IMG 8077

GSM’s niet meer toegelaten in speelzaal

Vanaf 1 juli zal ook in ons land een erg streng reglement op elektronica worden toegepast. De gevolgen voor clubspelers zijn (mogelijk) ingrijpend…

Geen elektronica in de speelzalen

Sinds enkele recente schandalen en natuurlijk sinds de paranoia die ontstond na de beruchte Kramnik-Topalovmatch, wordt er op alle niveaus gediscussieerd over hoe het probleem van valsspelen aangepakt kan worden. In ons land schreven enkele topspelers een open brief naar de Belgische schaakbond.

Beste schaakvrienden,

Graag zouden we onze bezorgdheid willen uiten voor het valsspelen bij het schaken met behulp van elektronica. Niet dat dit een enorm wijd verspreid probleem is, maar het is toch een problematiek die ons bezig houdt, tenslotte speelt een goeie schaakengine op een gemiddelde smartphone sterker dan de sterkste mens op aarde.

Zelf steken we veel tijd in het schaken: het bestuderen van openingen, het voorbereiden tegen een tegenstander, het maken van oefeningen en het spelen van de partij zelf. Het zou verschrikkelijk zijn dat al deze tijd en energie voor niets is wanneer we tegen iemand spelen die het niet zo nauw neemt met de sportethiek.
Zelfs al is het aantal valsspelers beperkt, toch mogen we de koppen niet in het zand steken en zouden er maatregelen moeten worden genomen om valsspelers het zo moeilijk mogelijk of zelfs onmogelijk te maken. Om die reden zijn we voorstander van maatregelen die de aanwezigheid van elektronica in de tornooizaal strenger reglementeren. Daarmee is het probleem nog niet opgelost, maar de drempel tot valsspelen wordt er wel mee verhoogd.

Het spreek vanzelf dat zulke maatregelen een bevoegdheid zijn van de scheidsrechters en de schaakbond en niet een zaak van een individuele speler. Het is niet onze bedoeling om maatregelen voor te stellen of te bespreken, dat zou ons te ver leiden, maar we vinden het belangrijk dat het probleem van het valsspelen serieus wordt genomen.

Met de meeste hoogachting,
Bart Michiels, Jan Rooze, Thibaut Vandenbussche, Stef Soors, Daniël Vanheirzeele, Steven Geirnaert, Richard Polaczek, Marcel Roofthoofd, Frederic Decoster, Tom Piceu, Geert Van der Stricht, Gorik Cools, Arno Bomans

De ondertekenaars wilden nog expliciet meegeven dat de brief niet gericht was aan het adres van één speler, maar enkel een algemene bezorgdheid wilde aangeven.

Bart Michiels nam mee het initiatief om een open brief te schrijven. “We willen enkel dat het probleem serieus genomen wordt. We stellen geen concrete maatregelen voor.”

Hoewel de brief zelf geen concrete maatregelen voorstelt, zijn deze wel genomen in het nieuwe FIDE-reglement, dat vanaf 1 juli ook in ons land toegepast zal worden. Dat werd besloten op de vorige bestuursvergadering.

Het bestuur van KBSB neemt uw verzoek zeer ernstig en gaat akkoord dat actie nodig is om valsspelen met ondermeer smartphones tegen te gaan.Vandaar dat het bestuur in haar vergadering vorige week besloten heeft om de nieuwe FIDE regels zonder uitzondering toe te passen vanaf 1 Juli. In alle competities georganiseerd door KBSB of in opdracht van KBSB zal de aanwezigheid van electronsiche communicatiemiddelen in de tornooizaal verboden zijn en zullen overtredingen bestraft worden volgens de nieuwe FIDE regels. Het zal, zoals steeds het geval is, de opdracht en bevoegdheid zijn van de aangestelde wedstrijdleiders om naar eigen inzicht en best vermogen strikt toe te zien op de toepassing van dit reglement.

In de praktijk wil dit dus zeggen dat spelers geen gsm’s meer zullen mogen meenemen in de speelzaal van een toernooi en/of interclubs. Een belangrijke nuance is dat de scheidsrechter zelf het recht krijgt om een minder zware straf op te leggen bij inbreuk op dit reglement. Deze overtreding hoeft dus niet noodzakelijk tot het verlies van de partij te leiden, al kan dat wel gebeuren.

De verandering van het reglement voorziet overigens nog enkele speltechnische zaken. Zo zal een speler die in een partij twee onreglementaire zetten doet de partij verliezen (behalve als er geen mat meer gegeven kan worden) en zo is er niet langer een claim nodig om remise te bekomen. Als een stelling 5 keer herhaald wordt, is de partij sowieso remise. Als er 75 zetten zonder pionzet of het slaan van een stuk gespeeld zijn, is de remise zonder claim eveneens een feit. Een andere opvallende regel is de aanpassing van de “aangeraakt is zetten”-regel. Hierbij wordt nu toegevoegd dat de speler de intentie moet tonen om een zet te doen. Anders gezegd voor de Belgen: het is dus niet meer nodig om “J’adoube” te zeggen om een stuk recht te zetten. En last but not least: te laat komen voor een partij leidt automatisch tot verlies, behalve als de aanwezige scheidsrechter het startuur van de partij verlaat wegens ‘uitzonderlijke omstandigheden’.

Voor de Belgische clubschaker kan dit reglement een grote aanpassing betekenen, zeker als de scheidsrechters dit nieuwe reglement erg strikt gaan toepassen.

 1. Oscar
  Oscar19-05-2014

  Ik kan begrijpen dat de arbiters strenger zijn voor toptoernooien met pers en zo.
  Want het is geen gezicht als op het beginuur bijna alle stoelen nog leeg zijn. Maar voor onze partijen…
  De arbiters gaan uiteraard de neiging hebben om zich te profileren en de trend te volgen om te promoveren.

 2. Roel G
  Roel G19-05-2014

  De commotie rond het te laat komen begrijp ik niet zo goed. Als er al iets verandert, wordt de regel toch net minder strikt? Volgens de oude regels is de default time 0 minuten indien niet anders gespecifieerd. Volgens de nieuwe regels moet er zowiezo en default time worden bepaald.

  De nieuwe gsm regel toont een grote wereldvreemdheid van de Fidebobo’s. Totaal onwerkbaar voor de doorsnee amateurtornooitjes. Gelukkig staat er nog “The rules of a competition may specify a different, less severe, penalty”. Aan de organisator om hier een beetje “creatief” mee om te springen, me dunkt.

  Het meest verontrustend vind ik:
  “The arbiter may require the player to allow his clothes, bags or other items to be inspected, in private. The arbiter or a person authorised by the arbiter shall inspect the player and shall be of the same gender as the player. If a player refuses to cooperate with these obligations, the arbiter shall take measures in accordance with Article 12.9. ”

  Belachelijk, en zo lek als een gieter. Dus een scheidsrechter mag dit naar willekeur toepassen? Geen geheimhoudingsplicht? En wat is dat “to be inspected”? Kijken mag aankomen niet? Of zal ik meteen een paar 8-jarige schakertjes naaktfouilleren omdat ze -misschien- de gsm van de mama of de papa bijhebben?

 3. Yen
  Yen19-05-2014

  Toch even de advocaat van de duivel spelen: ik heb al heel wat sporten beoefend (judo, squash, tafeltennis, …) en nergens mocht je te laat komen (anders was de partij verloren) en nergens mocht je een gsm meenemen tijdens de wedstrijd. Dus hoewel ik zeker begrip kan opbrengen voor een aantal argumenten, vind ik dat er ook wel heel vlug moord en brand geschreeuwd wordt.

 4. brabo
  brabo19-05-2014

  Sporten vergelijken is altijd zich begeven op glad ijs.

  Hoe lang duurt een gemiddelde wedstrijd van judo, squash, tafeltennis,.. ? Zou het kunnen dat er een heel programma van wedstrijden op een dag moet worden afgewerkt waardoor men veel strikter is?

  De meeste sportclubs beschikken over kluisjes waardoor je kunt wisselen van kledij. Gsms opbergen is geen probleem.

 5. Swa
  Swa19-05-2014

  Yen heeft gelijk!
  Denk je dat Anderlecht 10, 15, 20…minuten zal wachten tot de spelers van Club Brugge op het veld staan?
  Wordt de start van De Ronde van Vlaanderen 20 minuten uitgesteld omdat Boonen er nog niet is?
  En wat als Nadal niet op tijd is voor een tennismatch tegen Federer?
  En Brabo, dit heeft niets te maken met de eventuele tijdsduur van de wedstrijd.

  Nog dit…. Op tijd komen heeft ook te maken met respect! Respect voor jouw team, respect voor jouw club en niet in het minst met respect voor jouw tegenstander!

 6. brabo
  brabo19-05-2014

  Er is een verschil met te laat komen en laten wachten. In het schaken wordt evenmin gewacht want de klok wordt in gang gezet.

  Ik niets van voetbal maar kan iemand niet jou vervangen als je te laat bent zodat je later kan invallen? Als je te laat bent in het wielrennen dan is het vast een groot nadeel om het peloton nog in te halen maar of je daarom niet meer mag proberen, is mij onbekend.

  Het aantal tennisvelden is beperkt (in tegenstelling met het aantal schaakborden) waardoor wel degelijk strak aan het schema wordt gehouden. Het is nu al moeilijk om met al de regen alle wedstrijden op tijd af te werken. Daarnaast voor topwedstrijden zijn er ook contracten over zendtijd afgesloten.

  Echter ik ben wel akkoord dat op tijd komen, te maken heeft met respect. Ik ben zelden te laat maar ik ga er geen halszaak van maken als iemand te laat is voor een spelletje.

 7. Oscar
  Oscar19-05-2014

  In Frankrijk mag je een half uur te laat zijn maar ik kan je verzekeren dat het soms nipt is.

 8. Oscar
  Oscar19-05-2014

  In de meeste sporten zijn er wel toeschouwers en die mag je niet laten wachten.

 9. Peter
  Peter19-05-2014

  De vergelijkingen met die andere sporten gaan voorbij aan een duidelijk verschil met het schaken: je hebt daar namelijk een omkleed- en opwarmingstijd nodig. Wil je dat een beetje comfortabel doen, dan kun je best een halfuurtje voor het wedstrijdbegin aanwezig zijn. De tijd die je dus ‘te laat’ komt, boet je in aan opwarmen, stretchen…

  Ik speel zelf (zaal)voetbal en het gebeurt heel vaak dat dat halfuur op voorhand aanwezig zijn niet gehaald wordt, maar door die marge gebeurt het eveneens niet vaak dat iemand echt te laat komt voor de aftrap. En dan nog: in een ploegsport kan dan iemand anders de wedstrijd beginnen.

  Wat individuele sporten betreft is dat laatste natuurlijk iets moeilijker, maar Brabo haalt daar wel iets aan wat inderdaad juist is: een wielrenner die te laat is voor de start mag normaal gezien nog wel vertrekken, en moet dan maar zien dat hij de rest inhaalt. Een bekend geval is dat van Fons De Wolf, die vijf minuten te laat kwam voor de proloog van de Ronde van Frankrijk in 1985. Hij mocht nog starten, maar eindigde op 6’23 van de winnaar, wat buiten de tijdslimiet was waardoor hij uit de koers genomen werd.
  Zo is het in het schaken ook: je benadeelt alleen jezelf met te laat te komen, maar ‘onreglementair’ zou het niet mogen zijn. Een (half)uurtje om de tegenstander niet eindeloos te laten wachten zou moeten volstaan.

  Wat de gsm’s betreft: moeilijke zaak. Ze afgeven lijkt me geen oplossing want ik ken bijvoorbeeld mensen die er twee op zak hebben (werk + privé).

 10. hypekiller5000
  hypekiller500020-05-2014

  Dacht net aan hetzelfde voorbeeld in het wielrennen, maar dan aan Pedro Delgado, die 2:40 te laat kwam aan de start van de ronde in 1989 (hij werd derde in de eindstand op ongeveer dat tijdsverschil). Een tegenvoorbeeld uit het voetbal: Brugge-Anderlecht startte met serieus wat vertraging en toen werd in de media de vergelijking gemaakt met de Champion’s league, waar wel altijd op tijd gestart wordt. Als het officiêler wordt, worden de regels strenger toegepast.
  Akkoord met Swa dat op tijd komen te maken heeft met respect voor de tegenstander. Dat betekent dus gewoon op tijd vertrekken, desnoods met een kwartier of een half uur marge om parkeerplaats te zoeken, een carnavalsoptocht te vermijden, om te rijden wegens wegenwerken, weersomstandigheden…

 11. B.A.
  B.A.20-05-2014

  Trouwens in het voetbal gebeurt het wel dat een wedstrijd later aanvangt door uitzonderlijke omstandigheden.
  Charlerloi-Anderlecht (november vorig jaar) begon bijvoorbeeld met een half uur vertraging door een file.
  Een nultolerantie is volgens mij dus echt niet te handhaven, of toch zeker geen goede zaak. Wel zou een bepaalde sanctionering bij (veelvuldig) te laat komen een tussenweg kunnen zijn al gaat mijn voorkeur uit naar het huidige systeem.

  Gsm’s afgeven zal een probleem blijven. Je kan mensen wel verplichten al hun electronica (dus hun 2 Gsm’s) af te geven maar de eventuele controle hierop zal de privacy schenden.

 12. dokter_nee
  dokter_nee20-05-2014

  De nultolerantie voor te laat komen is inderdaad nogal onnozel, maar was inderdaad al van kracht.
  Dus daar verandert er eigenlijk niets. Het gaat ook om het Fide regelement, het belgisch regelement maakt hier een uitzondering van 1 uur op (lijkt me sterk dat men dat gaat wijzigen).

  De Gsm regel vind ik volledig terecht, natuurlijk sluit het valsspelen niet uit, maar het verhoogd zeker wel de drempel. En het is ook duidelijker, GSM bij hebben kan gewoon niet (ik vind de vergelijking met een examen in deze wel correct, wat hield iemand tegen om naar de wc te gaan gsm op te zetten stelling ingeven, gsm terug uit, en alles in orde.. nu ben je tenminste al strafbaar van het moment dat je een gsm op zak hebt. Zowiezo maakt dat valsspelen moeilijker/risicovoller en dat is goed. ).

  Wat wel mogelijk moet zijn, is dat bijvoorbeeld voor een interclub partij, 1 club alle (uitstaande) gsm’s van hun team verzameld en ze in een plastieken zak of rugzak in het speellokaal bewaard. Zodat je deze na afloop van je partij eruit kan halen. Dat deden we vroeger op de voetbal ook altijd (gsm’s sleutels en portefeuille in plastieken zak die de trainer meenam, nooit problemen mee gehad.).

 13. Francis
  Francis20-05-2014

  Waarom GSM afgeven? Bij IC kan het geen probleem om hem langs uw bord te leggen.(af natuurlijk)

  Uw tegenstanders en of uw teamgenoten die langs u zitten kunnen een oogje in het zeil houden als u uw bord verlaat. Ook de scheidsrechter kan toezicht houden. Fraude kan nu nog enkel met een tweede toestel en is zonder controle (fouilleren )niet te vermijden. Te laat komen is voor iedereen vervelend,maar de laatkomer straft zich zelf.

 14. Tom
  Tom21-05-2014

  Ze zouden beter GMs niet meer toelaten in de speelzaal 😉

 15. Mark
  Mark21-05-2014

  Beetje jammer dat er her en der gedacht wordt dat wedstrijdleiders boemannen zijn, die opgewonden raken van elke nieuwe regel die ze kunnen loslaten op argeloze schakers. Ik ben zelf al jaren niet meer actief in de Interclubs, en nog maar met mate in de Nederlandse tegenhangers, maar ik ben wel met enige regelmaat wedstrijdleider. En ook ik vind dat er teveel zaken in de schaakregels verzeild zijn geraakt, die in contracten met spelers of specifieke toernooireglementen thuishoren. Aan de andere kant liggen die regels er wel en de beste vorm van duidelijkheid is om je daar eenduidig aan te houden. Gelukkig duiken er allerlei “tenzij de toernooiorganisatie iets anders bepaald heeft” op.

  Ik probeer in allerlei situaties (waaronder bijv. praten in de zaal, GSM’s, de werkzaamheden van de teamleider, etc) de omstandigheden mee te nemen. Er is een verschil hoe je omgaat met zaken in de 4e reeks of in de 1e reeks, een verschil tussen een rapidtoernooi, een groot Zwitsers toernooi (en welke groep) of een nationaal kampioenschap. In het laatste geval kan je van deelnemers verwachten/eisen dat ze hun telefoons thuislaten of inleveren. En je kan verwachten dat ze weten dat ze tijdens de partij niet met elkaar of publiek dienen te praten. Terwijl je bij andere toernooien, afhankelijk van de sfeer en de omstandigheden, de mensen verzoekt om je niet de aanleiding te geven om te denken dat er mensen telefoons ge/misbruiken, overleggen of andere foute acties ondernemen.

  In alle gevallen zal ik misbruik aanpakken, in alle gevallen zal ik spelers vertrouwen waar mogelijk en controleren waar nodig. In sommige gevallen zal ik eerder bereid zijn mijn opmerkingen als advies of waarschuwing te geven, terwijl ik in andere gevallen steviger zal optreden.

  Ik heb er geen behoefte aan om een GSM-opslag te gaan starten aan mijn arbiterstafel. Ik hoef niet perse spelers te (laten) controleren op apparaten. Maar beschaam mijn vertrouwen en je maakt het er zelf naar. Dat is niet omdat het zo leuk is om spelers te straffen, maar omdat andere spelers die bescherming tegen misdragingen verdienen en mogen verwachten.

 16. Thomas
  Thomas22-05-2014

  Mijn welgemeende excuses aan alle wedstrijdleiders, organisatoren, bestuurders, … die ik misschien op de tenen ben gaan staan. Ik heb me een beetje laten gaan in mijn furie. Ik apprecieer het enorm dat mensen zich inzetten en hun kostbare tijd gebruiken om onze mooie schaaksport mogelijk te maken!

 17. brabo
  brabo22-05-2014

  http://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/PVFRBE/KBSB_RVB_FRBE_CA_20140426_Rapport_draft4.pdf
  Vanaf pagina 20 staan een reeks aanbevelingen van de bond (onder leiding van Luc Cornet als ik het goed heb).
  Een debat lijkt mij hierover geen luxe voor het op een A.V. te gooien.

 18. arnaud
  arnaud22-05-2014

  Dank je Mark voor je heldere en wijze post. Ik vind het wel jammer dat dergelijke reglementen worden gestemd zonder eerst eens te polsen bij mogelijks betrokken mensen wat het in de praktijk allemaal zal geven. Nu gaat het een reglement worden, dat iedereen naar ‘inzicht’ zal invullen. Het wordt toepassen, maar niet altijd, of toch niet zonder de nodige nuances …Nu pas op, ze hebben wel de nodige nuances aangebracht in het reglement zelf(met die uitzonderingen voor toernooiorganisaties die zelf afwijkingen kunnen voorzien), maar waarom dat regelement stemmen en niet tegelijk bekend maken wat het concreet voor de interclubs zal inhouden … (het is toch niet zo moeilijk om te raden dat dit voor commotie zal zorgen, waarom dat niet gewoon voor zijn?)
  Verder zegt het reglement niet dat je je gsm moet afgeven, enkel dat je er geen in de zaal moogt hebben. Voor de schone schijn geef je er eentje af en de andere houd je op zak als je toch wil vals spelen. Het afgeven van de gsm op zich, maakt eigenlijk geen bal uit voor wat betreft vals spelen of niet. Deze regel heeft denk ik vooral als nut dat als er een verdachte situatie is, dat je dan iets concreets hebt zoals ‘laat uw fouilleren of anders is het een 0’ terwijl je nu bijna niets kunt doen tenzij je hem op heterdaad betrapt met te staren naar zijn smartphone op toilet. Ik lees het regelement dan zo dat als iemand een gsm heeft waar geen schaakprogramma op staat, dat het dan niet uitmaakt dat je hem al dan niet op zak houdt. En als er eentje gaat zeuren bij de arbiter omdat mijne oude Nokia in mijn zak is, wel, hopelijk wordt hij weggelachen door de arbiter (en anders heb ik nog mijn ‘special treatment’ achter de hand 🙂

 19. arnaud
  arnaud22-05-2014

  Als toevoeging wil ik nog wel zeggen dat ik betwijfel dat deze maatregel veel zal uitmaken. Enkel de grove onvoorbereide valsspelers kan je pakken, de creatievelingen met technisch inzicht zullen de dans ontspringen (werken met zendertje dat een impuls geeft in uw teen, mini-camera met een derde-medeplichtige, enz …). Je zou eigenlijk een aparaat moeten hebben dat detecteert of een elektrisch aparaat in de buurt aanstaat. Over een jaar of vijf gaan ze me vragen mijn bril ook af te geven en vervolgens ook mijn schoenen. Misschien moeten schakers zich voortaan ook verplicht aansluiten bij de nudistenbond 🙂 Eigenlijk gaat dat hier richting wielrennen, waarbij ‘de pakker’ hopeloos achterblijft op de creatieve voorbereide overtreder.

 20. Valery
  Valery27-05-2014

  Het probleem ontkennen kan niet en er grappig over doen brengt niets op. Meer wil ik er nu niet over zeggen
  maar bij deze gelegenheid geef ik graag mee dat heel veel jaren terug in het Open van KGSRL een Duitse 2200-speler betrapt werd wegens bedrog tegen mij in de laatste ronde. Zijn vrouw kwam namelijk met de auto naderbij gereden met een fichebak vol openingsvarianten. Ik schrok me een hoedje toen de arbiter tussenkwam,
  onwetend dat voordien al een speler klacht had neergelegd en de organisatie de man in kwestie in de gaten hield.
  Gelukkig eigenlijk dat de organisatie over deze klacht niet zo lacherig deed als velen nu menen te moeten doen.

 21. Valery
  Valery28-05-2014

  De laatste zin wil ik anders formuleren want de bedoelde gedachte komt er niet goed uit. De organisatie toen
  heeft het echt serieus en zeer discreet aangepakt maar nu lijken al veel organisaties bij voorbaat afgeschrikt
  om een inspanning te doen en wuiven het probleem weg. Uiteraard denk ik enkel aan evenementen waar deze inspanning gewenst is en realistisch blijft.

 22. brabo
  brabo28-05-2014

  Vandaag zien we ook dat de spelers niet terugdeinzen om de organisatie juridisch te vervolgen. Kijk bv. naar Bindrich die de Duitse federatie vervolgt voor 68.000 euro: http://www.chessvibes.com/?q=bindrich-sues-german-chess-federation-for-%E2%82%AC-68000 terwijl de fraude niet eens weerlegd is.

  De kans is erg klein dat organisaties de financiële middelen hebben om dit juridisch spel te kunnen meespelen en zelfs als ze die hebben dan kan ik mij wel voorstellen dat je als organisator hierin geen zin/ tijd voor hebt.

  M.a.w. veel organisatoren willen gewoon de hele mikmak vermijden. Ik kan dus ook begrip opbrengen voor organisatoren die al bij voorbaat bepaalde spelers uitsluiten (bv Borislav Ivanov) om mogelijke conflicten te vermijden alhoewel het niet correct is. Nu mocht fraude regelmatig voorkomen dan denk ik wel dat er nog weinig organisatoren zullen overblijven maar zover zijn we gelukkig nog niet.

 23. Swa
  Swa28-05-2014

  @Valery
  Proficiat! Eén van de weinige verstandige commentaren over dit onderwerp!

 24. Valery
  Valery28-05-2014

  Tja dat is ook waar…
  Wat denk je van http://schaaksite.nl/page.php?al=verklaring-international-chess-festival-iasi-open-2014 een simpel voorval eigenlijk en hierbij vraag ik me af wat de verfijnste mogelijkheden tegenwoordig zouden zijn om fraude
  te plegen en om deze high-tech fraude dan te bestrijden, is daar informatie over te vinden?

 25. Valery
  Valery28-05-2014

  Oei, mijn post was gericht aan Brabo en niet aan Swa

 26. brabo
  brabo28-05-2014

  Ik volg zoveel mogelijk het nieuws op schaaksite en heb er al gereageerd op het voorval van Iasi. Trouwens de praatbarak van het Utrechts forum is ook vaak interessant om allerlei zaken te weten.

  Het is mij duidelijk dat de organisatoren de zaak niet aan de grote klok willen hangen. Tot nu toe lukt het hen goed want noch op Chessbase, noch op Chessvibes is er iets over te lezen (helemaal correct is het niet want iemand schreef er een reactie over die al snel op de achtergrond verdween) en dat is een heuse prestatie want die sites zijn er als de kippen bij om zulke zaken in het breed uit te smeren.

  M.i. is het totaal zinloos om alle mogelijke wijzen van fraude te kennen en te bestrijden. Er wordt nu gesproken over speciale brillen, speciale contactlenzen, horloges met ingebouwde apps,… Het ene achterpoortje tracht men te sluiten en er worden 3 nieuwe gecreëerd tezelfdertijd.

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.