Speelzaal1

Raad van State: “Schaken is geen sport”

La Dernière Heure bericht vandaag dat de Raad van State een verzoek van de Franstalige schaakfederatie heeft afgewezen: schaken is geen sport in Wallonië…

Deredactie.be vatte het bericht in La Dernière Heure treffend samen:

De Raad van State kent schaken niet langer het statuut van sport toe. Dat schrijft La Dernière Heure. De Franstalige schaakfederatie van België had bij de Raad beroep ingediend om een beslissing van de regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles te vernietigen. In 2011 weigerde die de schaakfederatie te erkennen en te subsidiëren als sportbond. De schaakfederatie heeft verschillende argumenten die moeten aantonen dat schaken toch een sport is zoals alle andere. Zo voert ze aan dat de hersenen een orgaan zijn zoals elk ander orgaan, dat getraind kan worden als een biceps. Daarnaast verwijst de federatie naar de antidopingcontrole die de Franstalige Gemeenschap in 2010 hield tijdens een toernooi in Roux. Maar de Raad van State legde alle argumenten naast zich neer. Volgens de Raad zijn "hersenoefeningen, zoals schaken, geen sportieve activiteit omdat daar geen enkele fysieke inspanning voor nodig is". Schaken wordt in Frankrijk, Duitsland en Nederland als een sport beschouwd. Ook in Vlaanderen en in de Duitstalige gemeenschap heeft schaken de status van sport. – Deredactie.be, http://www.deredactie.be

We hopen dit bericht later te updaten met een reactie van de FEFB zelf.

 1. David Roos
  David Roos04-06-2013

  In Vlaanderen een sport? Heb ik iets gemist?

 2. Jan Lagrain
  Jan Lagrain04-06-2013

  Dat vroeg ik me ook af toen ik het schreef, maar ik ben eigenlijk op mijn werk, dus kan het nog niet meteen uitzoeken. Mss Brabo? Dat lijkt me een erg goede checker van zulke dingen.

 3. brabo
  brabo04-06-2013

  Op de online website van het laatste nieuws stond hetzelfde bericht: http://www.hln.be/hln/nl/956/Meer-Sport/article/detail/1645474/2013/06/04/Schaken-is-geen-sport-meer.dhtml
  HLN vind ik nogal slap qua serieuze berichtgeving maar de commentaren van de lezers zijn vaak hilarisch.

 4. brabo
  brabo04-06-2013

  Ik herinner mij op deze site het volgende berichtje: http://schaakfabriek.be/2010/09/02/schaak-je-fit/
  Dit artikeltje vertelt dat we geen subsidies meer krijgen door Bloso want zij beschouwen schaken niet meer als een sport. Of we hieruit mogen afleiden dat schaken geen sport is in Vlaanderen, lijkt mij voor discussie vatbaar.

 5. brabo
  brabo04-06-2013

  Op radio 1 zijn ze al duidelijker: http://www.radio1.be/hautekiet/schaken-geen-sport Schaken wordt in Vlaanderen gesubsidieerd door cultuur maar is evenmin een sport. De commentaren onderaan moet je ook eens lezen.
  Dus niet alles geloven wat men schrijft in de gazet !!

 6. Annelies
  Annelies04-06-2013

  Volgens mij is schaken erkend als socio-culturele sportvereniging in Vlaanderen. (gehaald van de Bloso-site)

 7. walter D R
  walter D R04-06-2013

  Hoe zwaar moeten we de schaakstukken maken om als sport herkend te worden ? 🙂

 8. brabo
  brabo04-06-2013

  Terwijl de raad van state beslist heeft dat schaken geen sport is, is er in de B.A.V. vorige zaterdag gestemd dat spelers die geselectioneerd willen worden voor de Olympiade minstens 1 keer om de 3 jaar aan het Belgisch kampioenschap moeten meespelen en ook minstens 20 fidepartijen in Belgie moeten spelen in een periode van 2 jaren.
  Er zullen er nu natuurlijk zijn die zich afvragen wat de link is tussen beide.
  Wel zoals onze Belgische grootmeester Luc Winants vertelde op http://www.forum-fefb.be/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=4723&start=15 bestaat er vandaag geen salaris voor een Belgische profschaker om mee te spelen aan het Belgisch kampioenschap. Dit betekent dat als Luc Winants toch naar de olympiade wil gaan dat hij verplicht wordt om gratis mee te spelen aan een Belgisch kampioenschap. Als we dit (erg) ruim interpreteren dan werd in de B.A.V. eigenlijk gesteld dat schaken niet als beroep kan worden beschouwd want je kan geen salaris eisen zelfs al ben je grootmeester.

  De raad van state stelt dat schaken geen sport is.
  Wij stellen dat (top)schaken geen beroep is.
  Het is uiteraard een verregaande interpretatie maar toch zie ik gelijkenissen.

 9. Pavel Englicky
  Pavel Englicky04-06-2013

  Ja, ik zou hier veel kunnen schrijven maar ik vind dat belangrijkste wordt door iedereen gemist. RvS incluis. Namelijk EU. En hier staat wel duidelijk dat schaken sport is: zie mijn artikel op website Liga limburg of ga naar deze link:
  http://www.kcfe.eu/sites/default/files/declarations/NL.pdf

  Ook op de white sport pages vinden wij de definitie van sport waar schaak zeker past.
  Grtjs

 10. Johan Verstraeten
  Johan Verstraeten04-06-2013

  Het arrest dateert van 6 mei 2003.

  De integrale Franse tekst is te lezen op:

  http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/223000/400/223400.pdf#xml=http://www.raadvst-consetat.be/apps/dtsearch/getpdf.asp?DocId=23671&Index=c%3a%5csoftware%5cdtsearch%5cindex%5carrets%5ffr%5c&HitCount=2&hits=13+14+&0623382013414

  Op deze site kan je ook zoeken via het nummer van het arrest : 223.400

 11. Theo
  Theo04-06-2013

  Schaken is in mijn ogen zowel kunst als sport, spel, wetenschap, …enz
  Tuurlijk wil men dat niet “officieel’ als sport benoemen. Zie dat ze subsidies moeten geven… 😉

 12. Valery
  Valery04-06-2013

  Nu we de grote verandering willen inzetten zou er zeker meer respect en condities moeten komen voor de (semi)profspelers. Op de duur zou je denken dat er geen goede condities gegeven worden om ze uit het Olympiadeteam en het BK te houden. Voor hen is schaken zeker een sport 🙂

 13. Leander Laruelle
  Leander Laruelle05-06-2013

  Een paar jaar geleden is minister Muyters toch ook tot hetzelfde besluit gekomen in Vlaanderen meen ik.
  Sinds meer dan 30 jaar kun je als schaakclub bij je gemeente alleen subsidies krijgen door een aanvraag tot aansluiting bij de cultuurraad in te dienen en daarna elk jaar een verslag over je activiteiten in te dienen. Dat laatste moet gebeuren volgens de reglementen van het cultuurdecreet en de plaatselijke raad en invullen van een logboek.
  Schaken komt onder de sectie vrijetijdsbesteding, samen met oa hobbytuinieren, scrabbel, imkerij, pasar, fotografie, …

 14. brabo
  brabo05-06-2013

  Puntje 5 in de goedgekeurde visie is: Versterking van België als schaakland op internationaal vlak
  Dit betekent dat we (meer) (wereld)-toppers willen. Hetzelfde streefdoel heeft het Go for Grandmaster programma. Persoonlijk vind ik dit een goed streefdoel want in elke sport heb je bepaalde toppers nodig om een sport aantrekkelijk te maken en dus te kunnen groeien.

  Met het nieuwe reglement betreffende de selectiecriteria willen we dit bewerkstellingen door de huidige toppers meer te pushen in Belgie te spelen zodat opkomend talent meer kansen krijgt om in Belgie ervaring tegen sterke tegenstand op te doen.
  Anderzijds is het dan onlogisch om tezelfdertijd de huidige toppers (profspelers) niet financieel te vergoeden zoals men zou mogen verwachten voor profspelers. Dit geeft een signaal aan opkomend talent dat het financieel totaal oninteressant is om zelf te streven een topspeler te worden.

  Ik kan alleen maar concluderen dat bepaalde zaken niet voldoende zijn besproken op de B.A.V. wat geleid heeft tot een haastige ondoordachte stemming.

 15. Tom
  Tom05-06-2013

  Wat een vreemde opmerking, Brabo.
  Ik kan alleen maar concluderen dat je de gang van zaken bij de K.B.S.B. niet goed kent/volgt wat geleid heeft tot een haastige ondoordachte comment 😉

 16. brabo
  brabo05-06-2013

  Tom, ik was aanwezig op de vorige B.A.V. dus ik baseer mij op wat ik gezien en gehoord heb. Een verslagje van de B.A.V. kan je trouwens lezen op mijn blog: http://schaken-brabo.blogspot.be/2013/06/bav-van-1-juni-2013.html Was je ook aanwezig? Zo ja en je ziet hiaten dan ben je welkom om die op te vullen.

 17. Ruben
  Ruben06-06-2013

  Brabo, om te toppers (FM in in mindere mate IM) te vergoeden op BK en Olympiade is al gauw 15000 Euro nodig, of vertaald 3 Euro extra lidgeld per aangesloten speler. Een lidgeldverhoging is niet ter stemming gekomen op de BAV omdat iedereen wist dat dit massaal ging weggestemd worden. Schaken is een indiviiduele “sport” en trekt bijgevolg vele individualisten aan die bij iedere lidgeldverhoging zich afvragen ‘wat zit erin voor mij’ .
  En eer;lijk gezegd ik denk dat de huidige toppers (Winants, Michiels, …) net iets te licht uitvallen om financieel rond te komen van het schaken alleen. Is het dan aan de Bond, en dus alle spelers, om dit financieel gat dicht te rijden, of moeten we liever investeren in talent die de kaap van de 2600 kan bereiken en wel kan rondkomen?

 18. Valery
  Valery06-06-2013

  Kom kom kom Ruben, wat heeft de deelname van GM’s en IM’s aan het BK in Lommel de bond gekost?
  Om nog maar een voorbeeld te noemen die haaks staat op jouw bewering.

 19. brabo
  brabo06-06-2013

  @Ruben,
  Ik ben helemaal akkoord dat vandaag een salaris uitkeren in een BK zoals bv. Luc Winants dit wenst, onhaalbaar is voor de KBSB. Echter wat wel haalbaar is en geen cent kost, is het aanvaarden dat topspelers zoals Luc Winants enkel schaken als hier financieel iets conform hun normen tegenover staat (wat dus gebeurt in bv. interclubs). Door reglementen zoals het selectiecriterium voor de olympiade door te duwen, houden we onvoldoende rekening dat er spelers bestaan die schaken zien als een beroep. Dit gebrek aan rekenschap houden is niet echt respectvol t.o.v. toppers niet? Ik meen dat dit makkelijk had vermeden kunnen worden indien op voorhand aan de toppers hun mening was gevraagd over dit nieuwe reglement. Een aankondiging op de KBSB website vind ik onvoldoende als communicatie.
  Trouwens zoals beschreven op mijn blog, vind ik persoonlijk dat er veel te veel over reglementen wordt gestemd zonder dat men een duidelijk zicht heeft over de juiste impact ervan (een uitzondering was de visie op de vorige B.A.V. waar men bijna 3 uren aan spendeerde.)

 20. Valery
  Valery06-06-2013

  Tja Brabo, Ruben haalt de schouders zelfs op voor onze sterke amateurs zoals Ringoir, Michiels …
  die blijkbaar geen financiele ondersteuning verdienen. In het sterke Nederland zien ze dat wel wat anders want daar krijg je als jeugdig toptalent al een toelage afhankelijk van de prestaties.
  Ambitie verwezenlijken kost veel tijd en geld, ondersteuning lijkt zelfs nodig.
  Luc Winants is inderdaad een apart geval maar hij speelde toch mee in de laatste Olympiade en voor zo ver ik weet waren de condities toen minimaal. Dat er geen voorstel tot lidgeldverhoging is gekomen
  heeft alleen te maken met de vrees dat de visie dan gevaar zou lopen, Ruben wentelt dat zonder schroom af op spelers met condities.

 21. Goendi
  Goendi06-06-2013

  Toch even iets nuanceren: in Nederland krijgt de bond 400.000€ toelage van het Nederlands Olympisch comité. Dan kun je je wel het eea permiteren.

 22. Valery
  Valery06-06-2013

  @Goendi, nuanceren dient tot niets maar wel doen wat mogelijk is.
  Kijk eens wat Lommel realiseerde met bescheiden middelen.
  Overigens is de bond nu al zelf tot de vaststelling gekomen dat men sponsors moet verdienen.

 23. brabo
  brabo06-06-2013

  Valery, we kennen enkel de condities die Luc Winants gekregen heeft van de KBSB. Het is best mogelijk dat er een anonieme sponsor die graag Luc zag meespelen, ook een handje heeft geholpen. Bovendien kan ik mij voorstellen dat het zelfs aantrekkelijk is voor een profspeler zoals Luc om mee te spelen in een Olympiade zelfs al is de vergoeding veel lager dan normaal. De tegenstand lijkt mij er toch een stuk sterker en interessanter dan een BK. Trouwens Lucs selectief kiezen van financieel oninteressante tornooien, lijkt vreemd voor de gewone schaker maar ik las laatst nog dat bepaalde profspelers bijna alles zelf hadden bekostigd om naar een EK te gaan ondanks de zeer kleine kans op een prijs.

  Het zou m.i. verkeerd zijn om te stellen dat profschakers uitsluitend voor het geld spelen want dan hou je het toch snel voor bekeken.

 24. Thomas Maes
  Thomas Maes06-06-2013

  In Waregem vallen wij onder de cultuurraad en krijgen via dat kanaal subsidies.

 25. Stijn D
  Stijn D06-06-2013

  @Thomas Maes: idem dito te Evergem

 26. Valery
  Valery07-06-2013

  Akkoord Brabo, Ruben weet het ineens ook

 27. Rudi Valcke
  Rudi Valcke07-06-2013

  Wat een rare (doch interessante wending) hier. Gaat over erkenning als sport, via reglementen om dan over toppers betalen te gaan.. Strange. Maar geld uitgeven is gemakkelijker dan geld binnenkrijgen. Erkenning als sport zou dan misschien wel subsidies binnenrijven… ( als de heersende sporten bereid zijn gevonden om in te leveren ten bate van het schaken, etc… wat dus mi niet zal gebeuren) maar laat ons alvorens aan uitgaven te denken, eerst maar eens zien hoe we die centen binnenhalen, zonder subsidies…
  Duidleijke reglementen en afspraken (professionele aanpak) kunnen daar zeker bij helpen, want sponsors willen daarzonder niks met een organisatie te maken hebben., maar het vraagt veel meer, vrees ik.

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.