen, want er waren er nog meer scholen die wilden deelnemen.

De winnaars komen uit Lochristi. Een gastartikel van VSF-voorzitter Tom Piceu…

Afgelopen zaterdag vond het grootste schaaktoernooi van het jaar in ons land plaats met 448 deelnemers en minstens even veel gefascineerde bezoekers. Tegelijk was het in zekere zin ook het kleinste toernooi van het jaar, want de gemiddelde leeftijd van de deelnemers lag rond de 10 jaar. Schaken op school is booming in Vlaanderen!

De ploegen waren verdeeld over 2 reeksen. In het hoofdtoernooi, de A-reeks, werd gespeeld voor de officiële titel en voor de plaatsen voor het Belgisch Kampioenschap. In het beloftentoernooi voor ploegen met een gemiddelde leeftijd van minder dan 10 jaar konden de jongsten aan de slag.

Foto van http://www.schakenopschool.be

In de A-reeks vinden we in de top van de eindrangschikking de scholen terug met een lange schaaktraditie. Sint-Barbara Gent en CDI Ieper strijden al enkele jaren om de titel van beste schaakschool van Vlaanderen. Toch werden zij dit jaar maar de nummers 2 en 3. De Gemeentelijkse Basisschool uit Lochristi ging na een goede start met 15,5/16 op kop, kende toen een dipje tegen de andere favorieten maar ging met een verschroeiende eindspurt van 10,5/12 nog de 2 grote favorieten voorbij. In deze reeks speelden 66 ploegen.

In de B-reeks bewees de Vrije Basisschool Sint-Leopoldburg over veel talentvolle jonge schakertjes te beschikken. Hun tweede ploeg werd met een straat voorsprong eerste, terwijl de eerste ploeg derde eindigde. De derde ploeg van GO Stene kaapte de beker voor de tweede plaats weg.

Het schoolschaakkampioenschap gaat als toernooi intussen al een tijdje mee in Vlaanderen, maar het succes van de laatste jaren is opvallend. Na 3 jaar in Vrasene, waar het deelnemersaantal steeg tot 250, ging het in Brugge nu via 420 deelnemers naar het op deze locatie maximaal haalbare aantal van 448 deelnemers. Naar Belgische schaaknormen een gigantisch aantal. Het is afwachten wat de organisatoren en de VSF zullen beslissen voor de organisatie van volgend jaar, want er staan nog veel scholen te drummen om ook mee te doen.

Opvallend is dat naast de clubschakers die je aantreft in de top van de A-reeks er heel veel kinderen deelnemen voor wie dit de eerste ervaring is met het schaken als competitiesport. Waar komen die plots vandaan? Er zijn een heleboel mensen op verschillende scholen, bij de VSF en bij de liga’s die al jaren eensgezind aan de schoolschaak-kar trekken. Lagere scholen kunnen sets lenen bij de VSF als ze bewijzen dat ze actief met het schaken bezig zijn. Gary Kasparov kwam dankzij Your Next Move de politici en bedrijfsleiders warm maken voor schaken op scholen. De Kasparov Chess Foundation Europe heeft zich in de strijd gegooid. Twee weken geleden kondigde KatHo Torhout aan dat ze schaken als keuzevak wil aanbieden voor toekomstige onderwijzers en regenten. Het Vlaamse schoolschaakkampioenschap, waar de scholen en deelnemers dankzij de steunende bedrijven en sympathisanten onder de prijzen bedolven worden, is het jaarlijkse hoogtepunt en is een stimulans voor de leerkrachten die op de scholen bezig zijn met het schaken. Er is duidelijk iets in beweging. Zou het schaken via deze weg toch nog groot kunnen worden in Vlaanderen?

De eindstanden, foto’s en reacties van deelnemers zijn terug te vinden op www.schakenopschool.be

Tom Piceu is voorzitter van de VSF en al jaren dragend lid van de club in Brugge.

 1. Yen
  Yen15-03-2012

  Nogmaals een bewijs dat de ingeslagen weg de goede is. Proficiat aan iedereen en laat ons dit fantastische enthousiasme lang volhouden

 2. Peter Van Praet
  Peter Van Praet15-03-2012

  Fantastisch! Schoolschaak is de basis van (jeugd)schaak, samen met de lerarenopleiding en een goede jeugdwerking in de clubs/verenigingen. Ik denk dat de tijd nu rijp is om van het Vlaamse Schoolschaakkampioenschap een ‘gesloten’ tornooi te maken, voorafgegaan door open preselectietornooien op provinciaal niveau. Proficiat!!!

 3. Ruben
  Ruben15-03-2012

  Ik ben langs geweest en het was indrukwekkend. Knap wat Tom en Tania in elkaar gebokst hebben. Alleen het dragend lid heb ik gemist (-;

 4. Luc Oosterlinck
  Luc Oosterlinck15-03-2012

  Weer eens reklame voor het jeugd- en schoolschaak in Vlaanderen, ik bedank het team rond Tania voor hun geweldige inzet. En hoop dat we nog mooie top momenten kunnen samen beleven.

 5. Daniël
  Daniël15-03-2012

  Iedereen is enthousiast over het aantal deelnemers. Terecht. Waarom mag er dan maar 11 ploegen naar het Belgisch schoolschaakkampioenschap gaan?

 6. brabo
  brabo16-03-2012

  In het Europees parlement is op 13 maart een schriftelijke verklaring goedgekeurd voor de invoering van het programma ‘schaken op school’ in het onderwijssysteem.

  Op http://schaken-brabo.blogspot.com/2012/03/kinderen-leren-schaken.html kan je mijn persoonlijke mening hierover lezen.

  Disclaimer: Het is een kritische analyse van pros and contras zoals je van mij kunt verwachten.

 7. Gert
  Gert17-03-2012

  Fantastisch toch dat schaken nu ook op school als vak kan. Dit moet we toejuichen en niet afkraken zoas ‘Brabo’ lijkt te doen. Voor jongeren (en ouderen) zijn traditie (historie) wel degelijk belangrijk en in zekere geruststellend. Schaken heeft zoveel waardevolle elementen dat het zijn plaats op school verdiend. Wij hebben ooit vele honderden zoniet duizenden uren gestudeerd op dingen zoals integraalvergelijkingen, oplossen bepaalde en onbepaalde integralen, derde en vierdegraadsfuncties. Het met de hand uittekenen van grafieken van de meest diverse functies. Is dit waardevol geweest? Als ik eerlijk ben voor mezelf is het antwoord: Nee (intrinsiek). 95% van de schoolgaanden heeft hier niets aan en verliest hier heel wat tijd mee.

 8. Wouter G
  Wouter G17-03-2012

  Wow fantastisch, eindelijk een positieve evolutie in de toekomst van het schaken!

 9. brabo
  brabo17-03-2012

  @Gert: Als je de integraalvergelijkingen,… niet aanleert dan beperk je de kinderen hun kansen in de maatschappij. In mijn ingenieursopleiding kwamen die zaken heel veel voor. Het weglaten van die leerstof zou leiden tot minder kansen in het hoger onderwijs en bijgevolg ook de arbeidsmarkt. Ik zie niet in waarom schaken meer kansen zou opleveren in de arbeidsmarkt (99% van de kinderen doet het vandaag zonder schaken). Uiteindelijk is het doel van al dat leren, vooral om kansen te creëren voor later op de arbeidsmarkt.

 10. Tom V
  Tom V17-03-2012

  @Gert : ik zou liever zien dat men meer lichamelijke beweging voorzien op school.

 11. Tom V
  Tom V17-03-2012

  waarom niet eerder een vak gezelschapsspelletjes waar schaken een prominent deel van uit maakt? Schaken heeft bepaalde goede eigenschappen maar mist ook heel wat andere elementen zoals het gebrek aan samenwerken, geen sociale interactie tijdens het spel, enz… . Er zijn een ton interessante gezelschapsspelen waarbij samenwerking, onderhandelen,… aan bod komen.

  Ik ben er ook vrij zeker dat een grote groep leerlingen schaken zal zien als een verschrikking. Het is niet omdat wij dat leuk vinden dat iedereen dat zal doen. Willen we het risico lopen dat schaken voor een grote groep mensen wordt geassocieerd met dwang en desinteresse, zoals veel mensen dat doen met wiskunde?

  Schaken als bijkomende keuze vak boven op het gewone curriculum (onder de middag?): graag. Als verplicht vak vrees ik echter dat het meer kwaad zou kunnen doen dan goed.

 12. Gert
  Gert18-03-2012

  @Tom V. Het is niet te ontkennen dat meer lichaamsbeweging een goede zaak is ook voor het schaakniveau. Maar dit verplichten op school (zoals nu het geval is) vind ik geen goede zaak en wekt bij vele leerlingen een afkeer op van beweging met de gekende gevolgen (obesitas). Het land met de meeste nadruk op sport op school (VS) is daar een goed voorbeeld van. Beter is het m.i. leerlingen te stimuleren om meer te bewegen door hen de gelegenheid te geven vrijgesteld te worden van sport op school als ze dit buiten de school al doen (vb: fitness, voetbalclub, dansclub, etc) en hen tegelijk degelijk te informeren over gezonde voeding en gezonde beweging. Maar dit is een beetje off-topic. Wat schaken betreft ben ik het met je eens dat dit geen verplicht maar een keuzevak dient te zijn net zoals de andere creatieve vakken zoals muziek (m.o) en tekenen (P.O). Zulke vakken moeten er zijn om het creatieve en het talent te stimuleren niet om er een last van te maken.

 13. Gert
  Gert18-03-2012

  @Brabo: Het is wel een erg beperkte visie als je leren enkel ziet als een manier om kansen op de arbeidsmarkt te realiseren. Dit is een puur extrinsieke zienswijze terwijl leren er m.i. juist moet op gericht zijn de autonome motivatie te stimuleren.
  En integraalvergelijkingen en dies meer zijn echt geen noodzakelijke leerstof om succesvol te zijn. Voor mensen die een carriëre beogen via de exacte wetenschappen is dit inderdaad essentieel. Maar percentueel is dit een zeer kleine groep. Ik zou stellen dat voor 95% van de jobs die er nu zijn dit totaal nutteloos is! Dit is weliwaar een boeiende discussie maar misschien wel een beetje off-topic :-). Hopelijk schaak je nog altijd even graag (maar dat geheel terzijde).

 14. Ruben
  Ruben19-03-2012

  Uiteraard gebruiken slechts weinigen integralen in hun professionele leven, maar het abstract denkproces om integralen op te lossen gebruiken er al een pak meer. Evenzo met schaken op school. Niet het schaken op zich is belangrijk, wel de denkprocessen die gestimuleerd worden door het schaken.

 15. Rudi Valcke
  Rudi Valcke19-03-2012

  mensen toch, niet te hard van stapel lopen, en stop even met dromen aub. Kasparov Chess Foundation EU heeft al heel wat werk verricht. Maar het process is nogal speciaal in het EU parlement. Om het “recht” te hebben om een project in te dienen bij de Europese commissie moet je ofwel een erkende groep zijn (en dat zijn we als schakers (ook EU) niet), ofwel genoeg handtekeningen van EU parlementariërs verzamelen. dit laatste werd gehaald dank zij inspanningen van velen (toevallig vlamingen). Nu moet het project ingediend worden bij de commissie, en dan zal er hopen we een richtlijn komen zeggende dat schaken op school heel wat voordelen heeft en mogelijks opgenomen moet worden in het lessenpakket, als verplicht of als keuzevak. De steun van de EU commissie zou genoeg moeten zijn om ietsje meer dan nu geloofwaardig te zijn.
  Maar dus eigenlijk staan we nog maar op de eerste sport van de ladder.

 16. brabo
  brabo19-03-2012

  @Gert
  Exacte wetenschappen worden steeds belangrijker. Het zou volgens mij een grote fout zijn kinderen niet te laten kennismaken met de integraalvergelijkingen waardoor ze uitgesloten worden voor heel wat interessante jobs (meer dan 5% want voor heel wat hogere studies moet je bewijzen dat je de integraalvergelijkingen beheerst).

  Het is niet bewezen dat schaken effectief je kansen later verhogen. Zelf heb ik 15 jaar geleden eens met iemand van HR gesproken en die gaf mij volgend onthutsend bericht. Als je rating 1900 of lager is, wordt schaken als een plus gerekend (je hebt de extra kennis verworven van de specifieke denkprocessen). Is je rating (veel) hoger dan 1900 dan wordt het als een negatief punt gerekend omdat dan verondersteld wordt dat je schaken een te hoge prioriteit zult geven die nadelig kunnen zijn voor de job. Sindsdien heb ik steeds verzwegen op een sollicitatiegesprek dat ik schaak.

  Schaken doe ik nog altijd erg graag wat net soms voor moeilijkheden zorgt om de juiste keuzes te maken.

 17. mathias
  mathias19-03-2012

  @brabo

  HR mensen hebben soms rare gedachtenkronkels, maar ik betwijfel toch sterk dat competitiegeest en een winnaarsmentaliteit (toch nodig om aan jouw elo te raken) niet geapprecieerd worden vanaf een bepaald niveau. Volgend interview toch eens proberen over je schaakverwezenlijkingen te praten, zou ik zeggen!

 18. brabo
  brabo19-03-2012

  @ Mathias,
  Een aantal jaren geleden had ik een interview waarbij men mij vroeg welke schaakopening ik normaal speel. Ik had niets vermeld op mijn cv over schaken noch in het gesprek dus het was duidelijk dat ze op het internet bezig waren geweest om informatie te vinden (1 van de redenen waarom ik een pseudo gebruik). Ik dacht even na want van een schaakopeningskeuze kun je al heel wat leren over iemands karakter. Uiteindelijk koos ik het Spaans wat kan leiden tot de meest uiteenlopende type stellingen om hun in het ongewisse te laten. Achteraf heb ik nog zitten denken of dit wel de juiste keuze was voor het interview en of ik beter geen agressief systeem had gekozen.

 19. Dieter De Witte
  Dieter De Witte19-03-2012

  Bij mijn weten worden er geen integraalvergelijkingen gegeven aan de middelbare school. Ik geef al meerdere jaren bijles en middelbare scholieren kunnen met moeite een integraal uitrekenen, laat staan een integraalvgl, wat toch al iets complexer is :)..

 20. TheMirrorMan
  TheMirrorMan19-03-2012

  @brabo … dat zou dan wel heel kortzichtig zijn van de HR mensen …
  Ik speel Frans, Siciliaans, Wolga en e4 en Pf3 met wit. In godsnaam, wat voor een karakter moeten ze dan geven aan mij ? Terughoudend, energiek, chaotisch en veelzijdig ?

 21. Yen
  Yen19-03-2012

  Zeg mij welke opening je speelt en ik zal je zeggen wie je bent… ik vrees dat het forum meer en meer begint te gelijken op een flairrubriek. Een basis wiskunde is voor iedereen nuttig (en integraalvergelijkingen horen hier niet bij) net als een basis schaken (of logisch en planmatig denken) dit ook is. Ik ben zeker voorstander om dit als keuzevak aan te bieden op school.

 22. brabo
  brabo19-03-2012

  @TheMirrorMan
  Als ik kijk naar jouw lijst van openingen dan kan ik toch wel enkele zaken uit afleiden.
  – Je bent geen grote theoreticus dus je houdt liever van praktisch schaak (grote variëteit aan openingen).
  – Je bent niet bang om wat materiaal te offeren als het maar kansen oplevert (Wolga).
  – Je bent niet bang van complexe stellingen: (Siciliaans, Frans, e4)
  Ik kan zo een psychologisch profiel maken van deze kenmerken (wat ik hier uit respect niet ga doen).

 23. Peter
  Peter19-03-2012

  Wat een onzin.
  Je kunt uit iemands openingen wel zijn schaakmentaliteit aflezen, maar dat zegt weinig over zijn karakter in het dagelijks leven. Ik ken bezadigde mensen genoeg die achter het bord echte houwdegens blijken te zijn. Of omgekeerd: extraverte durfals die bijzonder slap schaak spelen.
  Heel vaak is er een tegengesteldheid merkbaar, misschien net omdat men op het bord kan compenseren wat men in het dagelijks leven te veel of te weinig heeft.

 24. Mathias
  Mathias19-03-2012

  Damn, ik speel reti.

 25. brabo
  brabo19-03-2012

  @Peter:
  Het is de perceptie die telt niet perse de waarheid bij een sollicitatie. Ik denk wel dat voor Leo Boeye (zaliger) zijn repertoire helemaal overeenkwam met zijn levensfilosofie.

 26. Aster Phoenix
  Aster Phoenix19-03-2012

  Interessant, wat zeg je dan over:

  – zwart: Caro-Kann, e5, frans, aljechin, nimzo, bogo, geweigerd damegambiet, hollands

  – wit: e4, d4, Pf3, en zelfs op de 2de zet durf ik al veel af te wisselen

  Ik ken er echter wel wat theorie van.

 27. WieB
  WieB19-03-2012

  mocht er een verband zijn tussen je schaakopening en je persoonlijkheid, zal ik bij vele mensen wel erg saai overkomen.

 28. Goendi
  Goendi19-03-2012

  @brabo: ph3 & ph6 geven dus integraal weer hoe zeer je tegen een wirwar van regels bent? Misschien toch eens even twee keer nadenken soms vooraleer je post. Misschien toch beter brabo’s visie houden voor je blog. En geloof me, dergelijke statements zijn wat je zullen nekken in een interview. Namelijk dat je rap conclusies trekt en koppig vasthoudt aan die conclusies rasechte zwart-wit stijl. En zo zal iedereen wel zijn gedacht hebben, en hier en daar zal wat waarheid zitten en alles tesamen klopt dat dan wel… En blablabla, toen was al het publiek… weg.

 29. brabo
  brabo19-03-2012

  @Goendi: Er zijn blijkbaar nog heel veel onderwerpen taboe in ons klein schaakwereldje.

 30. TheMirrorMan
  TheMirrorMan19-03-2012

  Wel, brabo, ik laat je ten zeerste nu eens toe om publiekelijk hier een psychologisch profiel van mij te schetsen zie en de conclusies te trekken voor een toekomstige werkgever.

  Ik vind dit inderdaad larie en apekool.

 31. brabo
  brabo19-03-2012

  @TheMirrorMan:
  Vandaag gebruiken ze je handschrift, stomme testjes,facebookpagina,… om allerlei zaken over je psychologisch profiel af te leiden. Uiteraard klopt dit niet 100% misschien zelfs niet eens voor 50%. Feit is dat het wel gebruikt wordt bij de eindevaluatie, zeker als de 2 overgebleven kandidaten voor de ene positie technisch even sterk zijn.

  Toen ik de vraag voorgesteld kreeg op een interview wist ik dat het geen vrijblijvende vraag was maar dat mijn interviewer zeker conclusies (juist of fout) zou trachten te trekken uit mijn antwoord. Ik had geen speciale testjes afgelegd, geen facebookprofiel,… dus moest hij wel op andere wijze informatie trachten in te winnen. In zulk geval is het verstandig (indien mogelijk) te antwoorden met wat de beste kansen oplevert en niet perse met de waarheid.

  Larie en apekool. Wellicht ja maar dit is het niet meer als er een mooie functie aan gekoppeld wordt.

 32. Timothy
  Timothy19-03-2012

  Ik zou zeker niet ingaan op het verzoek van themirrorman..die man is niet te doorgronden. Trouwens Brabo..als men een beetje screening doet heeft men je echte naam zo gevonden..echt moeilijk is het niet.
  Te veel tips hier 🙂

 33. brabo
  brabo19-03-2012

  @Timothy:
  Op een sollicatiegesprek kennen ze je echte naam want ik gebruik niet ‘brabo’ op mijn sollicitatiebrief of CV. Dat zou nogal gek overkomen.
  Een screening doen om iemands pseudoniem(s) te zoeken op het internet is erg moeilijk tenzij je de informatie van iemand aangereikt krijgt.

 34. brabo
  brabo19-03-2012

  @Aster Phoenix:
  We gaan hier niet van iedereen een schaak of psychologisch profiel maken. Het zou wel eens interessant kunnen zijn (hint voor een thesis) maar voor dit artikel totaal off topic.

 35. Timothy
  Timothy19-03-2012

  Ok maar als ze je googelen komen ze toch ook terecht bij je schaakprestaties.

  Ivm je pseudoniem heb je zelf al veel prijs gegeven in het verleden 🙂

 36. TheMirrorMan
  TheMirrorMan19-03-2012

  En de achtergrond van de heer Tim…othy is ook niet moeilijk te achterhalen.
  Soit, om terug even richting topic te gaan : ikzelf ben ook geen voorstander van schaken op school als vak, ik hou echter wel van het idee erachter. Te vaak wordt bv. wiskunde onderwezen op de klassieke manier : stelling, bewijs, oefeningen, en opnieuw. De achtergrond ontbreekt er vaak aan.
  Wat belangrijker is dan een integraal te kunnen oplossen is volgens mij kinderen algoritmen, heuristieken en intuïtie voor het oplossen van problemen bij te brengen. Uiteraard zit dit allemaal in schaken, maar als dat een criterium moet zijn kunnen we boardgames, go, dammen, bridge (sociale interactie incluis) ook als potentiële vakken beschouwen.
  Mijn betoog : goed idee, niet zo’n goeie uitvoering door schaken als vak.

 37. brabo
  brabo20-03-2012

  Ik kan niet vermijden dat men de schaakprestaties achterhaald. Je kan wel vermijden dat men via de posts op een forum, artikels, … een vrij goed beeld kan krijgen van je interesses, voorkeuren, persoonlijke karaktereigenschappen,…
  Tussen die 2 aspecten is er een groot verschil.

  Brabo gebruik ik o.a. om te vermijden dat niet-(club)schakers meelezen (dus niet omdat schakers niet zouden weten wie er achter het pseudoniem zit). Het is duidelijk dat niet-schakers niet komen meelezen voor de schaakinhoud maar om andere redenen die ik niet wil.

  Ik heb het al gezegd. Op het internet kan iedereen dus moet je opletten wat je er opzet, zeker wanneer je gebruik maakt van je eigen naam. Je kan vandaag nog dingen terugvinden die ik bijna 15 jaar geleden op het internet heb gepost over schaken, toen nog zonder pseudoniem waarvan ik spijt heb want ik krijg het er niet meer af.

 38. Steven Beuselinck
  Steven Beuselinck20-03-2012

  @ brabo in post 37.
  Ik vermoed dat je op school meer tijd hebt gespendeerd aan integralen dan aan correct leren schrijven. Als eventueel toekomstige werkgevers de flagrante dt-fout in post 37 opmerken, zullen ze je kennis van de integralen niet meer willen testen…
  Dt-fouten zeggen volgens mij meer over (slordige) denkprocessen van mensen dan hun openingskeuze.

  Toch verstandig van je om een pseudoniem te gebruiken.

  Groetjes
  Steven Beuselinck (geen pseudoniem).

 39. Rudi Valcke
  Rudi Valcke20-03-2012

  En houdt er iemand rekening mee dat dergelijke discussies (al of niet zinvol of betekenisvol) ook door mogelijke sponsors gelezen wordt. En de schaakwereld dus een vrij negatief, narrow-minded, zwart/wit, verdeeld, enzoverder imago opgespeld krijgt, waar niemand ook maar 1€ in wilt investeren?

 40. brabo
  brabo20-03-2012

  Is de bedoeling van deze site, een good news show om sponsors aan te trekken of mogen we ook negatieve aspecten bespreken die een genuanceerder beeld geven? Ik ben niet de eigenaar van deze site maar ik had gedacht dat de prioriteit bij verslaggeving ligt en niet bij de sponsors.

  Zoals ik al in post 29 aanhaalde, geloof ik dat er heel wat onderwerpen taboe zijn omdat ze bepaalde belangen (bv. sponsors) schaden. Het verhinderen of vermijden van het aansnijden van die ‘negatieve’ aspecten, noem ik desinformatie (iets waar bv. Chessbase in uitblinkt). Een artikel met voorbeelden kan je lezen op mijn blog.

 41. Jan Lagrain
  Jan Lagrain20-03-2012

  Ik wil bevestigen dat het niet de bedoeling van deze site is louter goed nieuws te brengen.

  Ik wil ook bevestigen dat ik dit in mijn vrije tijd doe en dat het dus geen professionele site is. Kortom: niet elk onderwerp zal en kan tot op het bot worden uitgespit. Het is vrijwel onmogelijk dat ik nooit eens een foutje zal publiceren. Het staat iedereen vrij mij hierover te mailen. Dan pas ik het zeker aan (toch als het gaat om feitelijke fouten, niet als het gaat om mensen die hun mening als feit aanzien).

  Daarnaast moet verslaggeving niet altijd pro’s en contra’s aangeven. Dat is iets voor in een discussie. Verslaggeving moet mijns inziens feiten weergeven. Over dit onderwerp: ik vind het niet de taak van de journalist om hier argumentaties voor of tegen ‘schaken op school’ te gaan ventileren. Ik vind het wel nuttig de feiten te geven: zoveel kinderen waren er, die ploeg heeft gewonnen, die mensen hebben het georganiseerd en dat/dit willen ze veranderen. Maar natuurlijk is dit artikel niet objectief: het is een gastartikel, geschreven door een betrokken persoon, namelijk Tom Piceu. Het probleem hiervan zie ik echter helemaal niet in, zolang dat duidelijk is aangegeven. Kranten en websites werken voortdurend met gastschrijvers.

 42. brabo
  brabo20-03-2012

  @Jan Lagrain:
  Ik geef je 100% gelijk. Tenslotte zoals je aangeeft, krijgen we (lezers) ruimschoots de kans om tegengas te geven via de commentaren en zo een meer genuanceerd beeld te creëren. Dit is precies wat ik doe wanneer ik voel dat een balans te veel aan 1 kant doorhelt.

  Ik vind het zelf altijd interessant om niet alleen een artikel maar vooral de reacties te lezen om te kunnen inschatten in welke mate de berichtgeving objectief is.

 43. Tom
  Tom20-03-2012

  @Steven – post 38.

  Ik maak juist altijd een -dt fout in een sollicitatie procedure, zo ben ik zeker dat ik niet worD aangeworven door mensen met een mentaliteit waar ik een bloedhekel aan heb :).
  Granted, voor een leraar ndl ligt dat iets moeilijker maar in het soort werk dat ik doe heb ik liever dat de prioriteiten op de juiste plaats liggen.

 44. Peter Van Praet
  Peter Van Praet20-03-2012

  Ik kom nog even terug op mijn post #2:
  “Schoolschaak is de basis van (jeugd)schaak, samen met de lerarenopleiding en een goede jeugdwerking in de clubs/verenigingen. Ik denk dat de tijd nu rijp is om van het Vlaamse Schoolschaakkampioenschap een ‘gesloten’ tornooi te maken, voorafgegaan door open preselectietornooien op provinciaal niveau.”
  Ik vind dat heel de discussie hieboven de verkeerde kant is opgegaan. Essentie is
  1) dat schoolschaak als ‘sport’ zo populair wordt en dit mede dankzij de inspanningen van Tom, Tanja, YourNextMove en vele anderen;
  2) dat je met de motivatie van 1 leraar zeker 20 leerlingen kan bereiken;
  3) dat je dan ook een goede doorstroming naar de clubs zou moeten kunnen bereiken;
  4) dat er eens zouden moeten nagedacht worden om open schoolschaaktornooien te houden op provinciaal niveau en dan een gesloten toptornooi op Vlaams niveau.

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.