Delhaes

Delhaes: “Ik heb een fout gemaakt”

Bondsvoorzitter Gunter Delhaes lijkt verder te moeten besturen met een beperkte steun en heel wat problemen die opgelost moeten worden. Delhaes reageert nu voor het eerst…

“Die volmacht geven was verkeerd”

De beschuldigingen aan het adres van Gunter Delhaes waren niet mals: hij handelde tot twee keer toe achter de rug van de Raad van Bestuur. Dat leidde tot een motie van wantrouwen, die hij nipt overleefde, al is de impact van het gebeuren nog niet helemaal duidelijk. Delhaes wilde voor onze redactie even ingaan op de beschuldigingen en die bewuste volmacht, die als lont in het kruitvat diende.

Ik heb inderdaad een fout gemaakt. Ik mocht geen volmacht geven aan de Voorzitter van Kasparov Chess Foundation Europe om België te vertegenwoordigen tijdens het FIDE Congres van Tallinn; dit terwijl wij geen bestuurder naar de FIDE vergadering in Tallinn hebben afgevaardigd. Ik heb mij hiervoor bij de Raad van Bestuur verontschuldigd. Nu, gelukkig zijn er geen stemmingen gebeurd (op een unanieme stemming na) en is de schade beperkt gebleven. Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden aan de raad van bestuur. – Gunter Delhaes

Een duidelijke mea culpa dus van Delhaes. Toch wilden wij graag nog weten waarom hij precies in is gegaan tegen zijn eigen Raad van Bestuur. Het geven van de volmacht gebeurde immers een maand na die beslissing en was dus op zich geen dringende affaire, waar impulsief over beslist moest worden. Volgens zijn critici had hij die volmacht bewust achter de rug van de Raad van Bestuur om gegeven, omdat hij cavalier seul wilde spelen: als de RvB hem niet steunde, deed hij het gewoon achter hun rug, aldus die critici.

Wel, in het huishoudelijk reglement staat bij puntje 12 dat de voorzitter van de KBSB de vereniging vertegenwoordigt bij alle manifestaties waar hij uitgenodigd is en aanwezig wilt zijn. Ik kon echter niet naar Talinn gaan, een vergadering waarin een commissie bepaald zou worden die de FIDE-verkiezingen moet voorbereiden. Daarom heb ik een volmacht gegeven aan Dhr. Callewaert, die daar wel aanwezig zou zijn. Ik wil wel benadrukken dat die meeting in Talinn enkel en alleen diende om de voorbereidingen van de verkiezingen aan te vatten, niets meer, niets minder. Er is daar niet gestemd. – Gunter Delhaes

Gunter Delhaes

“Het is de eerste keer dat ik zo’n motie meemaak”

Het gevolg van die volmacht kennen we intussen: Jan Vanhercke en Jan Rooze hadden hun buik vol van hun voorzitter en dienden een motie van wantrouwen in, met steun van een meerderheid van de Raad van Bestuur. Tot zijn groot genoegen overleefde de grote man van Rochade Eupen de stemming met 8 stemmen verschil. Dat blijft echter een erg nipte meerderheid. Schaakfabriek.be vroeg dan ook aan Delhaes of hij denkt dat hij steun genoeg heeft om verder te besturen.

Ik wil eerst even ingaan op die verkiezing. Ik ben 44 jaar voorzitter van Rochade Eupen geweest, ik ben nu erevoorzitter van Rochade en voorzitter van de SVDB. Het is de eerste keer dat ik zo'n ervaring van wantrouwen meemaak. Er waren in feite twee geheime stemmingen van wantrouwen. De eerste ging over de volmacht. De tweede ging over het niet afgelasten van de laatste gemeenschappelijke ronde van de interclubs 2012-2013 in afdeling 1. De eerste geheime stemming geeft volgend resultaat: 1953 voor het wantrouwen, 1961 tegen, 207 onthouding. De tweede stemming is anders: 1628 stemmen voor, 2000 tegen en 283 onthouding. Bij de eerste stemming is het inderdaad een heel nipte meerderheid, maar dat staat mijn functioneren niet in de weg. Het is nu mijn taak te bewijzen dat ik mijn mandaat van voorzitter nuttig kan voortzetten. We kunnen niet eindeloos bezig blijven over het debat van de algemene vergadering van 7 december 2013. Ik moet me nu focussen op het bestuur van de KBSB tijdens de laatste maanden van mijn voorzitterschap. Mijn doel is dat bestuurders en medewerkers van de KBSB hun taak sereen kunnen uitvoeren. – Gunter Delhaes

Delhaes blikt ten slotte nog vooruit op zijn laatste 10 maanden als voorzitter, want daarna loopt zijn mandaat af.

Ik wil die tien maanden die nu nog komen gebruiken om de zaken in een meer serene sfeer te behandelen. De KBSB telt nu negen bestuurders. Alle bestuursleden hebben zich bereid verklaard met mij als voorzitter samen te werken, dit zijn Bernard Malfliet, Ludo Martens, Marc Clevers, Luc Cornet, Kurt Rosskamp, Eddy De Gendt, Jean-Christophe Thiry, nieuwkomer Raymond Van Melsen en mij. Het is een goede basis en we krijgen hulp van kostbare medewerkers zoals Daniel Halleux, Geert Bailleul, Sandra Roubin, Tom Piceu. Wij, de Raad van Bestuur, wensen van nu af aan slechts vooruit te kijken en het verleden achter ons te laten. – Gunter Delhaes

De namen die Delhaes noemt, zijn enigszins opmerkelijk. Enkelen van hen steunden immers de motie van wantrouwen (ook al vroegen ze zijn ontslag niet, ze gaven wel hun voorkeur aan voor Vanhercke en Rooze) en anderen, zoals Bailleul, hebben hun kandidatuur voor de Raad van Bestuur net ingetrokken nadat Delhaes de motie overleefd had.

In de functie van voorzitter heb ik me altijd achter mijn bestuursleden geschaard. Dit wens ik ook zo verder te doen in de toekomst. Over beide genoemde personen wens ik me niet verder uit te laten. Ik wil hun input niet verwaarlozen, maar projecten rond de visie gaan nu voor. – Gunter Delhaes
 1. Theo
  Theo25-12-2013

  En wat is de opvolging van die kerel die met de kas ging lopen enkele jaren terug?
  Is daar al iets van terugbetaald?

 2. Dennis
  Dennis25-12-2013

  Een heel klein deeltje, totaal iets van drieduizend euro heb ik gehoord. Laatste jaar niets meer.

 3. LH
  LH25-12-2013

  http://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/PVFRBE/KBSB_AV-_FRBE_AG_20131207_Rapport_draft2.pdf

  Er was het voorgaande jaar nog een 900 euro euro maar afgelopen jaar niets. Dit jaar is er 200 euro terugbetaald. Volgens de advocaat bezit hij niets en heeft geen inkomsten die toelaten om meer terug te betalen. (…) Dirk De Ridder vraagt om de solvabiliteit van de ex- penningmeester ook op zijn wereld inkomen te testen en niet alleen het Belgisch inkomen. (…) Het voorstel van Dirk De Ridder wordt niet goedgekeurd met 211 voor, 2958 tegen, 1065 onthoudingen.”

 4. michel d
  michel d26-12-2013

  procès verbal ( annexes )

  Je tiens avant tout à faire part de mon écoeurement face au climat détestable qui règne au sein du
  CA. Pour moi, maintenant, me rendre à un conseil d’administration = une journée gâchée ! Il est
  grand temps que cela cesse si l’on veut continuer à travailler correctement, sinon je pense que je
  pourrais faire partie des démissionnaires à venir ( Daniel Halleux – FRBE 07/12/2013 °)

  Iedereen begrijpt in de grote lijnen wat dat wilt zeggen

 5. Rudi
  Rudi26-12-2013

  Ik had me eigenlijk voorgenomen om deze discussie aan mij te laten voorbij gaan. Ik wilde nooit in het KBSB bestuur zetelen (alhoewel er meerdere keren op aangedrongen werd door niet de minste in de schaakwereld).
  Ik heb het bestuur steeds ervaren als niet-correct. Wat er met de schatkist gebeurde bvb, of nu verwonderd mij eigenlijk niet.
  Maar wat me nu wel doet reageren is dat ik niet snap dat er uberhaupt nog mensen zijn die willen verder werken met personen die manifest foute handelingen deden. (ik durf niet zeggen corrupt, maar het grens er wel aan, ook al is er geen geld mee gemoeid), en dat zelfs meerdere keren naeen.
  Het is te gemakkelijk om nu te zeggen ik was fout. Dit is gewoon een vrijkaart om te doen wat je wilt, en achteraf te zeggen “ich hab es nicht gewust”.
  Wie wilt er in een bestuur zetelen waar de bestuurders maar gewoon doen wat ze willen ook al besliste de raad van bestuur anders…… onbegrijpelijk.

 6. Bugsbunny
  Bugsbunny26-12-2013

  Soms vraagt men zich af wat de toegevoegde waarde is van sommige posts.

  Ik heb nu al vergelijkingen gehoord met dieven en moordernaars en nu met uitspraken van nazi’s.

  In ieder geval krijg ik stilaan een beter beeld van de situatie waarom de stemming zo is gegaan.

  Velen willen niet voor het blok geplaatst worden door een motie van wantrouwen. De situatie zou heel anders zijn mocht de positie van voorzitter vacant geweest zijn, iets was binnen 10 maanden wel het geval zal zijn.

 7. Goendi
  Goendi27-12-2013

  @Bugsbunny: ik vermoed dat die conclusie inderdaad correct is. Enige wat me niet duidelijk is, is waar jij vergelijkingen met de nazi’s vindt. Lijkt me dat de poster voor jou gewoon alludeerde op de moedertaal van de voorzitter an sich.

 8. Bugsbunny
  Bugsbunny27-12-2013

  Die uitdrukking moet je in Duitsland eens gebruiken bij de oudere garde in hun eigen taal. Dan weet je hoe beledigend ze dat ervaren.

 9. Goendi
  Goendi27-12-2013

  @Bugsbunny: maw je geeft er een eigen interpretatie aan en verkoopt het vervolgens als was het een feit. Dat noemt men iemand woorden in de mond leggen, wat op zich weinig objectief is en al even beledigend… Ik haalde het overigens al eens eerder aan: je geeft dan wel aan dat je ‘neutraal’ bent, maar de vaststelling is wel dat je er als de kippen bij bent om elke mening die een zekere verontwaardiging over de gang van zaken uit, vakkundig aan te vallen.

 10. Bugsbunny
  Bugsbunny27-12-2013

  Goendi.. zielig..laat me denken als kind ” al wat je zegt ben je zelf”

  Ik probeer gewoon achter de waarheid te komen door mensen uit hun kot te lokken zodat ik volgend jaar op de AV zelf mijn stem kan uitbrengen 🙂

  Tevens heb ik nog maar bitter weinig reacties gezien op het artikel van onze voorzitter.

 11. Goendi
  Goendi27-12-2013

  @BugsBunny: vermoedelijk omdat het Kerstperiode is en er gelukkig meer is als schaken. Toch opvallend dat het plots bitsig werd. Anyway, met zo’n argumenten heb je altijd ongelijk. Beledigend taalgebruik is altijd een uiting van onvermogen. Ik maak er verder geen woorden aan vuil.

 12. Bugsbunny
  Bugsbunny27-12-2013

  ik zie niet in waar ik beledigend taalgebruik heb gebruikt.

 13. brabo
  brabo27-12-2013

  Ik ben het eens dat er minder reacties zin door de kerstperiode. Echter m.i. ligt de voornaamste reden in het feit dat de voorzitter in zijn reactie elk mogelijke discussiepunt heeft vermeden. Er wordt gestrooid met feiten als belangrijk nieuws maar dat was al bekend. De voorzitter vertelt ons dat hij de volmacht gaf aan Dhr Callewaert omdat hij zelf niet kon gaan maar ik geloof niet dat dit de echte reden is. Er wordt evenmin een woord gerept over de bestuursleden die opstappen. De projecten over de visie gaan door maar de mensen die aan de kar trekken, zijn grotendeels verdwenen dus hoe zal dit werken. Het artikeltje negeert compleet het vorige ” De clubs moeten protesteren.”

  Persoonlijk had ik geen andere reactie verwacht. Het feit dat de voorzitter de A.V. heeft overleefd, had mij al overtuigd dat hij serieus onderschat werd en deze politieke reactie is nogmaals een bewijs hiervan.

  Dus i.p.v. de vraag te stellen wat de reactie is van de voorzitter, zou men beter zichzelf afvragen wat we elk van ons kunnen hierover stellen. Gaan de clubs protesteren? Of beter gaan we eindelijk ons eens deftig organiseren want reken maar dat de volgende voorzitter opnieuw zal profiteren van de gelatenheid en onenigheid in Vlaanderen?

 14. Bugsbunny
  Bugsbunny27-12-2013

  Wijze woorden van Brabo. Aangezien de volgende AV al binnen een dikke 9 maanden is, kan men zich beter organiseren en steun verwerven om zich tegen dan kandidaat te stellen.

 15. Rudi
  Rudi27-12-2013

  Tja, en dan is er weer een jaar voorbij, en zijn we verder van huis.
  Trouwens, door al die “neven-discussies” (voor alle duidelijkheid, begrijp me niet verkeerd ….. ik bedoel hier geen “nichten-discussies :-)) al had ik zin om het zo te schrijven) is het niemand opgevallen dat de belangrijkste beslissingen om de visie waar te maken, of er toch mee te starten ook door de democratische meerderheid weggestemd zijn.
  Wat een dubbelzinnige boodschappen dus. De mensen (werkers) die de visie uitgewerkt hebben stappen het af omdat er niet op een correcte manier samen te werken valt met de voorzitter, en de AV dat zo gewilt heeft, alles wat nodig is om die visie waar te maken is ook weggestemd en nu wilt de voorzitter de visie waar maken….. geen werkers, geen middelen… hoe zal dat gaan ?.
  Vergeet dus dat het binnen 9 maanden beter zal gaan, want niemand wilt/kan/durft meewerken in zo’n omgeving.
  .

 16. Bugsbunny
  Bugsbunny27-12-2013

  Rudi,

  Ik ben een beetje lui maar kan je preciseren welke beslissingen ivm de visie weggestemd zijn?

 17. ridi
  ridi27-12-2013

  bvb alles rond internet schaken, speciaal wat dat kon doen in scholen. de visie vertrekt wel hiervan

 18. Mathias
  Mathias27-12-2013

  Ik snap het verhaal van die stemming in Talinn niet: was een kant voor Kasparov en de andere tegen? Van wat ik hier lees lijken allebei voor… Of draait het alleen om het feit dat de voorzitter op eigen houtje iemand afvaardigde terwijl hij het recht daarvoor niet had? Maar waarom??

  Maar bon, ik neem aan dat de echte redenen voor het geschil niet op een forum geschreven kunnen worden…

  Wat ik ook graag zou horen (in het algemeen) is WAT de visie is, niet DAT er een visie is. En zijn de kampen verdeeld in die visie? Algemene positivistische retoriek à la naar de toekomst kijken en aan dezelfde kar trekken lijkt me niet voldoende na zo’n crisis.

 19. Bernard Malfliet
  Bernard Malfliet28-12-2013

  Op de vragen in verband met de visie even concreet, en ik haal dit uit mijn verslag van de raad van bestuur (RVB) van KBSB van 17 Augustus ll.

  “De prioriteiten zijn schoolschaak, schaken via internet en communicatie.
  De RVB gaat akkoord om de piste rond schaken via internet verder te onderzoeken en Tom Piceu zal hieraan meewerken als gemachtigd persoon. Dimitri Logie zal dit technisch opvolgen.
  De RVB gaat akkoord dat om initiatieven rond schoolschaak uit te bouwen en dit op volgende vergaderingen verder te bespreken.
  Jan Vanhercke meent verder dat er werk moet gemaakt worden van een beter communicatieve internet site voor KBSB vooral voor het aantrekken van nieuwe leden.”
  (NVDS: de laatste zin is letterlijk overgenomen, maar uiteraard wil dit zeggen “de RVB gaat hiermee akkoord” anders zou het niet zo in het verslag staan.)

  Ik denk niet dat deze visie staat of valt met de aanwezigheid van enig specifiek persoon in de raad van bestuur en dat er dus geen enkele reden is waarom de KBSB vandaag niet verder zou werken aan deze visie. Ik hoop dat we volgend jaar kunnen tonen dat we ons niet laten leiden door oeverloze discussies over het verleden, maar naar de toekomst kijken.
  En hopelijk kunnen we in de toekomst de kringen mobiliseren rond de visie en niet rond moties van wantrouwen.

  Dit was in elk geval de sfeer op de laatste RVB…

 20. Yen
  Yen29-12-2013

  De kerstperiode is het moment bij uitstek om te vergeven… laat ons hopen dat de brave mensen bij het bestuur dit ook beseffen en dat men het gemeenschappelijke doel, het promoten van onze edele schaaksport, weer centraal stelt. Mijn kerstwens ligt misschien wat moeilijk, en zeker bij schakers, maar laat alsjeblief het gemeenschappelijk belang eens primeren op het ego. Veel goede moed voor 2014 en bedankt aan iedereen voor jullie inzet !

 21. Goendi
  Goendi30-12-2013

  Aangezien de tendens van de commentaren zich verplaatst richting personen ipv inhoud, is het misschien nuttig dat het eea wordt verduidelijkt. Controverse zal altijd bestaan, maar het werkt uiteraard makkelijker als die controverse gekaderd wordt in een ongekleurde weergave – al is het me totaal onduidelijk waarom daar een noodzaak voor zou zijn: bestuurders verantwoorden zich op een jaarlijkse algemene vergadering, waar de leden een verslag krijgen en zij naar hartelust vragen kunnen stellen aangaande het functioneren van een bestuurder. Dat is overigens ook een correcte werkwijze: als men kiest om bestuurders te bekritiseren zijn daar platformen voor beschikbaar, en is het maar zo correct dat diegene op wie kritiek wordt geuit het vizier van zijn criticaster kan zien.

  DL heeft het volgende verwezenlijkt:
  1. Samen met zijn team het BK 2013 en het BK blitz 2013 (verwerkt voor FIDE elo!) georganiseerd. Daarna geijverd voor een correctere subsidiëring van het BK teneinde kandidaat organisatoren in staat te stellen om hun basis onkosten te kunnen dekken.
  2. Promotie voor het schaken in de meest concrete zin gevoerd, waarbij de schaaksport het afgelopen jaar maar liefst 4 keer in nationale media (en zelfs Russische media) op het voorplan kwamen in het afgelopen jaar.
  Zie bvb naar de persberichten op de website van de KBSB, Bart Michiels op Sporza/Radio 1 en dhr Garry Kasparov op VTM (beiden in primetime)
  3. Op verzoek van BLOSO de schaaksport visibiliteit gegeven op de jaarlijkse sportdag voor ambtenaren met een XL schaakspel – waarvoor de KBSB een onkostenvergoeding ontving en diverse kringen een vergoeding voor het ter beschikking stellen van hun XL schaakspel (coverage terug te vinden op de facebookpagina van de KBSB: BelgiumChess) – vermoedelijk één van de eerste projecten in jaren die de KBSB geen geld gekost hebben maar integendeel gesubsidieerd werden door externe organisaties (net zoals overigens het leeuwendeel van het BK 2013)..
  4. De Visie actief mee tot stand gebracht en uitgewerkt, en diverse dossiers in dit kader voorbereid voor toekomstige implementatie
  5. De Facebookpagina van de KBSB regelmatig geupdate (BelgiumChess)
  6. Talloze interventies op IT gebied en aanzet tot het inventariseren van het Belgisch schaakarchief op KBSB niveau.

  DL stelt vast dat het blijkbaar evident is om controverse te kweken door de persoon en niet de bal te spelen. Daarnaast stelt DL eveneens vast dat onder andere onder zijn impuls die dossiers waar DL zich voor engageerde resulteerden in zowel visibiliteit voor de schaaksport als een breed draagvlak (met name de visie) of een concrete uitkomst (aanvullende subsidie voor organisatoren van een BK). Tot slot droeg de werkkracht van DL bij tot het verkrijgen van externe fondsen voor de organisatie van specifieke activiteiten.

  Misschien dat deze repliek enig licht werpt in het duister, aangezien DL verkiest om op de achtergrond te werken en concrete zaken te verwezenlijken ipv op de voorgrond zijn populariteitscurve te onderhouden. En dan kan deze repliek meteen ook dienen als terechtwijzing naar diegenen die in de voorbije posts verkozen om onder de gordel anoniem de man en niet de bal te spelen, zonder enige intentie om op de voorgrond hun verantwoordelijkheden op te nemen op bvb een Algemene Vergadering. DL stelt vast dat het blijkbaar makkelijk praten is als men maar een mandataris als schietschijf kan gebruiken, zonder daarom stil te staan en respect op te brengen voor wat die mandataris voor hun heeft betekent.

  Mbt de oproep van Bernard Malfliet; ik druk de hoop uit dat de raad van bestuur van de KBSB de nodige initiatieven ontplooit om de plooien glad te strijken zodat uit gans deze malaise een positief verhaal kan voortkomen. Ik benadruk daarbij dat het volgens mij onontbeerlijk is dat de leden van de raad van bestuur zich naar de toekomst toe loyaal opstellen tav diezelfde raad van bestuur, en bijgevolg actief meewerken aan het creëren van een draagvlak voor de door hun genomen beslissingen. Het is volgens mij een uiterst kwalijke zaak dat de uit de visie voortvloeiende ambitie om de lidmaatschappen te differentiëren (met name schoolschakers/internetschakers) afgeschoten werd door een merendeel van de vertegenwoordigers van die leden. Dit laatste is voor een groot deel te wijten aan de communicatie aangaande deze initiatieven, en deze communicatie faalt -al jaren- voornamelijk naar de basis toe. Aangezien deze basis zich niet betrokken voelt, is het volgens mij in eerste instantie een taak van de raad van bestuur om te zorgen dat dit draagvlak er naar de toekomst toe wel zal zijn als men effectief vooruitgang wil maken bij het realiseren van de visie. Volgens mij dient er in die optiek toch ook rekening mee gehouden te worden dat diegenen die de visietekst en de uitwerking ervan voor hun rekening namen (en daar uitgebreid tijd en inzet voor betoonden), heden geen deel meer uitmaken van de raad van bestuur. – op één persoon na. Het is voor mij dus zeer de vraag wie hier de kar zal trekken en op welke wijze, met die handicap dat er een enorme hoeveelheid werkkracht en kennis heden verloren is gegaan door deze affaire. Dit laatste is een absoluut pijnpunt.

 22. michel d
  michel d30-12-2013

  waarom moet die persoon altijd schrijven over wat hij deed ( de FEFB wacht op meer dan 300 000 euros per jaar van de brussels / waalse gewest om beter ter worden betaald … en dat is geen blabla de voorzitter van
  de FEFB had dat verklapt vorige jaar ) de verkiezingen van mei 2014 zal voor hem zeer belangrijk zijn

  Men spreekt hier over het gedrag van een bestuurder die geen empathie heeft voor iemand .
  Op de forum zijn veel woorden gewisseld tussen iemand uit Amay en de Antwerpenaar

  Gedurende de BK 2013 als scheidsrechter zou ik amper 150 euros voor 9 dagen ( 2 euros netto per uur ) van de
  organisator verdienen en mocht absoluut niet per wagen van Brussel naar Antwerpen rijden ( geen vergoeding )
  Alleen maar per trein voor 8 euros per dag Wie zou voor zulke bedragen zich verplaatsen ?

  Dankzij deze kerel wil ik geen arbiter zijn ( het was mijn grootste fout naar vlaanderen proberen te werken )

 23. Goendi
  Goendi30-12-2013

  @Dhr michel d: Aangezien U er zelf over begint, laat mij deze keer zo vrij zijn om daar het een en ander over te kaderen, met dien verstande dat ik uitermate verrast ben dat U graag uw vuile was publiek gemaakt ziet – daar waar anderen nog het fatsoen hebben gekend om dit binnenskamers te houden. Het een en ander dat overigens bevestigd zal worden door alle actoren, eveneens bij de FEFB – inclusief de voorzitter van de FEFB en de eersteklasseverenigingen waar U heden niet meer welkom bent als arbiter in 1ste afdeling – met name aangaande de invulling van uw mandaat als arbiter.

  Mbt de empathie die ik als organisator aan de dag legde: de vergoeding was voorafgaand vastgelegd voor alle arbiters. Deze is overigens op het laatste moment voor alle arbiters verhoogd omdat één arbiter aan de vooravond van de aanvang van het BK letterlijk kwam wenen dat hij als werkzoekende onvoldoende inkomsten kende en zijn onkosten onvoldoende gedekt werden. Op zijn verzoek verkreeg hij vervolgens de toezegging omwille van voorgaand aangehaalde reden om zijn effectieve treinkosten (over vervoer per wagen is nooit iets ter sprake gekomen) terugbetaald te krijgen bovenop zijn forfaitaire vergoeding – die gelijk was voor elke arbiter van zijn niveau en voor geen enkele andere arbiter een probleem stelde voor zich te engageren. Bovendien was de persoon in casu zélf vragende partij om te arbitreren “om ervaring op te doen”, en kende hij de voorwaarden op het moment dat zijn kandidatuur weerhouden werd (ondanks negatieve adviezen tav zijn functioneren als arbiter van zijn gemeenschapsfederatie met name de FEFB).

  Ondanks deze tegemoetkoming, presteerde de arbiter in kwestie het om op 2 dagen tijd 3 deelnemers tegen zich in het harnas te jagen, tijdens de partijen 2 uur naar het restaurant te verdwijnen voor zijn gratis maaltijd en tussendoor op de 2 resterende uren 3 keer 15 minuten zijn door de organisatie voorziene drankbronnetjes aan de bar te spenderen terwijl hij uitvoerig de livepartijen ging bekijken en uit eigen beweging te beslissen dat hij vrij was om om 18.00 uur huiswaarts te keren. De resterende arbiters konden vervolgens het resterende werk van de afwezige op zich nemen, en tot 21.00 uur ’s avonds de paringsbordjes klaarzetten voor de volgende toernooidag.

  De persoon in kwestie presteerde het om dit – ondanks duidelijke instructies vanwege de dienstdoende collega-arbiters- de volgende dagen te herhalen en ruzie te maken met diezelfde collega-arbiters waarna geen enkele er nog mee wou samenwerken en de organisatie in samenspraak met de hoofdarbiter en KBSB geen andere keuze had dan hem te bedanken voor bewezen diensten met een forfaitaire vergoeding er bovenop.

  Vervolgens kreeg de betrokkene in een ander groot tornooi onder een andere hoofdarbiter eveneens een negatieve evaluatie.

  Mijnheer D, ik denk dat U vooral niet beseft wat het woord empathie betekent. Ik suggereer dat U zichzelf professionele hulp zoekt om te leren omgaan met uw emoties en op die manier enige zelfreflectie aan de dag leert leggen.

 24. Jan Lagrain
  Jan Lagrain30-12-2013

  Ik kreeg vorige week nog commentaar op bepaalde censuurissues, maar nu ik in Lissabon op vakantie ben en het enkele dagen niet opvolg, is de boel precies toch weer veranderd in een enkele persoonlijke vetes.

  Aub, iedereen, hou het fatsoenlijk en begin al zeker niet met persoonlijke beledigingen etc. Dankjewel.

 25. Bart P
  Bart P30-12-2013

  @ Bernard Malfiet en Goendi:

  Om terug naar de kern van de zaak te komen: communicatie, of eerder het gebrek eraan, betreffende het project van de Visie.
  Wat is die Visie?
  Op de KBSB site moet ik al in het verslag van de BAV (1 juni) gaan zoeken, of in de gearchiveerde artikels (via Google search!). Als dit project echt zo belangrijk is voor de toekomst van het Belgisch schaken, geef er dan ook de nodige visibiliteit aan.

  Op de AV was ik eerder teleurgesteld door de geringe vooruitgang op het vlak van de Visie. Er werd wel gezwaaid met een voorstel van contract betreffende internetschaak, maar fundamentelere zaken werden niet besproken: wordt er nog gediscussieerd over verschillende niveau’s van leden (al dan niet voor elo/NIC spelen) met bijhorende verschil in lidgeld? Wordt er een nationaal schoolschaak project opgericht? Kunnen lokale clubs hierbij ingezet worden?
  Meer dan 10% van het KBSB budget zou moeten dienen in de ondersteuning van de Visie, maar op de AV kregen we
  geen concrete invulling. Combineer dit met het vertrek van enkele sleutelfiguren en ik ben dan ook eerder pessimistisch mbt de toekomst van de Visie. Hopelijk zie ik het verkeerd.

  Verder wil ik nog meegeven dat we de voorbije weken al verscheidene personen op onze clubavond hebben mogen
  verwelkomen, die het beu waren om tegen een scherm te schaken. Het internetschaak mag dan ook niet losgekoppeld worden van de basis van het Belgisch schaken, met name de clubs.
  Dat internetschakers lid zouden moeten worden van een club, is een andere discussie, maar de RvB mag daarover
  wel eens hun standpunt bekend maken.

  Bovenstaande onzekerheden hebben dan ook een rol gespeeld in het afwijzen van de voorstellen tot verandering
  van de KBSB statuten (artikels 4, 7 en 8), die een deel van de Visie mogelijk zou maken.

 26. Oscar
  Oscar31-12-2013

  Hij heeft een fout gemaakt en nu zit hij met de gebakken peren.

 27. Oscar
  Oscar31-12-2013

  …en op de blaren.

 28. Gert
  Gert03-01-2014

  Ik vind het te betreuren dat sommigen het nodig achten steeds weer kritiek uit te oefenen op mensen die ontzettend veel doen voor het schaken en hier ontzettend veel tijd in steken. Ik hoop van harte dat deze energie wordt geinvesteerd in de toekomst van het schaken in België en niet in het blijven spuwen van verwijten. En even over het BK: Het BK van 2013 was een prachtig tornooi in een unieke locatie en prestatie van het tornooiteam om U tegen te zeggen.

 29. Oscar
  Oscar03-01-2014

  Wie gaat het BK 2014 organiseren ?
  Ik heb horen vertellen dat onze voorzitter dat gaat doen ?
  De unieke locatie van 2013 bevond zich in Antwerpen.

 30. Jan T'Sas
  Jan T'Sas06-01-2014

  Voortgaand op de oproep van Jan Rooze heeft het bestuur van SK Oude-God ‘het geval KBSB’ besproken. Uitgangspunt: hoe komt de hele zaak over bij een schaakclub als de onze? Onze volledige reactie is te lezen op http://www.skoudegod.be

 31. brabo
  brabo06-01-2014

  Interessante reactie van Oude God. Ik haal 1 belangrijk element eruit omdat er recent nieuwe ontwikkelingen waren.

  “Als club ben je dan blij dat Interclub en Elo niet door de vele kinderachtige ruzies binnen de bond worden aangetast – met dank aan de sterkhouders -, maar voor een goed en modern imago volstaat dat bij lange na niet.”

  Exact 1 week na de AV heeft de RVB beslist om het wedstrijdreglement aan te passen: http://www.frbe-kbsb.be/nl/articles/algemene-schikkingen Dit heeft een directe impact op interclub en elo. Waarom werd deze erg belangrijke aanpassing niet besproken 1 week eerder op de A.V.?

  Als ik het goed begrijp dan mag je (speler of toeschouwer) vanaf nu niet meer met een gsm in een spelerslokaal komen waar er voor elo wordt gespeeld (dus ook het lokale clubkampioenschap). Nu is het wel zo als je de gsm op tafel legt dat je hiervoor slechts een verwittiging krijgt. Wat er gebeurt als je de verwittiging negeert, staat niet vermeld. Op het Franstalige forum wordt al druk gespeculeerd over een mogelijk gevoelige ledendaling in de komende maanden wanneer velen dit nieuw reglement een stap te ver vinden voor een potje schaak. Benieuwd of dit de spreekwoordelijke druppel zal zijn voor de clubs om alsnog te reageren.

 32. Goendi
  Goendi06-01-2014

  @BartP: Ik zie heden maar je post, en uiteraard is de ontgoocheling logisch dat er weinig of niets aangaande de visie besproken is geweest. Echter, de 4 maanden voorafgaand aan die vergadering – hadden we “andere katten te geselen” (jammer genoeg). Het is wel niet zo dat er niets aan de visie is gedaan geweest, er zijn nog vergaderingen geweest – maar daar is (door diezelfde omstandigheden) nooit meer over gedebatteerd op een raad van bestuur (wederom, eveneens zeer jammer).

  Wat was er dan zoal voorbereid?
  1. Internetplatform (website, communicatie, nieuwsbrief, online schaken)
  2. Sponsoringsdossiers
  3. Denkoefeningen aangaande diversifiëring van de lidgelden

  Bepaalde delen zaten nog in onderhandeling, omdat er bepaalde zaken dienden te worden uitgeklaard. Wat betreft het budget, moet geweten zijn dat ook al heb je externe inkomsten uit sponsoring, je nog steeds een budget moet hebben om die te mogen uitgeven – vandaar ook het budget voor de visie. Dit stelde de visie groep in staat om de inkomsten die voor ogen waren volgend uit die sponsordossiers, binnen een zekere budgetpost te kaderen.

  Daarnaast, iets opbouwen doe je niet van vandaag op morgen. Dat gaat baksteen per baksteen. De visie an sich is een 5-jaren project (of het startte toch vanuit dat perspectief). Eerst leg je dus de fundamenten, waarna je deze werkingsmiddelen kunt verzilveren. Een volgende fase zou vermoedelijk het herbekijken van de structurele werking en verbreding/specifiering van de mankracht zijn geweest.

  Daarnaast is het creëren van een draagvlak vaak een heikele klus die zeer tijdrovend is. Iedereen heeft altijd en overal wel een mening, en de “nee” is er heel rap (vaak gebaseerd op één detail uit het geheel overigens). Persoonlijk snap ik niet waarom men tegen schoolschakers/internetschakers als bijkomende leden hebben gestemd. Ze nemen niets in van de huidige leden, integendeel: ze reiken een soort van bijkomend recruteringspotentiëel aan. Een geïdentificeerd recruteringspotentieel meer bepaald, want ook heden zijn er schoolschakers/internetschakers, maar in zuivere Jambers-stijl kun je zeggen: “wie zijn ze, wat doen ze, …”. Eenmaal geïdentificeerd, kunnen ze aangesproken worden. Het is daar dat de kringen een mogelijkheid hebben om zowel internet- als schoolschakers te overtuigen de stap richting hun kring te zetten – met dit verschil dat ze niet zelf de “voedingsbodem” in kaart moeten brengen.

  Althans, dat was de theorie achter het concept: middelen voorzien om toekomstige groei makkelijker mogelijk te maken en bijgevolg ook een groter draagvlak en meer visibiliteit te generen.

 33. Oscar
  Oscar06-01-2014

  @Brabo. Die GSM-regel moet worden toegepast daar waar er voor de FIDE-elo wordt gespeeld. Dus in de nationale interclubs en enkele toernooien.

 34. brabo
  brabo06-01-2014

  @Oscar. Maar welke regels gelden dan als je voor Belgische elo wilt spelen? Niet om het even welke partij kan voor Belgische elo worden verwerkt dus er bestaan zeker voorwaarden (al is het maar om geen blitz of rapid voor Belgische elo te laten verwerken). Ik kan iets missen maar ik ben mij niet bewust van een afzonderlijke reglementering voor Belgische elo t.o.v. fide elo dus ik heb altijd verondersteld dat dezelfde reglementen gelden.

  Trouwens ik meende dat de partijen gespeeld in de lagere afdelingen van de interclub niet worden doorgegeven voor de fide-elo of is dit recent veranderd? Ik zie in elk geval veel spelers met belgische elo-rating zonder fide-rating alhoewel ze al jaren interclub spelen. Het verhaal is dus op zijn minst onvolledig.

 35. Oscar
  Oscar06-01-2014

  De partijen in de lagere afdelingen van de interclubs tussen twee spelers met FIDE-elo worden wel doorgegeven voor de FIDE elo want mijn FIDE-elo van januari is veranderd wegens een dergelijke partij gespeeld in 5e afdeling.
  Ik weet niet of de nieuwe GSM-regel ook geldt voor de Belgische elo, want het is een FIDE-regel. Bedoeling is wellicht die regel te veralgemenen maar ik denk dat ze zonder arbiter niet toepasbaar zal zijn.
  Ze zal dus kunnen worden toegepast in 1e afedelin maar niet in de andere afdelingen. Wie gaat die rol van Zwarte Piet op zich nemen ? De regel tegen de rinkelende GSM wordt al belachelijk bevonden.

 36. brabo
  brabo06-01-2014

  De meeste clubs hebben minstens 1 persoon met een bepaald arbitersdiploma die kan helpen indien nodig. Trouwens bij interclubklachten in lagere afdelingen zonder arbiter, nemen de ploegkapiteins akte hiervan (en communiceren dit met de bondsverantwoordelijke van de interclub) dus ik zie niet in waarom dit niet kan voor het nieuwe reglement.

  In elk geval kan het niet zijn dat een reglement in de interclub toepasbaar is als een arbiter aanwezig is en/of er een verwerking voor fide-elo is want dan wordt het helemaal onoverzichtelijk.

 37. Goendi
  Goendi06-01-2014

  @brabo: Dit reglement heeft misschien zijn verdienste in de hogere afdelingen, maar in 3de, 4de en 5de afdeling hebben de meeste schaakliefhebbers hun buik vol van die “pest” regelingen. Zij willen gewoon een partijtje schaak spelen en daarna een goeie pint drinken (en genieten van andermans partijen). Bovendien, wees als kring maar eens bezig eh… Alles controleren, opvolgen, nakijken, tussenkomen, … het jaagt hun leden gewoon weg, dus waarom zouden ze er in hemelsnaam gevolg aan willen geven?

  Geef de amateurs hun gezelligheid terug, en splits de interclubs. Een helft met FIDE regelingen, een helft zonder. Vroeger was enkel 1ste afdeling verwerkt bvb… Tegenwoordig is het inderdaad effectief alle afdelingen (en dat kost overigens meer geld…).

  Vandaag overigens een andere email die aan kwam waaien van de KBSB: “De Raad van Bestuur heeft beslist onderhavig bericht in te trekken. Te gelegener tijd (rond 01.07.2014) zal de nieuwe reglementering u worden medegedeeld.Met mijn excuses voor dit ongemak.”. Toch beetje verwarrend: het reglement is veranderd, maar ze trekken de communicatie in. Dus het reglement is veranderd maar het was niet de bedoeling dat de leden dat weten?

  Lijkt mij vooral dat de raad van bestuur het noorden kwijt is. Rap beslissen om laatste gemeenschappelijke ronde af te gelasten – zelfs al was er een kandidatuur (waar de kandidaat organisator heden op de blaren mag zitten dankzij de raad van bestuur van de KBSB overigens). Vervolgens hals overkop een reglement wijzigen, om daarna te communiceren… dat ze niet wenstte te communiceren 🙂

 38. brabo
  brabo06-01-2014

  Ik speel in 1ste klasse en ben ook totaal gekant tegen het nieuwe gsm-reglement. Ik beschouw mijzelf ook als 100% amateur (sinds de geboorte van mijn dochter in 2007 geen enkele keer meer in het buitenland gespeeld). Ik ga dus zeker niet het nieuwe reglement verdedigen.

  Echter ik wens wel dat er duidelijk gecommuniceerd wordt en we niet in een soort situatie terecht komen waarin niemand nog weet wat exact te verwachten. Eveneens wens ik dat over zulke zaken niet eenzijdig door een RvB wordt beslist maar dit eerst ten gronde wordt besproken in een A.V. Bovendien wat doen onze buurlanden met deze nieuwe fide-reglementen? Ik zie helemaal geen reden om de beste van de klas te zijn voor fide als het zulke nieuwe reglementen betreft of ik begin weeral aan complotten te denken.

 39. Theo
  Theo07-01-2014

  Over de gsm regel, we moeten ons de vraag stellen: gaan we telefoontjes plegen of gaan we schaken?

 40. brabo
  brabo07-01-2014

  @Theo, zo kan je ook de vraag stellen of schakers wel een auto, fiets,… moeten meebrengen naar een schaakclub. Het draait dus niet om het plegen van telefoontjes maar bestaat er een serieus risico dat spelers hun gsm zullen gebruiken tijdens de partij om vals te spelen. Andere reglementen die er misschien zullen aankomen, is het toelaten van doorgedreven fouilleringen en elke organisatie te verplichten metaaldetectors aan te kopen. Dit zijn allemaal ontwikkelingen door de affaire met Borislav Ivanov waarvoor men geen serieuze oplossing kan bedenken.

  Ik heb trouwens vanochtend een berichtje ontvangen dat het nieuwe gsm-reglement voorlopig in de koelkast wordt geplaatst. Ook de wedstrijdreglementen zijn terug de oude (als je klikt op de link die ik eerder al meegaf) dus bij de bond realiseert men dat er te snel is gereageerd op de fide.

 41. Oscar
  Oscar07-01-2014

  Het probleem is volgens mij dat men juridisch gezien toch niemand mag fouilleren…

 42. Oscar
  Oscar07-01-2014

  Die regel is gewoon niet toepasbaar, vandaar het uitstel (en afstel ?).

 43. Oscar
  Oscar07-01-2014

  De enige oplossing : http://chennai2013.fide.com/photo-gallery-round-1/
  Bij ons zullen alleen de Opens van Gent en Geraardsbergen dat probleem niet hebben.

 44. Theo
  Theo08-01-2014

  @Brabo:

  “zo kan je ook de vraag stellen of schakers wel een auto, fiets,… moeten meebrengen naar een schaakclub.”

  Ik ga mijn auto of fiets niet tot aan het bord meebrengen. Sorry, slap argument.

 45. brabo
  brabo08-01-2014

  @Theo:
  Ik heb eens het verhaal gehoord van iemand die tijdens de partij naar zijn auto holde om daar zijn laptop te raadplegen.
  Nu als je het beperkt tot enkel zaken die aan het bord worden meegebracht dan kan ik je ook andere voorbeelden geven: yoghurts (denk aan karpov – Kortchnoi), jassen (kan je allerlei zaken in verbergen), boeken (laatst in de interclub zat iemand een boek te lezen terwijl de tegenstander aan zet was),…

  Uiteindelijk heb je heel weinig echt nodig om een schaakpartijtje te spelen. Je zou alle nutteloze zaken voor een wedstrijd kunnen verbieden om zo een steriele omgeving te creëren maar daar wil ik zeker niet in schaken.

 46. Swa
  Swa08-01-2014

  Elke Belgische schaker zou het artikel op de website van Oude God moeten gelezen hebben!
  Met dank aan Jan T’Sas.

 47. Oscar
  Oscar10-01-2014

  Is al die poespas rond de GSM geen afleidingsmaneuver ?

 48. Dirk C.
  Dirk C.14-01-2014

  In het kader van de gsm-discussie nog even dit.

  Ik heb vroeger meegdeaan aan de snookercompetitie in de lagste afdelingen. Het was daar dus zo dat ook wij (pure amateurs die amper een bal deftig konden poten, laat staan een break maken) in vol ornaat moesten spelen, dus hemd met strik of das. Ik hoef je niet te vertellen dat de meesten dat op de duur kotsbeu waren. Vermits die competitie op een dinsdagavond (voor de hogere afdelingen) en op donderdagavond (voor de lagere reeksen) plaatsvonden gebeurde het ook nog al eens dat de ploegen niet op tijd (NA 20 uur aankwamen in het lokaal van de tegenstander. Zelfs in de laagste afdeling was het geen uitzondering dat bvb. een ploeg uit Clabeq op een regenavond naar Begijnendijk moest. Begin er maar aan via de Ring van Brussel in volle spits …
  Resultaat was dan dat je al onmiddellijk 3 frames verloor en als je NA 20.30 u aankwam, kon je terug naar huis zonder te spelen. Neem daar nog bij dat de clubs boetes kregen voor de MEEST idiote zaken en dan sta je waar het snooker in België nu staat … NERGENS.

  In de bowlingcompetitie hebben ze in de jaren ’90 het lumineuze idee gehad om het drinken van bier te VERBIEDEN, ook in de lagere afdelingen … dat kwam daar dik in orde 😉

  Dus als de FIDE deze idiote gsm-regel wil invoeren voor ons amateurs in de lagere schaakafdelingen, dan moet ze dat vooral doen. Ook en vooral omdat er oeverloze discussies zullen volgen over deze regel …
  De GSM is nu eenmaal een teken des tijds; je kan hem niet zomaar wegtoveren.

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.