Delhaes1

Clubs sabelen lidgeldverhoging neer

Op een cruciale algemene vergadering hebben de clubs massaal tegen de hervormingen, inclusief lidgeldverhoging, van de KBSB gestemd. Er rest nu maar één optie en dat zijn fikse besparingen…

Clubs willen geen lidgeldverhoging

Zelden hebben wij zoveel mails van clubverantwoordelijken of geïnteresseerde en betrokken schakers zien passeren als de afgelopen maand. Met telkens één onderwerp: de verhoging van het lidgeld van 11 naar 22 euro. Deze verhoging wilde de Belgische Schaakbond doorvoeren om tegemoet te kunnen komen aan de stijgende kosten van allerlei zaken, zoals de uitzendingen naar een olympiade of investeringen in het schoolschaak.

De lidgeldverhoging stond al langer op het programma. In oktober vorig jaar werd een soortgelijk idee al weggestemd. Daarom besloot men het concept nu te koppelen aan 6 projecten, waaronder de organisatie van een senioren-BK, investeringen in schoolschaak en een budget om een zo sterk mogelijke ploeg naar een internationaal kampioenschap te sturen.

Op papier oogde dit logisch, maar bijzonder veel schakers waren niet overtuigd. “Ik kan enkel, samen met het bestuur van mijn club, onze ontgoocheling uitdrukken in dit voorstel. Dit voorstel is identiek aan de afgekeurde begroting van vorig jaar, met daarnaast een aantal supplementaire uitgaven die te weinig uitgewerkt zijn om te aanvaarden. Het voorstel is voor onze club niet transparant genoeg”, klonk het bij de ene. “Voor ons vormt de verhoging een probleem: wij willen vanuit het schaakhuis nu eens net NIET mikken op jeugd of ‘sterspelers’, maar ook op volwassenen en hoe we die meer kunnen integreren in onze clubwerking … en in die zin zal die verdubbeling van de lidgelden bij de bond ons niets opbrengen, maar dan ook echt niets”, bij de andere.

De algemene trend wees op drie kampen: zij die vonden dat de projecten van de bond niet representatief zijn voor de hele schaakwereld en daarom niet de moeite om de “gewone schaker” voor “te straffen”, zij die vonden dat er wel degelijk meer geld nodig was, maar dan niet met deze bond en niet op deze manier en dan nog zij die simpelweg voor de voorstellen waren.

De besparingsoperatie die doorgevoerd zal moeten worden, zou een invloed kunnen hebben op de uitgezonden nationale teams.

Schakers stemmen duidelijk

Zaterdag was het dan D-day en werden de projecten afzonderlijk gestemd (gekoppeld aan de lidgeldverhoging). Sommige clubs zakten zelf af, maar de meeste clubs werden vertegenwoordigd door hun ligabestuur. Vanuit Waalse kant was beslist dat de stemmen van de afwezige clubs niet zouden uitgebracht worden (om zo de clubs te dwingen om zo veel mogelijk aanwezig te zijn)
en omdat die clubs niet massaal aanwezig waren, zouden de Vlaamse stemmen enigszins doorslaggevend blijken voor het eindresultaat.

Dat resultaat liet weinig aan de verbeelding over: élk project werd unaniem weggestemd. Er komt geen lidgeldverhoging en de bond moet zoeken naar manieren om te besparen.

Het is niet meteen duidelijk hoe het nu verder moet. De KBSB had een lidgeldverhoging immers nodig om de begroting op orde te krijgen (hiervoor had ze een lidgeldverhoging van 2 euro nodig). Nu zal het dat moeten doen zonder extra geld en zal het bovendien moeten zoeken naar besparingsposten. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: het kan knippen in de internationale uitzendingen (de zwaarste kostenpost) of in het prijzengeld voor interclubs en nationale kampioenschappen, aldus Luc Cornet, de verantwoordelijke voor deze posten. Een discussie zal hierover nog gevoerd worden.

Voor de bestuursleden zelf lijkt er voorlopig niet veel aan de hand. Hoewel sommige tegenstanders van de huidige bond de stemming zagen als een duidelijk signaal naar voorzitter Delhaes en enkele andere bestuursleden, zijn er voorlopig geen mensen die opstappen, al weten we uit goede bron dat er een aantal zijn die het overwegen de eer aan zichzelf te houden.

We geven nog graag mee dat er kleine, andere veranderingen zijn doorgevoerd: het puntensysteem van de nationale interclubs is opnieuw hersteld naar 1, 0,5 en 0 in plaats van 3, 2, 1 en 0, het klassieke systeem dus. De clubs zijn nu ook verplicht om foto’s van spelers die uitgezonden worden of van spelers/arbiters/organisatoren/trainers die een titel aanvragen, te plaatsen op de KBSB-website en te laten plaatsen op de FIDE-website.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 1. Swa
  Swa12-06-2015

  Bizar allemaal!
  Nagenoeg iedereen wil het schaken aantrekkelijker maken, nagenoeg iedereen wil het schaken promoten bij de jeugd, nagenoeg iedereen wil meer en vooral sterkere jeugdspelers,
  nagenoeg iedereen wil dat het schaken als sport erkend wordt, nagenoeg iedereen wil meer leden, nagenoeg iedereen vindt de website van de bond oubollig en onaantrekkelijk, nagenoeg iedereen weet dat de bond met een put van 100.000 euro zit uit het verleden….
  Maar, begrijpe wie kan, iedereen is tégen hervormingen en als die hervormingen er al zouden komen dan mag het vooral geen geld kosten!

 2. Edo
  Edo12-06-2015

  Daar som je een aantal algemene dingen op die zeker waar zijn: mensen willen dat in het algemeen wel.

  Echter, als je de voorstellen van de KBSB leest, merk je snel dat de voorstellen (de zgn. projecten) oppervlakkig zijn uitgewerkt en meer luchtkastelen zijn dan concrete voorstellen. Ook mist men enige structurele visie.

  Zo hoorde ik van enkele aanwezigen bv bij ‘investeren in schoolschaak’ dat het voorstel eruit bestond om een bredere verdeling te doen van materiaal naar scholen toe, met name ook boekjes voor stap 2 etc.
  Hierop kwam de kritiek dat dit absoluut geen structurele aanpak is: stap 1 laten geven door een leerkracht is 1 ding, maar stap 2 is heel wat anders. Interessanter is bijvoorbeeld dan het geld te investeren in een werking die ervaren schaaklesgevers koppelt aan de scholen, werd ook gezegd.

  Ander voorstel betreffende de website: Men wil iets van ruwweg een 5500 EUR (heb het verslag nu niet bij me, dus kan een lichte afwijking op zitten) aan budget geven aan het uitbouwen van een betere website en vooral het betalen van de persoon die het onderhoudt. Wetende dat de huidige webmaster het nu al jaren gratis doet.
  Als je dit niet kan onderbouwen, deftig kan verantwoorden, maar gewoon even los op papier zet en voorstelt bij wijze van spreken, ga je dan spontaan ‘voor de hervormingen’ stemmen?

  Je moet ook kijken vanuit het perspectief van de clubs : alle clubs zijn voor de algemeenheden die je opsomt, zolang deze de meest elementaire en belangrijkste doelstellingen van de clubs niet schendt:

  ledenwerving en ledenbehoud.

  Zowel bij de volwassenen als bij de jeugd neem je een risico door plots meer geld te vragen, zeker als dit eerder nieuwere leden zijn, of leden die enkel naar de club komen en daarbuiten niet deelnemen aan andere activiteiten.

 3. Swa
  Swa12-06-2015

  Aan Edo:
  Kan allemaal wel juist zijn wat jij opsomt maar de essentie van de zaak is dat verandering, vernieuwing, hervorming nu éénmaal geld kost (hoeveel laat ik nu even in het midden) én dus een lidgeldverhoging inhoudt.
  Het is duidelijk dat de AV in het algemeen en vele clubs in het bijzonder dát net niet willen.
  Bepaalde liga’s stelden reeds vóór de vergadering dat een lidgeldverhoging sowieso onbespreekbaar was.

 4. Edo
  Edo12-06-2015

  De essentie die je aangeeft is helaas niet van toepassing hier, net vanwege hetgeen ik zonet aangaf.

  Clubs en liga’s zijn lang op voorhand het voorstel van de KBSB, nemen dit door en komen tot deze conclusie.
  Ze zien immers dat er voor hen alleen maar directe nadelen aan verbonden zijn.

  Laat ik het even illustreren:

  Jantje zit op mooie zaterdagochtend zijn krant te lezen, vergezeld van een heerlijk kopje koffie.
  Hij heeft de hele week goed gewerkt en is blij dat hij nu een verdiend rustmoment heeft gevonden.
  Na een tijdje besluit hij de tv op te zetten om het journaal te volgen.

  Tijdens het journaal volgt er een algemene mededeling van Premier Michel: De regering wil investeren in een aantal dingen. Ze weten nog niet goed wat, maar het onderwijs komt zeker aan bod. Zo wil men een programma ontwikkelen voor de allerbeste studenten: ze zouden lessen volgen bij echte topmannen in hun vakgebied.
  Men weet nog niet hoe of wat, maar er is een visie.

  Ook zijn er klachten gekomen van ambtenaren die veel reizen moeten afleggen voor de Staat: zij krijgen immers niet genoeg budget om deftig op restaurant te gaan tijdens deze missies die ze afleggen. Ook hier wil de Staat graag wat geld in pompen.

  Michel gaat verder in zijn betoog en deelt mede dat, om deze doelstellingen te vervullen, er een belastingverhoging komt van 20%. BDW moeit zich even en stelt nog dat het allemaal de schuld is van de PS uit het verleden, en dat we nu de put die zij hebben achtergelaten moeten vullen.

  Beeld je nu even in dat dit een vrijwillige bijdrage is: denk je dat Jantje dat wil betalen?

  Ik wil maar zeggen: veralgemeen niet te snel, kijk niet enkel naar het resultaat (geen lidgeldverhoging), maar naar hoe het resultaat tot stand is gekomen.

 5. Ludo
  Ludo12-06-2015

  Een lidgeldverhoging van 11 naar 22 euro is voor niemand onhaalbaar.
  Het knelpunt echter is, naar mijn bescheiden mening, dat iedereen nog weet dat er een grote diefstal gebeurde uit de schatkist. Blijkbaar een doofpot met een goed passend deksel erop. Is daar al iets van teruggevorderd?

 6. Gert
  Gert13-06-2015

  Wat ik mis in de visie van de KBSB is aandacht voor de modale schaker. Voor de jeugd is er voldoende aandacht, voor topspelers ook maar daar tussenin? Zoals al eerder ergens postte vallen veel (niet top) jeugdspelers na hun jeugdschaakperiode in een zwart gat. Dit was zo 30 jaar geleden en is – helaas – nu nog steeds zo. Mijn persoonlijke visie is dat topschakers – zoals onze enkele GM’s – gefinancierd dienen te worden door (bedrijfs)sponsoring. Dit betekent ook dat men aan deze spelers eisen moet durven stellen: aanwezigheid bij sponsordiners, kledingeisen (denk aan het snooker), bereidheid tot promotie-activiteiten (zoals simultaans), etc.

 7. Swa
  Swa13-06-2015

  Aan Edo:
  Jouw verhaal is al even bizar als het verhaal van de AV in het artikel hierboven en bovendien verteld alsof je tegen een klein kind bezig bent.
  De essentie blijft: hervorming kost geld of je moet op bepaalde posten drastisch besparen en dát dan wellicht zal óók niet in goede aarde vallen.
  Trouwens, is er iemand die weet hoe lang het geleden is dat het lidgeld nog aangepast is?

 8. Adri
  Adri13-06-2015

  Voor mijn goed begrip: betekent “een verhoging van het lidgeld” hier “een verdubbeling van het lidgeld”? Dat lijkt me wel bijzonder drastisch.

 9. Edo
  Edo13-06-2015

  Ik zie dat mijn boodschap niet begrepen is, onfortuinlijk!

  Het was een nobele poging het te verwoorden in een metafoor zodat het
  doelpubliek de essentie zou vatten om zo buiten het eendimensionale denken te treden.

 10. Goendi
  Goendi13-06-2015

  @Swa: heb je de voorstellen ook gelezen? In het huidige formaat zijn ze gewoonweg onvoldoende uitgewerkt en niet in balans. Zo was bvb één van de voorstellen om tornooien die sterke schakers aantrekken te belonen met een subsidie van 50€. Zoals aangegeven door een organisator: dat zal hem niet stimuleren zijn tornooi sterker te maken, aangezien hij bovenop die 50€ ongeveer 700€ extra moet bijleggen om alle andere kosten aan die speler te vergoeden. Maw: het idee om goede organisaties te belonen en bij te staan, daar is niemand tegen. De wijze waarop echter, zal niets bijbrengen en bijgevolg is het middel dat wordt voorgesteld niet de manier om het doel te bereiken. Hetzelfde geldt voor schoolschaak: schaakborden? Ja fijn. Maar dat is dus niet wat scholen zoeken. Scholen kunnen budgetten vrijmaken voor materialen. Ze hebben echter gecertificeerde en bekwame lesgevers nodig, die dit in eerste instantie doen vanuit de achtergrond dat schaken voor een kind een pedagogisch instrument is. Dat doel is geen doel van de schaakwereld, voor ons is het interessant dat de jongeren naar een schaakkring zullen gaan en zich aansluiten. Dus wat hebben scholen van de koepels nodig: lesgevers, en/of certificeringsmogelijkheden voor hun leerkrachten.

  Dat hervormingen geld kosten en investeringen noodzakelijk maakt, daar zal niemand tegen stemmen. Dat als er geïnvesteerd wordt deze investeringen ook effectief zullen lonen om het vooropgestelde doel te bereiken, dat is toch iets anders.

  En voorts: het lidgeld is in de loop van de jaren ge-evolueerd van 10 naar 12 euro.

 11. louis
  louis13-06-2015

  Wie verzint zo’n voorstel eigenlijk?

  Een vrij kleine sportbond, 6 à 7000 leden, slaagt erin om zich voor 100 000 door haar eigen penningmeester te laten bestelen.
  Die kleine sportbond kon dus met de huidige lidgelden een spaarpot van 100 000 aanleggen, wat neerkomt op een jaarlijks overschot van 5000 euro gedurende 20J en wil nu bijna een verdubbeling vh lidgeld (12 naar 22 euro).
  als men zo’n voorstel aanvaardt kun je de kbsb ineens omdopen naar koninklijke Bank …

  Indien de kbsb een jaarlijks overschot kan draaien van 3 à 5000 Euro, die 100 000 komt van ergens, lijkt mij een lidgeldverhoging totaal ongepast en zou je eerder aan lidgeldverlaging moeten denken (is tenslotte bijna 1 euro per lid)

 12. Bart
  Bart14-06-2015

  misschien dat het een goed idee zou zijn mocht de bond eens uitleggen aan de schakers die een gemiddeld niveau halen, geen jeugd zijn die 1 of 2 keer in de week gaan schaken bij hun club winnen bij een verdubbeling van het lidgeld. Terwijl ze zien dat de opkomst op clubavonden geweldig achteruitgaat, de gemiddelde leeftijd enorm stijgt en de jeugd waarin zoveel geïnvesteerd word massaal afhaakt voordat ze het volwassenecircuit toetreden.

 13. Gert
  Gert14-06-2015

  Helemaal eens met Bart.

 14. Swa
  Swa15-06-2015

  Aan de heren Louis, Bart en Gert
  Er bestaat een spreekwoord dat zegt dat de beste stuurlui aan wal staan.
  Jullie zijn daar het perfecte voorbeeld van.
  Veel kritiek geven en zelfs niks doen.
  En is het ook al de schuld van het bestuur van de KBSB dat de opkomst op de clubavonden achteruitgaat (dixit Bart)?

 15. Ruben
  Ruben15-06-2015

  Het probleem van de voorstel van de KBSB is dat er niet gedifferentieerd werd. Alle leden van alle clubs moesten bijdragen voor de topspelers een de topjeugd. Terwijl enkel de clubs met ploegen in 1e en 2e afdeling van interclub er baat bij hebben dat bv spelers van 2200 kunnen evolueren naar 2400 elo. Een club met een of twee ploegen in 5e heeft hier geen boodschap aan. Een bijdrage hiervoor vragen aan bv. de spelers die een FIDE-rating wensen/hebben, lijkt me veel logischer.
  De website van de KBSB bevat een aantal interessante tools zoals ledenbeheer, interclubverwerking, eloverwerking, maar het geheel is voor verbetering vatbaar en is niet aantrekkelijk genoeg om nieuwe leden/sponsoring aan te werven. Een inspanning is hier vereist. Maar zomaar 5500 Euro vragen zonder uitgewerkt plan oogt amateuristisch en werd terecht weggestemd.
  Misschien moet RvB zich afvragen of ze wel het ledenbeheer voor de VSF en voor de liga’s gratis moet blijven aanbieden.

 16. brabo
  brabo15-06-2015

  Vanaf 1 juli 2015 zal iedereen die op de sterktelijst staat voor de interclubs een fide-id moeten hebben: http://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/administratie/88-verplichting-om-een-fide-id-te-bezitten-2.
  Heel wat clubs plaatsen alle leden op de sterktelijst om voldoende reserves te hebben.

  M.a.w. het merendeel van de leden zal zeer binnenkort een fide-id hebben wat maakt dat differentiatie op fide nutteloos zal worden.

 17. logica
  logica15-06-2015

  Het blijft wel verdacht dat het antwoord op de kernvraag ‘waar is het geld naa toe en wanneer komt het terug’ steeds ontweken wordt. Hoe het geld verdwenen is weten we ondertussen. En dat dit de reden voor de voorgestelde lidgeldverhoging is kunnen we wel vermoeden. Maar waar is het geld naar toe ? Wordt die lieve man die er mee weg is voor de rechtbank gedaagd ? Heeft hij het geld nog of is het ‘weg’ ? Kan hij het ooit nog terug geven ? Hier zou eens duidelijkheid over moeten komen.

 18. Peter
  Peter18-06-2015

  Ik wil hier toch graag even reageren op Swa, want zijn “argumenten” vind ik eerlijk gezegd tenenkrullend vervelend.

  1° “De beste stuurlui staan aan wal”. Aub, zulke dooddoener die geen steek houdt… Je mag ook geen kritiek hebben op Sepp Blatter dan, want … Wij betalen lidgeld, dus is het logisch dat voorstellen die ons niet bevallen en waarover gestemd mag worden, afgewezen worden. Dat is de basis van een democratisch systeem. Bestuurders verdienen respect voor de inspanningen die ze leveren, maar dat wil nog niet zeggen dat alles maar goed moet zijn, omdat “de beste stuurlui aan wal staan.” Met dat ronduit idiote argument zeg je eigenlijk dat kritiek niet meer kan, behalve als je zelf in een bestuur zit. Mensenlief, dat zulke non-argumenten de dag van vandaag nog te lezen zijn…

  2° “Verandering kost geld.” Jaja, we weten het intussen, maar je blijft die ene zin maar herhalen zonder naar de inhoud van die investeringen te kijken. Dus omdat investeringen nodig zijn, moet je zomaar eender wat goedkeuren. Goed bezig…

 19. Pascal
  Pascal18-06-2015

  Als het KBSB-bestuur dit er ooit wil doorkrijgen, zullen ze toch eerst het één en ander moeten verduidelijken. Niemand kan dit ooit goedkeuren zonder antwoorden te weten op twee essentiële vragen:
  1. Waarom wordt dat gestolen geld niet terug gevorderd?
  2. Waarom kon de KBSB vroeger zonder probleem een pot van € 100.000 euro sparen en nu niet meer?

 20. Rudi Valcke
  Rudi Valcke18-06-2015

  Er zijn m.i. wel enkele punten die falicant fout lopen.
  1. Er is een verwarring rond bevoegdheden. Ik heb sterk de indruk dat sommige bestuurders denken dat zij de bond zijn… terwijl de leden en clubs de bond zijn.. Zij zijn het bestuur van de bond.
  2. De leden van de bond zijn alle vertrouwen kwijt in het bestuur. OK die 100.000 die we volgens mijn inlichtingen NOOIT meer terug zien, maar ook onduidelijkheden wat er gebeurd met de budgetten. Zie eens naar de eindverslagen van de bestuurders, wat ze allemaal wel niet gedaan hebben, maar geen enkel detail rond wat er met het budget gebeurt is.
  3. De voorstellen nu hebben als doel…. tyja niet duidelijk, de visie realiseren… meer leden ??? ik weet het niet, maar als het dat is zijn de projecten niet doeltreffend.
  4. En wat echt niet kan “we investeren in de jeugd”, terwijl als je het natelt is er minder gebudgeteerd voor de jeugd dan wat de jeugd bijdraagt als lidgeld, dus, de jeugd sponsort de bond…Velen denken dat er genoeg gedaan wordt voor de jeugd… de bond doet NIKS voor de jeugd.
  5. Wat krijgt een speler, eender welk niveau van de bond? niet veel, en tegenwoordig wilt niemand nog betalen om lid te zijn van, iedereen wilt wel betalen, zelfs veel betalen, maar er moet iets te krijgen zijn. Laat bvb scholen zich aansluiten rechtstreeks aan de bond, 150€ per school en 5€ per leerling/jaar, en geef ze 1 dag een door de bond betaalde lesgeven, en nee dit zal ook niet rechtstreeks leden aanbrengen, maar na een paar jaar wel.
  6. De stemming over 11€ die dan wel goedgejkeurd werd, maar een aantal besparing inhield, die voor de stemming niet behandeld werden. Ieder “normaal” persoon zou eerst uitleggen wat de gevolgen zijn van die 11€.
  Ik vrees dat er maar een oplossing is en dat is het aftreden van het bestuur en vervangen door mensen die het vertrouwen krijgen van leden en clubs, maar die mensen zijn het enkele jaren geleden afgestapt wegens geen steun vanuit het bestuur… slim

 21. Swa
  Swa19-06-2015

  Aan Peter
  “Met dat ronduit idiote argument zeg je eigenlijk dat kritiek niet meer kan…”
  Jij trekt wel ronduit idiote conclusies uit mijn zogezegd “ronduit idiote” argument!
  Nergens schrijf ik of suggereer ik dat kritiek niet meer kan.
  Het bestuur werkt gedurende enkele maanden een aantal voorstellen uit.
  De leden komen dan een dagje naar Brussel om al die voorstellen vlotjes te kelderen, voor een belangrijk aantal leden omwille van het feit dat die voorstellen van dát bestuur komen en niet altijd omwille van de voorstellen zelf.
  Rudi Valcke schrijft het zelfs letterlijk in zijn post.
  Vandaar dat ik zeg tegen de leden, als het zó makkelijk is én als het bestuur het zó slecht doet, kom het dan zélf maar eens doen!

  Nog dit… dit bestuur is verkozen door de AV, door de leden dus.
  De voorzitter, die de voorbije jaren bakken kritiek over zich heen kreeg en die als voorzitter uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid draagt, werd vorig jaar door diezelfde AV met een ruime meerderheid herverkozen.
  Begrijpe wie kan!
  Het zou wel eens aangewezen kunnen zijn dat de AV de hand in eigen boezem steekt.
  De statuten en het huishoudelijk reglement voorzien mogelijkheden om dit bestuur of een deel er van aan de kant te zetten.
  Tot slot, om met een tenenkrullende, vervelende dooddoener te eindigen…
  Men oogst wat men zaait!

 22. brabo
  brabo19-06-2015

  “Verkozen tot voorzitter: Günter Delhaes, 143
  voor, 85 tegen en 48 onthoudingen”

  Zie http://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/PVFRBE/KBSB_RVB_FRBE_AG_20141004_Rapport_draft3.pdf

  Als we enkel kijken naar de 143 stemmen voor dan is dit 51,8%. Kwestie van een ruime meederheid wel met een flinke korrel zou te nemen.

  In elk geval is de patstelling geen goede zaak voor het Belgisch schaken.

 23. Goendi
  Goendi20-06-2015

  1. De voorzitter heeft een motie van wantrouwen slechts nipt overleeft (zie eerdere stemming) – er was nog een tweede stemming die dag (waarvan het resultaat hier weergegeven wordt)
  2. ik ben uitermate verbaasd dat er telkens vragen komen naar de verdwenen tegoeden:
  – De man is effectief voor de rechtbank gedaagd en hij is veroordeeld
  – Er zijn enkele betalingen gebeurd (circa 5000€ in totaal schat ik)
  – Sinds enige tijd zijn er geen betalingen meer volgens mij
  – Nav de niet-betaling, is op een AV door een zéér ruime meerderheid beslist om géén bijkomend onderzoek te doen naar zijn financiële situatie en eigendommen om hem te dwingen tot betaling

  Diegenen die dus vragen stellen achter de verdwenen tegoeden, moeten misschien eens aan hun vertegenwoordigers vragen waarom ze bvb geen uitvoerend beslag wensen, of andere dwangmaatregelen.

 24. logica
  logica20-06-2015

  We stellen zoals gevraagd onze vraag aan onze vertegenwoordiger Goendi (want jij hebt toch verschillende bestuursmandaten, dus U bent een perfect persoon om ons te vertegenwoordigen) waarom ze bvb geen uitvoerend beslag wensen, of andere dwangmaatregelen om de overige 95% van het verdwenen geld terug te eisen.

 25. Goendi
  Goendi20-06-2015

  Die vraag stel je aan de verkeerde. Ik was en ben vragende partij geweest om veel dieper te spitten. Het voorstel in kwestie kwam oa van mij.

 26. Swa
  Swa21-06-2015

  De vraag is ook of het sop de kool wel waard is.
  Rechtbanken, advocaten, uitvoerend beslag en/of andere dwangmaatregelen kosten handen vol geld.
  Als je dan vooraf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weet dat er van al dat geld weinig of niets zal kunnen gerecupereerd worden, dan is het besluit niet moeilijk te nemen.
  En zoals gesteld, het is de algemene vergadering die destijds beslist heeft om geen verdere stappen te ondernemen, niet het bestuur.

 27. Ludo
  Ludo21-06-2015

  Dus diefstal van immense bedragen is totaal gerechtvaardigd?
  Zolang deze zaak een doofpotdeksel draagt, zal niemand vertrouwen hebben in deze bond.
  Succes, want het is een soepje.

 28. louis
  louis21-06-2015

  dus de ene trekt zijn paraplu open en de andere verstopt zich achter procedures, vormelijkheden, structuren,…
  en nogal heel flauwe excuses om je verdomde plicht niet te doen 🙂

  nu ja, mensen die de dief al 20 à 30j kenden, persoonlijk geen geld verloren hebben, hebben hun empathie getoond tav een oude arme gepensioneerde sympathieke man waar ze 10 of 20j mee samen gewerkt hebben.

  ik zou graag willen weten wie die vertegenwoordigers zijn die voor mij beslist hebben dat je een dief mag laten lopen met 100 000 euro.

 29. Swa
  Swa22-06-2015

  Aan Ludo en Louis
  Jullie lezen de andere posts niet denk ik.
  Diegenen die dit destijds hebben beslist zijn de vertegenwoordigers van JULLIE CLUB en de vertegenwoordigers van JULLIE LIGA die als leden in de algemene vergadering zetelen/zetelden, NIET de bond!
  Dit was toen met een ruime meerderheid.
  Roep HEN dan maar eens ter verantwoording!
  Richt jullie pijlen dan maar op HEN!
  En Ludo, waar staat er geschreven dat die diefstal gerechtvaardigd is?
  Ernstig blijven hé man!

 30. rudi
  rudi22-06-2015

  dit legt in ieder geval twee problemen bloot;
  1. slechte communicatie van het bestuur naar de leden over die besluiten.
  2. de structuur is nu zo dat alles beslist wordt op een AV, dus bestuur is niet verantwoordelijk maar de leden.
  Waarom zou iemand zijn nek uitsteken? maar eigenlijk doe je maa want de AV beslist en is dus verantwoordelijk…
  onwerkbaar is dit

 31. louis
  louis22-06-2015

  Swa

  de bond is dus blijkbaar niet gemachtigd om onregelmatigheden binnen het eigen bestuur, tot criminaliteit toe, op eigen houtje aan te geven, te vervolgen, de nodige stappen te ondernemen…
  en als we dat niet geloven maken je ons wel iets anders wijs 🙂

  wie zijn trouwens ‘onze’ vertegenwoordigers die massaal gestemd hebben om de dief niet te vervolgen? dat interesseert me echt

 32. Timothy
  Timothy22-06-2015

  Ik denk dat er inderdaad slecht gelezen wordt. Hij is wel degelijk strafrechterlijk vervolgd.

  Dit gaat over het feit of we extra geld wilden uitgeven om juridische middelen aan te wenden om uit te zoeken of deze persoon nog middelen ter beschikking had. Zoals ik al vernomen had en wat je kon lezen hierboven, was de kans vrij klein en wilden de leden geen extra geld verkwisten hieraan.

  Als je wilt weten wie toen aanwezig was op de bewuste AV, ik denk dat je dat wel kan terugvinden in de verslagen van destijds.

 33. Swa
  Swa23-06-2015

  Aan Louis

  Jij moet dringend eens de statuten en het huishoudelijk reglement van de bond lezen.
  De AV is het hoogste beslissingsorgaan binnen de bond.
  Als de AV neen zegt, dan is het neen. Punt.

  Alle verslagen van de bestuursvergaderingen én van de algemene vergaderingen zijn te vinden op de website van de bond.
  Daarin staan de namen vermeld van de vertenwoordigers.

 34. brabo
  brabo23-06-2015

  Als 10% van de leden ooit de status en huishoudelijk reglement van de bond hebben gelezen dan vermoed ik dat het erg veel zal zijn. De verslagen moet je ook al goed zoeken onder administratie en proces-verbaux: http://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/administratie/proces-verbaux-kbsb Over de laatste AV is nog niets gepubliceerd.

 35. Arnaud A.
  Arnaud A.23-06-2015

  Wat betreft het invorderen van een dergelijke geldsom: het eerste dat altijd moet worden gedaan is een solvabiliteitsonderzoek. Dit houdt in dat de deurwaarder onderzoek doet naar roerend/onroerend vermogen. Voor het roerend vermogen is dat moeilijk anders vast te stellen dan door een bewarend beslag op roerende zaken. Het onroerend vermogen kan worden onderzocht via kadaster/hypotheekkantoor. Je moogt er alleszins op rekenen dat een dergelijk solvabiliteitsonderzoek alsmede de eerste stappen van een uitvoerend beslag op roerende goederen zo ongeveer 1000 à 2000 euro kost. Als je weet dat hij geen huis heeft en met heel weinig middelen nog moet verder leven, wel, dan kan je het beter laten want je krijgt toch van de deurwaarder te horen dat de persoon onvermogend is en dat verdere uitvoering geen zin heeft. Maar dit houdt natuurlijk wel in dat je weet dat deze persoon geen onroerend goed in eigendom heeft en al zeker geen kostbaar meubilair (ik neem aan dat het bestuur de AV net hiervan op de hoogte heeft gebracht, waarna de AV beslist heeft dat verdere uitvoering zinloos is). Het is overigens mogelijk om tot 10 jaar na het vonnis op basis van dat vonnis uit te voeren (mocht die persoon de lotto winnen over een paar jaar of erven of zo, dan kan je op basis van dat vonnis dus nog steeds uitvoeren – maar je moet het wel te weten komen natuurlijk, anders ga je weer blind 2000euro opdoen terwijl er niets is veranderd in zijn leven). Alleszins: proberen invorderen bij iemand die niets heeft brengt nu eenmaal niets op, in tegendeel.

 36. Arnaud A.
  Arnaud A.23-06-2015

  Mijn vorige post gaat er wel van uit dat we een uitspraak in burgerlijke zaken hebben bekomen door ons burgerlijke partij te stellen uiteraard, anders mag je aan mijn verhaal nog een paar duizenden euro’s aan advocaatkosten bijrekenen natuurlijk 🙂

  Wat betreft de lidgeldverhogingen:
  1° ik weet er het fijne niet van, maar dat er zware spanningen en wantrouwen is, zoveel is duidelijk. Ik vind het heel raar om in dergelijke context een verdubbeling van het lidgeld te vragen …;
  2° de ene heeft het financieel al wat gemakkelijker dan de andere, maar in deze tijden van crisis eventjes vlot voor een verdubbeling gaan, is toch ook blijk geven van iets te veel zelfvertrouwen lijkt me …;
  3° een lidgeldverhoging moet niet per definitie alle clubs dienen, maar de meerderheid van de clubs en het schaken in het algemeen (in die zin wou het schaakhuis wel best solidair zijn met een verhoging omdat schaakbekendheid creëren ons op termijn ook iets levert, maar dan toch tenminste in ruil voor meer duidelijkheid aangaande de initiatieven die gefinancierd dienden te worden);
  4° het schaakhuis mikt net niet op de jeugd of op sterke schakers met de redenering dat er daar al veel rond gebeurt en dat de schaakcrisis die we vandaag meemaken net eerder de opkomst is van volwassenen met een middelmatig niveau op de clubavonden: veel clubs hebben een jeugdwerking, maar welke club voorziet ook echt in het begeleiden van volwassenen die willen leren schaken? Het is één en al jeugd. Resultaat; een potentieel nieuw lid is te oud om bij de jeugd les te volgen en wordt zo ongeveer op de slachtbank geleid waarna afhaken na een tijdje eerder de norm is …;
  5° als schaakhuis is het dan wel wat moeilijker te verkroppen dat we dubbel zoveel aansluitingskosten bij de bond moeten voorzien, maar dat er in het programma van de bond niets staat over het promoten van schaken bij volwassenen (op jeugd alleen teren, daar geloof ik toch niet helemaal in);
  6° welke initiatieven? bijvoorbeeld het maken van een kort reclamespotje dat schaken bij volwassenen en jong gepensioneerden promoot wegens de mentale voordelen die het biedt en dit op regionale zenders af en toe eens laten draaien met misschien wel mogelijks subsidies daarvoor? Ik zeg maar iets. Ik vind dat we als Bond toch eens moeten nadenken wat de kost is van niet te mikken op mensen die zo rond hun 40ste+ als de kinderen uit huis zijn aan een hobby denken. Niet alleen de Bond, ook de clubs zouden eens wat harder moeten nadenken over de vraag of alles investeren in de jeugd wel zo slim is. Eigenlijk vind ik dat elke club die jeugdlessen geeft, ook iets moet voorzien voor volwassenen (die laatsten leren overigens veel sneller hoor, na 6 maanden ben je al doorheen de eerste drie stappen).

  Voilà, dat was mijn (lang) betoog. Ik verhoop dat ik wat kan rekenen op begrip voor mijn lichte aanklacht tegen wat ik zou durven zeggen “een blinde vlek”.

 37. Timothy
  Timothy24-06-2015

  Arnaud, WIj zijn een grote jeugdclub maar toch spenderen wij tijd aan het opleiden van volwassenen.

  Omwille van een aantal zaken maar ook als wisselwerking met jeugd waaruit zelf wel eens lesgevers zouden kunnen komen.

  Vinden van jeugd is tegenwoordig vrij gemakkelijk voor ons, lesgevers vinden is wat anders dus wij mikken op het investeren in beide doelgroepen.

 38. Arnaud
  Arnaud24-06-2015

  Ja, dat klopt wat je zegt. We hebben een stand gehad op de langste dag 21 juni in Leuven en die kinderen komen met hun ouders af als mieren op suikerwater. Daar hoef je geen reclame om te maken. De Leuvense jeugdclubs zitten boordevol. Er zijn zeker clubs die daar oog voor hebben en ik zal maar zwijgen over individuele leden die uit eigen beweging ‘peterschap’ opnemen voor nieuwe volwassene leden of die altijd tijd vrijmaken voor openingssuggesties, uitlenen van boeken, nakijken van een partij … Het is en het blijft ook een verantwoordelijkheid van elke schaker om onze mooie hobby te promoten en dus oog te hebben voor nieuwe leden die binnenvallen. Maar het valt me wel op dat er ergens een discrepantie is; de clubavonden zijn gemiddeld genomen onderhevig aan een ernstige terugval als ik zo rond mij zie, terwijl de jeugdwerkingen floreren op een manier die niet te vergelijken is met 20 jaar terug. We zitten daar toch een beetje met een probleem en ik had graag gezien dat er vanuit bond en federaties daar toch eens aan gedacht wordt ipv altijd jeugd en topspelers …

 39. louis
  louis24-06-2015

  Arnaud

  Loonbeslag bestaat ook.
  Zelfs als ge hier maar 150/m uithaalt (loon/pensioen herleiden tot leefloon) wordt dit na x aantal jaren al een aanzienlijke som.
  Ook eventuele bijkomende kosten worden uiteraard op dief verhaald.
  ik heb het onbehaaglijke gevoel dat er andere motieven spelen om de dief gerust te laten.

 40. Swa
  Swa26-06-2015

  Aan Louis

  Begrijp jij dat nu niet of wil jij het gewoon niet begrijpen?

  De AV heeft, mede op basis van de door Arnaud aangehaalde argumenten én na rijp overleg, beslist om geen verdere stappen te ondernemen.
  Er is daar lang over nagedacht; men is niet over één nacht ijs gegaan.

  Jij hebt een ongezonde dosis achterdocht door te stellen dat er andere motieven zouden zijn.

 41. rudi
  rudi27-06-2015

  sowieso moet de bond daar duidelijk over communiceren, en niet enkel verwijzen naar een verslag van een vergadering. het is aan het bestuur om de beslussing van de AV kenbaar te maken, en zelfs niet enkel te posten op een website. alle leden, via clubverantwoordeljken moeten de stand van zaken kennen.
  anderzijds is her ook zo dat als je wilt deelnemen in de beslissing, en dat kan ieder lid, dat je dan naar de AV moet komen. het is te gemakkelijk om te staan roepen dat ZE het fout gedaan hebben

 42. ludo
  ludo27-06-2015

  rudi,

  De duidelijke communicatie die je wenst betreffende het financieel verslag zal ik voor de algemene vergadering (17 oktober) aan de clubs bezorgen (een uitgebreid financieel verslag met een stand van zaken in plaats van enkel de wettelijk verplichte informatie).
  Als je me je e-mailadres bezorgt via LM@55555.be krijg jij zelf ook een kopie.

 43. Jean-Cri
  Jean-Cri08-07-2015

  De modale schaker is tevreden als Belgische kampioenschappen, interclubs en Elorangschikking goed werken.
  De buitengewone AV van juni heeft het duidelijklaten weten.

  Maar zelfsd dat is niet meer gewaarborg. Veel KBSB-bestuurders het beu zijn vanr het wantrouwen tussen de clubs, Liga’s en het KBSB-bestuur
  Ze zijn het ook beu van de interne spanningen binnen het KBSB bestuur omdat de bestuurders (ik ben trouwens soms medeschuldig) ook hun club, liga of taalfederatie vertegenwoordigen en niet alleen de KBSB.
  Ik heb veel ervaring van : dit initiatief mag niet omdat de FEFB geen interesse voor heeft, dit andere initiatief mag niet omdat de VSF al hetzelfde doet,….

  Als wij zo verder gaan, zal niemand meer in het KBSBbestuur willen zetelen.

  Zelfs heel toegewijde personen zoals Daniel Halleux zijn het beu.
  Jean-Christophe,
  Une newsletter adressée à tous les affiliés belges consommerait trop de ressources sur notre serveur mutualisé je pense avec +- 2400 adresses mail et +- 3 heures d’envois.
  Déjà pour la FEFB c’est limite ….
  Ou alors il faut acheter un “service” supplémentaire dédié à cela, mais, bon, je laisse ça à mon successeur. J’en ai un peu marre de la FRBE et toute cette “totoye” auquelle on assiste sans cesse (exemple: la dernière ronde des ICN). Donc, je reste un max dans mon coin en me mêlant le moins possible aux débats.
  Bonne journée
  Daniel

  Mijn mandaat als KBSB-bestuurder eindigt tijdens de volgende AV en ik ben geen kandidaat om herverkozen te worden. Ik kan de buitengewone AV niet vergeven tegen een BK voor de senioren te hebben gestemd. Een Belg is Europees Kampioen bij de Senioren maar hij zal nooit op een Belgiszch titel kunnen hopen. Dat is wat mij betreft de druppel teveel.

  In 2014 was ik ook geen kandidaat voorzitter van de KBSB ondanks sommige Vlaamse wensen. Denk er een over na. Sinds 2005, zijn 5 verschillende bondsvoorzitters geweest. Namelijk John van Emmelo (spoorloos verdwenen na de AV van 2005), Rudolf Meessen a.i., François Vandamme, (ontslag na ongeveer één jaar) Chris Ghysels a.i., Günter Delhaes (gestopt na één jaar), Chris Ghysels opnieuw, Günter Delhaes opnieuw,
  Als er zoveel verschillende personen niet lang blijven, is het voor me een bewijs dat teveel van hen wordt verwacht.

 44. Swa
  Swa09-07-2015

  Wijze woorden van Jean-Cri.
  Veel stof om over na te denken, niet alleen voor de bestuurders maar evenzeer – en misschien zelfs nog meer – voor de Algemene Vergadering.
  Het is trouwens de AV die de bestuurders benoemt.
  De AV is daardoor voor een belangrijk deel ook verantwoordelijk voor de huidige impasse.
  Hand in eigen boezem steken heet zoiets.

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.