Delhaes: “Er moet veel veranderen”

DelhaesGunther Delhaes is nog niet zo lang bondsvoorzitter. Schaakfabriek sprak hem over zijn ambities met de Belgische schaakbond (“Er moet veel veranderen”), over zijn verkiezing (“Ik ben geen interimvoorzitter”), over geld (“De bond heeft geen schulden”) en over de olympiade (“De jeugd moet kunnen gaan”)…

“Alles moet duidelijker en helderder”

Sinds enkele maanden is Gunther Delhaes de opvolger van Francois Vandamme. Een weinig benijdenswaardige taak, bondsvoorzitter zijn, maar toch is Delhaes erg optimistisch. Het BK was een ideaal moment om de nieuwe grote man van de schaakbond aan de tand te voelen. In de zomerdrukte profiteren we van een kleine week rust om het eens over iets anders dan al die mooie toernooien te hebben. We vermelden er nog even bij dat er nog niet over de het dames-BK gepraat kan worden, omdat de procedure nog niet volledig afgesloten is.

De verkiezing van Delhaes verliep niet zonder moeilijkheden. De Eupenaar was weliswaar de enige kandidaat, maar werd niet zonder meer verkozen. Vooral de Vlaamse kant had zijn bedenkingen. Toch mocht Delhaes beginnen aan een periode van één jaar. Een korte periode, maar Delhaes heeft veel ambities.

Delhaes: “Wel, het is meteen duidelijk geworden dat er veel moet veranderen. Maar de verandering moet beginnen met de verandering zelf. Het is namelijk bijna onmogelijk om iets te veranderen aan de regels van deze schaakbond. Als de Raad van Bestuur een akkoord heeft of een idee dat gesteund wordt , moet het sowieso wachten tot de algemene vergadering om ook écht iets te kunnen aanpassen. Dat is mijn voornaamste bezorgdheid: de regels van de bond. Ze moeten helder zijn en niet ingewikkeld, maar het is bijzonder traag en ingewikkeld om die te veranderen. Neem nu de interclubs. We moeten meer naar het buitenland durven kijken. Is er één land waar je als ploeg niet wil stijgen en daarom meteen in laagste divisie moet beginnen, zoals hier het geval is als je een afdeling wil dalen of een promotie weigert? Dat is toch heel raar, dat moet veranderen maar zoiets is dus heel moeilijk door de structuur.”
DelhaesSF: “Dat is alvast één stap, maar een consensus bereiken tussen de leden: is dat niet nog veel moeilijker?”
GD: “Ik moet u hier volmondig neen op antwoorden. De gemeenschappen werken uitstekend samen wat mij betreft. Zowel de Waalse bond, de VSF als de SWDB zitten op dezelfde lijn. De problemen die er volgens mij zijn, liggen eerder bij de liga’s. Je hebt mensen die een stem hebben die 9 stemmen waard is, die 14 stemmen waard is enzovoort. Sommige enkelingen kunnen heel veel goede dingen blokkeren. Daar is al over gepraat op de raad van bestuur en er is een consensus dat 1 persoon ook 1 stem heeft. Ik zie hierbij ook vooral problemen in de link tussen de VSF en de liga’s. Ik heb de indruk dat ze wat beter ondersteund moeten worden door de clubs.”
SF: “U bent zelf interimvoorzitter net omdat de Vlaamse kant u niet voldoende steunde, toch?”
GD: “Ik wil toch even benadrukken dat ik geen interimvoorzitter ben, zoals u eerder schreef op uw website. Ik ben verkozen voor een jaar, volwaardig verkozen.”
SF: “Maar normaal wordt een voorzitter toch voor langere tijd verkozen?”
GD: “Dat klopt. Normaal is dat voor twee of drie jaar. Maar ik vind niet dat dat hier het geval is. Kijk, 80 procent van de mensen stond achter mijn kandidatuur. De grote meerderheid stond achter mij, maar ik had geen absolute meerderheid. Dat is gewoon raar en dat geldt voor alles in de bond. Een kleine minderheid kan alles lam leggen. 80 mensen kunnen voor een idee zijn, de andere 10 kunnen het kelderen. Dat is ook gebeurd bij mijn verkiezing. Maar ik heb gevraagd om binnenkort eens samen te zitten met de Vlaamse kant en mijn ideëen en visies uit te leggen en overleg te plegen. Ik ben ervan overtuigd dat ik herkozen zal worden. Voor de rest wil ik ook nog meegeven dat FIDE slechts één schaakbond erkent. Ik wil dus niet dat politieke spelletjes de werking van de Belgische bond gaan hypothekeren.”
SF: “Het is opvallend dat u dat zegt, want het gaat de ronde dat er net totaal uiteenlopende visies waren tussen ondermeer Vlamingen en Walen, vooral als het over het gebruik van het bondsgeld gaat.”
GD: “U doelt waarschijnlijk op de discussie over de olympiade en de jeugd. De Vlamingen willen investeren in de jeugd, de Walen willen de olympiadeploeg niet laten vallen. Dat is geen simpele discussie. Ik begrijp de Vlamingen goed als ze voor de jeugd kiezen, maar ik begrijp de Walen ook goed dat ze die jeugd een toekomst willen bieden.

“Voor mijn part gaat de jeugd naar de olympiade”

SF: “Wat vindt u daar zelf van?”
GD: “Mijn mening daarrond is de volgende: We moeten een evenwicht vinden tussen de twee richtingen. De jeugd is bijzonder belangrijk, maar het is ook belangrijk dat zij de kans kunnen krijgen om mee te spelen voor bijvoorbeeld een ploeg in de olympiade. Daarom mogen we beide kanten zeker niet laten vallen. Het is niet het een of het ander. Ik ga daarover enkele voorstellen doen. Ik vind dat de ploeg van de Olympiade bevolkt moet worden door spelers die iets doen voor de Belgische Bond. Dan bedoel ik bijvoorbeeld dat ze spelen op een Belgisch Kampioenschap. Dat ze op onze toernooien spelen. De mensen die op die manier iets voor ons doen, mogen van mij in de Olympiadeploeg spelen en niet de profs die 2000, 3000 euro vragen en die je voor de rest van het jaar nooit ziet.”
Leenaerts, op het BK tegen ClaesenSF: “Robin Leenaerts was derde op het BK, Vandenbussche vijfde. Kunnen zij dan in aanmerking komen voor zo’n ploeg?”
GD: “Wat mij betreft wel. Ik moet er wel bij zeggen dat het moet kunnen volgens de regels. Dat zouden we eens moeten nakijken. Maar voor de rest: waarom niet?”
SF: “Over dat geld gesproken. De bond zit er niet meteen warmpjes in, he?”
GD: “Neen, maar je moet dat in zijn context zien. De bond is financieel in orde. We hebben alleen weinig geld om iets mee te doen of op te starten. Dat is iets anders.
SF: “De vorige bondsvoorzitter, Francois Vandamme, heeft toch ontslag genomen omdat er maar niets gedaan werd aan de schuldenberg?”
GD: “Kijk, Meneer Vandamme heeft ook tijd gehad om iets voor te stellen of te doen aan de financiële toestand van de bond, maar hij heeft ook niets gedaan. Daar moet men eerlijk in zijn. Het probleem ligt in de regelgeving. Ik heb al met mogelijke sponsors gesproken en dat gaat zo niet. Als het blijft zoals het nu is, komt er geen extra sponsoring, zo simpel is het.”

SF: Om af te sluiten misschien nog een kort woordje over het BK?
GD: Ik ben tevreden. De spelers zeggen me dat de speelcondities goed zijn. Gratis parking, goede treinverbinding. Ik denk dat dit een erg geslaagde editie van het BK was.”

briefSF: “We kunnen het niet laten toch nog even een vraagje te stellen over die intussen beruchte brief over het drankgebruik. We hebben uw versie daarvan nog niet gehoord.”
GD: “Achja, het ging ons niet om dat drankgebruik, maar wel om de afval die na de eerste speeldag in de zaal was blijven zitten. We hebben uiteindelijk niemand gedwongen om hun drank weg te doen of iemand tegengehouden van te drinken, maar we wilden niet dat het afval in de zaal bleef liggen.”
SF: “Op de brief stond het nochtans niet zo, toch?”
GD: “Ja, het is moeilijk om diplomatisch te zijn, dat is zo. Het werd niet zo goed begrepen. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Trouwens, de prijzen in onze bar waren ook erg democratisch, he.”
SF: “Ok, om helemaal af te sluiten. Wat wil u volgend jaar kunnen voorleggen bij een eventuele herverkiezing?”
GD: “Duidelijke en logische regels en meer bevoegdheden voor de Raad van Bestuur.”
SF: “Hartelijk dank”.

Ter afsluiting willen we nog even vermelden dat alle commentaar welkom is, zolang het niet gaat om persoonlijke aanvallen of beledigingen. Dus hou het beleefd en voor de rest: veel plezier.

 1. Luc Oosterlinck
  Luc Oosterlinck11-08-2008

  Dag voorzitter, ik wil gaarne wat meer weten over dat stemgedrag, ik heb zelf al meegedaan aan stemmingen op de algemene ledenvergadering en ik weet dat er maar maximum 5 stemmen per aanwezig persoon van de liga’s uitgedeeld worden.

 2. David Roos
  David Roos11-08-2008

  Inderdaad, de prijzen waren democratisch, maar vergeet niet 🙂 een colruyt vlak bij de toernooi zaal is toch wel een beetje de kat bij de melk zetten hé ?

 3. Gert VB
  Gert VB11-08-2008

  Wat mij betreft moet je de nieuwe voorzitter een kans geven en steunen waar je maar kan. En wat die minderheden betreft geef ik de bondsvoorzitter volmondig gelijk ook op liga-niveau (en op clubniveau) is er soms een kleine minderheid die het voor de anderen nodeloos moeilijk maakt.

  Ook merk ik dat de wat men op liga-niveau of vsf-niveau verdedigd niet altijd is wat de leden willen.

  Het lijkt me een goed idee moest men er in slagen om regelmatig via een referendum/enquête de mening van de spelende leden te vragen. Dit los van de huidige structuur (KBSB – Federaties – Liga’s – Clubs – spelers).

  Alvast succes gewenst.

 4. tom vananderoye
  tom vananderoye11-08-2008

  hij wilt meer bevoegdheden voor de raad van bestuur maar waarvoor? Ik lees nergens iets over een eventuele lange termijnvisie.

  Voor de rest heb ik de indruk dat hij het moeilijk heeft met het feit dat in Vlaanderen het zwaartepunt eerder bij de liga’s ligt dan bij de VSF.

 5. Goendi
  Goendi11-08-2008

  Sorry Tom, maar hoe ontwikkel je een lange termijn visie als de federaties altijd twisten over hoe die er uit moet zien, en welke mensen ze moeten uitwerken? Hoeveel jaren zijn er nu al zogenaamde “interimvoorzitters” omdat één federatie ergens op tegen is?

  Kijk nu eens naar hun website bvb… Vele jaren werden er sites opgestart, en men zou er aan werken enzovoort. verschillende sites werden opgestart, om uiteindelijk te eindigen met een reeds bestaande site van één van de federaties…

  Ik zou zeggen: geef die man een échte kans. Geef hem 3 jaar. En laat al die bobo’s eens nadenken: een kleine regio als de Duitstalige regio, heeft de laatste decennia het mooie weer in 1ste divisie gebracht. Dat zij wél kunnen, met beperkte middelen, wat anderen niet kunnen, is voor mij voldoende reden om hen wél te vertrouwen, en anderen niet.

 6. Bart
  Bart11-08-2008

  Wel niet vergeten dat die beperkte middelen veel groter zijn dan je denkt. Ze hebben veel geld in die club, meer dan je zou denken en zeker meer dan in de Vlaamse clubs.

 7. tom vananderoye
  tom vananderoye12-08-2008

  @ goendi: sorry dat is me wat te simpel. Ik kan me inbeelden dat hij gelijk heeft maar toch, als hij meer macht voor de raadvan bestuur wil mag hij toch even uitleggen waarom. Voor de rest vind ik dat het toch maar normaal is dat bijvoorbeeeld de Antwerpse liga meer stemrecht heeft dan de Luxemburgse die uit 1 club bestaat.

 8. Marc v.S.
  Marc v.S.12-08-2008

  Dus hoe meer clubs in de liga hoe meer stemrecht dat je hebt. Stel dat de Luxemburgse liga een goed voorstel heeft, dan kan dat per direct afgeblazen worden door de Antwerpse, dat kan ook niet de bedoeling zijn.
  Wat de Duitstalige bond betreft : ze hebben door de jaren heen bewezen dat ze in een kleine regio kunnen komen tot een grote samenwerking – Eynatten-Wirtzfeld en Rochade hebben toch bewezen dat ze veel kunnen bereiken. Wel waarom zou een samenwerking – en niet tegenwerking dus – tussen de bonden niet tot iets constructiefs kunnen leiden.

 9. Peter
  Peter12-08-2008

  Tom: hij legt dat wel uit he. Hij wil meer macht voor de RvB omdat nu alles via de algemene vergadering moet die maar 1 keer per jaar samenkomt. Als de RvB meer macht heeft, kunnen er sneller (en door een kleinere groep, dus efficienter en tegelijk minder democratisch) beslissingen genomen worden.

 10. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye12-08-2008

  At Peter: dat snap ik wel en dat is een afweging die voor alle discussies over RvB vs algemene vergaderign moet gemaakt worden. Maar zoals je zelf aangeeft is dat minder democratisch. In mijn ogen kan zoiets gerechtvaardigd zijn maar dan moet je toch wel kunnen aangeven met welk doel. Dat mis ik een beetje in het verhaal.

 11. Luc Oosterlinck
  Luc Oosterlinck12-08-2008

  Ik weet dat er zaken moeten veranderen, maar de macht bij enkele mensen leggen is gevaarlijk zie de wereldgeschiedenis!

 12. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye12-08-2008

  at Luc: dat is mijn gedacht ook wel. Vaak wordt de schreeuw voor verandering door opportunisten omgezet naar: “geef ons de macht wij zullen er wel voor zorgen” om er dan hun eigen goesting mee te doen. Nu op zich mag er wel iets veranderen aan de bevoegheden van de RvB maar gewoon het equivalent van een blanco cheque geven aan RvB zonder dat ze moeten zeggen waarvoor ze willen gebruiken vind ik eigenaardig.

  Nu op zich vind ik het geen slecht idee maar gecombineerd met het idee: “1 persoon 1 stem” wat op het eerste zicht een ondergraving van de representativiteit van de algemene vergadering inhoudt en een impliciete oproep om de macht van de liga’s te ondergraven (“De problemen die er volgens mij zijn, liggen eerder bij de liga’s.” en ” Ik zie hierbij ook vooral problemen in de link tussen de VSF en de liga’s. Ik heb de indruk dat ze wat beter ondersteund moeten worden door de clubs.”) geeft mijn wat de kriebels.

 13. Bernard M
  Bernard M12-08-2008

  Ik heb deelgenomen aan de Algemene vergadering van KBSB, en was absoluut verbijsterd door het stemgedrag van mijn collega Vlamingen. Zelf vond ik dat Gunther zeker een kans verdient maar de bestuurders van VSF dachten hier blijkbaar anders over. Helaas kreeg ik slechts drie stemmen voor de kleine liga die ik vertegenwoordig, en stelde ik inderdaad vast dat sommigen die eigenlijk niemand vertegenwoordigen 5 stemmen kregen toegewezen. VSF heeft beloofd werk te maken van representativiteit (bij de Franstaligen denk ik dat er geen probleem is) maar in Maart dit jaar was het echt bedroevend amateuristisch…
  Om het een beetje goed te praten, de voorzitter van VSF kon dit niet in de hand houden omdat hij ook dienstdoend voorzitter KBSB was op deze vergadering, dus hem wil ik geen steen werpen.
  Tot slot wens ik Gunther toch veel succes toe !

 14. Lucas
  Lucas12-08-2008

  Btw: er is ook een jeugd olympiade -16 die nu zaterdag start:
  http://www.fide.com/component/content/article/4-tournaments/2947-world-youth-u-16-chess-olympiad-2008

  Jammer genoeg weet blijkbaar niemand hier iets van en zal België niet vertegenwoordigd zijn. Er zat nochtans een leuk team in bij de -16 dit jaar. Hopelijk helpt dit de jeugd binnen 4 jaar als er wat verandert…

 15. Mike Verkimpe
  Mike Verkimpe12-08-2008

  ivm die mensen die drank in de colruyt gaan halen om voor hun schaakbord op te drinken. Dat snap ik nu echt niet, als je naar de voetbal of de tennis gaat kijken dan drink je toch ook je eigen fles niet uit in de plaatselijke kantine ?

  Dit is eigenlijk gewoon lachen met de vrijwilligers die voor jullie de stukken opgezet hebben, het lokaal in orde gebracht hebben, de verwarming aangezet hebben, de electriciteit betalen, het toilet opkuisen als jullie weg zijn, enz.
  Het enige wat die vrijwilligers dan willen bereiken met het verkopen van dranken is om gewoon dat beetje winst te kunnen maken om de gemaakte kosten te vergoeden. en eventueel als het nog even kan om een klein beetje meer winst te maken, winst die dan kan geïnvesteerd worden in de jeugdopleiding van hun lokale club.

  Dat er dan mensen de baan oversteken en in de colruyt een fles water gaan halen… dat kan ik echt niet begrijpen.

  En ik kan er dan goed inkomen dat die mensen niet tevreden zijn als ze ’s avonds jullie lege flessen en melkkartons mogen opruimen. Je zou voor minder, dit is niet meer dan normaal.

 16. Adrian
  Adrian12-08-2008

  @Mike: Dat wil ik tegen even nuanceren.
  Ik kan volledig inkomen voor je mening maar je mag niet vergeten dat wij jeugdspelers nog geen werk hebben en zeker geen uitgebreid budget hebben. Als we iedere keer 1.25 euro (vb) moeten uitgeven voor een glasje cola dat niet eens de dorst lest, dan zal die ene week BK ons wel heel wat kosten. Dat alleen om te wat drinken! Dan hebben nog niet eens gegeten. Wat ik beide toch als een noodzaak zie.

  Dus vind ik het maar dood normaal dat ik mij een fles cola ga halen in de Colruyt als ik daar 1.5 l krijg voor slechts 1.5 euro.

  Verder zie ik geen kwaad in Delhaes zijn ideeën en vind ik dat hij een kans krijgt. Zonder kansen geen vooruitgang 😉

 17. Yen
  Yen12-08-2008

  Volledig akkoord met Mike (15), de bar vormt de hoofdinkomst van veel schaakclubs en de tornooien die zij organiseren (in de Kosk is dit zelfs een opmerkelijk hoog percentage ;-)). In vele andere sportclubs met bar laten ze ook geen eigen drankgebruik toe. 1,25 euro voor een drankje is helemaal niet overdreven, de meeste jeugdspelers die hierover klagen lopen wel rond met een ipod, laptop, gsm en dergelijke toestanden. En als je het echt niet ziet zitten om te betalen, moet je maar wachten tot na je partij om naar de colruyt te gaan voor je drank. Als iedereen zo zou redeneren, zal op termijn geen enkele club nog een tornooi willen organiseren (je wil daar als club uiteindelijk toch iets aan overhouden) en dit is toch ook niet wat je wil?

 18. David Roos
  David Roos12-08-2008

  Mike, Het BK dit jaar was in een winkel centrum? 🙂
  Dus de mensen moesten echt geen moeite doen 🙂 zelf geen straat oversteken. En dit gebeurde inderdaad na of voor de partij. het enigste dat echt werd gedronken in de zaal was Redbull. (van buitenaf binnen gebracht dan e) en dit hadden ze dacht ik wle niet te beiden. (i’m also guilty :D)

 19. 69
  6912-08-2008

  @ Mike..
  Ik snap inderdaad wat je zeggen wil.
  Iedereen die jou kent weet natuurlijk dat jij de bar je volledige steun biedt 🙂
  Maar ergens vind’k dat Adrian ook gelijk heeft. Ik krijg een budget waar ik m’n drank & eten voor m’n schaakweek moet betalen. En indien ’n simpel colatje me al ’n euro ’n half vaak kost, dan gaat dat budget vaak niet lang mee.. & Indead, de Colruyt was TE dicht bij. Dat was niet eens de kat bij de melk zetten; dat was de kat IN de melk zetten 🙂

  @ David..
  I’m also guilty 🙂
  Die Redbull was TE goed 🙂

 20. volgjeneus
  volgjeneus12-08-2008

  Over het representatief stemmen: als Europa plots zou beslissen om de landen stemrecht te geven naar gelang het aantal inwoners, wie van jullie, Belgjes, zou zich dan niet benadeeld voelen? Waarom vind je het dan normaal dat er bij ons in de bond wél op die manier gestemd mag worden? Als je er dan nog eens rekening mee houdt dat veel clubs het de moeite niet vinden om op de algemene vergadering van hun liga te verschijnen (en ik denk dat dat in grote liga’s meer het geval is dan in kleine, want met hoe minder je bent, hoe meer je het gevoel hebt dat je iets in de pap te brokken hebt en hoe meer je het de moeite gaat vinden om tóch je mening te verkondigen), dan vind ik die manier van representatief stemmen helemaal belachelijk…

  En over het drinken: ik geef de jeugd gelijk. Als je niets verdient, is € 1.5 veel geld. En tijdens een lange partij is 1 drankje vaak niet genoeg. (En ik persoonlijk, als ik dorst heb, drink 1 klein slokje. Als er daar een glas met drank constant naast mij staat, dan drink ik dat glas wel helemaal leeg. Dus telkens als ik een dorstgevoel heb, moet ik een nieuw drankje kopen, waardoor ik bijvoorbeeld 1 liter gedronken heb, terwijl ik als ik mijzelf bevoorraad, vaak met 25 cl al toekom.)
  Met een kantine in een andere sport vergelijken, gaat hier trouwens niet op: tijdens de match hebben die sporters ook hun eigen waterflessen bij hoor!
  Toch vind ik dat je uit respect voor de organiserende club toch wel minstens 1 iets moet drinken. Inderdaad, daar hangen hun inkomsten van af!

 21. Yen
  Yen12-08-2008

  @volgjeneus: Met een kantine in een andere sport vergelijken gaat wel degelijk op, ik heb bijvoorbeeld een aantal jaar squash gespeeld en tijdens interclubwedstrijden was het slechts in twee (!) clubs toegestaan om eigen drank te nuttigen.

 22. Chessmaster
  Chessmaster12-08-2008

  Als jullie graag andermans geld aftroggelen en misbruik maken van een behoefte van een ander is dat jullie zaak. Maar ik ga er volledig mee akkoord dat het veel te veel geld is dat je uitgeeft als je een hele dag van de bar afhankelijk bent.

  Als ik iedere week mijn inkopen moet doen, voel ik het rap in mijn portemonee hoeveel ik uitgeeft en dan heb ik nog niet eens alles gekocht. Als ik daarboven op nog moet uitgeven aan een bar (meer dan 1 drankje natuurlijk) dan is het vrij veel en erover. OK, 1x in de week kan dat. Maar geen volledige week of een halve week. Waarom zouden we een ander rijk maken terwijl we zelf al geld problemen genoeg hebben?

 23. tom vananderoye
  tom vananderoye12-08-2008

  @ volgjeneus: dus een liga bestaande uit 1 club = een liga met meer dan 20 clubs?

 24. Theo
  Theo12-08-2008

  @ MArc (8): “Dus hoe meer clubs in de liga hoe meer stemrecht dat je hebt. Stel dat de Luxemburgse liga een goed voorstel heeft, dan kan dat per direct afgeblazen worden door de Antwerpse, dat kan ook niet de bedoeling zijn.”

  Dat noemt men nu eenmaal democratie, Marc. Sorry hoor…

  @ de eigendrank meebrengers discussie: Daarbij sluit ik volledig aan bij Mike (15) en Yen (17) ! Het is gewoonweg onbeschoft om dit te doen. Ikzelf zou het gewoonweg zelfs niet DURVEN! Wie gaat nu in een café zitten zijn eigen drank opdrinken? Of nee, nog beter: in een restaurant uw brooddoos op tafel zetten en beginnen eten. Als de ober langkomt uiteraard zeggen: “nee, dank u. ik wil niks bestellen, ik heb al eten. en drinken ook, trouwens!” ;D

  Nee, dit is echt not-done. OK, akkoord met het beperkte budget van de jeugd, en met de gedaalde algemene koopkracht. Maar daar moet je zich maar bij neerleggen. Drink dan desnoods voor de partij (niet in de speelzaal) of tijdens de partij (niet in de speelzaal) uw eigen drinken. Maar naast het bord uw eigen fles zetten (of onder de tafel, even erg) is gewoonweg onbeschoft! En dan nog uw afval gewoon achterlaten. Echt lachen in het gezicht van de vrijwilligers die uw stukken opstellen en zo. (zoals Mike als voorbeeld gaf)

  En blijkbaar zijn er dan nog die daar trots op zijn ook, dat ze hun eigen drinken meebrengen!? :O

  Wat een mentaliteit.

  Steun de clubs dan toch…?

  Tussen ons gezegd: er zijn VEEL duurdere hobby’s dan schaken, hoor!

 25. dorst
  dorst12-08-2008

  trouwens die jeugd die in de colruyt drinken gaat halen weet ook niet dat wanneer men tijdens een partij getrakteerd wordt door de tegenstander, het dan ook getuigt van beleefdheid om terug te trakteren… heel vaak doen ze dat niet… misschien tijdens de stappenmethode ook wat lessen besteden aan beleefdheid…
  (of is dit enkel een Zottegemse ziekte?)

 26. Marc v.S.
  Marc v.S.12-08-2008

  Wat is er democratisch aan het afschieten van een goed voorstel. In een zogenaamde democratie zou het toch ook mogelijk moeten zijn dat goede voorstellen, ik benadruk wel goede voorstellen, van een minderheid geaccepteerd worden door de meerderheid.
  Het is toch de bedoeling dat we er allemaal beter van worden of niet soms, dat is toch belangrijker dan de ego’s van enkelen.

 27. Theo
  Theo12-08-2008

  Absoluut mee akkoord, Marc. Maar stel je voor dat Luxemburg (met 1 club) evenveel gewicht in de schaal legt als bvb Liga Antwerpen? :O

  Dat is toch verrevan democratisch en zeker niet correct?

  Een goed voorstel zou zeker moeten overwogen worden! Maar als 80% tegen is, tja….

  Wat ik een heel goed idee vind is dat van Gert (3) om de spelende leden hun stem te laten geven!
  DAT zou pas democratisch zijn!

 28. volgjeneus
  volgjeneus12-08-2008

  @ Tom: Een land met 10 miljoen inwoners = toch ook een land met x keer meer of minder inwoners? Als je het principe 1 lid, 1 stem wilt hanteren, moet je maar met rechtstreekse stemmen werken, via referenda en zo. Je kunt wel met woorden als democratie smijten, maar zoals het nu is, is het ook niet echt een democratie hé. Daarvoor is het systeem veel te ondoorzichtig: elke laag heeft wel vertegenwoordigers, maar de vertegenwoordigden hebben vaak niet veel te kiezen (bij gebrek aan vrijwilligers, bij gebrek aan serieuze verkiezingen (“steek dan nu je hand op” vind ik geen serieuze verkiezing), …). Dus of er nu 1 vertegenwoordigde niet veel te kiezen heeft, of 20, dat zou het recht op stemmen niet mogen beïnvloeden.

  @ Yen: Dan bestaan er blijkbaar sporten waar eigen drank zelfs tijdens het spelen verboden is, maar het totaal omgekeerde bestaat evengoed: ik heb nog nooit een basketmatch geweten waar de spelers niet hun eigen water mochten drinken. Drinken is trouwens een basisbehoefte, en dus ook een mensenrecht, dus volgens mij mág je het de mensen zelfs niet verbieden. (zelfs op café moet je geloof ik, bij wet verplicht, als het nodig is water kunnen krijgen zonder te betalen – al mag dat wel kraantjeswater zijn)
  Wat natuurlijk niet wegneemt dat ik nog steeds vind dat je als je het je een beetje kunt permitteren, toch iéts moet consumeren.

 29. David Roos
  David Roos12-08-2008

  Ik apprecier ten zeerste die rechtstreekse aanval op zottegem, Dorst. Maar de jeugd is gerust bereid om te tracteren. Maar je kunt niet verwachten dat zij (als niet-kostwinaars) zomaar met geld kunnen smijten!
  Wij verdienen geen geld (op sommige met het schaken mischien na) en gelieve daarvoor respect te hebben ?!

 30. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye12-08-2008

  ach het is een klassiek vrijbuitersprobleem. Als iedereen zijn eigen drinken meebrengt organiseert niemand meer een toernooi.

  Voor de rest: de jeugd gaat er hier maar van uit dat als je werkt dat je geld genoeg hebt. Was het maar waar… .

 31. Bart
  Bart12-08-2008

  komkom, Tom, een beetje serieus blijven. Als je werkt heb je wél geld genoeg om eens een cola te kopen voor 1.50 euro. Het verschil tussen jeugd die drank moeten consumeren en mensen die werken is er wel degelijk, he.

 32. tom vananderoye
  tom vananderoye12-08-2008

  at Bart: de jeugd kan dat heus ook. Zakgeld noemt dat en daar moet je geen woning mee afbetalen, eten mee kopen iedere dag en kinderopvang mee betalen. Kwestie van prioriteiten te stellen.

 33. tom vananderoye
  tom vananderoye12-08-2008

  bon eventjes ter verduidelijking: zowel bij jeugd als de werkende mens zijn er mensen die het financieel moeilijk hebben. Ik persoonlijk verdien goed genoeg mijn boterham maar het is niet zo vrijblijvend als sommigen het hier willen voorstellen. Echter geloof ik niet dat de gemiddelde jeugd van tegenwoordig naar een schaaktoernooi wordt gestuurd met 2 euro en een halve appel.

 34. Theo
  Theo12-08-2008

  Inderdaad Tom!

  Het is een kwestie van prioriteiten, en zoals ik eerder aanhaalde: er zijn veel duurdere hobbies dan schaken!
  Laten we niet zeiken over 1.5 euro, he!?

  Uw tegenstander niet terugtrakteren is ook schandalig boertig, btw.
  Echt flauw, dat psychologisch spelletje!
  Aanvaard dan de eerste traktatie gewoon niet.

 35. Bart
  Bart12-08-2008

  Akkoord, maar dat geldt vooral voor eendagswedstrijden. Als je een toernooi hebt van een week, is dat zakgeld toch iets helemaal anders he.

  Nu, ik ben het er wel mee eens hoor, dat men moet terugtrakteren, maar de vergelijking tussen werkende mensen en jeugdspelers die het met zakgeld meoten doen vind ik serieus scheef.

 36. tom vananderoye
  tom vananderoye12-08-2008

  wederom: veralgemenen kan je niet. Ik ken ook werkende mensen die iedere euro moeten omdraaien en jongeren die bijna een half maandloon aan zakgeld krijgen. Nu ik kan verkeerd zijn maar krijgt de jeugd dan niks extra als ze zo een toernooi meedoen?

 37. Hugo VS
  Hugo VS12-08-2008

  Het kan gewoon niet dat je kinderen verplicht om geen eigen drank mee te brengen.
  Vele ouders hebben het niet te breed. Om hun kinderen de kans te geven om deel te nemen aan bijvoorbeeld de Belgische kampioenschappen, Belgische volwassenkampioenschappen, Open Nederlandse kampioenschappen en andere, moeten ze vaak een huisje huren voor de familie. 2 à 3 weken van je verlof opofferen aan kansen geven voor je kinderen en dan die huisjes huren……………….. Kost voor veel mensen heel veel geld.
  Als je dan met 2 kinderen in dat huisje bent dan kost het voor eten en drank per dag rond de 7 euro als je spaarzaam bent. Als je dan voor die 2 kids (2 drankjes) 6 euro verplicht moet uitgeven is dit een hele hap uit het budget.
  Iedereen moet de kans krijgen om zijn geliefde sport te beoefenen.
  En dan nog geen eigen drank mogen meebrengen. Sorry, we moeten in de eerste plaats respect hebben voor deze mensen. Probeer als organisator creatief te zijn. Met een echt verbod krijg je vooral een negatief effect. En de club van Eupen heeft geen sancties gegeven. Ze begrijpen het wel.
  Verder wil ik Gunther zeker een volwaardige kans geven.

 38. Luc Oosterlinck
  Luc Oosterlinck13-08-2008

  Er zijn liga’s die goed werken, wij in Oost Vlaanderen, hebben maandelijks een vergadering, waar al de punten die onze clubs aanhalen behandelt worden en omgezet worden naar standpunten voor de vergadering van de VSF, enkel maand word er naar elke club van Oost Vlaanderen een verslag gestuurd van de vergadering (de clubs mogen dat doorspelen naar de clubleden, die mogen dan reageren: ik weet echt niet hoeveel clubs dat doen! of dat ze wel lezen deze verslagen), wij proberen wel democratisch te werken. Vanaf nu kunnen de leden ook deze verslagen lezen op de website van Liga Oost Vlaanderen: http://www.schaakligaoost-vlaanderen.com/index.html

 39. Tom Vananderoye
  Tom Vananderoye13-08-2008

  Ja Hugo inderdaad verdienen die mensen respect maar met ongeveer dezelfde tekst kan je evengoed respect vragen voor de organisator van het toernooi of voor de werkende mens die mee komt spelen die kinderen heeft die pakweg hobbies hebben zoals voetbal of paardrijden.

 40. Chessmaster
  Chessmaster13-08-2008

  At tom:(36) Neen ik geef mijn kinder niets mee van geld naar tornooien. Ik mag al blij zijn dat ik hun tornooi kan betalen . Wat Hugo(37) zegt is meer dan waar. Ik ben blij dat ik overal met hen naar tornooien mag en kan gaan, want zij verdienen die kans en daar gaat het om.

  Moesten mijn ouders me destijds telkens geld mee geven om andere te trakteren en mijn geld op te doen aan de bar, ik zou de helft van mijn tornooien mogen opdoeken. Logement, vervoer, het tornooi zelf kosten al meer dan genoeg. Dat geldt voor de hedendaagse tijd eveneens zo.

  Jij verdient je geld misschien al slapend, maar sommigen moeten voor elke cent dat ze verdienen hard werken.

  Je mag de situatie niet eenzijdig bekijken. Voor sommigen is het leven al duur genoeg en ze zullen zeker geen dorst lijden voor die paar kinderen die hun eigen drank meehebben.

 41. Günther Delhaes
  Günther Delhaes13-08-2008

  Beste schaakvrienden,

  Ik verheug me over de reacties die er komen op mijn interview met Schaakfabriek en zal er ook
  iets van meenemen als dat mogelijk is.

  Ik wil graag voorzitter zijn van alle Belgen. Dat is inderdaad heel moeilijk, maar ik
  moet het proberen.Hier wat inlichtingen over zij die vragen hebben over de werking van
  alles:
  1. De belgische bond heeft drie leden: VSF, FEFB en SVDB
  2. De liga’s zijn lid van die drie instanties.
  3. De clubs zijn lid van een liga
  4. De spelers zijn lid van de clubs.

  Wat bedoel ik met meer bevoegdheden voor de Raad van Bestuur? De dag van vandaag kan men geen jaar wachten
  om iets te beslissen. Nu is dat wel zo, omdat het op de “Generalversammlung” moet komen voor het effectief kan veranderd
  worden.Om een voorbeeld te geven van zo’n regel die raar in elkaar zit. Op het BK Open kunnen er geen niet-Belgen meedoen
  behalve als ze lidgeld betalen. Bij het BK rapid daarentegen mag iedereen meespelen, lid of niet.

  Dat is geen duidelijk reglement en ik wil dat veranderen naar iets dat iedereen kan verstaan.Daarom is er nu een commissie opgericht
  met leden van zowel VSF, SVDB als FEFB die dat eens allemaal gaan bekijken.

  Ik kan voorts alle schaakvrienden aanraden het bericht van de vergadering van het RvB van 06.04.2008 te lezen. Dan ga je zeker een beeld krijgen
  van wat we willen veranderen.

  Wat ik in het bijzonder van de Vlaamse zijde, zowel de clubs als de liga’s, wil vragen is dat ze hun afgevaardigden beter ondersteunen. Zij verdienen meer vertrouwen
  want ze werken hard voor de RvB ook.

  Wat de drankbetreft wil ik nog zeggen dat de schaakclub Eupen niet wilde de rommel opruimen die van anderen kwam in de speelzaal. Dat is ook gelukt.
  Ik zou ook aan de spelers willen voorleggen als het BK in een hotel of een zaal gehouden wordt, waar een beheerder zit die moet leven van zijn drankopbrengsten.
  Mag de organiserende club het BK dan niet organiseren op die plaats om die reden?

  Met de allerbeste schaakgroeten, Gunther Delhaes

 42. deel vd jeugd
  deel vd jeugd13-08-2008

  @yen (17): de jongeren die én een gsm én een laptop én een ipod hebben, zijn veeleer zeldzaam.
  reken daarvoor zeker meer dan €1000 en als je dan €5-10 per week krijgt kom je toch op 4-2 jaar sparen en niets anders kopen. Gelukkig bestaat er hiervoor een oplossing: een vakantiejob. Hierdoor kan de ‘jeugd van tegenwoordig’ door zelf te werken ook zelf een ‘beloning’ verzamelen.
  Als je dus zelf kiest om te werken voor: laptop, ipod, festivals (niet te onderschatten)… dan vind ik niet dat je dat moet vergelijken met andere uitgaven zoals drank, eten… die in een ‘ander budget’ zitten.
  Vergeet daarbij dat aan een gsm extra kosten gebonden zijn die ‘altijd’ blijven. Meestal moeten die kosten van het zakgeld komen en blijft er dus per week gemiddeld minder over dan als je dus niets koopt, ondanks je vakantiejob.
  In het geval van dit BK (waar ik overig niet bij was, jammergenoeg) zou ik ook niets in de bar gekocht hebben. (Wel om mijn tegenstanders te tracteren, maar dat is een andere discussie).

  Mijn oplossing is de volgende:
  cola in de colruyt kost ca €1/l
  cola in de bar (BK) kost ca € 1.25/25cl =€6/l
  dat is een winst van 600% (!)
  dat lijkt mij veel (ik ben wel gn boekhouder)
  maak hiervan eens €0.8/25cl = €3.2/l
  een winst van 300% lijkt mij nog altijd genoeg om kosten te dekken én volgens mij zouden vele jongeren dan ook wél de drank kopen in de bar omdat ze nu vrij redelijk is (de kaap van €0.9 lijkt mij belangrijk) waardoor de winst volgens mij wel niet veel verschil maakt. Zeker omdat de jeugd volgens mij vlugger iets drinken als ze dorst hebben en zeker al een aanzienlijk deel uitmaakt van elk open tornooi (zeker de laatste tijd)

 43. pieter
  pieter13-08-2008

  ik ben het volledig eens met hugo!
  als deelnemer van een toernooi moet het kunnen je eigen drank mee te nemen (wa ik alty doe)!
  trouwens over wat liggen jullie nu te discussieren? als een club niet origineel genoeg is om andere bronnen van inkomsten te voorzien, verhoog dan gewoon het inschrijvingsgeld of ga op zoek naar nen dikke sponsor!
  het is wel zo dat het boertig is om je lege drank te laten staan aan je bord!

 44. David Roos
  David Roos13-08-2008

  Daarmee ben ik compleet eens, Eigen brol laten staan in de zaal is onbeleefd.
  PS : Gunter Delhaes, ik ken jou niet maar … ik geef je zeker een mooie kans voor dit voorzitterschap!

 45. mrxjn
  mrxjn13-08-2008

  Ik vind heel zeker ook dat niet terug trakteren erg onbeleefd is.
  Dat iemand zijn eigen drank meebrengt heb ik ook geen probleem mee, maar ik begrijp wel dat iemand die een tornooi organiseert dat uit een heel andere hoek bekijkt.. alhoewel ik wel liever mijn geld uitgeef aan een pintje na de partij dan een cola tijdens 😉

  Mensen erop wijzen om hun rommel/gebruikte glazen zelf af te ruimen door blaadjes op te hangen kan ook. Ik weet dat ik het zou doen maar een meestal gewoon niet echt aan denk.

 46. ze voice
  ze voice13-08-2008

  Toen ik nog jeugdspeler was (dat is echt nog niet zooo lang geleden) heb ik ook wel eens meegemaakt dat ik getrakteerd werd – ik had dorst en dan weiger je die sprankelende cola niet – en daarna niet teruggetrakteerd heb. Goed, toen die man me subtiel vroeg “Gaan we nog iets drinken?”, zei ik “Ja, doe nog maar een cola.” Die heb ik niet gekregen 🙂 Maar nu ik volwassen ben – zo heet dat dan – bied ik mijn tegenstander zelf ook wel een drankje aan. En niet elke volwassene doet dat terug, so be it. En niet elke jeugdspeler doet dat terug, so be it… Als je al moet gaan trakteren in de hoop iets terug te krijgen, is het misschien beter om je eigen fles drank mee te nemen 😉

  Misschien is het een oplossing om aan jeugdspelers bonnetjes te geven waarmee ze per dag bvb. 3 drankjes aan kindertarief kunnen kopen. De marge op drankjes is ruim genoeg om op zo’n tornooi iets te doen voor de jeugd, en in het ruimer geheel zou zo’n oplossing voor de organisatoren meer (wel, in elk geval niet minder) geld in het laatje brengen.

  Het is ook niet eerlijk de vergelijking te maken met gsm, laptop, e.d., dat staat hier volledig los van. Welke ouder wil z’n kind nog laten vertrekken naar een tornooi zonder gsm? En welke jeugdspeler wil nog vertrekken naar een tornooi zonder laptop of kan er een gebruiken voor school? Ipod heeft trouwens ook niet iedereen. Dergelijke generaliserende uitspraken werken de verzuring in de hand, en zijn trouwens hersenspinsels van een redelijk verzuurde geest.

  Een tikje tolerantie naar jeugdspelers toe is m.i. volledig op z’n plaats, en die heeft de organisatie van het BK ook getoond door geen verbod op te leggen. Als volwassenen mogen we dit ook wel doen, we zijn toch allemaal jong geweest?

 47. Yen
  Yen13-08-2008

  @deel van de jeugd (42) Even serieus blijven… Ik bedoelde niet dat jongeren al die snufjes hebben, maar toch meestal wel genoeg dure dingen hebben en het mij dus ridicuul lijkt om te zagen over enkele euro’s meer aan drankverbruik (dit staat hier echt niet los van Rob). Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen en spelers die echt weinig hebben en voor die mensen wil ik gerust een oogje dichtknijpen. Ik krijg het gewoon op mijn heupen van jeugdspelers waarvan ik aan hun kledij of ‘accessoires’ merk dat ze genoeg ‘verdienen’ of krijgen, dat die even de organisatie gaan boycotten omdat de drank zogezegd teveel kost (en geloof me vrij, men maakt geen 600% winst, de cola komt meestal uit kleine flesjes of blikjes (anders is er gezaag dat er te weinig gas op zit…) waarvan de inkoopprijs heel wat hoger ligt). Is het geen goed idee om clubs die toffe tornooien voor jullie organiseren te steunen ipv te zeveren over enkele euro’s ?

 48. Tim
  Tim13-08-2008

  Die enkele euro’s worden er al snel heel veel als je het over 9 dagen bekijkt. Een traktatie aan je tegenstander + een drankje voor jezelf, een drankje achteraf, misschien nog een broodje van de bar als je honger hebt tijdens/na een zware partij,… Je zit snel aan 5 euro per dag. Als je dat 9 dagen op rij moet doen is dat een serieuze hap uit je budget, of je nu veel zakgeld krijgt of niet. En dan te bedenken dat je met eigen drank kunt toekomen met pakweg 5 euro voor die week.
  Waarmee ik niet wil zeggen dat je alleen eigen drank moet drinken: persoonlijk zoek ik een gulden middenweg en drink zowel iets van de bar als van eigen drank. Dan is iedereen tevreden.

  Daarnaast ben ik het met ze voice eens dat je niet hoeft terug te trakteren. Het woord heeft toch trakteren voor iets? Je biedt je tegenstander iets aan, gratis. Als die dat wil terugdoen is dat zijn zaak, maar jij hebt er toch zelf voor gekozen om hem iets gratis aan te bieden?

  Overigens ben ik wel iemand die doorgaans terug trakteert als mij iets aangeboden wordt, voor het persoonlijk wordt… 🙂

 49. Mike Verkimpe
  Mike Verkimpe13-08-2008

  Onbegrijpelijk dat er hier nog mensen zijn die dergelijke zaken proberen uit te leggen. Dit is gewoonweg NOT DONE.

  Eigenlijk is het simpel, als je geen geld hebt moet je er maar voor werken. Een vakantiejob heet dat bij jongeren. Niet zo lastig, van korte duur en het brengt heel veel op (niet belast). Daarna kun je nog een volledige maand gaan schaken.

  En die personen die hier verkondigen dat 10 euro zelfs al een fortuin is, wat doen die mensen in het dagelijks leven dat zo weinig opbrengt ? Een nederlander is er zelfs in geslaagd om 10 000 euro te verdiennen door te slapen op het internet, zo moeilijk is het toch niet hé.

  Een beetje plaatsvervangende schaamte zou op zijn plaats zijn ipv dit fier mee te delen op een forum. Dit is ook de reden waarom ik reageer op dit forum, normaal gezien denk ik er het mijne van en laat ik iedereen maar doen. Maar dit verkondigen alsof het een way-of-life is dat gaat nu toch wel eventjes te ver.

  Als test zouden we bij al die mensen die op tornooien hun eigen brouwsels meebrengen een bezoekje moeten brengen op hun tornooitjes met een rijkelijk gevulde frigobox. Ik zou dan wel eens de reacties willen zien. Ik denk niet dat deze moraalridders er dan nog hetzelfde zouden over denken.

 50. Bart
  Bart13-08-2008

  @Yen: de jeugd toernooien boycotten omdat ze niets drinken? Heb jij deze zomer al eens een toernooi gespeeld in Belgie? Zonder de jeugdspelers had het BK nauwelijks deelnemers. Bijna de helft waren jongeren (tel het maar eens uit: 30 euro inschrijving x 40 of zelfs 50 spelertjes). En eigenlijk kan bijna ieder toernooi in ons landje dat zeggen tegenwoordig.

  Of ze nu consumeren of niet: de jeugdspelers houden onze toernooien recht en dat is echt niet overdreven, zelfs als ze niets drinken van de bar. Trouwens: om mee te spelen aan een toernooi bestaat er toch zoiets als inschrijvingsgeld, nietwaar?

  Om af te sluiten, vind ik wel dat Mike puur principieel gelijk heeft, maar ik vind niet dat je spelers kan verplichten om iets te drinken. Dat blijft vrije keuze en ik vind het ook niet not done om zelf drank mee te brengen, zeker niet als je betaalt om mee te spelen. Het is netjes om het te doen, maar om mensen die het niet doen nu zo af te schieten…

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.