Tom

VSF zoekt bestuurders

Wil je actief mee werken aan het op de kaart zetten van de schaaksport in Vlaanderen? Dat kan, want de Vlaamse Schaakfederatie is, met enige dringendheid, op zoek naar mensen die willen helpen…

Stel je kandidaat

Op 6 oktober is er de volgende algemene vergadering en het aantal medewerkers en bestuurders dreigt heel erg laag te worden, voornamelijk omdat de medewerkers en bestuurders ook op verschillende andere niveaus actief zijn en die cumul van taken moeilijk op lange termijn kunnen volhouden. We hebben nieuw bloed nodig!

Er zijn veel beleidsniveaus in België en zo ook in de schaakwereld. De Vlaamse Schaakfederatie is in hoofdzaak verantwoordelijk voor:
• Organisatie van de Vlaamse kampioenschappen voor volwassenen en jeugd.
• Opleiding van scheidsrechters en schaaktrainers
• Promotionele activiteiten zoals de organisatie van de Vlaamse schoolschaakkampioenschappen
• Vertegenwoordiging van de schakers tegenover de Vlaamse instellingen

Al deze activiteiten dreigen niet in gevaar te komen doordat de VSF beroep kan doen op een heleboel clubs, verenigingen en liga’s die actief een deel van de taken op zich nemen als organisator. Nieuwe bestuursleden en medewerkers krijgen daardoor zeker de tijd om zich in te werken. De VSF heeft in eerste instantie nieuwe bestuurders nodig.

BESTUURDERS

Op 6 oktober is het volledige bestuur op het einde van hun termijn waar ze voor verkozen zijn en dus ontslagnemend. We hebben nieuwe bestuurders nodig die mee willen helpen om de vzw administratief draaiende te houden en om de richting aan te geven en zoeken daarom kandidaten voor de taak van voorzitter, secretaris, penningmeester of voor de taak van gewoon bestuurslid. Alle lopende dossiers worden verdeeld onder de bestuursleden, dus hoe meer er zijn, hoe lichter het werk.

Ervaring hebben in een bestuur van een vzw is een pluspunt, kunnen schaken ook, maar eigenlijk niet noodzakelijk. Kandidaat-bestuurders die willen verkozen worden op de komende Algemene Vergadering, dienen zich ten laatste op zaterdag 22 september te melden bij tom.piceu@gmail.com en eddy.dg@skynet.be.

Ook later kunt u zich nog melden, maar dan zal u pas verkozen kunnen worden op een volgende algemene vergadering. Wie vragen heeft, kan uiteraard ook bij deze mensen terecht. 

MEDEWERKERS

Wie zich minder geroepen voelt om naar de bestuursvergaderingen te gaan om richting te geven aan de algemene werking, kan ook medewerker worden voor 1 bepaald interessegebied. Een medewerker krijgt dan de bevoegdheid van het bestuur om op te treden in naam van de VSF voor dat gebied. De medewerker rapporteert regelmatig aan het bestuur over zijn/haar activiteiten en bepaalt in overleg met het bestuur en de algemene vergadering het budget waar er mee kan gewerkt worden.

Typische medewerkersfuncties zijn:
• Jeugdleider
• Verantwoordelijke opleidingen (kadervorming)
• Webmaster
• Toernooileider
• Materiaalmeester

Deze functies kunnen ook als bestuurder opgenomen worden. Het verschil zit er dan in dat u als bestuurder geacht wordt om ook mee te werken aan de andere zaken die de VSF aanbelangen. Medewerkers worden benoemd door het bestuur en kunnen zich het hele jaar door melden bij het bestuur en worden benoemd op een bestuursvergadering.

Wie zijn of haar steentje wil bijdragen als medewerker, gelieve contact op te nemen met 1 van de bestuurders.
We hopen op vele reacties, want ook op andere niveaus zien we steeds meer taken die bij dezelfde mensen terecht komen en dat kan nooit goed zijn voor de continuïteit van de activiteiten van de liga’s, de VSF en de KBSB.

 1. parasiet
  parasiet12-09-2012

  zijn er ook betaalde jobs bij de VSF?

 2. Theo
  Theo12-09-2012

  Professioneel of vrijwillig?

 3. De Gendt Eddy
  De Gendt Eddy12-09-2012

  De vereniging is een VZW, er wordt beroep gedaan op vrijwilligers, aanvullende inlichtingen kunnen op 0476/992575
  Eddy De Gendt, Secretaris

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.